chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 232 (28.07.2023)

privind aprobarea prelungirii și actualizării unor contracte de concesiune

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 231 (28.07.2023)

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 37/17.02.2009 al imobilului situate în municipiului Miercurea-Ciuc, str Szék nr. 139

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 230 (28.07.2023)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 229 (28.07.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile august, septembrie, octombrie 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 228 (14.07.2023)

privind aprobarea modificării și rectificării HCL nr. 188/2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin H.C.L. nr. 238/2022, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 227 (14.07.2023)

privind aprobarea închirierii unui teren situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 1

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 226 (14.07.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc pentru ședința extraordinară din data de 14.07.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 225 (05.07.2023)

pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/2022 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea implementării proiectului: ,,Digitalizarea procedurilor administrative la Primăria Miercurea-Ciuc”, cod SIPOCA 1197/MySMIS 153917

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 224 (30.06.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea închirierii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 1

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 223 (30.06.2023)

privind aprobarea preluării în folosință gratuită a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 1, în scopul asigurării funcționării a unor grupe de grădinițe, respectiv creșa de copii, în cadrul Grădiniței ,,Kisherceg” din Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 222 (30.06.2023)

privind aprobarea închirierii clădirii Liceului Teologic Romano-Catolic ,,Segítő Mária”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu nr. 3

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 221 (30.06.2023)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 220 (30.06.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 219 (30.06.2023)

privind constituirea Comisiei locale de constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile, produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 218 (30.06.2023)

privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L Nr. 238/2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „Amenajare spații publice Aleea Avântului nr. 7”

move_to_inboxDescarcă fișier