chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

19-es számú határozat (2024.01.26)

az Országos Lakásügynökség által épített lakások újraszámított béreinek jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

18-as számú határozat (2024.01.26)

a Külterületek közhasznú tevékenységbe való foglalása a „Kültelkek beltelkesítése ipari park létrehozása céljából” című Övezeti rendezési terv elkészítéséhez

move_to_inboxLetöltés

17-es számú határozat (2024.01.26)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város részvételének jóváhagyásáról a Hargita megyei érdekelt felek regionális Bizottságában, amely az Európai Gasztrorégió 2027 Díjra pályázik, valamint az erről szóló partnerségi egyezmény jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

16-os számú határozat (2024.01.26)

a „Csíkszeredai Bölcsődék” munkaszerződéses alkalmazottainak beosztási listáját, szervezeti felépítését és alapbérét jóváhagyó 381/2022-es Határozat 1-es és 3-as mellékleteinek módosításáról, 2024 január 1-től

move_to_inboxLetöltés

15-ös számú határozat (2024.01.26)

a „Csíki Játékszín” státusjegyzékének és szervezeti felépítésének módosításáról szóló, utólag módosított és kiegészített 2022/206-os számú határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

14-es számú határozat (2024.01.26)

az Angyalkert Óvoda elnevezés jóváhagyásáról a csíkszeredai Kisherceg Napközi Otthonhoz tartozó, a csíkszeredai Szív utca 1. szám alatt levő napközi otthon jellegű intézmény számára

move_to_inboxLetöltés

13-as számú határozat (2024.01.26)

a 361/2023-as tanácshatározat által - jóváhagyott csíkszeredai polgármesteri tisztség és szakapparátus módosításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

12-es számú határozat (2024.01.26)

„A csíkszeredai "Octavian Goga" Nemzeti Főiskola sportcsarnokának hőrehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése„, megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

11-es számú határozat (2024.01.26)

a Mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szakaszának elemzése a 2023-as év IV. negyedévére (október-december)

move_to_inboxLetöltés

10-es számú határozat (2024.01.26)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges terület biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. javára

move_to_inboxLetöltés

9-es számú határozat (2024.01.26)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

8-as számú határozat (2024.01.26)

a Helyi Önkormányzat gyűléselnökének megválasztására, 2024 február, március, április hónapokra

move_to_inboxLetöltés

7-es számú határozat (2024.01.17)

egyes haszonbérleti szerződések hosszabbításának és aktualizálásának a jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

6-os számú határozat (2024.01.17)

a „Beruházás a Csíkszeredai Szakképző Kampusz fejlesztésére és felszerelésére a duális képzés fejlesztése érdekében” megnevezésű finanszírozási kérelem benyújtására, a projekttel kapcsolatos költségek és a projekt implementálására vonatkozó partnerségi megállapodás jóváhagyásáról a PNRR C15/I.6 - Legalább 10 regionális konzorcium kialakítása és legalább 10 integrált szakképző Kampusz kialakítása és felszerelése című, 2023/65-ös számú határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

5-ös számú határozat (2024.01.15)

a helyi költségvetésből nyújtott sürgősségi segély nyújtásának jóváhagyásáról, egyedülálló személyek valamint családok részére, tekintettel ezen személyek kilakóltatásának sürgösségi szükségességéről, a csíkszeredai, Gyermeksétány, 9 szám alatt működő Szociális Központ épületéből

move_to_inboxLetöltés