chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 135 (29.04.2022)

modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municiupiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pe anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 134 (29.04.2022)

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 133 (29.04.2022)

privind „Elaborare PUZ centru logistic”, strada Toplița nr. fn

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 132 (29.04.2022)

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 240/2021 privind aprobarea aderării Municipiul Miercurea-Ciuc la Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 131 (29.04.2022)

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita din România şi Oraşul Győr, județul Győr-Moson-Sopron din Ungaria

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 130 (29.04.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 mai 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 129 (29.04.2022)

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitelor amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 128 (29.04.2022)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I (ianuarie-martie) al anului 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 127 (29.04.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeței de 50 mp, intravilan

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 126 (29.04.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeței de 240 mp, intravilan

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 125 (29.04.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeței de 125 mp, intravilan

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 124 (29.04.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 335/2021 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor de serviciu, locuințelor sociale, locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 123 (29.04.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 122 (29.04.2022)

privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip ANL aflate pe raza teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 121 (29.04.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier