chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 155 (27.05.2022)

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția: „Creare acces și locuri de parcare – strada Lunca Mare”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 154 (27.05.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 153 (27.05.2022)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 152 (13.05.2022)

privind instituirea unor măsuri în vederea organizării și desfăşurării Expoziției și Târgului cu vânzare a produselor tradiționale și meșteșugărești, respectiv a activității de alimentație (food track) din cadrul Festivalului NyárON Szereda, din data de 9–12 iunie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 151 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitarea exterioară a clădirii Primăriei”, și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 150 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitare și extindere/mansardare Casă de cultură municipală”, și valoarii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 149 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul:„Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail Sadoveanu nr. 4”, și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 148 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” și a valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 147 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a investiției, cheltuielor legate de proiect precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale prin proiect cu titlul: „Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa” , și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 146 (13.05.2022)

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu-birou din clădirea situată în P-ța Cetății nr. 1, în favoarea Creșei Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 145 (13.05.2022)

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 197/2020 a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea nr. 359/2019 privind aprobarea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 144 (13.05.2022)

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 11/2014 privind amplasarea teraselor sezoniere pe domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 143 (13.05.2022)

privind aprobarea mutării serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor în imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 4

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 142 (13.05.2022)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru SC Goscom S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 141 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – Lot 1”

move_to_inboxDescarcă fișier