chevron_right
Monitorul oficial local

ANUNȚ DE PARTICIPARE: Servicii prestate de centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti și copii

Centrul de zi acordă servicii de specialitate în baza evaluării nevoilor individuale și situației beneficiarilor. Evaluarea nevoilor/situației copiilor este realizată de personal de specialitate. Centrul de zi derulează activități/acordă servicii conform programului personalizat de intervenție întocmit pentru fiecare beneficiar. Programul copiilor în centru se desfășoară ținând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potențialul și disponibilitățile pe care le au.Centrul afișează programul de activități al beneficiarilor și programul săptămânal de funcționare astfel încât să fie accesibile tuturor copiilor, părinților acestora și personalului centrului. 

Prin serviciile acordate se va urmării sprijinirea familiilor și copiilor aflați în situații de dificultate, risc de excluziune socială, sărăcie, abandon școlar, oferirea de sprijin și asistență părinților pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea și întărirea competențelor parentale, ajutarea accesului familiilor la servicii sanitare, sociale, sprijinirea femeilor în realizarea/formarea/însușirea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie. Pe parcursul prestării serviciilor vor avea prioritate nevoile individuale ale beneficiarilor.

Detaliile privind cerintele sunt prezentate in anuntul de participare, respectiv in documentatia de atribuire, astfel solicitam studierea documentelor atasate cu atentie!

DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 27.11.2023, ORA 12.00