chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 150 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitare și extindere/mansardare Casă de cultură municipală”, și valoarii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 149 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul:„Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail Sadoveanu nr. 4”, și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 148 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” și a valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 147 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a investiției, cheltuielor legate de proiect precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale prin proiect cu titlul: „Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa” , și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 146 (13.05.2022)

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu-birou din clădirea situată în P-ța Cetății nr. 1, în favoarea Creșei Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 145 (13.05.2022)

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 197/2020 a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea nr. 359/2019 privind aprobarea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 144 (13.05.2022)

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 11/2014 privind amplasarea teraselor sezoniere pe domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 143 (13.05.2022)

privind aprobarea mutării serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor în imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 4

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 142 (13.05.2022)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru SC Goscom S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 141 (13.05.2022)

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – Lot 1”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 140 (29.04.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea sistemelor inteligente de gestionare a traficului și creșterea siguranței spațiilor publice”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 139 (29.04.2022)

privind aprobarea numărului de participanți la semnarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita din România şi Oraşul Győr, județul Győr-Moson-Sopron din Ungaria

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 138 (29.04.2022)

privind aprobarea finanțării programului de Internship al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 137 (29.04.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 136 (29.04.2022)

privind reorganizarea Serviciului Public Social – Creşă, fără personalitate juridică, în unitate de învățământ de educație timpurie antepreșcolară, cu personalitate juridică, cu denumirea de „Creșe Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier