ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

Hotărârea nr. 1

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Municipiului Miercurea-Ciuc a deficitului secţiunii de dezvoltare şi funcţionare pe anul 2020 şi aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2021

 

Hotărârea nr. 2

privind aprobarea utilizării creditelor bugetare pentru cheltuieli necesare pentru starea de urgenţă cauzate de incendiul survenit la adresa str. Şumuleu nr. 33

 

Hotărârea nr. 3

privind aprobarea schimbării temporare a destinaţiei a unor spaţii din incinta imobilelor situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1, respectiv Jigodin-Băi, aflate în patrimoniul municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 4

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, pentru luna februarie, martie, aprilie 2021, respectiv locţiitorul acestuia

 

Hotărârea nr. 5

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 6

pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 83 mp, intravilan în favoarea numiţilor Kovács Maria, Kovács Tibor-József, Barabás Edit

 

Hotărârea nr. 7

pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 24.46 mp, intravilan, în favoarea numitei Demeter Ana

 

Hotărârea nr. 8

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 60 mp, intravilan în favoarea numitului Fehér Levente

 

Hotărârea nr. 9

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV (octombrie–decembrie) al anului  2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

 

Hotărârea nr. 10

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 9/2018 încheiat cu S.C. Gift Center S.R.L.

 

Hotărârea nr. 11

pentru modificarea art. 2, 3, 4 din Hotărârea nr. 318/2018 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice (7 blocuri)”

 

Hotărârea nr. 12

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 13

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 373/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare Grădiniţa Tulipán", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 14

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 144/2018 privind privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 15

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 16

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 17

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020

 

Hotărârea nr. 18

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau prin reprezentantul legal ai acestora pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 19

privind aprobarea listei de reţea şcolară pentru anul şcolar 2021–2022

 

Hotărârea nr. 20

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului Municipiului Miercurea-Ciuc în Asociaţia Oraşe Energie din România

 

Hotărârea nr. 21

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei Club Sportiv Felcsík SK

 

Hotărârea nr. 22

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului – ,,Csíki Székely Múzeum” pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 23

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al al CSM–VSK  Csíkszereda–Miercurea Ciuc pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 25

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 26

pentru delegarea consilierilor locali în Consiliul de Administraţie a „Editurii Csíkszereda”, respectiv abrogarea Hotărârii nr. 337/2020

 

Hotărârea nr. 27

cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 28

privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu Ministerul Afacerilor Interne

 

Hotărârea nr. 29

privind aprobarea prelungirii contractelor şi actualizării anuală a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 30

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare pentru imobilul situat în strada Petőfi Sándor nr. 35, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 32

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 33

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita (tranşa II)”

 

Hotărârea nr. 34

privind modificarea Hotărârii nr. 324/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Octavian Goga 10/AB, cu modificările ulterioare

 

Hotărârea nr. 35

privind modificarea Hotărârii nr. 325/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Octavian Goga nr. 6/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 36

privind modificarea Hotărârii nr. 322/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – aleea Narciselor nr. 6/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 37

privind modificarea Hotărârii nr. 331/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – str. Revoluţiei din decembrie nr. 5/AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 38

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna februarie 2021

 

Hotărârea nr. 39

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenţi al fondurilor externe nerambursabile pentru Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita în anul 2021

 

Hotărârea nr. 40

privind modificarea Hotărârii nr. 156/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Tudor Vladimirescu nr. 17”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 41

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Revoluţiei din Decembrie nr. 32 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 42

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc str. Revoluţiei din decembrie nr. 26 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 43

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 161/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc str. Müller László nr. 4 ABC”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 155/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Kossuth Lajos nr. 42”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 45

privind modificarea Hotărârii nr. 159/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice b-dul Frăţiei nr. 15 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 46

privind modificarea Hotărârii nr. 152/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice b-dul Frăţiei nr. 11 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 47

privind modificarea Hotărârii nr. 153/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice aleea Ciocârliei nr. 7”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 48

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice aleea Ciocârliei nr. 5”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 49

privind modificarea Hotărârii nr. 158/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Octavian Goga 4AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 50

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Octavian Goga 2AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 51

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe in vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Patinoarului 14AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 52

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe in vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Patinoarului 12AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 53

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Inimii 12–14”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 54

privind modificarea Hotărârii nr. 327/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Cântar 12–14”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 55

privind modificarea Hotărârii nr. 326/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Bradului 11 ABCD”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 56

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 3 blocuri de locuinţe din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita – Avântului 5 AB”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 57

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 58

privind aprobare schimbării destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 38, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 59

privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 60

privind modificarea prin completare a Hotărârii nr. 273/2020 privind aprobarea solicitării declarării imobilului-teren, situat la Harghita-Băi, înscris în Carte funciară nr. 2762 Ciceu, din bun de interes public comunal în bun de interes municipal şi transmiterea imobilului din domeniul public al comunei Ciceu şi din administrarea Consiliului Local Ciceu în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 61

privind modificarea prin completare a Hotărârii nr. 271/2020 privind aprobarea rectificării dreptului de proprietate înscris în CF nr. 64615, 64617, 64669, 65950, pe motiv de indicare greşită a traseului străzii Csiba

 

Hotărârea nr. 62

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial nr. 1, aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy István”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

 

Hotărârea nr. 63

privind revocarea Hotărârii nr. 135/2015 privind aprobarea dării în administrarea Clubului Sportiv Municipal ,,VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc a imobilului, compus din construcţii şi teren aferent, situat în zona Piricske, respectiv aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 566/2015

 

Hotărârea nr. 64

privind aprobarea repartizării unor spaţii din incinta clădirii situate în strada Mihai Eminescu nr. 2A

 

Hotărârea nr. 65

pentru completarea Hotărârii nr. 15/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor clădiri, cu terenurile aferente destinate instruirii şi educaţiei, din administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc în administrarea consiliilor de administraţie ale unor instituţii de învăţământ preuniversitar

 

Hotărârea nr. 66

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 371/2017 privind privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 67

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe, in vederea scoaterii lor din funcţiune

 

Hotărârea nr. 68

privind aprobarea raportului anului 2020 şi a programului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2021 

 

Hotărârea nr. 69

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna martie 2021

 

Hotărârea nr. 70

privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Miercurea-Ciuc şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

 

Hotărârea nr. 71

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 72

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 martie 2021

 

Hotărârea nr. 73

privind restructurarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului începând cu data de 1 aprilie 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Hotărârea nr. 74

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc nr. 526/2013

 

Hotărârea nr. 75

privind modificarea HCL nr. 27/2021 cu privire la aprobarea reconstituirii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 76

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 77

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Eco-Csík SRL, pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al societăţii Eco-Csík SRL pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 78

privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 213/2020 privind Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 79

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 342/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţia publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc: Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 80

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1–3, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 81

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 82

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc, începând cu data de 5 aprilie 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

Hotărârea nr. 83

privind reorganizarea Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 05 aprilie 2021

 

Hotărârea nr. 84

privind aprobarea Manualelor de proceduri pentru Centrul Social – Adăpost de Noapte şi pentru Cantina de Ajutor Social

 

Hotărârea nr. 85

privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Kálmán Dionisie şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta

 

Hotărârea nr. 86

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ţepeluş Marius, de pe lista de candidaţi ai P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta

 

Hotărârea nr. 87

pentru modificarea art. 7 din anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 363/2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Centrului Social – Adăpost de Noapte, Cantinei de Ajutor Social, Asistenţei la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor

 

Hotărârea nr. 88

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 196/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a hranei la Cantina de ajutor social

 

Hotărârea nr. 89

privind aprobarea acordului de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi Liceul Tehnologic „Székely Károly”

 

Hotărârea nr. 90

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 91

pentru modificarea art. 6 din Hotărârea nr. 62/2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial nr. 1, aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy István”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

 

Hotărârea nr. 92

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a aripei de nord din clădirea situată în P-ţa Cetăţii nr. 1, în favoarea Centrului Militar Judeţean Harghita

 

Hotărârea nr. 93

pentru modificarea Hotărârii nr. 219/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionare autobuze ecologice în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 94

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii de asistenţă socială comunitară încheiată cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 95

privind modificarea Hotărârii nr. 369/2017 privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de poiect pentru proiectul „Reabilitare Grădiniţa Cimbora”

 

Hotărârea nr. 96

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2018 privind privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de poiect pentru proiectul „Reabilitarea Liceului Tehnologic Joannes Kájoni”

Hotărârea nr. 97

privind modificarea Hotărârii nr. 189/2018 privind aprobarea proiectelor şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare Liceul Tehnologic Kós Károly”

Hotărârea nr. 98

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2021

 

Hotărârea nr. 99

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al Municipiul Miercurea-Ciuc în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 100

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna aprilie 2021

 

Hotărârea nr. 101

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2016 privind aprobarea Programului Municipal „Zene&Mozi 2016” de educaţie culturală

 

Hotărârea nr. 102

cu privire la  mandatarea reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 103

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea pieţei agroalimentare „Piaţa agroalimentară centrală – Központi zöldségpiac” din Municipiul Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 104

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2021, în municipiul Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 105

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea-Ciuc cu S.C. Goscom S.A., cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 106

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 107

privind modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 144/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru „Reabilitarea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 108

privind modificarea Hotărârii nr. 234/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 109

pentru modificarea Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga",  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 110

pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi prevenire a schimbărilor climatice în municipiul Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 111

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Hotărârea nr. 112

privind rectificarea Hotărârii nr. 82/2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, începând cu data de 05 aprilie 2021

Anexa

 

Hotărârea nr. 113

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

 

Hotărârea nr. 114

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul administrativ al Municipiului Miercurea Ciuc 

 

Hotărârea nr. 115

privind rectificarea HCL nr. 83/2021 privind reorganizarea Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 05.04.2021

 

Hotărârea nr. 116

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2021, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotărârea nr. 117

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 118

privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea de terenuri, clădiri existente şi alte bunuri imobile

Anexa

 

Hotărârea nr. 119

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităţii de achiziţie de bunuri imobile

Anexa

 

Hotărârea nr. 120

privind aprobarea punerii la dispoziţia Administraţiei Bazinale de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita a drumului de acces la Lacul Şuta (drumul de câmp Kodor), aflat pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc, pe perioada executării lucrării ,,Punerea în siguranţă a barajului Şuta, judeţul Harghita”

 

Hotărârea nr. 121

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 60 mp, intravilan  în favoarea numitelor Paşcanu Ibolya şi Kristály Rozália-Gabriela

 

Hotărârea nr. 122

privind modificarea  Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniţei Micimackó” în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 123

privind modificarea Hotărârii nr. 33/21.02.2020 pentru aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Miercurea-Ciuc prin investiţii bazate pe planul de mobilitate urbană durabilă” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 124

privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2022

Anexa

 

Hotărârea nr. 125

privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din Municipiului Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 126

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor internate în Centre de îngrijire şi asistenţă socială

Anexa

 

Hotărârea nr. 127

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului

 

Hotărârea nr. 128

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2021 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 129

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2021 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 130

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 131

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecvenţă creşă în anul şcolar 2021-2022

 

Hotărârea nr. 132

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia Oraşe Energie în România

 

Hotărârea nr. 133

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia Municipiilor din România

 

Hotărârea nr. 134

privind achitarea cotizaţiei pe luna ianuarie, februarie şi martie 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

 

Hotărârea nr. 135

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 291/2020 privind numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Miercurea-Ciuc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care funcţionează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea Ciuc, pentru mandatul 2020–2024

 

Hotărârea nr. 136

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 335/2020 privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al SC HARVIZ SA

 

Hotărârea nr. 137

privind modificarea Hotărârii nr. 286/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate a comisiilor de specialitate, a denumirii şi numărului de membri a acestora, precum şi a numărului de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri

 

Hotărârea nr. 138

privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 139

privind aprobarea dezlipirii unui teren extravilan, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestuia

 

Hotărârea nr. 140

privind ocuparea temporară şi definitivă a unei suprafeţe de teren, aflat în municipiul Miercurea-Ciuc, de către SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita

 

Hotărârea nr. 141

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au sau nu au acces la locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3


Hotărârea nr. 142

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliu/reşedinţa în municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii

Anexa

 

Hotărârea nr. 143

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a metodologiei de finanţare şi a ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă, sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 144

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cereri de finanţare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitatile culturale non profit de interes local pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 145

privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv Şcolar Miercurea-Ciuc pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 146

privind aprobarea programului cultural Festivalul Întâlnirea Ansamblurilor de Dans Profesionist Maghiare din Transilvania

 

Hotărârea nr. 147

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cereri de finanţare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitatile sportive non profit de interes local pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 148

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 149

privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea nr. 292/2016 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale (mărimea beneficiului) aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani la valoarea de înlocuire a locuinţei pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Miercurea-Ciuc, începând cu 1 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 150

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului, în supafaţă de 200 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 1, în favoarea Universităţii Sapientia

 

Hotărârea nr. 151

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 152

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 153

pentru modificarea Hotărârii nr. 360/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiului de fezabilitate privind „Sistemul de management al traficului”

 

Hotărârea nr. 154

pentru modificarea Hotărârii nr. 151/2018 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea modificării studiului de trafic în Municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 155

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de război şi văduvelor de război din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 156

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social

 

Hotărârea nr. 157

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 158

privind apobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului începând cu data de 1 iunie 2021

 

Hotărârea nr. 159

privind modificarea statutului Muzeului Secuiesc al Ciucului precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

 

Hotărârea nr. 160

privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 111/2010 privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Clubul Sportiv Municipal „Városi Sportklub Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, în  subordinea autorităţii administraţiei publice locale din Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 161

privind mandatarea specială a reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru şedinţa ordinară din data de 31 mai 2021

 

Hotărârea nr. 162

privind aprobarea modificării datei programului cultural Filmszereda – Festivalul Cinematografic al Ţinutului Secuiesc pentru luna iunie 2021

 

Hotărârea nr. 163

privind aprobarea programului cultural şi a bugetului „Festivalul UnScene”, organizat de Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 164

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Harghita-Băi

 

Hotărârea nr. 165

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 89/2021 privind acordul de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi Liceul Tehnologic „Székely Károly”

 

Hotărârea nr. 166

privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 397/2020, încheiat cu Composesoratul Csíksomlyó, având ca obiect imobilul compus din construcţie şi teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kissomlyó nr. 9

 

Hotărârea nr. 167

privind modificarea Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 331/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Revoluţiei din Decembrie nr. 5 AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 168

privind modificarea Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 328/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – Inimii 12–14, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 169

privind modificarea Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 326/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, 9 blocuri de locuinţe din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita” – Bradului 11ABCD, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 170

privind modificarea Anexei nr. 1 al  Hotărârii nr. 322/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – aleea Narciselor nr. 6 A/B”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 171

privind modificarea Hotărârii nr.  271/2019 privind stabilirea criteriilor de participare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere (Director executiv) la Poliţia Locală a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 172

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 173

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

 

Hotărârea nr. 174

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc str. Márton Áron nr. 50  în favoarea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 175

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 227/2019 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale, locuinţelor de necesitate şi a locuinţelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 176

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 758/2018 încheiat cu Eco-Csík SRL

 

Hotărârea nr. 177

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din concesiunea C.N.C.F. ,,CFR” S.A. în domeniul public al U.A.T. Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 178

privind abrogarea Hotărârii nr. 178/2019 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 189,20 mp, aflat în patrimoniul privat al municipiului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 12, în favoarea Muzeului Secuiesc al Ciucului

 

Hotărârea nr. 179

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 223 mp, intravilan  în favoarea numiţilor Minus Dénes şi Minus Irina cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 4

 

Hotărârea nr. 180

pentru  modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.7/2021 pentru atribuirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 24,46 mp, intravilan în favoarea numitei Demeter Ana

 

Hotărârea nr. 181

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 180 mp, intravilan  în favoarea numitei Timár Éva domiciliată în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Müller László nr. 27

 

Hotărârea nr. 182

privind modificarea art. 1. a Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniţei Micimackó” în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 183

privind emiterea avizului pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii funerare de către  operatorul economic Fürth Segítőkéz SRL

 

Hotărârea nr. 184

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea Csíki Trans SRL

 

Hotărârea nr. 185

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea Goscom S.A.

 

Hotărârea nr. 186

privind aderarea Municipiului Miercurea-Ciuc la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BÁLVÁNYOS”

 

Hotărârea nr. 187

privind aprobarea achitării primei tranşe a cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz

 

Hotărârea nr. 188

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociaţia Csík Metropoliszövezet

 

Hotărârea nr. 189

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Miercurea-Ciuc în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare „Suta Fejlesztési Egyesület”

 

Hotărârea nr. 190

privind acordarea alocaţiei bugetare Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita pentru cofinanţarea „Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2021”, ediţia a XV-a

 

Hotărârea nr. 191

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 142/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii

 

Hotărârea nr. 192

privind elaborare PUZ pentru construire supermarket Lidl

 

Hotărârea nr. 193

privind aprobarea denumirii străzii „Nyírszél” din Municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 194

privind aprobarea dării în administrare a imobilului Cinematograf Csíki Mozi, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Majláth Gusztáv Károly nr. 2 în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

 

Hotărârea nr. 195

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc, a unui imobil-construcţie, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Băile Jigodin fără număr, în vederea demolării acestuia

 

Hotărârea nr. 196

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 197/2020 a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea nr. 359/2019 privind aprobarea delegării  în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 197

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi rectificarea organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc din data de 01.07.2021

Anexa

 

Hotărârea nr. 198

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziţionării a unui imobil situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34

 

Hotătârea nr. 199

privind aprobarea dezlipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestora

 

Hotătârea nr. 200

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorii Lasló Zsolt, Dobos Ibolya, respectiv Ilaş-Ion Mihai-Cristian, Ilaş-Ion Irina, Máthé Szilárd, Máthé Emőke-Ibolya, Szabó Erzsébet şi Somay Pál-Ádám

 

Hotătârea nr. 201

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 202

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc, a unui imobil-construcţie, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Băile Jigodin fără număr, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Hotătârea nr. 203

privind aprobarea dării în administrare a unui bun mobil, aflat în domeniul privat al municipiului, în favoarea Comunei Ghimeş-Făget, judeţul Bacău

 

Hotătârea nr. 204

privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare pentru imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 61, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

 

Hotătârea nr. 205

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 37/17.02.2009 al imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 139

 

Hotătârea nr. 206

privind aprobarea dării în administrare a imobilului Casa de cultură a Sindicatelor, situat în municipiul Miercurea-Ciuc P-ţa Libertăţii nr. 16 în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

 

Hotătârea nr. 207

privind aprobarea modelul Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 634/2017, încheiat cu Asociaţia Futball Klub Csíkszereda Miercurea-Ciuc, având ca obiect concesionarea terenului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1–3.

 

Hotătârea nr. 208

privind aprobarea modelul Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 30/2015, încheiat cu S.C. Hat Trick Center S.R.L., având ca obiect concesionarea terenului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion fără număr.

 

Hotătârea nr. 209

privind aprobarea modelul Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 396/2020, încheiat cu S.C. Maschi Euro S.R.L., având ca obiect închirierea terenului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 59

 

Hotătârea nr. 210

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 100 mp, intravilan  în favoarea numitului Miklós Tiberiu cu domiciliul în comuna Siculeni, nr. 114

 

Hotătârea nr. 211

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I–II (ianuarie-iunie) al anului 2021

 

Hotătârea nr. 212

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, finanţat din Fondul pentru mediu, precum şi aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Xantus János – Subunitatea Harghita-Băi”

 

Hotătârea nr. 213

privind reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 214

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 215

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia:  „Reparaţii capitale la coşurile de fum aferente CT Stadion ”

 

Hotătârea nr. 216

privind modificarea art. 1 din HCL 10/2019 privind studiu de fezabilitate pentru investiţia Pavilion in parcul central, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 217

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2021

 

Hotătârea nr. 218

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională Alcsík

 

Hotătârea nr. 219

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsík

 

Hotătârea nr. 220

privind restricţionarea circulaţiei rutiere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului  „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2021”, ediţia a XV-lea care va avea loc în perioada de 5–7 august 2021 şi a „Zilelor de Târg Miercurea-Ciuc” în perioada 5–8 august 2021

 

Hotătârea nr. 221

privind aprobarea programului şi a bugetului Zilelor de Târg Miercurea-Ciuc / Csíkszeredai Vásárnapok 2021 din cadrul „Zilelor Municipiului Miercurea-Ciuc 2021”, în perioada 5–8 august 2021

 

Hotătârea nr. 222

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare al programului de Internship al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 223

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Miercurea-Ciuc nr. 125/2021 privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 224

privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 225

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotătârea nr. 226

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 227

privind aprobarea acordului-contract încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc şi Parohia Romano-Catolică Miercurea-Ciuc în vederea construirii şi amenajării trotuarului, a pistei de biciclete şi a locurilor de parcare din str. Mihai Eminescu

 

Hotătârea nr. 228

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotătârea nr. 229

privind aprobarea modelului actului adiţional la contracte de administare încheiate cu unităţile de învăţământ preuniversitare

 

Hotătârea nr. 230

privind aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 495/2012, încheiat cu Asociaţia Caritas – Asistenţă Socială, Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia aferent imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 39

 

Hotătârea nr. 231

privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 124/2000, încheiat cu Matrix Auto Parts S.R.L., având ca obiect concesionarea terenului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 29A

 

Hotătârea nr. 232

privind aprobarea actualizării şi prelungirii cu 5 ani a contractului de concesiune nr. 530/2011, încheiat cu Adorján Bözsi, având ca obiect concesionarea terenului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Jigodin-Băi nr. 101

 

Hotătârea nr. 233

privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire în vederea achiziţionării a unui/unor imobil(e) situat(e) în intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 234

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 39, aflat în patrimoniul public al municipiului, din administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc în administrarea Şcolii Gimnaziale ,,Xantus János”

 

Hotătârea nr. 235

privind aprobarea modelului Actului adiţional la contractul de concesiune nr. 3/1993, încheiat cu Computer Trade S.R.L., având ca obiect concesionarea terenului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1

 

Hotătârea nr. 236

privind completarea anexei aferente Hotărârii nr. 104/2021 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii HARVÍZ S.A., pe anul 2021, în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotătârea nr. 237

privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 256/2020 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Montare tâmplărie şi balustradă pe terasa centrului social creşă”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 238

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare spaţii publice aleea Avântului nr. 7”

 

Hotătârea nr. 239

privind modificarea art. 1. a Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniţei Micimackó” în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 240

privind aprobarea aderării Municipiului Miercurea-Ciuc la Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania

 

Hotătârea nr. 241

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

 

Hotătârea nr. 242

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita

 

Hotătârea nr. 243

privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentul „Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál”, organizat de Primăria oraşului Cegléd, Ungaria în perioada 22–26 septembrie 2021

 

Hotătârea nr. 244

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal „KORI&ÚSZÁS 2013”

 

Hotătârea nr. 245

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) pentru „Schimbare de destinaţie din casă de locuit în pensiune turistică, strada Bolyai nr. 2”

 

Hotătârea nr. 246

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 247

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna septembrie 2021

 

Hotătârea nr. 248

privind modificarea art. 1 a Hotărârii nr. 293/2016 privind înfiinţarea a două grupe de nivel antepreşcolar pentru anul şcolar 2016–2017 în cadrul Grădiniţei Cimbora din Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotătârea nr. 249

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc din data de 01.09.2021

 

Hotărârea nr. 250

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 251

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc, a unor imobile-construcţii, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Băilor fără număr, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Hotărârea nr. 252

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 253

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire clădire cu scop turistic şi wellness, strada Aratástető, nr. fn

 

Hotărârea nr. 254

privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentul „Székely Menekültek Emléknapja”, organizat de Primăria oraşului Hajdúnánás, Ungaria, în data de 3 octombrie 2021

 

Hotărârea nr. 255

privind restricţionarea circulaţiei rutiere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului Running Festival Csíkszereda powered by Skoda – în perioada 17–18 septembrie 2021

 

Hotărârea nr. 256

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 257

privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 777/31.10.2016, încheiat cu S.C. V&R Prod-Com S.R.L. aferent spaţiului comercial situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Frăţiei nr. 18

 

Hotărârea nr. 258

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 259

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorii Bakó Edit, Mihályfalvi Zoltán şi Intramuros Concept S.R.L.

 

Hotărârea nr. 260

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 12, aflat în patrimoniul privat al municipiului, în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi”

 

Hotărârea nr. 261

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, localitate componentă Harghita-Băi, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 262

privind aprobarea dării în administrare a imobilului – Vila Cerbul, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, localitate componentă Harghita-Băi nr. 22, aflat în patrimoniul public al municipiului, în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Harghita-Băi ,,Hargitafürdőért Közösségi Fejlesztési Egyesület”

 

Hotărârea nr. 263

privind aprobarea dării în administrare a unui spaţiu din incinta imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zsögödi Nagy Imre nr. 171, aflat în patrimoniul public al municipiului în favoarea Clubului Sportiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 264

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 100 mp, intravilan în favoarea numiţilor Todor Estera, Todor Bendeguz-István cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, bulevardul Frăţiei, nr. 18/7 şi Todor Krisztina cu domiciliul în satul Fitod, nr. 47.

 

Hotărârea nr. 265

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 125 mp, intravilan în favoarea numitului Pálffy Gábor cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, str. Inimii, nr. 7/A/6

 

Hotărârea nr. 266

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 60 mp, intravilan în numiţilor Buzás Elisabeta cu domiciliul în comuna Ciceu nr. 36 şi soţul Buzás Ignatie, decedat

 

Hotărârea nr. 267

privind completarea anexei aferente Hotărârii nr. 104/2021 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2021, în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 268

privind mandatarea specială a reprezentanţilor Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru şedinţa ordinară din data de 1 octombrie 2021

 

Hotărârea nr. 269

privind mandtarea reprezentanţilor Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

 

Hotărârea nr. 270

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

 

Hotărârea nr. 271

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 272

privind modificarea Hotărârii nr. 284/2018 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare str. Harghita, inclusiv amenajare intersecţie str. Rét–Harghita”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 273

privind aprobarea parteneriatului de implementare între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi Municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Varianta de ocolire Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 274

privind retragerea Municipiului Miercurea-Ciuc din Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 275

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Forest”

 

Hotărârea nr. 276

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna octombrie 2021

 

Hotărârea nr. 277

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 278

privind modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 151/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Construire grădiniţă cu program prelungit”

 

Hotărârea nr. 279

privind modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL 128/2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Sală de sport la Liceul de Artă Nagy István”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 280

privind modificarea art.1 şi art. 2 din HCL 75/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Construire sală de sport la Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 281

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 333/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kossuth Lajos nr. 20-26, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 282

privind modificarea Hotărârii nr. 271/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Liceul Tehnologic Kós Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 283

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile noiembrie, decembrie 2021, ianuarie 2022, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotărârea nr. 284

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 285

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 557/24.09.2014, încheiat cu Dánér Victoria, având ca obiect închirierea locuinţei situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Patak nr. 36

 

Hotărârea nr. 286

privind aprobarea însuşirii actului adiţional nr. 2 la contractul de administrare nr. 553/2011 încheiat cu Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita

 

Hotărârea nr. 287

privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 12, aflat în patrimoniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 288

privind aprobarea dării în administrare a terenului, în suprafaţă de 2035 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 58, în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita

Anexa

 

Hotărârea nr. 289

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III (iulie–septembrie) al anului 2021

 

Hotărârea nr. 290

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 100 mp, intravilan în numitului Szabó Nándor cu domiciliul în comuna Siculeni, nr. 665

 

Hotărârea nr. 291

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 500 mp, intravilan în numiţilor Szász Ana cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, str. Széked, nr. 18 şi soţul Szász János decedat

 

Hotărârea nr. 292

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Extindere reţea de iluminat public din municipiul Miercurea-Ciuc prin amplasarea stâlpilor şi corpurilor de iluminat public”

 

Hotărârea nr. 293

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 294

privind modificarea Anexei la HCL nr. 273/2021 din municipiului Miercurea-Ciuc cu privire la aprobarea parteneriatului de implementare între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi Municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Varianta de ocolire Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 295

privind modificarea din HCL nr. 322/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare str. Szék II”

 

Hotărârea nr. 296

privind completarea HCL nr. 124/2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2022

Anexa

 

Hotărârea nr. 297

aprobarea achitării tranşei a doua a cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

 

Hotărârea nr. 298

privind modificarea HCL nr. 291/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care funcţionează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc, pentru mandatul 2020–2024

 

Hotărârea nr. 299

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse care se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Miercurea-Ciuc respectiv regulamentul privind stabilirea şi acordarea burselor în anul şcolar 2021–2022, semestrul I

 

Hotărârea nr. 300

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna noiembrie 2021

 

Hotărârea nr. 301

privind aprobarea modificării anexei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea-Ciuc nr. 526/2013, încheiat cu Goscom S.A., aprobat prin HCL nr.159/2013

 

Hotărârea nr. 302

privind aprobarea reglemetării accesului auto în zona pietonală din str. Petőfi Sándor şi str. Pantei din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 303

privind modificarea HCL nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022–2024, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 304

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc din data de 29 octombrie 2021

 

Hotărârea nr. 305

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 noiembrie 2021

Anexa

 

Hotărârea nr. 306

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea închirierii unei săli din incinta clădirii Bisericii Reformate din Miercurea-Ciuc situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 11

 

Hotărârea nr. 307

privind numirea reprezentantului Consiliului Local, în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

Hotărârea nr. 308

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Str. Câmpul Mare”

 

Hotărârea nr. 309

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Morii”

 

Hotărârea nr. 310

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Mesteacăn”

 

Hotărârea nr. 311

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor adiacente străzii Harghita: Oltul şi Vultur”

 

Hotărârea nr. 312

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzilor din zona Csiba”

 

Hotărârea nr. 313

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Str. Zorilor, Str. Salcîm, Str Fabricii”

 

Hotărârea nr. 314

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzilor din zona Szécseny”

 

Hotărârea nr. 315

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona pictor Nagy István”

 

Hotărârea nr. 316

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Str. Pünkösd, str. Manejului, Str Levendula şi Grâului”

 

Hotărârea nr. 317

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Kós Károly şi str. Szentkirály, Iancu de Hunedoara aferent zonă”

 

Hotărârea nr. 318

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste răul Olt, str. Harom”

 

Hotărârea nr. 319

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod peste pârâul Şumuleu şi amenajare stradă şi intersecţii adiacente str. Szek, Ion Căianu, str. Câmpul Mare”

 

Hotărârea nr. 320

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Kútpatak”

 

Hotărârea nr. 321

privind implementarea proiectului de investiţii: ,,Modernizarea drumurilor agricole în zona ADI Forest”

 

Hotărârea nr. 322

privind aprobarea numărului de participanţi la discuţii de lucru la Centrul de Incubare Design Terminal – Budapesta, Ungaria

 

Hotărârea nr. 323

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC ECO-CSIK SRL, pentru aprobarea modificării structurii asociaţilor al societăţii ECO-CSIK SRL

 

Hotărârea nr. 324

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare


Hotărârea nr. 325

privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de achiziţie în vederea achiziţionării a unui/unor imobil(e) situat(e) în intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc


Hotărârea nr. 326

privind aprobarea luării în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Miercurea-Ciuc de la Parohia Romano-Catolică Jigodin, Parohia Romano- Catolică Şumuleu Ciuc  şi Parohia Romano Catolica din Miercurea – Ciuc (Topliţa -Ciuc)


Hotărârea nr. 327

privind aprobarea regulamentului privind atestarea administratorilor de  condominii din municipiul Miercurea-Ciuc


Hotărârea nr. 328

privind aprobarea reorganizării Statului de funcţii şi a Organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc din data de 15.12.2021

Anexa

 

Hotărârea nr. 329

privind aprobarea închirierii unei săli din incinta clădirii Bisericii  Reformate din Miercurea-Ciuc situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 11

 

Hotărârea nr. 330

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 331

privind aprobarea modificării şi completării anexei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică Miercurea-Ciuc nr. 526/2013 încheiat cu GOSCOM S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 159/2013

 

Hotărârea nr. 332

privind aprobarea dezlipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 333

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 334

privind aprobarea acceptării unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 335

privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale, locuinţelor de necesitate şi a locuinţelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 336

privind modificarea art. 3. a Hotărârii nr. 332/2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea şcolilor din Municipiul Miercurea Ciuc cu echipamente de protecţie cu scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-Cov-2”

 

Hotărârea nr. 337

privind aprobarea implementării proiectului: ,,Prevenirea corupţiei la Primăria Miercurea Ciuc”, cod SIPOCA 1105/MySMIS 151800

 

Hotărârea nr. 338

privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat la adresa Miercurea-Ciuc, B-dul Frăţiei nr. 18, aflat în patrimoniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 339

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la constituirea Asociaţiei Microregionale Leader Alcsík

 

Hotărârea nr. 340

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alcsík – Kászon

 

Hotărârea nr. 341

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna decembrie 2021

 

Hotărârea nr. 342

privind modificarea şi completarea Statutului ADI „Pro Cultura Siculi” aprobat prin Hotărârea nr. 61/2016 pentru aprobarea participării Municipiului Miercurea Ciuc în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi”

 

Hotărârea nr. 343

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 344

privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 300/19.05.2015, încheiat cu Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita, respectiv a Contractului de administrare nr. 53/2013  încheiat cu Teatrul Municipal Miercurea-Ciuc Csíki Játékszín

Anexa

 

Hotărârea nr. 345

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 346

privind punerea la dispoziţia Delgaz Grid SA a unui teren aflat în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 347

privind aprobarea dării în administrare a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Müller László nr. 2/A/21 în favoarea Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita

Anexa

 

Hotărârea nr. 348

privind modificarea art.1 din  HOTĂRÂREA  Nr. 148/2016 privind aprobarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice ,  prestator  S.C. GOSCOM S.A. Miercurea - Ciuc

 

Hotărârea nr. 349

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 al HCL nr. 101/2019 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01.12.2021

 

Hotărârea nr. 350

privind aprobarea achiziţionării imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 de la proprietarul tabular SC. BRICO PRAKTIC S.R.L. Odorheiu Secuiesc

 

Hotărârea nr. 351

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 352

privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 353

privind aprobarea înfiinţării de către Municipiului Miercurea-Ciuc a societăţii CSIKI SPORT ES REKREATIV S.R.L. Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 354

privind modificarea Art. 1. a Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniţei Micimackó” în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 355

privind aprobarea împuternicirii unei persoane care să încheie şi să semneze pentru şi în numele Municipiului Miercurea-Ciuc contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public aferent achiziţionării imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34

 

Hotărârea nr. 356

proiect de notificare a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea cluburilor sportive din Miercurea-Ciuc în contextul actualei epidemii de Covid-19

 

Hotărârea nr. 357

privind aprobarea lansării apelului de proiecte in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea cluburilor sportive din Miercurea-Ciuc în contextul actualei epidemii de Covid-19

 

Hotărârea nr. 358

privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administraţie GOSCOM SA

 

Hotărârea nr. 359

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea GOSCOM S.A.

 

Hotărârea nr. 360

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 361

privind demararea procedurii de numire a unui administrator unic nou pentru societatea Csíki Trans SRL

 

Hotărârea nr. 362

privind aprobarea prelungirii termenului unor contracte având ca obiect locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 363

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 364

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 365

privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie nr. 38/29 în favoarea Teatrului Municipal Miercurea-Ciuc „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 366

privind aprobarea dării în administrare a suprafeţei de 21,5 mp, din terenul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Eroilor, în favoarea Penitenciarului Miercurea-Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 367

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 576 mp

 

Hotărârea nr. 368

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a  numărului de indemnizaţii lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau prin reprezentantul legal ai acestora pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 369

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 370

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de necesitate situate în Centrul Social din municipiul Miercurea-Ciuc, aleea Copiilor nr. 9

Anexa

 

Hotărârea nr. 371

privind transferarea zilelor de concediu neefectuate din anul curent pentru primar şi viceprimari în anul 2022

 

Hotărârea nr. 372

privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ Economic al municipiului Miercurea-Ciuc şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

 

Hotărârea nr. 373

privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă, respectiv aprobarea regulamentului pentru bugetarea participativă în Municipiul Miercurea-Ciuc, începând de anul 2022

 

Hotărârea nr. 374

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte

 

Hotărârea nr. 375

privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anii 2019, 2020 şi 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita

 

Hotărârea nr. 376

privind aprobarea suplimentării şi achitării cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională ALCSÍK

 

Hotărârea nr. 377

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 378

privind modificarea art. 1 din Hotărârii 215/2021 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reparaţii capitale la coşurile de fum aferente CT Stadion”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 379

privind aprobarea Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 380

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

 

Hotărârea nr. 381

privind mandatarea reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 382

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 383

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 

Hotărârea nr. 384

privind aprobarea completării art. 74 din Anexa nr. 3 al Hotărârii nr. 101/2019 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 01 ianuarie 2022

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO