chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

321-es számú határozat (2022.09.30)

a 2022-2023-as tanévre vonatkozóan az ösztöndíjak mértékéről

move_to_inboxLetöltés

320-as számú határozat (2022.09.30)

a 2022-es évi tagsági díj befizetéséről a „Hargitafürdőért” Közösségi Fejlesztési Egyesület részére

move_to_inboxLetöltés

319-es számú határozat (2022.09.30)

a 2022-es évi tagsági díj befizetéséről a FOREST Kistérségi Fejlesztési Társulás részére

move_to_inboxLetöltés

318-as számú határozat (2022.09.30)

Csíkszereda Megyei Jogú Város zászlótervezetének elfogadására című, 2022/18-as számú határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

317-es számú határozat (2022.09.30)

a Csíkszereda megyei jogú város: 250 négyzetméter beltelek tulajdonjogának jóváhagyására Szennyes Imre, Csíkszereda, Somlyó utca, 58 szám alatti lakós részére

move_to_inboxLetöltés

316-os számú határozat (2022.09.30)

„Épület felújítása és bővítése” megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

315-ös számú határozat (2022.09.30)

a víz és csatornahálozat regionális szolgáltatójához a Harvízhez R.T. tartozó karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alap, 2022-ben, Csíkszeredában való felhasználásának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

314-es számú határozat (2022.09.30)

a 263/2015-ös számú Határozattal jóváhagyott, a GOSCOM RT által számlázott, lakossági hőenergiaár módosítására

move_to_inboxLetöltés

313-as számú határozat (2022.09.30)

a Csíkszereda megyei jogú várost az SC ECO-CSIK KFT közgyűlésében képviselő személyek felhatalmazására a soron következő közgyűlésre

move_to_inboxLetöltés

312-es számú határozat (2022.09.30)

a „Kossuth utca, Hargita utca, Temesvári sugárút és Nagyrét utca rehabilitációja” megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására vonatkozó 351/2018-as számú határozat kiegészítésére vonatkozóan

move_to_inboxLetöltés

311-es számú határozat (2022.09.30)

a VSK Csikszereda Sportklubbal kötött 893/2021.09.30-as ügykezelési szerződés meghosszabbításának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

310-es számú határozat (2022.09.30)

a Csíkszereda, Akác utca 1 szám alatt található 141,38 négyzetméternyi felület ingyenes ügykezelésbe adásának a jóváhagyására a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár javára

move_to_inboxLetöltés

309-es számú határozat (2022.09.30)

a Csíkszereda területén található közhasznú szolgáltatásokra vonatkozó - sportlétesítmények, szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek haszonbérletbe adásának jóváhagyásáról, a CSÍKI SPORT ÉS REKREATIV KFT javára című 195/2022 sz. Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

308-as számú határozat (2022.09.30)

a Blága Lenke-Hajnal által Csíkszereda Városnak felajánlott adomány elfogadásáról

move_to_inboxLetöltés

307-es számú határozat (2022.09.30)

a Mihail Sadoveanu utca 6 számra vonatkózó 692/60886/2011.12.30-as számú bérleti szerződés megszüntetéséről

move_to_inboxLetöltés