chevron_right
Monitorul oficial local

Anunț APM

Municipiul Miercurea-Ciuc cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, jud. Harghita, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate – de către APM Harghita în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului din data de 16.01.2024 pentru proiectul: „Amplasare stație de alimentare cu gaz natural comprimat” propus a fi amplasat în mun. Miercurea Ciuc, str. Salcâm nr. 1, jud. Harghita.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr. 43, în zilele de luni–joi între orele 8,00–16,00 și vineri între orele 8,00–14,00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Fax: 0266-310 041, e-mail: [email protected].