chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 256 (31.08.2022)

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Ciocârliei, în vederea intabulării acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 255 (26.08.2022)

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1., 2. și 3. a Hotărârii nr. 148/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” și a valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 254 (23.08.2022)

privind modificarea Anexei 2 al Hotărârii nr. 110/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Renovarea Galeriei Nagy Imre” și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 253 (18.08.2022)

privind aprobarea înființării punctelor de lucru ale societății Csíki Sport és Rekreatív SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 252 (18.08.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 239/2022 privind statului de funcții, a organigramei și a salariilor de bază pentru personalul contractual angajat la „Creșe Miercurea-Ciuc” începând cu data de 01 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 251 (18.08.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 360/2021 privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 250 (08.08.2022)

privind aporbarea modificării Hotărârii nr. 68/2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare autogară”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 249 (08.08.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 360/2021 privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 248 (08.08.2022)

privind aprobarea schimbării a destinației imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 și a studiului de oportunitate referitor la exploatarea acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 247 (08.08.2022)

privind aprobarea Planului de măsuri privind așezările informale de pe teritoriul UAT Miercurea-Ciuc, în speță a exclavelor rome din strada Șumuleu nr. 33, respectiv strada Primăverii

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 246 (29.07.2022)

privind predarea a trei grupe de nivel antepreşcolar, cu personalul aferent din cadrul Grădiniței „Cimbora” – aparținând Centrului social de educație antepreșcolară – din cadrul Direcției de asistență socială din cadrul Municipiului Miercurea-Ciuc, în structura grădiniței „Cimbora” care face parte din sistemul național de învățământ preuniversitar

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 245 (29.07.2022)

privind aprobarea numărului de participanți la evenimentul „Hajdúk Világtalálkozója”, organizat de Primăria orașului Hajdúnánás, Ungaria, în perioada 4–8 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 244 (29.07.2022)

privind aprobarea programului şi a bugetului zilelor municipiului Miercurea-Ciuc 2022, precum şi invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite şi a interpreţilor (artiştilor), altor invitaţi la sărbătorirea „Zilelor Municipiului Miercurea-Ciuc 2022 – Csíkszeredai Városnapok 2022” în perioada 4–7 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 243 (29.07.2022)

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spațiului comercial, situat în incinta imobilului din municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Majláth Gusztáv Károly nr. 2, aflat în domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 242 (29.07.2022)

privind aprobarea schimbării temporare a destinației unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 și dării în administrare a suprafeţei de 125 mp din acest imobil în favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

move_to_inboxDescarcă fișier