chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Fűtéstámogatás

Fűtéstámogatás, kérés. 

Csak a következő személyek igényelhetik a fűtéstámogatást.

A fűtéstámogatásra való jogosultságot kizáró ingó- és ingatlan javak listája. 

Fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok: 

Személyi igazolvány másolata
Születési anyakönyvi kivonat a 14 éven aluli gyermekek esetén
Örökbefogadási és gyermek elhelyezési bírósági végzés, esetenként
Jövedelmi igazolások (munkahelyi igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt igazoló szelvény
A gyermeknevelési támogatásról igazolás, a gyermeksegélyt igazoló szelvény, iskolai ösztöndíj igazolása, más jövedelmeket, segélyeket igazoló szelvény vagy igazolás; ha nincs jövedelem: közpénzügyi igazolás; magánvállalkozás esetében: közpénzügyi igazolás)

Esetenként:
Lakás adás-vételi szerződése, bérleti szerződés, közjegyzői meghatalmazás
Személygépkocsi törzskönyve

Egyetemisták esetében:
Egyetemi igazolás
Érvényes ideiglenes tartózkodási engedély
A lakástulajdonos közjegyző előtti lemondása a fűtéspótlékról a bérlők javára
Az egyetemista állandó lakhelye szerinti polgármesteri hivatal igazolása (arról, hogy a család által ott benyújtott kérésen nem szerepel az igénylő)
Szülők (eltartók) jövedelmi igazolása
A diák nyilatkozata a családlétszámról (az egy főre eső jövedelem megállapítása végett)

FONTOS! Tömbházlakás esetében a családtagok számát a lakószövetségnél kell igazoltatni a kérés láttamoztatásával (saját hőközponttal rendelkezőknek is.