ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

 

La începutul lunii iulie 2018 a fost semnat Contractul de finantare nerambursabilă în valoare totală de circa 2,7 milioane lei, prin care se aloca fonduri europene nerambursabile Grădiniţei Cimbora din municipiu. Prin Axa Prioritara 3 a Programului Operaţional Regional 2014–2020, Prioritatea de investiţii 3.1B, această unitate de învăţământ preşcolar va beneficia de resurse pentru îmbunătaţirea eficienţei energetice.

Investiţiile duc la creşterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile la clădirea grădiniţei, de la 0% la mai mult de 45% din totalul energiei utilizate. Investiţiile propuse vizează reducerea de aproape şase ori a consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile. Vor fi efectuate lucrări de reabilitare termică a clădirii, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, precum şi lucrări pentru instalarea sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior. De asemenea, grădiniţa va mai beneficia de echipamente tehnologice eficiente din punct de vedere energetic, precum şi de instalarea un sistem modern de panouri fotovoltaice policristaline, montat pe acoperişul clădirii.

Proiectul  „Reabilitare Grădiniţa Cimbora”, cod MySMIS 114527, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020  este implementat de către Municipiul Miercurea Ciuc şi are o valoare totală de 2.686.133,44 lei, din care 2.145.580,19 reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia Municipiului Miercurea Ciuc este de 540.553,25 lei. Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 02.07.2018 – 31.08.2019.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, respectiv facebook.com/inforegio.ro

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO