Csíkszereda http://szereda.ro/ Mon, 23 Sep 2019 03:29:40 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . ÁTFOGÓ FELÚJÍTÁS LESZ A CSÍKSZEREDAI LAKÓÖVEZETBEN http://szereda.ro/hu/h/7/2509/index szekelyhon.ro<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">V&aacute;rhat&oacute;an elkezdik id&eacute;n Cs&iacute;kszereda egyik k&ouml;zponti lak&oacute;&ouml;vezet&eacute;nek &aacute;talak&iacute;t&aacute;s&aacute;t &eacute;s korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;t. Az Octavian Goga s&eacute;t&aacute;nyon az &aacute;thalad&oacute; forgalmat kiz&aacute;rj&aacute;k, z&aacute;rt rendszerű parkol&aacute;st alak&iacute;tanak ki. Elhanyagolt k&ouml;rnyezet, riaszt&oacute; &aacute;llapotok.&nbsp;</span></p> IT/Tech Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0200 TÖBBSZINTES PARKOLÓHÁZ ÉPÜL CSÍKSZEREDÁBAN http://szereda.ro/hu/h/7/2510/index szekelyhon.ro<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">J&ouml;vőre &uacute;jabb &eacute;p&iacute;tkez&eacute;s kezdődik a cs&iacute;kszeredai Kal&aacute;sz lak&oacute;telepen. Egy t&ouml;bbszintes parkol&oacute;h&aacute;zat alak&iacute;tanak ki, amely t&ouml;bb mint 350 aut&oacute;nak biztos&iacute;t majd helyet. A parkol&oacute;h&aacute;z helysz&iacute;ne a Kal&aacute;sz lak&oacute;telepen.</span></p> IT/Tech Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0200 LAKÓTELEPI FELÚJÍTÁS CSÍKSZEREDÁBAN – AKADÁLYOKKAL http://szereda.ro/hu/h/7/2500/index szekelyhon.ro<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Neh&eacute;zkes a k&ouml;zleked&eacute;s a cs&iacute;kszeredai Kal&aacute;sz lak&oacute;telepen, mert sok helysz&iacute;nen f&ouml;ldmunk&aacute;t v&eacute;gez a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;ssal megb&iacute;zott c&eacute;g. A burkolatok nagy r&eacute;sze id&eacute;n elk&eacute;sz&uuml;l, a parkol&oacute;kkal egy&uuml;tt &ndash; &iacute;g&eacute;rte a kivitelező.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0200 ÚJABB TÖMBHÁZ-HŐSZIGETELÉSEK CSÍKSZEREDÁBAN http://szereda.ro/hu/h/7/2479/index szekelyhon.ro<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Nemsok&aacute;ra &uacute;jabb cs&iacute;kszeredai t&ouml;mbh&aacute;zak k&uuml;lső hőszigetel&eacute;se kezdődik el, miut&aacute;n kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;st &iacute;rtak al&aacute; egy szatm&aacute;rn&eacute;meti c&eacute;ggel. Tov&aacute;bbi munk&aacute;latok elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;se is folyamatban van.</span></p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200 MEGTÖRTÉNT AZ ELSŐ LÉPÉS... http://szereda.ro/hu/h/7/2468/index szekelyhon.ro<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU">Napk&ouml;zi &eacute;s b&ouml;lcsőde &eacute;p&uuml;lhet a dendrol&oacute;giai parkk&eacute;nt ismert egyh&aacute;zi ter&uuml;leten, az &eacute;p&iacute;tkez&eacute;st szab&aacute;lyoz&oacute; &ouml;vezeti rendez&eacute;si tervet &aacute;prilis &uuml;l&eacute;s&eacute;n fogadta el a cs&iacute;kszeredai &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő-test&uuml;let. Emellett t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a taplocai kult&uacute;rh&aacute;z b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;nak versenyt&aacute;rgyal&aacute;son val&oacute; meghirdet&eacute;s&eacute;ről is d&ouml;nt&ouml;ttek.</p> IT/Tech Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 +0200 EURÓPAI UNIÓS ÉS KORMÁNYTÁMOGATÁSOKKAL BŐVÜL CSÍKSZEREDA KÖLTSÉGVETÉSE http://szereda.ro/hu/h/7/2458/index szekelyhon.ro<p><span style="font-size: 12px;">Elfogadt&aacute;k Cs&iacute;kszereda idei k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s&eacute;t a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő-test&uuml;let h&eacute;tfői rendk&iacute;v&uuml;li &uuml;l&eacute;s&eacute;n. A v&aacute;ros&nbsp;id&eacute;n 220 milli&oacute; lejből gazd&aacute;lkodik, az &ouml;sszeg nagy&nbsp;r&eacute;sz&eacute;t az előző &eacute;vek megtakar&iacute;t&aacute;sai, illetve eur&oacute;pai uni&oacute;s forr&aacute;sok &eacute;s korm&aacute;nyt&aacute;mogat&aacute;sok teszik ki.</span></p> IT/Tech Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 BENYÚJTOTTÁK A PÁLYÁZATOKAT A TÖBB MINT 172 MILLIÓ LEJES EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRA http://szereda.ro/hu/h/7/2454/index szekelyhon.ro<p><span><span style="font-size: 12px;">A hat&aacute;ridő lej&aacute;rta előtt 45 perccel ny&uacute;jtott&aacute;k be p&eacute;nteken a p&aacute;ly&aacute;zati csomagot eur&oacute;pai uni&oacute;s forr&aacute;sokra, mintegy 172 milli&oacute; lej finansz&iacute;roz&aacute;sra a cs&iacute;kszeredai &ouml;nkorm&aacute;nyzat munkat&aacute;rsai. A p&aacute;ly&aacute;zati csomag tartalmazza t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a Kossuth Lajos &eacute;s a Hargita utc&aacute;k fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t, a vas&uacute;ti fel&uuml;lj&aacute;r&oacute; &uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;t, valamint a v&aacute;rosi t&ouml;megk&ouml;zleked&eacute;s korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;t.</span></span></p> IT/Tech Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0200 DÖNTÖTTEK: LESZ HELYI RENDŐRSÉG CSÍKSZEREDÁBAN http://szereda.ro/hu/h/7/2455/index szekelyhon.ro<p><span style="font-size: 12px;">Elfogadt&aacute;k a l&eacute;trehozand&oacute; helyi rendőrs&eacute;g műk&ouml;d&eacute;si szab&aacute;lyzat&aacute;t a cs&iacute;kszeredai &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselők p&eacute;nteki soros &uuml;l&eacute;s&uuml;k&ouml;n. A v&aacute;ros idei k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s-tervezet&eacute;ben az int&eacute;zm&eacute;ny r&eacute;sz&eacute;re egyelőre 1,5 milli&oacute; lejt sz&aacute;ntak. A rendfenntart&oacute; egys&eacute;g kezdetben 12 szem&eacute;llyel fog műk&ouml;dni, majd fokozatosan 33-ra n&ouml;velik a szem&eacute;lyzete sz&aacute;m&aacute;t.</span></p> IT/Tech Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0200 CSAK ELŐJEGYZETT ÜGYFELEKET FOGADNAK http://szereda.ro/hu/h/7/2456/index hargitanepe.eu<p><span><span style="font-size: 12px;">A mai az utols&oacute; nap, amikor sorsz&aacute;m alapj&aacute;n vehetik ig&eacute;nybe a Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;ban műk&ouml;dő szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lat szolg&aacute;ltat&aacute;sait. H&eacute;tfőtől csakis azokat fogadj&aacute;k, akik online vagy telefonon előjegyeztett&eacute;k magukat. A vid&eacute;ki polg&aacute;rmestereket tegnap ism&eacute;telten arra k&eacute;rt&eacute;k, oldj&aacute;k meg helyben a seg&iacute;ts&eacute;gny&uacute;jt&aacute;st a dosszi&eacute;k &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz</span>.</span></p> IT/Tech Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0200 SZÍNES PROGRAMKÍNÁLATTAL TÖLTIK KI A PÁPALÁTOGATÁS ÉS A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ KÖZTI HETET http://szereda.ro/hu/h/7/2451/index szekelyhon.ro<p><span style="font-size: 12px;">K&ouml;zz&eacute;tett&eacute;k a Ferenc p&aacute;pa l&aacute;togat&aacute;sa, valamint a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; k&ouml;z&ouml;tti időszakra tervezett programkavalk&aacute;d r&eacute;szleteit. A fők&eacute;nt Cs&iacute;ksz&eacute;ken zajl&oacute; programaj&aacute;nlatokat szerd&aacute;n ismertett&eacute;k a cs&iacute;kszeredai v&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0200 DOLGOZNAK A TERELŐÚT FOLYTATÁSÁN http://szereda.ro/hu/h/7/2452/index hargitanepe.eu<p><span style="font-size: 12px;">Elkezdőd&ouml;tt a Cs&iacute;kszereda &eacute;szak&ndash;d&eacute;l ir&aacute;ny&uacute; terelő&uacute;tja kivitelez&eacute;&shy;s&eacute;nek elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;se, a v&aacute;rosi tan&aacute;cs tegnapi hat&aacute;rozatm&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa &eacute;rtelm&eacute;ben az 1,2 km-es szakasz megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa 21,87 milli&oacute; lejbe ker&uuml;l. &Aacute;prilis 1-j&eacute;től folytat&oacute;dik a Kal&aacute;sz negyed &eacute;s a Sadoveanu utca 33. sz&aacute;m&uacute; lak&oacute;&eacute;p&uuml;let belső udvar&aacute;nak fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa is.</span></p> IT/Tech Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0200 ELKEZDŐDÖTT A NAGYTAKARÍTÁS http://szereda.ro/hu/h/7/2453/index hargitanepe.eu<p><span style="font-size: 12px;">A M&uuml;ller L&aacute;szl&oacute; utca &eacute;s a Gyermek s&eacute;t&aacute;ny t&eacute;rs&eacute;g&eacute;ben elkezdőd&ouml;tt tegnap Cs&iacute;kszered&aacute;ban a tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;s, amelyet id&eacute;n a lomtalan&iacute;t&aacute;ssal is &ouml;sszevontak.</span></p> IT/Tech Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDÁBAN VENDÉGSZEREPEL A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA TÁRSULATA http://szereda.ro/hu/h/7/2439/index szekelyhon.ro<p><span style="font-size: 12px;">Az opera &eacute;s az operett sz&eacute;kelyf&ouml;ldi fellegv&aacute;r&aacute;v&aacute; v&aacute;lik j&uacute;niusban Cs&iacute;kszereda, hiszen t&ouml;bb t&iacute;z&eacute;ves sz&uuml;net ut&aacute;n ism&eacute;t a hargitai megyesz&eacute;khelyen vend&eacute;gszerepel a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera t&aacute;rsulata. A Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operah&eacute;ten olyan vil&aacute;gh&iacute;rű előad&aacute;sokat l&aacute;that a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g, mint a B&aacute;nk b&aacute;n vagy a Cs&aacute;rd&aacute;skir&aacute;lynő.</span></p> IT/Tech Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0200 PRO URBE DÍJ RÁKOSI ZOLTÁNNAK http://szereda.ro/hu/h/7/2441/index hargitanepe.eu<p><span style="font-size: 12px;">Tegnap t&ouml;lt&ouml;tte be 80. &eacute;let&eacute;v&eacute;t R&aacute;kosi Zolt&aacute;n m&eacute;rn&ouml;k, az IPIC CF n&eacute;ven ismert Vas&uacute;ti &Eacute;p&iacute;tőanyag- &eacute;s G&eacute;pgy&aacute;rt&oacute; V&aacute;llalat &bdquo;legend&aacute;s&rdquo; igazgat&oacute;ja. Ennek alkalm&aacute;b&oacute;l a Cs&iacute;kszeredai Polg&aacute;rmesteri Hivatal sz&uuml;let&eacute;snapi k&ouml;sz&ouml;ntőt, R&aacute;kosi Zolt&aacute;n munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t, &eacute;letp&aacute;ly&aacute;j&aacute;t bemutat&oacute; &eacute;s m&eacute;ltat&oacute; esem&eacute;nyt szervezett a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0200 TÖBBLETBŐL INDÍTJÁK AZ ÉVET http://szereda.ro/hu/h/7/2422/index hargitanepe.eu<div class="post-header post-tp-1-header"> <div class="post-meta-wrap clearfix"> <div class="post-meta single-post-meta"><span style="font-size: 12px;">A megyesz&eacute;khely tan&aacute;cstest&uuml;lete ideiglenes beruh&aacute;z&aacute;si list&aacute;t fogadott el tegnap 105,49 milli&oacute; lej &eacute;rt&eacute;kben, amelynek nagyobb r&eacute;sze &ndash; 64,49 milli&oacute; lej &ndash; saj&aacute;t k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si t&ouml;bbletből sz&aacute;rmazik. S&uuml;rgős kifizet&eacute;sek, tervez&eacute;si &eacute;s kivitelez&eacute;si k&ouml;zbeszerz&eacute;sek előtt &aacute;ll&oacute; beruh&aacute;z&aacute;sok szerepelnek a felsorol&aacute;sban. Tov&aacute;bbi 4 milli&oacute; lejt az &uacute;j &eacute;lelmiszerpiacra ford&iacute;tanak.</span></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0200 A GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FELÜLJÁRÓ IS ELKÉSZÜL http://szereda.ro/hu/h/7/2418/index hargitanepe.eu<div class="post-header post-tp-1-header"> <div class="post-meta-wrap clearfix"> <div class="post-meta single-post-meta"><span style="font-size: 12px;">A hajr&aacute;ban a vas&uacute;t&aacute;llom&aacute;s melletti gyalogos &eacute;s biciklis fel&uuml;lj&aacute;r&oacute; megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;nya is elk&eacute;sz&uuml;lt, &iacute;gy uni&oacute;s alapokb&oacute;l 2022-re m&eacute;g egy fontos megval&oacute;s&iacute;t&aacute;st tűzhetett ki c&eacute;lj&aacute;ul a cs&iacute;kszeredai v&aacute;rosvezet&eacute;s. Sőt mivel a lead&aacute;si hat&aacute;ridőt meghosszabb&iacute;tott&aacute;k, olyan elem is beker&uuml;lhet, amivel eddig &eacute;rdemben nem sz&aacute;molhattak.</span></div> </div> </div> <h1 class="single-post-title"></h1> IT/Tech Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 ÉVÉRTÉKELŐ BESZÉLGETÉS RÁDULY RÓBERT KÁLMÁNNAL, CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERÉVEL http://szereda.ro/hu/h/7/2419/index hargitanepe.eu<h1 class="single-post-title"><span style="font-size: 12px;">Viszonylag csendben telt el Cs&iacute;kszered&aacute;ban a rom&aacute;n centen&aacute;rium, n&eacute;h&aacute;ny fontos v&aacute;rosfejleszt&eacute;si megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s mellett szűkmark&uacute;, de kerek kultur&aacute;lis &eacute;vadot tudhat maga m&ouml;g&ouml;tt a v&aacute;ros, &eacute;s az opera m&eacute;g csak ezut&aacute;n j&ouml;n &ndash; vallja R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester. Az el&ouml;lj&aacute;r&oacute; az &ouml;sszevont kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyekről is kertel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;l vallott, legink&aacute;bb a m&uacute;zeum v&aacute;rost&ouml;rt&eacute;neti ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ban csal&oacute;dott. Az &uacute;j menedzsernek a &bdquo;kijav&iacute;t&aacute;s&rdquo; lesz az egyik feladata. Az EU-s projektek miatt a k&ouml;vetkező n&eacute;gy &eacute;v &bdquo;bolondok h&aacute;za&rdquo; lesz.</span></h1> IT/Tech Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0200 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS http://szereda.ro/hu/h/7/2409/index hargitanepe.eu<div class="post-share single-post-share top-share clearfix style-4"> <div class="share-handler-wrap bs-pretty-tabs bs-pretty-tabs-initialized"><span style="font-size: 12px;">V&aacute;rakoz&aacute;sra tan&iacute;t benn&uuml;nket az advent, a szabadon v&aacute;lasztott v&aacute;rakoz&aacute;s pedig a l&eacute;lek &uuml;nneplőbe &ouml;lt&ouml;z&eacute;s&eacute;t jelenti &ndash; fogalmazott B&aacute;lint Emil, a Szent &Aacute;goston-templom pl&eacute;b&aacute;nosa az adventi időszak kezdet&eacute;t jelk&eacute;pző tegnapi &uuml;nnep&eacute;lyes cs&iacute;kszeredai gyertyagy&uacute;jt&aacute;son.</span></div> </div> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200 EZÚTTAL TOVÁBB JUTHAT AZ ÖTLET SZINTJÉNÉL A KALÁSZ LAKÓTELEPI TÖBBSZINTES PARKOLÓHÁZ http://szereda.ro/hu/h/7/2404/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Megval&oacute;s&iacute;that&oacute;nak l&aacute;tja egy h&aacute;romszintes parkol&oacute;h&aacute;z &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;t a cs&iacute;kszeredai Kal&aacute;sz lak&oacute;telepen R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester. A javaslat cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő-test&uuml;let el&eacute; ker&uuml;l.</span></p> IT/Tech Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200 HAJDÚNÁNÁSTÓL CSÍKSZEREDÁIG http://szereda.ro/hu/h/7/2405/index hargitanepe.eu<div class="post-share single-post-share top-share clearfix style-4"> <div class="share-handler-wrap bs-pretty-tabs bs-pretty-tabs-initialized"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &eacute;s Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;s t&ouml;bb mint 100 &eacute;ves t&ouml;rt&eacute;nelmi &eacute;s egy&eacute;ves testv&eacute;rv&aacute;rosi kapcsolat&aacute;nak megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;t, &eacute;lőv&eacute; t&eacute;tel&eacute;t szolg&aacute;lja minden olyan esem&eacute;ny, amelynek keret&eacute;ben a k&eacute;t v&aacute;ros k&eacute;pviselői szem&eacute;lyes tal&aacute;lkoz&aacute;sok r&eacute;v&eacute;n osztj&aacute;k meg egym&aacute;ssal a tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;k k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző ter&uuml;leteit meghat&aacute;roz&oacute; j&oacute; gyakorlatokat.</span></div> </div> <div class="entry-content clearfix single-post-content"> <p>&nbsp;</p> </div> IT/Tech Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200