ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

POLIŢIA LOCALĂ – consilier juridic

Poliţia Locală a Municipiului Miercurea – Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, în vederea ocupării al postului vacant, de funcţie publică de execuţie:

 

 • consilier juridic – clasa I, grad profesional principal la Compartimentul tehnic, economic, administrativ şi gestionarea resurselor umane.

 

Anunţ

Bibliografia şi tematica

Atribuţiile prevăzute în fişa postului

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

0718 / Consilier achiziţii publice – Compartimentul achiziţii publice

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 iulie 2022, orele 10, la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:  

 

 • consilier achiziţii publice – clasa I, grad profesional superior – la Compartimentul achiziţii publice.

Data limită de depunere a dosarelor: 17 iunie 2022 – 6 iulie 2022 (inclusiv).

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

0629 / Consilier – Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 29 iunie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • consilier – debutant –  la Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

0630 / Consilier (IA) – Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 30 iunie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • consilier IA la Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare.


Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

0628 / Muncitor calificat – Direcţia floricolă

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 28 iunie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat la Direcţia floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

0616 / Muncitor calificat – Direcţia floricolă

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 16 iunie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat la Direcţia floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

0525 / Consilier – Compartiment programe, proiecte comunitare şi învăţământ

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 25 mai 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • consilier – grad IA – la Serviciul cultural, de învăţământ, sport şi tineret - Compartiment programe, proiecte comunitare şi învăţământ.

 

Anunţ

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

POLIŢIA LOCALĂ – 11 posturi

Poliţia Locală a Municipiului Miercurea – Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie de poliţist local:

 

din cadrul Compartimentului Ordine Publică şi Intervenţii:

 

Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 1 post;

Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi;

Poliţist local, clasa I, grad profesional principal – 1 post;

Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post;

Poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post.

 

din cadrul Compartimentului Circulaţie:

 

Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 1 post;

Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;

Poliţist local, clasa I, grad profesional principal – 1 post;

Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post;

Poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post.

 

 

Anunţ

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare

Bibliografia şi tematica

Atribuţiile prevăzute în fişa postului (compartiment ordine publică şi compartiment circulaţie)

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei suplimentare – Test raţionament logic

Rezultatul probei suplimentare – Sport

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ADMINISTRATOR – Csíki Trans SRL.

Municipiul Miercurea-Ciuc asistată de expert independent Fox Management Consultants SRL. anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de

 • administrator al societăţii Csíki Trans SRL.

 

Anunţ

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE - Goscom S.A.

Municipiul Miercurea-Ciuc asistată de expert independent Fox Management Consultants SRL. anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru


 • 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii GOSCOM S.A.

 

Anunţ

POLIŢIA LOCALĂ – consilier juridic

Poliţia Locală a Municipiului Miercurea – Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, în vederea ocupării al postului vacant, de funcţie publică de execuţie:

 

 • consilier juridic – clasa I, grad profesional principal la Compartimentul tehnic, economic, administrativ şi gestionarea resurselor umane.

 

Anunţ

Bibliografia şi tematica

Atribuţiile prevăzute în fişa postului

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

0516 / Şef serviciu – Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 16 mai 2022, orele 9.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • şef serviciu la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei suplimentare (test de cunoştinţe IT)

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

0413 / Consilieri – Compartimentul proiecte

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 13 aprilie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • consilier debutant,
 • consilier I.,
 • consilier IA la Compartimentul proiecte.


Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0427 / Referent – Compartiment registratură, arhivă şi gestionarea documentelor clasificate

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 27 aprilie 2022, orele 11,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 • referent – clasa III., grad profesional superior – la Compartimentul registratură, arhivă şi gestionarea documentelor clasificate.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul contestaţiei privind proba scrisă


0414 / muncitor necalificat – Direcţia de asistenţă socială – Centru social Creşă

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 14 aprilie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • muncitor necalificat la Direcţia de asistenţă socială – Centru social Creşă.

Data limită de depunere a dosarelor: 22 martie – 4 aprilie 2022 (inclusiv), la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc din  P-ţa Cetăţii nr. 1.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Bibliografie (Curs de igienă – suport curs)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc organizează, la sediul său din din Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.1, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Secuiesc al Ciucului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.

 

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul Etapei I.

Rezultatul Etapei II.


Anunţ public

 

Anexe:

1. Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Primăria Municipiului Miercurea Ciuc pentru Muzeul Secuiesc al Ciucului şi aprobat prin Dispoziţia nr. 548 /11.03.2022, care contine Anexa 1 – Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Secuiesc al Ciucului; Anexa 2 – Statul de funcţii, Anexa 3 – Bugetul aprobat al instituţiei pe ultimii trei ani;

2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru  Muzeul Secuiesc al Ciucului, aprobat prin Dispoziţia nr. 548 / 11.03.2022;

3. Model formular de înscriere la concursul de management;

4. Model formular declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea de exerciţiu;

5. Model declaraţie necolaborare cu securitatea;

 

Anexele pot fi consultate la Serviciul cultural, de învăţământ, sport şi tineret din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, cam. 146.

0407 / Asistent medical comunitar – Direcţia de asistenţă socială

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 7 aprilie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • 2 posturi de asistent medical comunitar la Compartimentul de Asistenţă medicală comunitară în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0331 / Educator puericultor – Direcţia de asistenţă socială

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 31 martie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • educator puericultor la Centru social de educaţie antepreşcolară – Direcţia de asistenţă socială.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

0323 / Consilier – Direcţia de asistenţă socială

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 23 martie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual:

 • consilier – grad IA. – la Direcţia de asistenţă socială – Compartiment de comunicare.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

Poliţia locală – contabil

Poliţia Locală a Municipiului Miercurea – Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, în vederea ocupării al postului vacant de funcţie publică de execuţie:

 • Consilier, Clasa I, grad profesional superior - contabil la Compartimentul tehnic, economic, administrativ şi gestionarea resurselor umane

 

Anunţ

Bibliografia şi tematica

Atribuţiile prevăzute în fişa postului

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

Poliţia locală – consilier juridic

Poliţia Locală a Municipiului Miercurea – Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, în vederea ocupării al postului vacant, de funcţie publică de execuţie:

 • Consilier juridic, Clasa I, grad profesional principal la Compartimentul tehnic, economic, administrativ şi gestionarea resurselor umane

 

Anunţ

Bibliografia şi tematica

Atribuţiile prevăzute în fişa postului

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

Poliţia locală – 12 posturi

Poliţia Locală a Municipiului Miercurea – Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie de poliţist local:

 

din cadrul Compartimentului Ordine Publică şi Intervenţii

 • Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 3 posturi;
 • Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi;
 • Poliţist local, clasa I, grad profesional principal – 1 post;
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post;
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post;

din cadrul Compartimentului Circulaţie

 • Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 1 post;
 • Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post;
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post

 

Anunţ

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare

Bibliografia şi tematica

Atribuţiile prevăzute în fişa postului (compartiment ordine publică şi compartiment circulaţie)

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei suplimentare - Test raţionament logic

Rezultatul probei suplimentare - Sport

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0322 / Director executiv – Direcţia de asistenţă socială

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 22 martie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 • director executiv la Direcţia de asistenţă socială.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


0321 / Consilier – Compartiment gestionare bunuri impozabile

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 21 martie 2022, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 • consilier – clasa I. grad profesional debutant – la Compartimentul gestionare bunuri impozabile.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0309 / Referent – Direcţia de asistenţă socială

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 9 martie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual:

 • referent – tr. IA. – la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Cantină de ajutor social.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0307 / Consilier – Direcţia de asistenţă socială

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 7 martie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual:

 • consilier – clasa I. grad profesional IA. – la Direcţia de asistenţă socială – Compartiment de comunicare.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0221 / Consilier – Compartiment evidenţă, informare şi ghişeul unic

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 21 februarie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 • consilier – clasa I. grad profesional superior – la Compartiment evidenţă, informare şi ghişeul unic.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0218 / Consilier – Biroul servicii şi beneficii sociale (Direcţia de asistenţă socială)

Primăria Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 februarie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 • consilier – clasa I. grad profesional superior – la Biroul servicii şi beneficii sociale - Direcţia de asistenţă socială.

 

Anunţ / Bibliografie / Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0202 / Administrator – Compartiment de deservire

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 2 februarie 2022, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • administrator – post vacant, contractual – la Compartimentul de deservire.

 

Anunţ

Bibliografie

Erata la bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

0120 / Consilier – Biroul financiar contabilitate

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 20 ianuarie 2022, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:


 • consilier – clasa I. grad profesional asistent – la Biroul financiar contabilitate.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

 


CONCURS - administrator (Compartimentul de deservire)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 27 decembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • administrator la Compartimentul de deservire.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Compartimentul proiecte)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 20 decembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea  pe perioadă determinată al următorului post contractual vacant:

 

 • consilier – debutant la Compartimentul proiecte.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - referent (Registratură)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 23 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • referent – clasa III. grad profesional principal – la Compartiment registratură, arhivă şi gestionarea documentelor clasificate.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS - consilier juridic (Compartimentul de achiziţii publice)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 23 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier juridic – clasa I grad profesional asistent – la Compartimentul de achiziţii publice.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS - consilier (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 27 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier  – clasa I grad profesional debutant – la Compartimentul strategii, programe proiecte în domeniul asistenţei sociale – Direcţia de asistenţă socială.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

 

CONCURS - referent (Serviciul de gospodărie)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 27 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • referent – clasa III grad profesional superior – la Serviciul de gospodărie, management energetic infrastructură şi transport local.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Comp. evidenţă şi administrare patrimoniu)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 21 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superior – la Compartiment evidenţă şi administrare patrimoniu.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 decembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual vacant:

 

 • consilier – treapta IA – la Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 13 decembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • consilier – grad debutant – la Direcţia de asistenţă socială (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului).

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - consilier (Compartimentul proiecte)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 decembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post contractual vacant:

 

 • consilier – clasa II. – la Compartimentul proiecte.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Compartimentul de evidenţă, informare şi ghişeu unic)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superior – la Compartimentul de evidenţă, informare şi ghişeu unic.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului 

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

CONCURS - asistent medical (Compartimentul de Asistenţă medicală în unităţile de învăţământ)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 7 decembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 2 asistent medical la Compartimentul de Asistenţă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de asistenţă socială.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier juridic (Compartimentul juridic)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 14 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

           

 • consilier juridic – clasa I. grad profesional debutant – la Compartimentul juridic.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier, referent (Compartiment comercial / evidenţă)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 13 decembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier – clasa I., grad profesional asistent – la Compartimentul comercial, agricultură şi silvicultură, cadastru şi topografie
 • referent – clasa III., grad profesional superior – la Compartimentul evidenţă şi administrare patrimoniu

 

Anunţ

Bibliografie (consilier)

Bibliografie (referent)

Atribuţiile postului (consilier)

Atribuţiile postului (referent)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - referent, muncitor calificat (Direcţia floricolă, spaţii verzi)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 • referent – treapta IIla Direcţia floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă;
 • muncitor calificat – treapta. IV – la Direcţia floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă.

 

Anunţ

Bibliografie (referent)

Bibliografie (municor calificat)

Fişa postului (referent)

Fişa postului (municor calificat)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - 2 consilieri (Urbanism)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 24 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier – clasa I., grad profesional asistent – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism,
 • consilier – clasa I., grad profesional asistent – la Compartiment gestiune urbană.

 

Anunţ

Bibliografie (Compartiment de strategie şi reglementări urbanism)

Bibliografie (Compartiment gestiune urbană)

Atribuţiile postului (Compartiment de strategie şi reglementări urbanism)

Atribuţiile postului (Compartiment gestiune urbană)

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - consilier (Serviciul de urbanism)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 22 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post vacant de funcţie publică de execuţie:

 

 • consilier – clasa I. grad profesional principal – la Compartimentul de strategie şi reglementări urbanism.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - consilier (Compartiment buget şi prognoză economică)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 noiembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post vacant de funcţie publică de execuţie:

 

 • consilier – clasa I., grad profesional principal – la Compartiment buget şi prognoză economică.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 12 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual vacant:

 

 • consilier debutant la Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul contestaţiei după proba scrisă


 

CONCURS - consilier (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al postului  vacant de funcţie publică de execuţie:

           

 • consilier – clasa I., grad profesional superior – la Compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului – Direcţia de Asistenţă Socială.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 11 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual vacant:

 

 • consilier – treapta IA – la Birou dezvoltare economică şi digitalizare.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise


CONCURS - consilier (Compartimentul autoritate tutelară)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post vacant de funcţie publică de execuţie:

 

 • consilier – clasa I. grad profesional asistent – la Compartimentul autoritate tutelară.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - educator puericultor (Centrul social de educaţie antepreşcolară)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 2 noiembrie 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post contractual vacant:

 

 • educator puericultor la Centru social de educaţie antepreşcolară.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor


CONCURS - medic şcolar

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 noiembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:

 

 • 4 (patru) posturi vacante de  medic  specialist (medic şcolar) confirmat în specialitatea Medicină de familie cu drept de liberă practică din cadrul structurii Asistenţă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de asistenţă socială – Municipiul Miercurea Ciuc.

 

Anunţ

Bibliografie

Cerere de înscriere

Rezultatul selectării dosarelor


CONCURS - muncitor calificat (Adăpost de noapte)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 noiembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat / instalator – tr. II – la Direcţia de asistenţă socială – Adăpost de noapte

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS – inspector de specialitate

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 2 noiembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • inspector de specialitate II la Biroul de comunicare publică, cultural, tineret, sport, Csík-Info şi Csíki Mozi în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, post vacant, contractul de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

CONCURS - consilier (Comp. evidenţă şi administrare patrimoniu)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 9 noiembrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

           

 • Consilier – clasa I. grad profesional superiorla Compartiment evidenţă şi administrare patrimoniu

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS – consilier, DAS

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 8 noiembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment servicii şi beneficii sociale - Direcţia de asistenţă socială

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise 

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – consilier – Birou dezvoltare economică şi digitalizare

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 27 octombrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual vacant:

 • Consilier - treapta I, post contractual - la Birou dezvoltare economică şi digitalizare.


Anunţ

 Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - consilier, Compartimente proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 octombrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

 • 1 post de Consilier II post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.
 • 1 post de Consilier debutant post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului, Consilier II

Atribuţiile postului, Consilier debutant

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS – consilier, Serviciul de gospodărie

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 29 octombrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant, funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul de gospodărie, management energetic infrastructură şi transport local


Anunţ

 Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor


CONCURS - consilier juridic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 octombrie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie:

 • consilier juridic, clasa I. grad profesional principal la Compartiment achiziţii publice


Anunţ

 Bibliografie

Atribuţiile postului 

Rezultatul selectării dosarelor


CONCURS - educator puericultor, îngrijitor (Centrul social de educaţie antepreşcolară)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 • 2 (două) posturi de educator puericultor  la  Centru social de educaţie antepreşcolară – Direcţia de asistenţă socială

 

 • 1 (un) post de îngrijitor la Centru social de educaţie antepreşcolară – Direcţia de asistenţă socială.

 

Anunţ

Bibliografie (educator puericultor)

Bibliografie (îngrijitor)

Atribuţiile postului (educator puericultor)

Atribuţiile postului (îngrijitor)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

CONCURS - educator puericultor (Centrul social de educaţie antepreşcolară)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post vacant contractual:

 

 • educator puericultor la Centrul social de educaţie antepreşcolară.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Selectarea dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS - mediator sanitar (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 20 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • mediator sanitar (instructor de educaţie) la Direcţia de asistenţă socială (structura Asistenţă medicală comunitară).

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - muncitor calificat (Direcţia floricolă, spaţii verzi)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual, pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat, mecanizator la Secţia de utilaj, floricolă, spaţii verzi, baze sportive din cadrul Direcţiei floricole, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţii

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Psiholog

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 14 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

- 1 post de Psiholog grad profesional specialist, post vacant, contractual,
pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială –
Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţii

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - asistent social (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 10 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • asistent social – grad profesional debutant – la Direcţia de asistenţă socială (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)
 • asistent social – grad profesional debutant – la Direcţia de asistenţă socială (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

 

Anunţ

Bibliografie (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Bibliografie (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

Atribuţiile postului (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Atribuţiile postului (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

CONCURS DE PROMOVARE – Serviciul cultural

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 3 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

              

Şef serviciu, grad I,

la Serviciul cultural, de învăţământ, sport şi tineret, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS DE PROMOVARE – Serviciul juridic

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 2 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

           

 

Şef serviciu, grad I, la Serviciul juridic, contencios administrativ şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – Director executiv (Poliţia locală)

Municipiului Miercurea-Ciuc cu sediul în P-ţa Cetăţii nr. 1, judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice locale de conducere vacantă, de Director executiv – grad I, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână – din cadrul Poliţiei locale a Municipiului Miercurea-Ciuc, instituţie de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

Anunţ

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere (Director executiv) la Poliţia Locală a Municipiului Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2021 privind modificarea HCL nr. 271/2019 privind stabilirea criteriilor de participare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere (Director executiv) la Poliţia locală a Municipiului Miercurea-Ciuc;

Bibliografia şi tematica

Fişa postului

Erata

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul testului de raţionament logic

Rezultatul probei practice (sport)

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

CONCURS - consilier (Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • consilier – debutant – la Biroul dezvoltare economică şi digitalizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - fochist (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 13 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • fochist la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Adăpost de noapte.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - referent (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 11 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • referent – tr. IA – la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Cantină de ajutor social

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Serviciul de urbanism)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 august 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional asistent la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism,  

 

 • consilier – clasa I. grad profesional asistent la Compartiment gestiune urbană.

 

Anunţ

Bibliografie – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Bibliografie –  la Compartiment gestiune urbană

Fişa postului – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Fişa postului –  la Compartiment gestiune urbană

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS – consilier – grad profesional principal

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 august 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism;
 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartiment gestiune urbană;


Anunţ

Bibliografie – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Bibliografie –  la Compartiment gestiune urbană

Fişa postului – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Fişa postului –  la Compartiment gestiune urbană

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Serviciul de urbanism)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 16 august 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superior la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
 • consilier – clasa I. grad profesional superior la Compartiment gestiune urbană

 

Anunţ

Bibliografie (Compartiment de strategie şi reglementări urbanism)

Bibliografie (Compartiment gestiune urbană)

Fişa postului (Compartiment de strategie şi reglementări urbanism)

Fişa postului (Compartiment gestiune urbană)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - şofer (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 5 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • şofer – tr. I –  la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Cantină de ajutor social

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - muncitor calificat (Adăpost de noapte)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 iulie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat – tr. II post vacant, contractual – la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Adăpost de noapte.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul selectării dosarelor după contestaţie

CONCURS – asistent social

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 21 iulie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de asistent social grad profesional debutant post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului);

 • 1 post de asistent social grad profesional debutant post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare);


Anunţ

 Bibliogradfie (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Bibliogradfie (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

Fişa postului (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Fişa postului (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)


CONCURS - consilier (Compartimentul de evidenţă)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 iulie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superior – la Compartimentul de evidenţă, informare şi ghişeu unic.


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier, Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 05 iulie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • consilier IA post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Direcţia Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă – Compartiment proiecte;


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

CONCURS - consilier (Compartimentul programe, proiecte comunitare şi învăţământ)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 9 iulie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superiorla Compartimentul programe, proiecte comunitare şi învăţământ 

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - consilier (Biroul financiar-contabil )

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 13 iulie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:        


 • consilier – clasa I. grad profesional principal – la Biroul financiar-contabil

 

Anunţ

Bibliografie

Principalele atribuţii ale postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport Csík-Info şi Csíki Mozi)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17 iunie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional principal – la Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport, Csík-Info şi Csíki Mozi

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 22 iunie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • consilier IA post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Direcţia Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă – Compartiment proiecte;


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Notă de informare privind anularea concursului

CONCURS – inspector de specialitate

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 iunie 2021, ora 10:00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • Inspector de specialitate II post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport Csík-Info şi Csíki Mozi

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Teatrul „Csíki Játékszín”

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

 

Anunţ

Caiet de obiective - manager

Bibliografie

Regulamentul concursului

Proces verbal, Etapa I. – candidat 1

Proces verbal, Etapa I. – candidat 2

Proces verbal, Etapa I. – candidat 3

Proces verbal, Etapa II.

Proces verbal, Rezultat final


CONCURS – Director Executiv la Instituţia publică Poliţia Locală Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 06.08.2019, de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

Director Executiv la Instituţia publică Poliţia Locală Miercurea Ciuc subordonată Municipiului Miercurea Ciuc.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita.

 

Anunţ

Caiet de obiective

Regulamentul concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Secuiesc al Ciucului

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Secuiesc al Ciucului.

Detalii

Descărcare (46.50 kB)

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita.

Detalii

 

ANULAREA PROCEDURII DE CONCURS - Referent (Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt)

 

Primăria Municipiului Miercurea  Ciuc  anulează  procedura de recrutare a concursului anunţat pentru data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

      1 post de referent grad IA – post contractual vacant – la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt;

 

Scoaterea la concurs a postului de referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt va fi reluată la o dată ulterioară.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a planurilor de management: 20 aprilie 2018.

 

Anunţ concurs

Bibliografie

Caiet de obiective

Rezultatul etapei I.

Rezultatul etapei II.

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a planurilor de management: 12 martie 2018.

 

Anunţ concurs

Bibliografie

Caiet de obiective

Rezultatul concursului

[ arhivă ]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO