chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 120 (29.04.2022)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2022, respectiv locțiitorului acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 119 (14.04.2022)

privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în Centrul Social din municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 118 (14.04.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 94/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 117 (14.04.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 96/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 116 (14.04.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 95/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 115 (14.04.2022)

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2022, în municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 114 (14.04.2022)

privind abrogarea Hotărârilor nr. 84/2022, precum și nr. 85/2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 113 (14.04.2022)

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 112 (14.04.2022)

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistem de distribuție gaze naturale”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 111 (14.04.2022)

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția: „Amenajare pistă pump track”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 110 (14.04.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Renovarea Galeriei Nagy Imre” din Municipiul Miercurea Ciuc, valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 109 (14.04.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – 2 blocuri”, valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 108 (14.04.2022)

privind aprobarea implementării proiectului: „Digitalizarea procedurilor administrative la Primăria Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 107 (14.04.2022)

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și din concesiunea C.N.C.F. ,,CFR” S.A. în domeniul public al U.A.T. Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 106 (14.04.2022)

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului privat și public – activitate de administrare a bazelor sportive și a activităților recreative și distractive din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier