chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 170 (27.05.2022)

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 758/2018 încheiat cu ECO-CSIK SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 169 (27.05.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – aleea Avântului nr. 5 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 168 (27.05.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 14 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 167 (27.05.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 12 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 166 (27.05.2022)

privind „Elaborare PUZ, schimbare utilizare urbanistică din agroturism At în zonă rezidențială UL1”, strada Leliceni nr. 57

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 165 (27.05.2022)

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Miercurea-Ciuc pentru mandatul 2020–2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 164 (27.05.2022)

privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 163 (27.05.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural-religios Pelerinajul de Rusalii la Șumuleu-Ciuc 2022, în perioada 3–5 iunie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 162 (27.05.2022)

privind aprobarea programului cultural și a bugetului de cheltuieli al evenimentului cultural „Ezer Székely Leány Napja” („Ziua celor O Mie de Fete Secuiene”) organizat de Ansamblul Național Secuiesc Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 161 (27.05.2022)

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de război şi văduvelor de război din municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 160 (27.05.2022)

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 301/2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 159 (27.05.2022)

privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Miercurea-Ciuc și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 158 (27.05.2022)

privind acceptarea și însușirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat cu furnizorul de servicii sociale Asociația Caritas, Alba Iulia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 157 (27.05.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeței de 266,5 mp, intravilan

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 156 (27.05.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeței de 252 mp, intravilan

move_to_inboxDescarcă fișier