Csíkszereda http://szereda.ro/ Mon, 23 May 2022 17:51:05 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . NAGYMEZŐ UTCAI TERÜLETTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE http://szereda.ro/hu/h/3/3538/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.dropbox.com/s/7ceu4chonknkta9/23427%20Anunt-Kozlemeny.pdf?dl=0" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Kisaj&aacute;ttand&oacute; ter&uuml;letek azonos&iacute;t&aacute;s&aacute;nak programja.</span></a></p> IT/Tech Fri, 29 Apr 2022 00:00:00 +0200 VERSENYTÁRGYALÁS http://szereda.ro/hu/h/3/3533/index a zöldségpiacon kialakított kereskedelmi felületek bérbeadására<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za versenyt&aacute;rgyal&aacute;st szervez a z&ouml;lds&eacute;gpiacon&nbsp; kialak&iacute;tott kereskedelmi fel&uuml;letek b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;ra:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12px;"><strong>2022. m&aacute;jus 18-</strong><strong>&aacute;</strong><strong>n 12 &oacute;rakor </strong>termelők r&eacute;sz&eacute;re<strong></strong></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size: 12px;"><strong>2022. m&aacute;jus 19-&eacute;n 12 &oacute;rakor </strong>c&eacute;geknek &eacute;s enged&eacute;llyel rendelkező kereskedőknek.</span></li> </ul> IT/Tech Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – KERESKEDELMI KÖZPONT ÉS KÉT TÖMBHÁZ http://szereda.ro/hu/h/3/3528/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l kereskedelmi k&ouml;zpont (f&ouml;ldszint + 1 emelet) &eacute;s k&eacute;t t&ouml;mbh&aacute;z (f&ouml;ldszint + 7 emelet) &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l a Hunyadi J&aacute;nos utca 26. sz&aacute;m alatt.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zmeghallat&aacute;sra 2022. m&aacute;jus 19-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15 &oacute;rakor&nbsp;ker&uuml;l sor Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;ben (102 terem).</span></p> IT/Tech Fri, 22 Apr 2022 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – SARKADI ELEK UTCA http://szereda.ro/hu/h/3/3496/index &nbsp;<div><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Sarkadi Elek utc&aacute;ban lak&oacute;h&aacute;zak, illetve t&aacute;rsas h&aacute;zak &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></div> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zmeghallgat&aacute;sra 2022. &aacute;prilis 7-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;rakor&nbsp;ker&uuml;l sor a Telep&uuml;l&eacute;srendez&eacute;si oszt&aacute;ly gyűl&eacute;sterm&eacute;ben (a volt Postabank &eacute;p&uuml;let&eacute;ben, Mihail Sadoveanu utca 4. sz&aacute;m, II. emelet).</span></p> IT/Tech Fri, 11 Mar 2022 00:00:00 +0200 A KULTURÁLIS ALINTÉZMÉNYEK VEZETŐINEK TEVÉKENYSÉGÉRTÉKELÉSE http://szereda.ro/hu/h/3/3495/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"><a href="https://www.dropbox.com/s/oyp5p7bt657732r/Dispo_418_Rezultat_evalure%20finala.pdf?dl=0">POLG&Aacute;RMESTERI RENDELET</a> a Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata al&aacute;rendelts&eacute;g&eacute;be tartoz&oacute; kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyek - Hargita Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttes &eacute;s a Cs&iacute;ki Sz&eacute;kely M&uacute;zeum - vezetői tev&eacute;keny&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;nek v&eacute;gső eredm&eacute;nyeinek j&oacute;v&aacute;hagy&aacute;s&aacute;r&oacute;l</span></p> IT/Tech Mon, 28 Feb 2022 00:00:00 +0200 ELŐZETES ÉRTESÍTÉS http://szereda.ro/hu/h/3/3457/index A PARCELLÁZÁSI TERV ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ NÉVSOR KIFÜGGESZTÉSÉRŐL<p class="Antet" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 7/1996-os kataszteri t&ouml;rv&eacute;ny 40-es cikkely&eacute;nek a 7-es, 8-as, 9-es &eacute;s a 10-es bekezd&eacute;se &eacute;rtelm&eacute;ben, kif&uuml;ggeszt&eacute;sre ker&uuml;l a cs&iacute;kszeredai k&ouml;zigazgat&aacute;si ter&uuml;leti egys&eacute;g 51-es, 52-es, 54-es &eacute;s 55-&ouml;s dűlőinek a parcell&aacute;z&aacute;si terve &eacute;s a hozz&aacute; tartoz&oacute; n&eacute;vsor, amely a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal &aacute;ltal &aacute;tv&eacute;telezett.</span></p> <p class="Antet" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 03 Jan 2022 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS INGATLANVÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKA http://szereda.ro/hu/h/3/3422/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za ipari inkub&aacute;ci&oacute;s k&ouml;zpont l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;hoz keres legkevesebb 2.000 n&eacute;gyzetm&eacute;ter alapter&uuml;letű&nbsp; ipari &eacute;p&uuml;letet.</span></p> IT/Tech Thu, 02 Dec 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA –- ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – TAPLOCA UTCA http://szereda.ro/hu/h/3/3408/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Taploca utc&aacute;ban beltelkes&iacute;t&eacute;s &eacute;s urbanisztikai szab&aacute;lyoz&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l: kereskedelem, szolg&aacute;ltat&aacute;s, termelő- &eacute;s rakt&aacute;r funkci&oacute;k kialak&iacute;t&aacute;sa.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. december 9-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Fri, 12 Nov 2021 00:00:00 +0200 FELFÜGGESZTJÜK A FOLYAMATBAN LÉVŐ VERSENYVIZSGÁKAT http://szereda.ro/hu/h/3/3376/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Hivatalos K&ouml;zl&ouml;ny 2021.09.13./876-os sz&aacute;m&aacute;nak I. r&eacute;sz&eacute;ben megjelent 2021/99-es S&uuml;rgőss&eacute;gi Korm&aacute;nyrendelet alkalmazhat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak tiszt&aacute;z&aacute;s&aacute;ig Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala felf&uuml;ggeszt minden folyamatban levő versenyvizsg&aacute;t.</span></p> IT/Tech Wed, 22 Sep 2021 00:00:00 +0200 HIRDETÉS http://szereda.ro/hu/h/3/3370/index Csíkszereda Megyei Jogú Város ingatlanvásárlási szándékáról értesíti az érintetteket<p><a href="https://www.dropbox.com/s/wshv5es2b076r6n/Documentatie%20de%20atribuire%20si%20caiet%20de%20sarcini.pdf?dl=0" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Oda&iacute;t&eacute;l&eacute;si dokument&aacute;ci&oacute; &eacute;s tenderf&uuml;zet</span></a></p> IT/Tech Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – TANOROK UTCA http://szereda.ro/hu/h/3/3327/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Intramuros Concept Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Tanorok utc&aacute;ban lak&oacute;h&aacute;zak &eacute;s t&aacute;rsas h&aacute;zak &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zmeghallgat&aacute;st 2021. augusztus 5-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Fri, 09 Jul 2021 00:00:00 +0200 KÉSIK A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYOK KIBOCSÁTÁSA http://szereda.ro/hu/h/3/3325/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb orsz&aacute;gos szintű alapanyaghi&aacute;ny miatt ism&eacute;t cs&uacute;szik a szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nyok kibocs&aacute;t&aacute;sa. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lata arra h&iacute;vja fel a figyelmet, hogy a j&uacute;nius 30. ut&aacute;n ig&eacute;nyelt okm&aacute;nyokat csup&aacute;n 30 napos hat&aacute;ridőre tudj&aacute;k ki&aacute;ll&iacute;tani. Enn&eacute;l r&ouml;videbb időre csak s&uuml;rgőss&eacute;gi esetekben tudnak elj&aacute;rni, a s&uuml;rgőss&eacute;get pedig hivatalos dokumentumokkal kell bizony&iacute;tania a k&eacute;relmezőnek.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 09 Jul 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV URBANISZTIKAI SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁS CÉLJÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/3/3313/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy Pop Gheorghe-Mircea kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Szentl&eacute;lek utc&aacute;ban urbanisztikai szab&aacute;lyoz&aacute;s m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l: agriturizmusb&oacute;l lak&oacute; funkci&oacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 29-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA –- ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/3/3311/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Inter Royal Car Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Taploca utc&aacute;ban logisztikai k&ouml;zpont &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 29-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV URBANISZTIKAI SZABÁLYOZÁS CÉLJÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/3/3307/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy Solyom Zsolt kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Tanorok utc&aacute;ban urbanisztikai szab&aacute;lyoz&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 15-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – A KERÜLŐÚT ZSÖGÖDI CSOMÓPONTJÁNAK ÖVEZETI RENDEZÉSI TERVE http://szereda.ro/hu/h/3/3294/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az &ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a zs&ouml;g&ouml;di &ouml;vezetben ker&uuml;lő&uacute;t megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;nius 29-&eacute;n, kedden 17.00 &oacute;rakor szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal d&iacute;szterm&eacute;ben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 28 May 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – SZÉK ÚTJA–PARK HOTEL ÖSSZEKÖTŐÚT – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV http://szereda.ro/hu/h/3/3292/index &nbsp;<div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az &ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Sz&eacute;k &uacute;tja&ndash;Park Hotel t&eacute;rs&eacute;g&eacute;ben &ouml;sszek&ouml;tő&uacute;t megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 1-j&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 17.00 &oacute;rakor szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal d&iacute;szterm&eacute;ben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> IT/Tech Fri, 28 May 2021 00:00:00 +0200 ANL-LAKÁSOK: ELÉRHETŐ AZ ELSŐBBSÉGI LISTA http://szereda.ro/hu/h/3/3283/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;ban &eacute;s a v&aacute;rosh&aacute;za honlapj&aacute;n kif&uuml;ggesztett&uuml;k az ifj&uacute;s&aacute;gi b&eacute;rlak&aacute;sok ig&eacute;nylőinek n&eacute;vjegyz&eacute;keit (jogosultak &eacute;s visszautas&iacute;tottak list&aacute;ja, valamint elsőbbs&eacute;gi lista).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;vjegyz&eacute;keket tartalmaz&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hat&aacute;rozat<a href="https://www.dropbox.com/s/tmaqx0752g6bk70/anl_hotarare.pdf?dl=0" target="_blank"><strong> megtal&aacute;lhat&oacute; itt</strong></a>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fellebbez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2021. m&aacute;jus 28.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">FRISS&Iacute;T&Eacute;S: <a href="https://www.dropbox.com/s/w6i4m0knd38m14k/final.pdf?dl=0" target="_blank"><strong>nem ny&uacute;jtottak be fellebbez&eacute;st</strong></a>.<br /></span></p> IT/Tech Fri, 21 May 2021 00:00:00 +0200 ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – Sarkadi Elek utca http://szereda.ro/hu/h/3/3227/index Meghívó közvitára<div> <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Plosz-Gy&ouml;ngy&ouml;si Zolt&aacute;n kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l urbanisztikai<em> </em>szab&aacute;lyoz&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l a Sarkadi Elek utc&aacute;ban.</span></p> </div> IT/Tech Tue, 23 Mar 2021 00:00:00 +0200 MEZŐGAZDASÁGI NYILVÁNTARTÓ – VÁRJUK AZ ÜGYFELEKET http://szereda.ro/hu/h/3/3179/index &nbsp;<p class="Standard" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Mezőgazdas&aacute;gi, kataszteri &eacute;s erdőgazd&aacute;lkod&aacute;si irod&aacute;ja felh&iacute;vja minden jogi &eacute;s term&eacute;szetes szem&eacute;ly figyelm&eacute;t, akik cs&iacute;kszeredai mezőgazdas&aacute;gi ter&uuml;lettel, g&eacute;pekkel rendelkeznek, valamint &aacute;llat&aacute;llom&aacute;nyt tartanak, hogy a 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020-as rendelet &eacute;rtelm&eacute;ben, jelentkezni&uuml;k kell a Mezőgazdas&aacute;gi nyilv&aacute;ntart&oacute;ba val&oacute; bejegyz&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben, a k&ouml;vetkező beoszt&aacute;s szerint:</span></p> IT/Tech Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 +0200