chevron_right
Monitorul oficial local

Reabilitarea străzii Harghita

Proiect conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Obiectivul general constă în dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, respectiv reabilitarea amplă a străzii

Valoare totală estimată: 27.052.857,15 lei cu TVA (din care 6.241.625,61 de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 954.601,56 de lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național)

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție: aprobat prin HCL nr. 284/2018, modificat prin HCL nr. 272/2021

Situație actuală: proiectarea tehnică și execuția în curs de achiziție publică