chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 200 (30.06.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 215/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția: „Reparații capitale la coșurile de fum aferente CT Stadion”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 199 (30.06.2022)

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „Reabilitarea str. Kós Károly și str. Sâncrăieni, Iancu de Hunedoara aferent zonă”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 198 (30.06.2022)

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția: „Construire garaj pentru mașina de pompieri”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 197 (30.06.2022)

privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 254/2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția: „Amenajare Locuri de parcare, drum de acces şi aleei p-ţa Gál Sándor”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 196 (30.06.2022)

privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire în vederea achiziționării a unui/unor teren(uri) situat(e) în intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 195 (30.06.2022)

privind aprobarea delegării gestiunii prin concesionare directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare și exploatare a bazelor sportive și de agrement în municipiul Miercurea-Ciuc în favoarea Csíki Sport és Rekreativ SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 194 (30.06.2022)

privind aprobarea dării în administrare a suprafeţei de 1260 mp în favoarea Casei Corpului Didactic ,,Apáczai Csere János”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 193 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 35/18.02.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 192 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 799/07.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 191 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 314/01.01.2010, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 190 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 460/12.06.2013, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 189 (30.06.2022)

privind aprobarea prelungirii termenului unor contracte având ca obiect locuinţele construite de către ANL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 188 (30.06.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 187 (30.06.2022)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamentul construit din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 186 (20.06.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a investiției prin proiect cu titlul: „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier