chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 321 (30.09.2022)

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Miercurea-Ciuc pe anul școlar 2022-2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 320 (30.09.2022)

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Harghita-Băi” – „Hargitafürdőért” – Közösségi Fejlesztési Egyesület

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 319 (30.09.2022)

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „FOREST”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 318 (30.09.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 18/2022 privind însuşirea propunerii de steag al Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 317 (30.09.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 250 mp în favoarea numitului Szennyes Imre, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, str. Șumuleu nr. 58

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 316 (30.09.2022)

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția „Reabilitare și extindere clădire”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 315 (30.09.2022)

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii HARVÍZ S.A., pe anul 2022, în municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 314 (30.09.2022)

privind modificarea HOTĂRÂRII Nr. 263/2015 cu privire la aprobarea modificării preţului local al energiei termice facturat populației de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 313 (30.09.2022)

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a societății ECO-CSIK SRL, la proxima ședință a adunării generale

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 312 (30.09.2022)

privind aprobarea completării H.C.L. Nr. 351/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea str. Kossuth, Harghita, Timișoarei și Lunca Mare”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 311 (30.09.2022)

privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 893/30.09.2021 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal „VSK Csikszereda” Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 310 (30.09.2022)

privind aprobarea dării în folosință gratuită a suprafeţei de 141,38 mp din incinta imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 în favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 309 (30.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2022 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesionare directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat - activitatea de administrare și exploatare a bazelor sportive și de agrement în municipiul Miercurea-Ciuc în favoarea CSÍKI SPORT ÉS REKREATIV S.R.L.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 308 (30.09.2022)

privind aprobarea acceptării donației oferite Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatoarea Blága Lenke-Hajnal

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 307 (30.09.2022)

privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 692/60886/30.12.2011 a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 6

move_to_inboxDescarcă fișier