Csíkszereda http://szereda.ro/ Sun, 31 May 2020 04:55:52 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . MÁJUSI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2862/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint m&aacute;rciusban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200 VÁRJUK AZ ŐSTERMELŐK JELENTKEZÉSÉT! http://szereda.ro/hu/h/3/2852/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A sz&uuml;ks&eacute;g&aacute;llapot felold&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően Cs&iacute;kszereda is helyet biztos&iacute;t az őstermelők sz&aacute;m&aacute;ra a z&ouml;lds&eacute;gek, gy&uuml;m&ouml;lcs&ouml;k &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s&eacute;ben. A polg&aacute;rmesteri hivatal &ndash; a megyei tan&aacute;ccsal egy&uuml;ttműk&ouml;dve &ndash; az Erőss Zsolt Ar&eacute;na parkol&oacute;j&aacute;ban mintegy 40 standot &aacute;ll&iacute;t fel. Az ideiglenes piac m&aacute;jus m&aacute;sodik fel&eacute;ben a szerdai napokon, j&uacute;niust&oacute;l augusztus v&eacute;g&eacute;ig pedig h&eacute;tfőn, szerd&aacute;n &eacute;s p&eacute;nteken fog műk&ouml;dni 9.00 &eacute;s 18.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200 TOBOROZNAK A HARGITA MEGYEI HELYŐRSÉGEKBE http://szereda.ro/hu/h/3/2836/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Hargita Megyei Katonai K&ouml;zpont t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint a V&eacute;delmi Miniszt&eacute;rium 196 &aacute;ll&aacute;st hirdetett meg a cs&iacute;kszeredai, a sz&eacute;kelyudvarhelyi &eacute;s a gyimesfelsőloki helyőrs&eacute;gekbe. Nemcsak katon&aacute;kat, hanem egy&eacute;b szakmai munkak&ouml;rt bet&ouml;ltő szem&eacute;lyeket (p&eacute;ld&aacute;ul g&eacute;pkocsivezetőket) is keresnek. Az &eacute;rdeklődők online vagy telefonon jelezhetik a jelentkez&eacute;si sz&aacute;nd&eacute;kot:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">e-mail: recrutare_harghita@mapn.ro</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">facebook: cmj Harghita</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">telefon: 0266 371520, 0266 311630 (munkanapokon 8.00 &eacute;s 16.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt)</span></p> IT/Tech Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0200 Pálos rendi remetelak építése - rendezési terv (PUD) http://szereda.ro/hu/h/3/2822/index &nbsp;<p class="western" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a p&aacute;los rend &aacute;ltal kezdem&eacute;nyezett, Hargitaf&uuml;rdő utca 130. sz&aacute;mot &eacute;rintő rendez&eacute;si terv az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let m&aacute;jus 28- i rendes &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;l.</span></p> IT/Tech Thu, 09 Apr 2020 00:00:00 +0200 ELMARADNAK A KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK http://szereda.ro/hu/h/3/2802/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A koronav&iacute;rus terjed&eacute;se miatt elmaradnak Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak a j&uacute;nius 30. előtti időszakra betervezett kultur&aacute;lis programjai. A Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt ősszel p&oacute;tolj&aacute;k, de pillanatnyilag ez az egyetlen, amelyet nem t&ouml;r&ouml;lnek, &bdquo;csak&rdquo; halasztanak.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0200 VÁROSHÁZI ÜGYINTÉZÉS: FONTOS E-MAIL CÍMEK http://szereda.ro/hu/h/3/2799/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy a szem&eacute;lyes &uuml;gyint&eacute;z&eacute;s felf&uuml;ggeszt&eacute;se miatt telefonon, e-mailen &eacute;s faxon t&ouml;rt&eacute;nik az &uuml;gyint&eacute;z&eacute;s. Az al&aacute;bbiakban k&ouml;z&ouml;lj&uuml;k a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &uuml;gyint&eacute;z&eacute;sekre l&eacute;trehozott gyűjtőc&iacute;meket.</span></p> IT/Tech Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0200 Igénybe vehető az Időseinkért! szolgáltatás http://szereda.ro/hu/h/3/2796/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A vil&aacute;gj&aacute;rv&aacute;ny eddigi tapasztalatai azt mutatj&aacute;k, hogy a sz&eacute;pkor&uacute;ak a legvesz&eacute;lyeztetettebbek. Ez&eacute;rt felk&eacute;rj&uuml;k minden idős polg&aacute;rt&aacute;rsunkat, hogy az elk&ouml;vetkező időszakban kiz&aacute;r&oacute;lag j&oacute;l indokolt esetben hagyj&aacute;k el otthonaikat &eacute;s ker&uuml;lj&eacute;k a k&ouml;zvetlen kapcsolatot m&aacute;sokkal.</span></p> IT/Tech Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0200 SZÜNETELNEK A KULTURÁLIS ESEMÉNYEK http://szereda.ro/hu/h/3/2776/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A koronav&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;t megakad&aacute;lyozand&oacute;, a Bel&uuml;gyminiszt&eacute;rium Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi &Uuml;gyoszt&aacute;lya 2020/6-os sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy a kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyek minden k&ouml;zt&eacute;ri, illetve belt&eacute;ri rendezv&eacute;ny&eacute;t m&aacute;rcius 11-től szerd&aacute;t&oacute;l, felf&uuml;ggeszti eg&eacute;szen m&aacute;rcius 31-ig, ezen szigor&iacute;t&aacute;s meghosszabb&iacute;t&aacute;s&aacute;nak lehetős&eacute;g&eacute;vel.</span></p> IT/Tech Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0200 SARKADI ELEK UTCA - ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV (PUZ) http://szereda.ro/hu/h/3/2761/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Detroit City Import Export Kft. &aacute;ltal kezdem&eacute;nyezett, Sarkadi Elek utcai rendez&eacute;si terv az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let m&aacute;rcius 27-ei rendes &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;l.</span></p> IT/Tech Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0200 MÁRCIUSI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2753/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint m&aacute;rciusban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 +0200 NYÍLT AJÁNLATI FELHÍVÁS http://szereda.ro/hu/h/3/2751/index Csíkszereda Megyei Jogú Város belterület – épület együttest vásárol Csíkszereda ipari zónájában<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A beszerz&eacute;s t&aacute;rgy&aacute;t k&eacute;pező belter&uuml;let &ndash; &eacute;p&uuml;let egy&uuml;ttes a k&ouml;vetkező saj&aacute;toss&aacute;gokkal kell rendelkezzen:</span></p> IT/Tech Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 SZAVAZZUNK TESTVÉRVÁROSUNK SZABADSÁGFÁJÁRA! http://szereda.ro/hu/h/3/2750/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Kaposv&aacute;r 90 &eacute;ves kocs&aacute;nyos t&ouml;lgye elnyerte tavaly Magyarorsz&aacute;gon az &Eacute;v f&aacute;ja d&iacute;jat, ezzel feljogosult arra, hogy versenybe sz&aacute;lljon az Eur&oacute;pai &Eacute;v F&aacute;ja d&iacute;j&eacute;rt. A kaposv&aacute;ri Berzsenyi D&aacute;niel Tagiskola udvar&aacute;n &aacute;ll&oacute;, az 1848&ndash;49-es forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc eml&eacute;k&eacute;re &aacute;ll&iacute;tott fa csemet&eacute;je a trianoni hat&aacute;rr&oacute;l sz&aacute;rmazik, 1929. &aacute;prilis 18-i &uuml;ltet&eacute;sekor gy&ouml;kereire kolozsv&aacute;ri, nagyv&aacute;radi &eacute;s kassai f&ouml;ldet sz&oacute;rtak. Sorsunkat, &ouml;sszetartoz&aacute;sunkat Eur&oacute;pa szerte hirdetheti, ha siker&uuml;l megnyernie az Environmental Partnership Association rangos verseny&eacute;t. Febru&aacute;r 29-ig b&aacute;rki szavazhat a kaposv&aacute;ri Szabads&aacute;gf&aacute;ra a <strong><a href="http://www.treeoftheyear.org/vote">www.treeoftheyear.org/vote</a></strong> weboldalon.</span></p> IT/Tech Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0200 CSIBAI ÉS SZÉCSENYI LAKOSOK FIGYELMÉBE http://szereda.ro/hu/h/3/2746/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is k&ouml;sz&ouml;net&eacute;t fejezi ki mindazoknak, akik r&eacute;szt vettek 2020. febru&aacute;r 18&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt a Hargita V&iacute;z Fejleszt&eacute;si Egyes&uuml;lettel &eacute;s a Harv&iacute;z Rt. munkat&aacute;rsaival k&ouml;z&ouml;sen szervezett tal&aacute;lkoz&oacute;kon, &aacute;ttekintett&eacute;k a v&iacute;z- &eacute;s csatornah&aacute;l&oacute;zat nyomvonal&aacute;t &eacute;s az ingatlanok tervezők &aacute;ltal&nbsp; javasolt k&ouml;zműcsatlakoz&aacute;si megold&aacute;sait.</span></p> IT/Tech Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0200 LITZMANN-EMLÉKTÚRA: MÚLTIDÉZÉS AZ ÚZ-VÖLGYÉBEN http://szereda.ro/hu/h/3/2735/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az &Uacute;zv&ouml;lgye t&eacute;rs&eacute;g&eacute;ben levő Magyaros-tetőt a magyar kir&aacute;lyi miskolci 10. honv&eacute;d gyalogezred &eacute;s a 39. honv&eacute;d hadoszt&aacute;ly t&ouml;bbi egys&eacute;ge 1917. m&aacute;rcius 8-&aacute;n hősies k&uuml;zdelemben visszafoglalata az oroszokt&oacute;l. Karl Litzmannt, a csat&aacute;t kitervelő, begyakorl&oacute; &eacute;s levez&eacute;nylő der&eacute;k t&aacute;bornokot Cs&iacute;kszereda v&aacute;ros k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge 1917 tavasz&aacute;n d&iacute;szpolg&aacute;ri c&iacute;mmel t&uuml;ntette ki.</span></p> IT/Tech Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0200 CSIBAIAK, SZÉCSENYIEK FIGYELMÉBE http://szereda.ro/hu/h/3/2731/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A megval&oacute;sul&aacute;s előtt &aacute;ll&oacute; csibai &eacute;s sz&eacute;csenyi iv&oacute;v&iacute;z- &eacute;s szennyv&iacute;zh&aacute;l&oacute;zatr&oacute;l szem&eacute;lyre sz&oacute;l&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st ny&uacute;jtanak Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak gyűl&eacute;sterm&eacute;ben. A csibaiakat ma, febru&aacute;r 18-&aacute;n 14.00 &eacute;s 19.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt v&aacute;rj&aacute;k, a sz&eacute;csenyieket febru&aacute;r 19-&eacute;n &eacute;s 20-&aacute;n, ugyancsak 14.00&ndash;19.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt. A polg&aacute;rmesteri hivatal, a Harv&iacute;z Rt., a konzulens c&eacute;g &eacute;s a fejleszt&eacute;si t&aacute;rsul&aacute;s k&eacute;pviselői az elfogadott megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny alapj&aacute;n h&aacute;zsz&aacute;mokra lebontva ny&uacute;jtanak t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st az &eacute;rdeklődőknek.</span></p> IT/Tech Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0200 KÜLTELEK BELTELKESITÉSE ÉS LAKÓHÁZAK ÉPITÉSE – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV (PUZ) http://szereda.ro/hu/h/3/2716/index &nbsp;<h4 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Detroit City Import Export Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &bdquo;K&uuml;ltelek beltelkes&iacute;t&eacute;se &eacute;s lak&oacute;h&aacute;zak &eacute;p&iacute;t&eacute;se&rdquo; &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l.</span></strong></h4> IT/Tech Thu, 06 Feb 2020 00:00:00 +0200 FEBRUÁRI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2708/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint febru&aacute;rban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0200 KÜLTELEK BELTELKESÍTÉSE ÉS LAKÓHÁZAK ÉPÍTÉSE – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV (PUZ) http://szereda.ro/hu/h/3/2704/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Detroit City Import Export Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &bdquo;K&uuml;ltelek beltelkes&iacute;t&eacute;se &eacute;s lak&oacute;h&aacute;zak &eacute;p&iacute;t&eacute;se&rdquo; &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l.</span></p> IT/Tech Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0200 JANUÁR 24. MUNKASZÜNETI NAP http://szereda.ro/hu/h/3/2701/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>janu&aacute;r 24., p&eacute;ntek</strong>, Moldova &eacute;s Havasalf&ouml;ld 1859-es egyes&uuml;l&eacute;s&eacute;nek napja hivatalos munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata is sz&uuml;netel</strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Lehetős&eacute;g van a b&iacute;rs&aacute;gok online befizet&eacute;s&eacute;re is a www.ghiseul.ro oldalon.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</span></p> IT/Tech Wed, 22 Jan 2020 00:00:00 +0200 JANUÁRI LŐGYAKORLAT http://szereda.ro/hu/h/3/2696/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint janu&aacute;rban a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0200