chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Országos korrupcióellenes stratégia

Integritási terv és a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia (OKS) végrehajtásáért felelős személyek kijelölése Csíkszereda önkormányzatánál (2022/896-os sz. polgármesteri rendelet)

Az Országos Korrupcióellenes Stratégiával (OKS) 2021-2025 összhangban levő szervezeti integritási terv elfogadásáról szóló nyilatkozat (2022/461-es sz. polgármesteri rendelet)

Mezei Viola köztisztviselő kinevezése a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es sz. törvénynek Csíkszereda önkormányzatánál történő alkalmazásáért felelős személynek (2023/166-os sz. polgármesteri rendelet)

OKS jelentés 2022

OKS jelentés 2021

OKS jelentés 2020

OKS jelentés 2019

A korrupciós kockázatok és gyenge pontok azonosítása és a korrekciós intézkedések meghatározása 

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtására vonatkozó integritási terv (2019/780-as sz. polgármesteri rendelet)

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásáért felelős személyek kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2019/422-es sz. polgármesteri rendelet)

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásáért felelős személyek kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2018/1037-es sz. polgármesteri rendelet)

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásával foglalkozó munkacsoport megszervezéséről és működéséről szóló szabályzat 

Nyilatkozat a 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia alapvető értékeinek, elveinek, célkitűzéseinek és ellenőrzési mechanizmusának betartásáról Csíkszereda önkormányzatánál

A köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak magatartási kódexe

A polgármester, az alpolgármesterek, a választott tisztségviselők és Csíkszereda polgármesteri hivatala szakapparátusának alkalmazottai megbízatásának vagy hivatalának gyakorlása során ingyenesen kapott javak értékelésére és leltározására szolgáló bizottság létrehozása

A közérdekű figyelmeztetések fogadásáért és megoldásáért felelős integritási figyelmeztetések megoldásával foglalkozó bizottság létrehozása (2018/740-es sz. polgármesteri rendelet)

Csíkszereda önkormányzati szintű belső irányítási ellenőrzési rendszere végrehajtására és fejlesztésére vonatkozó ellenőrzési intézkedések megállapítása (2018/370-es sz. polgármesteri rendelet) 

A belső irányítási ellenőrzési rendszer megvalósításának és fejlesztésének nyomon követésével, koordinálásával és módszertani irányításával foglalkozó bizottság szervezési és működési szabályzata Csíkszereda önkormányzatánál. 

A kockázatkezelési csoport szervezési és működési szabályzata 

Máthé Angela köztisztviselő kinevezése az összeférhetetlenségek és érdekellentétek megelőzéséért és ellenőrzéséért felelős személynek Csíkszereda önkormányzatánál (2018/1095-ös sz. polgármesteri rendelet) 

Máthé Angela köztisztviselő kinevezése a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es sz. törvénynek Csíkszereda önkormányzatánál történő alkalmazásáért felelős személynek (2018/1094-es sz. polgármesteri rendelet)

A vagyon- és érdeknyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáért felelős személy kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2018/1038-as sz. polgármesteri rendelet) 

Szőke Emőke köztisztviselő kinevezése a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 2003/52-es sz. törvénynek végrehajtásáért felelős személynek (2018/1093-as sz. polgármesteri rendelet)

Etikai tanácsadó kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2021/1582-es sz. polgármesteri rendelet)