chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Településrendezési bizonylat igénylése

Településrendezési bizonylat igénylése

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Városháza Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani településrendezési bizonylat kibocsájtása céljából:

 • Típuskérés – az utólagosan módosított és kiegészített 839/12.10.2009-es kormányhatározat szerint kitöltve – elektronikus vagy nyomtatott példány;
 • A kérelmező azonosítódokumentumának másolata:
  - személyi igazolvány másolata – magán személy;
  - cégbejegyzési igazolvány és a jogi képviselő személyi igazolványának másolata;
 • A szóban forgó ingatlanra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, naprakész telekkönyvi kivonat másolata – a Hargita Megyei Földhivatal és Ingatlanhirdetési Iroda kérésre kibocsájtja az ANCPI oldalon keresztül;
 • A kérdéses ingatlan kataszteri vagy topográfiai rajza:
  - a földhivatali és ingatlan-nyilvántartási nyilvántartásban nem szereplő ingatlanok esetében: 
     – az 1:1000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 méretarányok valamelyikében készült, a  Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal által hitelesített áttekintő rajz, hogy azonosítható legyen az a parcella, amelyre a településrendezési  bizonylatot kérik;
  - a földhivatali és ingatlan-nyilvántartási nyilvántartásban szereplő ingatlanok esetében 30 napnál nem régebbi, naprakész:
     – kataszteri térképkivonat – kérésre a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal kibocsájtja az ANCPI oldalon keresztül;
 • A csíkszeredai önkormányzat 2023. évi 352. számú határozat szerinti az Adóhivatalnak befizetett illeték fizetési bizonylatának másolata;
 • Adott esetben:
  - bérleti szerződés másolata;
  - földmérő szakértő által készített megosztási / egyesítési javaslat;
  - rövid műleírás a munkálatok tárgyáról;
  - reklámtáblák és cégérek esetében 2 példányban:
    - fénykép a homlokzatról;
    - angol nyelvű vagy kétnyelvű román és magyar felíratozású látványterv;
  - esetenként más dokumentumok;

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó földszintjén, az 5-ös ablaknál
Elektronikus úton a benyújtás lehetséges, a kérelmező által elektronikus aláírással ellátott dokumentumok e-mailben történő küldésével az [email protected] e-mail-címre.
Nem áll módunkban a papíron aláírt, beszkennelt és átküldött dokumentumokat elfogadni, ezért megkérjük ezen dokumentumok eredeti példányát jutassa el Ügyfélfogadó földszintjén, az 5-ös ablakhoz.  

 A településrendezési  bizonylat kibocsájtási illetéke

 • a bizonylatot igénylő ingatlan alapterületétől függően:
     - 150 négyzetméterig (nm) terjedő – 10 lej;
     - 151-250 nm között – 12 lej;
     - 251-500 nm között – 15 lej;
     - 501-750 nm között – 24 lej;
     - 751-1.000 nm között – 28 lej;
     - 1.000 nm felett – 28+0,01 lej/négyzetméter, 1000 nm felett minden egyes nm után;
 • cégérek, hirdetőtáblák esetében 70 lej/tábla.

Illeték fizetési lehetőségek

 • Csíkszereda Városháza Ügyfélfogadó Központjában – Mihail Sadoveanu utca 4. szám;
 • digitálisan a GHISEUL.RO portálon keresztül;
 • banki átutalással a Miercurea-Ciuc Kincstári Banknál a következő számlára; RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747 feltüntetve a fizetés célját;

Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2023. évi 352. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2024-es évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;