chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 336 (28.10.2022)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III (iulie-septembrie) al anului 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 335 (28.10.2022)

privind aprobarea modificării anexei 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 359/2019 privind aprobarea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 334 (28.10.2022)

privind modificarea HCL nr. 310/2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a suprafeţei de 141,38 mp din incinta imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 în favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 333 (28.10.2022)

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 16, în vederea intabulării acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 332 (28.10.2022)

privind aprobarea acceptării donaţiei oferită Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorii Lázár Zsolt-László și Lázár Éva

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 331 (28.10.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 330 (28.10.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 329 (28.10.2022)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 328 (28.10.2022)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile noiembrie, decembrie 2022, ianuarie 2023, respectiv locțiitorului acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 327 (21.10.2022)

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ``Reabilitare strada Câmpul Mare din municipiul Miercurea-Ciuc``

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 326 (05.10.2022)

privind demararea procedurii de numire a unui administrator unic nou pentru societatea ECO-CSIK SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 325 (05.10.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea sistemelor inteligente de management al traficului, prin dotarea centrului de control și implementarea sistemului de monitorizare video a traficului”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 324 (30.09.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 323 (30.09.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „REABILITAREA CLĂDIRII 2 LA LICEUL TEHNOLOGIC JOANNES KAJONI”, din Municipiul Miercurea Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 322 (30.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii a Consiliului Local nr. 134/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizareși Funcționare al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier