chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 246 (29.07.2022)

privind predarea a trei grupe de nivel antepreşcolar, cu personalul aferent din cadrul Grădiniței „Cimbora” – aparținând Centrului social de educație antepreșcolară – din cadrul Direcției de asistență socială din cadrul Municipiului Miercurea-Ciuc, în structura grădiniței „Cimbora” care face parte din sistemul național de învățământ preuniversitar

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 245 (29.07.2022)

privind aprobarea numărului de participanți la evenimentul „Hajdúk Világtalálkozója”, organizat de Primăria orașului Hajdúnánás, Ungaria, în perioada 4–8 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 244 (29.07.2022)

privind aprobarea programului şi a bugetului zilelor municipiului Miercurea-Ciuc 2022, precum şi invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite şi a interpreţilor (artiştilor), altor invitaţi la sărbătorirea „Zilelor Municipiului Miercurea-Ciuc 2022 – Csíkszeredai Városnapok 2022” în perioada 4–7 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 243 (29.07.2022)

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spațiului comercial, situat în incinta imobilului din municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Majláth Gusztáv Károly nr. 2, aflat în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 242 (29.07.2022)

privind aprobarea schimbării temporare a destinației unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 și dării în administrare a suprafeţei de 125 mp din acest imobil în favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 241 (29.07.2022)

privind aprobarea modelului actului adițional nr. 2/2022 la Convenția de administrare nr. 124/2017, încheiat cu Fundația MENS SANA

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 240 (29.07.2022)

privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire în vederea achiziționării a unui/unor teren(uri) situat(e) în intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 239 (29.07.2022)

privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a salariilor de bază pentru personalul angajat la „Creșe Miercurea-Ciuc” începând cu data de 01 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 237 (29.07.2022)

privind elaborarea PUZ – zonă pentru comerț, prestări servicii, producție și depozitare, strada Toplița fn.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 236 (29.07.2022)

privind elaborarea PUZ, strada Sarkadi Elek

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 235 (29.07.2022)

privind elaborarea PUZ, strada Tanorok

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 234 (29.07.2022)

privind stabilirea chiriei și a modalității de subvenționare din bugetul local a chiriei locuințelor sociale situate în Centrul Social

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 233 (29.07.2022)

privind aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 232 (29.07.2022)

privind aprobarea modelului contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea Csíki Sport és Rekreatív SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 231 (29.07.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere în unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural „Zilele Municipiului Miercurea-Ciuc” în perioada 4–7 august și a evenimentului sportiv „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2022”, ediţia a XVI-lea, în perioada de 8–13 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier