chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 185 (20.06.2022)

privind aprobarea modificării stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 316/2020

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 184 (20.06.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021, cu modificările și compeltările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 183 (20.06.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 224/2021 privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 182 (20.06.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Asigurarea infrastructurii pentru biciclete în vederea facilitării transportului verde în Municipiul Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 181 (20.06.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 180 (08.06.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural NyárONSzereda 2022, în perioada 9–12 iunie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 179 (08.06.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021, cu modificările și compeltările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 178 (08.06.2022)

privind abrogarea Hotărârii nr. 152/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 177 (08.06.2022)

privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor Cantinei de Ajutor Social

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 176 (08.06.2022)

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 175 (08.06.2022)

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 174 (08.06.2022)

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 122/2022 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 173 (27.05.2022)

modificarea Hotărârii nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municiupiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pe anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 172 (27.05.2022)

privind aprobarea schimbării de destinație a unui spațiu, respectiv repartizarea unor locuințe aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 171 (27.05.2022)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier