chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 147 (19.05.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru ședința extraordinară din data de 19.05.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 146 (09.05.2023)

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune cu privire la intenția de vânzare pentru imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 2 ap. 3 județul Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 145 (09.05.2023)

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la intenția de vânzare pentru imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str Petőfi Sándor nr. 28, județul Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 144 (09.05.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 143 (09.05.2023)

privind aprobarea valorii finale a proiectului și solicitarea scrisorii de garanție bancară în valoare de 1.360.095,066 de lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea proiectului „MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE ÎN ZONA ADI FOREST”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 142 (09.05.2023)

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „FOREST”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 141 (09.05.2023)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru ședință extraordinară din data de 09.05.2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 140 (26.04.2023)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin H.C.L. nr. 238/2022, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 139 (26.04.2023)

pentru aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență al municipiului Miercurea-Ciuc, pe anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 138 (26.04.2023)

privind aprobarea numărului de participanți la evenimentul „Explorarea cooperării economice între România și Ungaria” organizat de către Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Ungar la Budapesta, Ungaria în perioada 2-5 mai 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 137 (26.04.2023)

privind modificărare și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și acordul privind contribuția proprie necesară realizării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 136 (26.04.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate referitor la achiziționarea imobilului-construcție situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Pieții nr. 4A și a achiziționării acestui imobil

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 135 (26.04.2023)

privind aprobarea schimbării destinației în punct de lucru firmă salubrizare și depozit pentru stocarea temporară a materialelor antiderapante a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 și a studiului de oportunitate referitor la exploatarea acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 134 (26.04.2023)

privind aprobarea schimbării destinației în centru de colectare cu aport voluntar pentru deșeuri reciclabile a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 133 (26.04.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 31/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanței energetice, 9 blocuri din Miercurea Ciuc, județul Harghita”

move_to_inboxDescarcă fișier