chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 99 (26.04.2024)

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale prin Înființarea Unui Centru de Colectare a Deșeurilor prin Aport Voluntar În Municipiul Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 98 (26.04.2024)

privind renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc LOT 1-str. Gál Sándor nr. 2-4

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 97 (26.04.2024)

privind aprobarea reorganizării Poliției Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01.06.2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 96 (26.04.2024)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I (ianuarie-martie) al anului 2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 95 (26.04.2024)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Mun. Miercurea-Ciuc nr. 292/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare, exploatare și întreținere a parcărilor și zonelor de staționare cu plată pe domeniul public sau privat al Municipiului Miercurea-Ciuc, prin concesionare directă

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 93 (26.04.2024)

privind aprobarea Listei solicitanților care au sau nu au acces la locuinţe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 94 (26.04.2024)

privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitelor amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 92 (26.04.2024)

privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. C4/09.01.2024, încheiat cu Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 91 (26.04.2024)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 90 (26.04.2024)

privind aprobarea prelungirii termenului unui contract având ca obiect locuinţă construită de către ANL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 89 (26.04.2024)

aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unui teren aflat în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 88 (26.04.2024)

privind aprobarea acceptării donaţiilor oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 87 (26.04.2024)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 86 (15.04.2024)

privind aprobarea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 85 (15.04.2024)

privind înființarea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrare al Societății CSÍKI SPORTCENTRUM SRL

move_to_inboxDescarcă fișier