chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Főépítészi jóváhagyás igénylés településrendezés esetén

Övezeti Rendezési Terv – PUZ, valamint Részletes Rendezési Terv – PUD esetén Főépítészi jóváhagyás kibocsájtása

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani Főépítészi jóváhagyás kibocsájtása céljából:

 • Típuskérés – az utólagosan módosított és kiegészített 223/26.02.2016-os rendelet 1. cikke szerint kitöltve– elektronikus vagy nyomtatott példányban;
 • Csíkszereda település önkormányzata által kiállított urbanisztikai bizonylat másolata;
 • Az ingatlan tulajdonjogát igazoló bizonylat – földterület és/vagy épületek/frissített kataszteri térképkivonata és frissített telekkönyvi kivonat másolata, 30 napnál nem régebbi, kérésre a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal kibocsájtja az ANCPI oldalon keresztül;
 • Az urbanisztikai bizonylat szerint előírt megállapodások és jóváhagyás másolata – kivéve a, Hargita Megyei Tanács jóváhagyása és a  kérelem alapján kiállítandó jóváhagyást;
 • A városrendezési dokumentáció - 2 nyomtatott példányban és digitális formátumban (.pdf);
 • Csíkszereda település önkormányzata által kiállított célszerűségijóváhagyás másolata;
 • A csíkszeredai önkormányzat 2022. évi 423. számú határozat szerinti, az Adóhivatalnak befizetett illeték fizetési bizonylatának másolata;

 A városrendezési dokumentáció a következőket foglalja magában

Írásos dokumentumok
Városrendezési műleírás
    – a tervezett beruházás/tevékenység bemutatása, helyi területrendezési előírások;
    - a javasolt városrendezési mutatók (POT, CUT, magassági rendszer, parcellázási javaslat, referenciasík, előírt illeszkedés, a javasolt beruházás/tevékenység az övezetbe való beépülése, a magánbefektetők által viselendő költségkategóriák és a helyi hatóság által viselendő költségkategóriák);

Tervek
– az övezet áttekintő rajza;
– a vizsgálati ingatlan topográfiai/kataszteri térképe;
– diszfunkcionális vizsgálati terv;
– jogszerű birtokrendezési terv;
– szabályozási terv;
– közműszabályzó;
– út-keresztmetszeti javaslat;

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó II emeletén, az 6-os irodában

A rendezési tervekre vonatkozó Főépítészi jóváhagyás illetéke

 •  Övezeti Rendezési Terv – PUZ estén 0,07 lei/nm (700 lei/ha), de legkevesebb 1.400 lej;
 • Részletes Rendezési Terv – PUZ estén 0,14 lei/nm (1.400 lei/ha), de legkevesebb 1.400 lej;

Illeték fizetési lehetőségek

 •  Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központjában – Mihail Sadoveanu utca 4. szám;
 •  digitálisan a GHISEUL.RO portálon keresztül;
 •  banki átutalással a Miercurea-Ciuc Kincstári Banknál a következő számlára: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

 Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2022. évi 423. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2023-es évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;