chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 125 (29.04.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeței de 125 mp, intravilan

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 124 (29.04.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 335/2021 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor de serviciu, locuințelor sociale, locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 123 (29.04.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 122 (29.04.2022)

privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip ANL aflate pe raza teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 121 (29.04.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 120 (29.04.2022)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2022, respectiv locțiitorului acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 119 (14.04.2022)

privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în Centrul Social din municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 118 (14.04.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 94/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 117 (14.04.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 96/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 116 (14.04.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 95/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 115 (14.04.2022)

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2022, în municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 114 (14.04.2022)

privind abrogarea Hotărârilor nr. 84/2022, precum și nr. 85/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 113 (14.04.2022)

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 112 (14.04.2022)

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistem de distribuție gaze naturale”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 111 (14.04.2022)

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția: „Amenajare pistă pump track”

move_to_inboxDescarcă fișier