chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

120-as számú határozat (2023.04.26)

a „Mérleg utca 12-14 szám alatti tömbház hőszigetelése”megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok dokumentációjának a jóváhagyására előterjesztett 327/2018 számú határozat módosítására vonatkozó határozattervezet indoklása

move_to_inboxLetöltés

119-es számú határozat (2023.04.26)

a „Fenyő utca 11 ABCD szám alatti tömbházhőszigetelése” megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok dokumentációjának a jóváhagyására előterjesztett 326/2018 számú határozat módosítására vonatkozó határozattervezet indoklása

move_to_inboxLetöltés

118-as számú határozat (2023.04.26)

azon helyi adók és illetékek értéknövelését illetően, melyek lej-alapú összegből állnak, vagy lej-alapú összeg alapján megállapítottak, valamint azon pénzbírságok határértékének megállapítását illetően, amelyek a helyi költségvetés számára jövedelemként meghatározhatóak a 2024-es évre

move_to_inboxLetöltés

117-es számú határozat (2023.04.26)

a Csíki Székely Múzeum státusjegyzékének és organigrammájának módosításáról szóló, 2022/205-ös számú, módosított és kiegészített határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

116-os számú határozat (2023.04.26)

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státusjegyzékének és organigrammájának módosításáról szóló, 2020/215-ös számú, módosított és kiegészített határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

115-ös számú határozat (2023.04.26)

a 2023-as évi tagsági díj befizetéséről a „Hargitafürdőért” Közösségi Fejlesztési Egyesület részére

move_to_inboxLetöltés

114-es számú határozat (2023.04.26)

a csíkszeredai Ifjúsági park Fodor Sándor parkká való elnevezésének jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

113-as számú határozat (2023.04.26)

egy a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában levő ingatlan az állami közvagyonban való áthelyezéséről

move_to_inboxLetöltés

112-es számú határozat (2023.04.26)

a Gál Sándor 14A szám alatt található épület áthelyezése Csíkszereda város közvagyonából a magánvagyonába, leírás céljából

move_to_inboxLetöltés

111-es számú határozat (2023.04.26)

a Szabadságtér 18 szám alatt található kereskedelmi felületek rendeltetésének műgalériának való átalakításának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

110-es számú határozat (2023.04.26)

a 6181/2021-es számú Hargita Megyei Katonaközponttal kötött bérmentes szerződés hosszabításának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

109-es számú határozat (2023.04.26)

az Országos Lakásügynökség által épitett lakások ügykezeléséről és bérbeadásáról szóló általános szabályzatának a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

108-as számú határozat (2023.04.26)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés

107-es számú határozat (2023.04.26)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

106-os számú határozat (2023.04.26)

a Helyi Önkormányzat gyűléselnökének a megválasztására, 2023 május, június, július hónapokra

move_to_inboxLetöltés