chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 241 (29.07.2022)

privind aprobarea modelului actului adițional nr. 2/2022 la Convenția de administrare nr. 124/2017, încheiat cu Fundația MENS SANA

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 240 (29.07.2022)

privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire în vederea achiziționării a unui/unor teren(uri) situat(e) în intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 239 (29.07.2022)

privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a salariilor de bază pentru personalul angajat la „Creșe Miercurea-Ciuc” începând cu data de 01 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 237 (29.07.2022)

privind elaborarea PUZ – zonă pentru comerț, prestări servicii, producție și depozitare, strada Toplița fn.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 236 (29.07.2022)

privind elaborarea PUZ, strada Sarkadi Elek

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 235 (29.07.2022)

privind elaborarea PUZ, strada Tanorok

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 234 (29.07.2022)

privind stabilirea chiriei și a modalității de subvenționare din bugetul local a chiriei locuințelor sociale situate în Centrul Social

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 233 (29.07.2022)

privind aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 232 (29.07.2022)

privind aprobarea modelului contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea Csíki Sport és Rekreatív SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 231 (29.07.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere în unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural „Zilele Municipiului Miercurea-Ciuc” în perioada 4–7 august și a evenimentului sportiv „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2022”, ediţia a XVI-lea, în perioada de 8–13 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 230 (29.07.2022)

privind aprobarea numirii Consiliului de Administraţie al Institutului de Cercetare SICULUS pentru o perioadă determinată

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 229 (29.07.2022)

privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Márton Áron nr. 1AB”, inclusiv anexei privind descrierea sumară a investiției propuse și a valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 228 (29.07.2022)

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru investiția: „Reabilitarea străzilor adiacente străzii Harghita: Oltul și Vultur”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 227 (29.07.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 250 mp

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 226 (29.07.2022)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II (aprilie–iunie) al anului 2022

move_to_inboxDescarcă fișier