ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

 

Creşterea eficienţei energetice a liceului, alături de reducerea costurilor de întreţinere a clădirii – sunt câteva rezultate de care va beneficia elevii, cadrele didactice şi întreaga comunitate locală prin urma contractării proiectului „Reabilitarea Liceului Tehnologic Venczel József”. În cadrul proiectul se vor efectua lucrări de reabilitare termică a clădirii, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, precum şi lucrări pentru instalarea sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior. De asemenea, şcoala va mai beneficia de echipamente tehnologice eficiente din punct de vedere energetic, precum şi de instalarea un sistem modern de panouri fotovoltaice.

Proiectul  „Reabilitarea Liceului Tehnologic Venczel József”, cod MySMIS 117775, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat de către Municipiul Miercurea Ciuc şi are o valoare totală de 5.371.578,84 lei, din care 4.412.884,24 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia Municipiului Miercurea Ciuc este de 958.694,60 lei. Programul Operaţional Regional 2014–2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 04.09.2018 – 31.10.2019. Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirii Liceului Tehnologic „Venczel József” prin reabilitarea termică a clădirii, creând în acelaşi timp condiţii de învăţământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, respectiv facebook.com/inforegio.ro

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO