chevron_right
Monitorul oficial local

Indemnizație lunară pentru creșterea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (0-2)

Indemnizație lunară pentru creșterea copilului, cerere.

Adeverință pt. indemnizația de creștere a copilului

Declarație GDPR .

Documente necesare pentru indemnizația pentru creșterea copilului:

Cerere

Adeverință de venit

Adeverință de la locul de muncă

Extras bancar

Copia cardului de identitate al părinților

Copia certificatului de căsătorie

Originalul și copia certificatului/certificatelor de naștere a copilului/a copiilor

Declarație pe proprie răspundere (declarație completată în fața angajatului Direcției de asistență socială)

Declaraţie GDPR

Dosar plic