chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

FONTOS DÖNTÉSEKET HOZOTT A TESTÜLET

Onkormanyzati Ules1

A jóváhagyott határozattal Csíkszereda Megyei Jogú Városa hosszadalmas, de szükséges folyamatot indít el, amely számos, a nyomornegyedek szociális, orvosi-, lakhatási- és gazdasági emancipációjával kapcsolatos kérdés rendezését foglalja magában. A város közigazgatási területén található Somlyó 33-as, illetve a Tavasz utca I-es és II-es településekként ismert roma exklávékat illető, informális településekre vonatkozó önkormányzati döntéshozatal lehetővé tette ezen települések esetében a vonatkozó adatlapok és intézkedési tervek elfogadását, az intézkedések gyakorlatba ültetésének elkezdését. Az informális települések jogi szavatolása az országos vonatkozó törvénykezést követi, és ennek szava kötelező érvényű minden egyes önkormányzat számára, amelynek területén roma közösségek léteznek.

Jóváhagyták a képviselők a Hajnal utca 34. szám alatti ingatlan rendeltetésének megváltoztatását is. Mivel az önkormányzat eredeti terve szerinti krízisközpont nem valósítható meg, az ingatlan hasznosítására a haszonbérbe adás kínál megoldást. Az egyik lehetséges megoldás az Eco Csík Kft. által kialakított munkapont lehetne, ahol újrahasznosítható hulladékgyűjtő központot, valamint a csúszásgátló anyagok ideiglenes tárolására szolgáló raktárt működtetne.

Módosítania kellett a testületnek két, korábban jóváhagyott határozatát is. Egyrészt aktualizálni kellett a helyi tömegközlekedést kiszolgáló gázüzemű autóbuszok számára szükséges telephely kialakításának költségeit. A mobilitási terv részét képező beruházás utóbbi két közbeszerzési eljárása is sikertelenül végződött. Ennek oka, hogy a korábban elfogadott beavatkozási munkálatok dokumentációjában meghatározott árak azóta már jóval magasabbá váltak. A potenciális kivitelezők jelezték, hogy ilyen árkonstrukcióban nem tudnak ajánlatot tenni. Az elfogadott határozat 20,5 millió lejről 25 millió lejre módosítja a beruházás értékét.

Másrészt a közvilágítás energiahatékonyabbá tételét célzó pályázat dokumentációját is aktualizálni kellett. A Környezetvédelmi Alaphoz benyújtandó pályázathoz már a tavaly elkészült a dokumentáció, de az energiaárak és nyersanyagárak változása miatt módosítani kellett az összeget. Csíkszereda a maximális támogatási összegre, 5 millió lejre pályázik, ezt az összeget pedig további 2,8 millió lejjel egészíti ki az önkormányzat annak érdekében, hogy a meglévő 2456 darab régi, nagyfogyásztású égőt korszerű, szabályozható fényerejűre cserélhessék, illetve távvezérlést rendeljenek hozzá. A becslések szerint ez a beruházás három év alatt meg is térül, és eredményeként Csíkszereda közvilágításának 75% modern, LED-es technikával működő rendszerré válik.

Onkormanyzati Ules1