chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

75-ös számú határozat (2023.03.31)

a Nemlátók Szövetségével kötött Bérleti szerződés a modosításának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

74-es számú határozat (2023.03.31)

a 7/2022-es Határozattal elfogadott ingatlanok bérbe adására vonatkozó Szabályzó mellékletének a módosításának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

73-as számú határozat (2023.03.31)

a Csíkszereda területén, Müller László utcában található ingatlan megosztásának jóváhagyására, telekkönyveztetés céljából

move_to_inboxLetöltés

72-es számú határozat (2023.03.31)

a 201/2021-es Határozattal elfogadott ingatlanok haszonbérbe adására vonatkozó Szabályzó mellékletének a módosításának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

71-es számú határozat (2023.03.31)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés

70-es számú határozat (2023.03.31)

a Csíkszereda Megyei Jogú város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített, 6/2008-as számú tanácshatározat bővítésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

69-es számú határozat (2023.03.31)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

68-as számú határozat (2023.03.24)

a 2023-as részvételi költségvetés - pályázatok elbíráló bizottságába önkormányzati képviselő nevesítésére

move_to_inboxLetöltés

67-es számú határozat (2023.03.24)

„A csíkszeredai tanügyi intézmények felszerelése” megnevezésű finanszírozási kérelem benyújtására és a projekttel kapcsolatos költségek jóváhagyásáról az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) C15/I.9, 11, 13 és 14-es pályázati felhíváson belül

move_to_inboxLetöltés

66-os számú határozat (2023.03.24)

Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2023-as évi költségvetését, illetve a 2024-2026-os periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó 2023/26.-os számú Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

65-ös számú határozat (2023.03.07)

a „Beruházás a Csíkszeredai Szakképző Kampusz fejlesztésére és felszerelésére a duális képzés fejlesztése érdekében” megnevezésű finanszírozási kérelem benyújtására, a projekttel kapcsolatos költségek és a projekt implementálására vonatkozó partnerségi megállapodás jóváhagyásáról a PNRR C15/I.6 - Legalább 10 regionális konzorcium kialakítása és legalább 10 integrált szakképző Kampusz kialakítása és felszerelése című pályázati felhíváson belül

move_to_inboxLetöltés

64-es számú határozat (2023.02.28)

a Csíkszeredai duális képzés a versenyképesség és az innováció növelése, valamint a regionális gazdaság megerősítése érdekében egy integrált térségi konzorcium elfogadásáról

move_to_inboxLetöltés

63-as számú határozat (2023.02.28)

a 238/2022- es tanácshatározat által - tartalmazván az utólagos módosításokat és kiegészítéseket - jóváhagyott csíkszeredai polgármesteri tisztség és szakapparátus módosításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

62-es számú határozat (2023.02.28)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatának a vissza nem térítendő finanszírozású szerződések megítélési/odaítélési eljárásáról, meghirdetéséről, a támogatás módszertanáról és az elszámolási útmutatóról, a kérvényezői/kérelmezői tájékoztatóról, és a 2023-as évben esedékes, helyi érdekű nonprofit kulturális tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozását/támogatását szabályozó keretegyezményről

move_to_inboxLetöltés

61-es számú határozat (2023.02.28)

Csikszeredai Megyei Jogú Város 2023-as évi költségvetését, illetve a 2024-2026-os periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó 2023/26.-os számú Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés