chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 120 (26.04.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 327/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în vederea ridicării performanței energetice, 9 blocuri de locuințe din Miercurea Ciuc, județul Harghita” – Cântar 12-14, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 119 (26.04.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 326/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în vederea ridicării performanței energetice, 9 blocuri de locuințe din Miercurea Ciuc, județul Harghita” – Bradului 11 ABCD, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 118 (26.04.2023)

privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitelor amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 117 (26.04.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 205/2022, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei a Muzeului Secuiesc al Ciucului, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 116 (26.04.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 115 (26.04.2023)

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Harghita-Băi” – „Hargitafürdőért” – Közösségi Fejlesztési Egyesület

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 114 (26.04.2023)

privind atribuirea denumirii „Parcul Fodor Sándor” Parcului Tineretului din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 113 (26.04.2023)

privind aprobarea trecerii unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al Statului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 112 (26.04.2023)

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc, a unui imobil-construcție, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gál Sándor nr.14A, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 111 (26.04.2023)

privind aprobarea schimbării destinației a spațiilor comerciale în galerie de artă, aflate la parterul Liceului de artă Nagy Istvan” situate în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ța Libertății nr.18

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 110 (26.04.2023)

privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 6181/2021, încheiat cu Centru Militar Județean Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 109 (26.04.2023)

privind aprobarea Listei solicitanților care au sau nu au acces la locuinţe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 108 (26.04.2023)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 107 (26.04.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 106 (26.04.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2023

move_to_inboxDescarcă fișier