chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Engedélyjegyzék - 2022

Autorizații de construcție respectiv desființare eliberate în 2022 - 2022-ben kiállított Építkezési illetve bontási engedélyek jegyzéke

Observații:
- Tipul documentului cu litera ”C” indică autorizație de construcție respectiv cu litera ”D” indică autorizație de desființare;
- Indiciile urbanistici, procent de ocupare a terenului - POT şi coeficient de utilizare a terenului - CUT, respectiv regimul de înălțime  și retragerile construcției de la limitele de proprietate cotate se poate consulta pe Planul de situație și fațadele anexate.

 Észrevételek:
-  Az engedélyek típusánál a "C" betűvel jelzett  Építkezésiengedélyre utal illetve a "D" betűvel jelzett bontási engedélyre;
- A településrendezési mutatók, a területfoglalási százalék - POT és a területfelhasználási együttható CUT, illetve a magassági szint és az ingatlanhatároktól való épülettávolságok a mellékelt
Helyszínrajzon és homlokzatokon megtekinthetőek.

Nr.crt.
Sorsz.
Nr. autorizație / Tipul / Data emiterii
Engedély száma / típusa / Kiállítási dátum
Planul de situație
Helyszínrajz
Fațadele sau vederi
Homlokzatok vagy látványterv
1001 / C / 06.01.2022PDFPDF
2002 / C / 06.01.2022PDFPDF
3003 / C / 06.01.2022PDFPDF
4004 / C / 18.01.2022PDFPDF
5005 / C / 18.01.2022PDFPDF
6006 / C / 18.01.2022PDFPDF