chevron_right
Monitorul oficial local

CONSULTARE PUBLICĂ - Înregistrare sistematică gratuită în sectorul agricol nr. 46

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc au loc lucrările de înregistrare sistematică gratuită în următoarele zone: tarla 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 (adică de-a lungul râului Olt, de la podul de pe DN 13A, până la benzinăria OMV, între calea ferată și râul Oltului, pe o suprafață totală de 230 ha).

Primăria municipiului Miercurea-Ciuc invită în perioada 12 mai – 10 iulie proprietarii terenurilor din zonele extravilane amintite să identifice terenurile lor pe hărțile amplasate la intrarea în primărie.

În caz de neconcordanțe, contestațiile se pot depune la registratura Primăriei (în zilele lucrătoare, între orele 8:00–13:00), însoțite de actele doveditoare a dreptului de proprietate (exemplu: extras de carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, ordinul prefectului, sentința civilă), respectiv copia cărții de identitate.

DOCUMENTE CADASTRU