chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 195 (30.06.2022)

privind aprobarea delegării gestiunii prin concesionare directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare și exploatare a bazelor sportive și de agrement în municipiul Miercurea-Ciuc în favoarea Csíki Sport és Rekreativ SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 194 (30.06.2022)

privind aprobarea dării în administrare a suprafeţei de 1260 mp în favoarea Casei Corpului Didactic ,,Apáczai Csere János”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 193 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 35/18.02.2011, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 192 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 799/07.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 191 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 314/01.01.2010, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 190 (30.06.2022)

privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 460/12.06.2013, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 189 (30.06.2022)

privind aprobarea prelungirii termenului unor contracte având ca obiect locuinţele construite de către ANL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 188 (30.06.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 187 (30.06.2022)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamentul construit din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 186 (20.06.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a investiției prin proiect cu titlul: „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 185 (20.06.2022)

privind aprobarea modificării stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 316/2020

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 184 (20.06.2022)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021, cu modificările și compeltările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 183 (20.06.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 224/2021 privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 182 (20.06.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Asigurarea infrastructurii pentru biciclete în vederea facilitării transportului verde în Municipiul Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 181 (20.06.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier