ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

Hotărârea nr. 1

privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2022

 

Hotărârea nr. 2

privind desemnarea domnului Demény Attila ca administrator provizoriu al societăţii Csíki Trans SRL Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 3

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotărârea nr. 4

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 5

privind aprobarea dării în administrare a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timişoarei nr. 33/6, în favoarea Csíki Trans S.R.L

 

Hotărârea nr. 6

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, strada Patinoarului nr. 15, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 7

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 8

privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unui spaţiu excedentar disponibil din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 9

privind aprobarea punerii la dispoziţie Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 10

privind aprobarea prelungirii contractelor şi actualizării anuale a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 11

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV (octombrie–decembrie) al anului 2021

 

Hotărârea nr. 12

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 156 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 13

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2021

 

Hotărârea nr. 14

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Condiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 15

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului

 

Hotărârea nr. 16

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor adulte internate în Centre de îngrijire şi asistenţă socială

 

Hotărârea nr. 17

privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022–2023 în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 18

privind însuşirea propunerii de steag al unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 19

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 142/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 20

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului minimal anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – ,,Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 21

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului minimal anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului – „Csíki Székely Múzeum” pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 22

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului minimal anual al al CSM „VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 23

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita, România) şi Oraşul Máriapócs (judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria)

 

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 

Hotărârea nr. 25

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul şcolar 2021–2022, semestrul II.

 

Hotărârea nr. 26

privind aprobarea calendarului programelor culturale şi sportive ale Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2022

 

Hotărârea nr. 27

privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 148/2016 privind aprobarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice, prestator SC Goscom SA Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 28

privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timişoarei nr. 35/7, în favoarea ADI Pro Cultura Siculi

 

Hotărârea nr. 29

privind modificarea Hotărârii nr. 2/2022 privind desemnarea domnului Demény Attila ca administrator provizoriu al societăţii Csíki Trans SRL Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 30

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 313/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Zorilor, str. Salcîm, str. Fabricii”

 

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 315/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona pictor Nagy István”

 

Hotărârea nr. 32

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 318/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste răul Olt, str. Harom”

 

Hotărârea nr. 33

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 314/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzilor din zona Szécseny”

 

Hotărârea nr. 34

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 312/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzilor din zona Ciba”

 

Hotărârea nr. 35

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 319/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod peste pârâul Şumuleu şi amenajare stradă şi intersecţii adiacente str. Szék, Ion Căianu, Câmpul Mare”

 

Hotărârea nr. 36

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 308/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Câmpul Mare”

 

Hotărârea nr. 37

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 311/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor adiacente străzii Harghita: Oltul şi Vultur”

 

Hotărârea nr. 38

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Pünkösd, str. Manejului, str. Levendula şi str. Grâului”

 

Hotărârea nr. 39

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 320/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Kútpatak”

 

Hotărârea nr. 40

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 317/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Kós Károly şi str. Sâncrăieni, Iancu de Hunedoara aferent zonă”

 

Hotărârea nr. 41

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi a Hotărârii nr. 309/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Morii”

 

Hotărârea nr. 42

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 310/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Mesteacăn”

 

Hotărârea nr. 43

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 45

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 46

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii-birouri din clădirea situată în P-ţa Cetăţii nr. 1, în favoarea Poliţiei Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 47

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 48

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 363/2014

 

Hotărârea nr. 49

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din concesiunea CFR S.A. în domeniul public al U.A.T. Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 50

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor Centrului Social Creşă

 

Hotărârea nr. 51

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecventa creşa în anul şcolar 2022–2023

 

Hotărârea nr. 52

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea situaţiilor deosebite şi a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local

 

Hotărârea nr. 53

privind repartizarea unei locuinţe sociale situată în Centrul Social din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 54

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membru şi în calitate de membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

Hotărârea nr. 55

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi”

 

Hotărârea nr. 56

privind desemnarea unor consilieri locali în echipa tehnică de evaluare a proiectelor privind bugetarea participativă

 

Hotărârea nr. 57

privind modificarea Hotărârii nr. 25/2022 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul şcolar 2021–2022, semestrul II.

 

Hotărârea nr. 58

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 59

privind aprobarea numărului de participanţi la semnarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita din România şi Oraşul Máriapócs, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria

 

Hotărârea nr. 60

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 

Hotărârea nr. 61

privind aprobarea situaţiilor financiare

 

Hotărârea nr. 62

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi acordul privind contribuţia proprie necesară realizării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Amplasare staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi

 

Hotărârea nr. 63

privind modificarea Hotărârii nr. 373/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă, respectiv aprobarea regulamentului pentru bugetarea participativă în municipiul Miercurea-Ciuc, începând de anul 2022

 

Hotărârea nr. 64

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 302/2021, privind accesul auto în zona pietonală str. Petőfi Sándor şi str. Pantei din municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 65

privind aprobarea clasificării în stradă a unui drum forestier, aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 66

privind aprobarea numirii delegaţiei oficiale pentru furnizarea ajutorului umanitar de urgenţă pentru oraşul înfrăţit Bereg din Ucraina

 

Hotărârea nr. 67

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2022

 

Hotărârea nr. 68

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Hotărârea nr. 69

privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliul de Administraţie Goscom SA

 

Hotărârea nr. 70

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 71

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 72

privind acceptarea unei donaţii oferită Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 73

privind aprobarea Listelor privind stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 74

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 75

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de inchiriere

 

Hotărârea nr. 76

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică România SA (DEER) Sucursala Harghita, a unui teren aflat în proprietatea publică al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 77

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 125 mp, intravilan în favoarea numiţilor Kelemen Rosalia şi Kelemen Gavril

 

Hotărârea nr. 78

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 656,27 mp, intravilan în favoarea numitului Gergely László

 

Hotărârea nr. 79

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 100 mp, intravilan în favoarea numitului Balázs Gábor

 

Hotărârea nr. 80

privind aprobarea Raportului de reevaluare a imobilelor aflate în evidenţa contabilă a municipiului Miercurea-Ciuc, întocmit de evaluatorul autorizat Bálint G. László ÎI

 

Hotărârea nr. 81

privind modificarea Hotărârii nr. 274/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reconstruirea şi reconfigurarea pasajului peste calea ferată şi a nodurilor aferente”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 82

modificarea şi completarea Hotărârii nr. 11/2014 privind amplasarea sezoniere pe domeniul public al Municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 83

privind aprobarea modificării tarifelor aplicate în activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 84

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 85

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 86

privind înfiinţarea Serviciului de asistenţă comunitară în cadrul Direcţiei de asistenţă socială din cadrul aparatului propriu al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 87

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociaţia „Csík Metropoliszövezet”

 

Hotărârea nr. 88

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia Municipiilor din România

 

Hotărârea nr. 89

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia Oraşe Energie în România

 

Hotărârea nr. 90

privind aprobarea Programului Municipal „Educaţie financiară, orientare în carieră şi dezvoltare competenţe”

 

Hotărârea nr. 91

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 92

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2022 

 

Hotărârea nr. 93

privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv Şcolar Miercurea-Ciuc pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 94

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a metodologiei de finanţare şi a ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă, sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 95

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cererii de finanţare, a metodologiei de finanţare şi a ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activităţile culturale non profit de interes local pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 96

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cererii de finanţare, a metodologiei de finanţare şi a ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activităţile sportive non profit de interes local pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 97

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a locurilor(standurilor) de vânzare de pe platoul Pieţei Agroalimentare Centrale din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 98

privind aprobarea „Regulamentului de tăiere  şi/sau toaletare a arborilor şi arbuştilor pe domeniul public şi privat al municipiului Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 99

privind aprobarea procedurii de selectie a administratorului Csíki Trans SRL

 

Hotărârea nr. 100

privind aprobarea procedurii de selectie în funcţia de membru a Consiliului de Administraţie Goscom SA

 

Hotărârea nr. 101

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 102

privind constituirea Grupului de lucru în  vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

 

Hotărârea nr. 103

modificarea Hotărârii nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023–2025

 

Hotărârea nr. 104

privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 aprilie 2022

 

Hotărârea nr. 105

privind mandatarea specială a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

 

Hotărârea nr. 106

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului privat şi public – activitate de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 107

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din concesiunea C.N.C.F. ,,CFR” S.A. în domeniul public al U.A.T. Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 108

privind aprobarea implementării proiectului: „Digitalizarea procedurilor administrative la Primăria Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 109

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – 2 blocuri”, valoarea maximă eligibilă a proiectului

 

Hotărârea nr. 110

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul: „Renovarea Galeriei Nagy Imre” din Municipiul Miercurea Ciuc, valoarea maximă eligibilă a proiectului

 

Hotărârea nr. 111

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare pistă pump track”

 

Hotărârea nr. 112

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistem de distribuţie gaze naturale”

 

Hotărârea nr. 113

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

 

Hotărârea nr. 114

privind abrogarea Hotărârilor nr. 84/2022, precum şi nr. 85/2022

 

Hotărârea nr. 115

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferente serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al operatorului regional de servicii Harvíz S.A., pe anul 2022, în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 116

privind modificarea Hotărârii nr. 95/2022

 

Hotărârea nr. 117

privind modificarea Hotărârii nr. 96/2022

 

Hotărârea nr. 118

privind modificarea Hotărârii nr. 94/2022

 

Hotărârea nr. 119

privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în Centrul Social din municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

 

Hotărârea nr. 120

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile mai, iunie, iulie 2022, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotărârea nr. 121

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 122

privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de tip ANL aflate pe raza teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 123

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 124

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 335/2021 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale, locuinţelor de necesitate şi a locuinţelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 125

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 125 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 126

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 240 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 127

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 50 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 128

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I (ianuarie-martie) al anului 2022

 

Hotărârea nr. 129

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitelor amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2023

 

Hotărârea nr. 130

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 mai 2022

 

Hotărârea nr. 131

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita din România şi Oraşul Győr, judeţul Győr-Moson-Sopron din Ungaria

 

Hotărârea nr. 132

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 240/2021 privind aprobarea aderării Municipiul Miercurea-Ciuc la Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania

 

Hotărârea nr. 133

privind „Elaborare PUZ centru logistic”, strada Topliţa nr. fn

 

Hotărârea nr. 134

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 135

modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municiupiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023–2025

 

Hotărârea nr. 136

privind reorganizarea Serviciului Public Social – Creşă, fără personalitate juridică, în unitate de învăţământ de educaţie timpurie antepreşcolară, cu personalitate juridică, cu denumirea de „Creşe Miercurea-Ciuc”

 

Hotărârea nr. 137

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 

Hotărârea nr. 138

privind aprobarea finanţării programului de Internship al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 139

privind aprobarea numărului de participanţi la semnarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita din România şi Oraşul Győr, judeţul Győr-Moson-Sopron din Ungaria

 

Hotărârea nr. 140

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul: „Dezvoltarea sistemelor inteligente de gestionare a traficului şi creşterea siguranţei spaţiilor publice”

 

Hotărârea nr. 141

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: „Renovarea energetică pentru clădiri rezidenţiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – Lot 1”

 

Hotărârea nr. 142

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru SC Goscom S.A.

 

Hotărârea nr. 143

privind aprobarea mutării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 4

 

Hotărârea nr. 144

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 11/2014 privind  amplasarea teraselor sezoniere pe domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 145

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 197/2020 a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea nr. 359/2019 privind aprobarea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 146

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu-birou din clădirea situată în P-ţa Cetăţii nr. 1, în favoarea Creşei Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 147

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare, aprobare a notei de fundamentare a investiţiei, cheltuielor legate de proiect precum şi de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale prin proiect cu titlul: „Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa” , şi valoarea maximă eligibilă a proiectului

 

Hotărârea nr. 148

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare, a notei de fundamentare a investiţiei şi a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea/actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” şi a valorii maxime eligibile a proiectului

 

Hotărârea nr. 149

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul:„Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail Sadoveanu nr. 4”, şi valoarea maximă eligibilă a proiectului

 

Hotărârea nr. 150

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul: „Reabilitare şi extindere/mansardare Casă de cultură municipală”, şi valoarii maxime eligibile a proiectului

 

Hotărârea nr. 151

privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul: „Reabilitarea exterioară a clădirii Primăriei”, şi valoarea maximă eligibilă a proiectului

 

Hotărârea nr. 152

privind instituirea unor măsuri în vederea organizării şi desfăşurării Expoziţiei şi Târgului cu vânzare a produselor tradiţionale şi meşteşugăreşti, respectiv a activităţii de alimentaţie (food track) din cadrul Festivalului NyárON Szereda, din data de 9–12 iunie 2022

 

Hotărârea nr. 153

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 154

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 155

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Creare acces şi locuri de parcare – strada Lunca Mare ”

 

Hotărârea nr. 156

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 252 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 157

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 266,5 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 158

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 159

privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Miercurea-Ciuc şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

 

Hotărârea nr. 160

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 301/2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

 

Hotărârea nr. 161

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de război şi văduvelor de război din municipiul Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 162

privind aprobarea programului cultural şi a bugetului de cheltuieli al evenimentului cultural „Ezer Székely Leány Napja” („Ziua celor O Mie de Fete Secuiene”) organizat de Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Hotărârea nr. 163

privind restricţionarea şi închiderea circulaţiei rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural-religios Pelerinajul de Rusalii la Şumuleu-Ciuc 2022, în perioada 3–5 iunie 2022

 

Hotărârea nr. 163

privind restricţionarea şi închiderea circulaţiei rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural NyárONSzereda 2022, în perioada 9–12 iunie 2022

 

Hotărârea nr. 164

privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita

 

Hotărârea nr. 165

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Miercurea-Ciuc pentru mandatul 2020–2024

 

Hotărârea nr. 166

privind „Elaborare PUZ, schimbare utilizare urbanistică din agroturism At în zonă rezidenţială UL1”, strada Leliceni nr. 57

 

Hotărârea nr. 167

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 12 A/B”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 168

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 14 A/B”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 169

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – aleea Avântului nr. 5 A/B”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 170

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 758/2018 încheiat cu ECO-CSIK SRL

 

Hotărârea nr. 171

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 172

privind aprobarea schimbării de destinaţie a unui spaţiu, respectiv repartizarea unor locuinţe aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 173

modificarea Hotărârii nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municiupiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023–2025

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO