chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 180 (08.06.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural NyárONSzereda 2022, în perioada 9–12 iunie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 179 (08.06.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021, cu modificările și compeltările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 178 (08.06.2022)

privind abrogarea Hotărârii nr. 152/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 177 (08.06.2022)

privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor Cantinei de Ajutor Social

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 176 (08.06.2022)

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 175 (08.06.2022)

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 174 (08.06.2022)

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 122/2022 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 173 (27.05.2022)

modificarea Hotărârii nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municiupiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pe anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 172 (27.05.2022)

privind aprobarea schimbării de destinație a unui spațiu, respectiv repartizarea unor locuințe aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 171 (27.05.2022)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 170 (27.05.2022)

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 758/2018 încheiat cu ECO-CSIK SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 169 (27.05.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – aleea Avântului nr. 5 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 168 (27.05.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 14 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 167 (27.05.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 12 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 166 (27.05.2022)

privind „Elaborare PUZ, schimbare utilizare urbanistică din agroturism At în zonă rezidențială UL1”, strada Leliceni nr. 57

move_to_inboxDescarcă fișier