Csíkszereda http://szereda.ro/ Tue, 15 Oct 2019 05:41:59 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . IMMÁR NYUGAT FELŐL IS VÉDENÜNK KELL A KERSZTÉNY ÉRTÉKEKET http://szereda.ro/hu/h/2/2563/index Mária Út Nemzetközi Konferencia<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Meg kell tal&aacute;lnunk azt a k&ouml;z&ouml;s utat, amelyen val&oacute;ban egy&uuml;tt j&aacute;rhatunk &ndash; mutatott r&aacute; R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere az okt&oacute;ber 11&ndash;13. k&ouml;z&ouml;tt Cs&iacute;ksomly&oacute;n szervezett IX. M&aacute;ria &Uacute;t Nemzetk&ouml;zi Konferenci&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200 HAGYOMÁNNYÁ NEMESÜLŐ MÉZFESZTIVÁL http://szereda.ro/hu/h/2/2562/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val a Rom&aacute;niai M&eacute;h&eacute;szek Egyes&uuml;let&eacute;nek Hargita megyei szervezete &eacute;s a Cs&iacute;ksz&eacute;ki M&eacute;zlovagrend id&eacute;n is megszervezte az imm&aacute;r nyolc&eacute;ves m&uacute;ltra visszatekintő Cs&iacute;ksz&eacute;ki M&eacute;zfesztiv&aacute;lt okt&oacute;ber 11. &eacute;s 12-&eacute;n. A V&aacute;r t&eacute;ren f&aacute;t is &uuml;ltettek, itt hangzott el R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmester&eacute;nek besz&eacute;de is.</span></p> IT/Tech Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200 10 ÉVES A HARGITA VÍZ KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI EGYESÜLET http://szereda.ro/hu/h/2/2559/index Folklórműsorral ünnepelnek <p><span style="font-size: 12px;">A Hargita V&iacute;z &bdquo;K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi Fejleszt&eacute;si Egyes&uuml;let&rdquo; &eacute;s a Harv&iacute;z Rt. megalakul&aacute;s&aacute;nak t&iacute;z&eacute;ves &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t &uuml;nnepli. Ez alkalomb&oacute;l a Hargita Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttes folkl&oacute;rműsor&aacute;val l&aacute;togatnak el a v&iacute;zszolg&aacute;ltat&oacute; szolg&aacute;ltat&aacute;si ter&uuml;lete telep&uuml;l&eacute;seire, az al&aacute;bbi program szerint:</span></p> IT/Tech Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 +0200 OKTÓBER KÖZEPÉN KEZDŐDIK A TULIPÁN NAPKÖZI OTTHON FELÚJÍTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/2554/index Aláírták a kivitelezési szerződést<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Jobb, uni&oacute;s sz&iacute;nvonal&uacute; oktat&aacute;si k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek a kicsiknek, de ugyanakkor magas energiahat&eacute;konys&aacute;g &eacute;s alacsony fenntart&aacute;si k&ouml;lts&eacute;gek &ndash; &iacute;me csak n&eacute;h&aacute;ny hozad&eacute;ka a Tulip&aacute;n Napk&ouml;zi Otthon fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;s al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;nak, amelynek nemcsak az &oacute;vod&aacute;sok, sz&uuml;leik, a pedag&oacute;gusok, hanem a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g is haszon&eacute;lvezőj&eacute;v&eacute; v&aacute;lik. A p&aacute;ly&aacute;zat keret&eacute;ben hőszigetelik az &eacute;p&uuml;let falait, tetőter&eacute;t &eacute;s alagsor&aacute;t, fel&uacute;j&iacute;tj&aacute;k a fűt&eacute;s-, a melegv&iacute;z- &eacute;s a villanyh&aacute;l&oacute;zatot, korszerű szellőzőrendszert &eacute;p&iacute;tenek be, illetve fotovoltaikus rendszert telep&iacute;tenek. A kivitelez&eacute;s okt&oacute;ber k&ouml;zep&eacute;n kezdődik.</span></p> IT/Tech Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0200 FELÚJÍTÁS MIATT IDEIGLENESEN BEZÁR AZ ERŐSS ZSOLT ARÉNA http://szereda.ro/hu/h/2/2552/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az Erőss Zsolt Ar&eacute;na &aacute;tfog&oacute; jav&iacute;t&aacute;sa miatt okt&oacute;ber utols&oacute; het&eacute;n &ndash; v&aacute;rhat&oacute;an 2020 janu&aacute;r v&eacute;g&eacute;ig &ndash; felf&uuml;ggesztik a sportcsarnokban zajl&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;geket. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a sportol&oacute;k &eacute;s a szurkol&oacute;k meg&eacute;rt&eacute;s&eacute;t k&eacute;ri, ezzel egy&uuml;tt a mostanin&aacute;l sokkal korszerűbb, biztons&aacute;gosabb l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;nyt &iacute;g&eacute;r. </span></p> IT/Tech Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDÁBAN RENDEZTÉK A KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉST http://szereda.ro/hu/h/2/2549/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Okt&oacute;ber 4&ndash;6. k&ouml;z&ouml;tt Cs&iacute;kszered&aacute;ban szervezte meg a Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;zgazd&aacute;sz T&aacute;rsas&aacute;g a K&ouml;zgazd&aacute;sz V&aacute;ndorgyűl&eacute;st, amely a szervezet legrangosabb &eacute;ves esem&eacute;nye &eacute;s amelynek fő c&eacute;lja, hogy lehetős&eacute;get teremtsen a r&eacute;szt vevő k&ouml;zgazd&aacute;szok, v&aacute;llalkoz&oacute;k &eacute;s gazdas&aacute;gi t&eacute;m&aacute;k ir&aacute;nt &eacute;rdeklődők sz&aacute;m&aacute;ra a fejlőd&eacute;s&eacute;re, a kapcsolat&eacute;p&iacute;t&eacute;sre, &uacute;j impulzusok szerz&eacute;s&eacute;re.</span></p> IT/Tech Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0200 A SZÉKELY BEFOGADÁS EMLÉKNAPJA HAJDÚNÁNÁSON http://szereda.ro/hu/h/2/2548/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">2019. szeptember 29-&eacute;n, vas&aacute;rnap Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;son &uuml;nneps&eacute;get rendeztek a 100 &eacute;vvel ezelőtt t&ouml;rt&eacute;nt sz&eacute;kely menek&uuml;l&eacute;s &eacute;s befogad&aacute;s eml&eacute;k&eacute;re.</span></p> IT/Tech Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0200 FILMTETTFESZT − ERDÉLYI MAGYAR FILMSZEMLE http://szereda.ro/hu/h/2/2543/index 2019. október 3−6. / Csíki Mozi<p class="western" lang="en-US"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: #000000;"><span lang="hu-HU">K&uuml;l&ouml;nleges tehet</span></span><span lang="hu-HU">s&eacute;gű rendőrnő, titkaikat elfedni igyekvő bar&aacute;tok szilveszter &eacute;jszak&aacute;j&aacute;n, </span><span style="color: #000000;"><span lang="hu-HU">a vil&aacute;g leg&eacute;rt&eacute;kesebb festm&eacute;nyeit megszerző</span></span><span lang="hu-HU"> </span><span style="color: #000000;"><span lang="hu-HU">rejt&eacute;lyes bűnbanda </span></span><span style="color: #000000;"><span lang="hu-HU"><strong>&ndash; </strong></span></span><span style="color: #000000;"><span lang="hu-HU">t</span></span><span lang="hu-HU">&ouml;bbek k&ouml;zt ők lesznek a </span><span style="color: #000000;"><span lang="hu-HU"><strong>Filmtettfeszt &ndash; Erd&eacute;lyi Magyar Filmszemle</strong></span></span><span lang="hu-HU"> cs&iacute;kszeredai főszereplői.</span></span></p> <p class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" lang="en-US">&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 3. FILMSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/2539/index Székelyföldi Mozgókép Fesztivál<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Szeptember 23-&aacute;n a nulladik nappal megnyitja kapuit a 3. FILMSZEREDA &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l, amelyen a leg&uacute;jabb magyar, illetve rom&aacute;n filmek mellett k&uuml;lf&ouml;ldi alkot&aacute;sok is megtekinthetőek.</span></p> IT/Tech Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0200 CYCLING TOUR OF SZEKLERLAND 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2529/index Székelyföld Kerékpáros Körversenye - Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc 2019 <p><a href="uploaded/tiny/files/korverseny_2019_web.pdf"><span style="font-size: 12px;">Programf&uuml;zet - Program Guide </span></a></p> IT/Tech Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0200 TIZENHARMADIK ALKALOMMAL KEREKEZIK KÖRBE SZÉKELYFÖLDET http://szereda.ro/hu/h/2/2528/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jb&oacute;l lesz &eacute;lő k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;s a XIII. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny&eacute;n, ami &uacute;jdons&aacute;got jelent az elm&uacute;lt &eacute;vekhez k&eacute;pest. A sepsiszentgy&ouml;rgyi Prol&oacute;got ugyanis az Erd&eacute;ly TV &eacute;lőben k&ouml;zvet&iacute;ti. A k&ouml;rverseny hivatalos facebook oldal&aacute;n &ndash; Cycling Tour of Szeklerland &ndash; is &eacute;lőben k&ouml;vethető minden szakasz.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2526/index program<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Kikapcsol&oacute;d&aacute;s, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;s, &iacute;z- &eacute;s zenei &eacute;lm&eacute;nyek k&oacute;stolgat&aacute;sa: minderre &eacute;s m&eacute;g sok m&aacute;sra alkalmuk lesz a cs&iacute;kszeredaiaknak &eacute;s k&ouml;rny&eacute;kbelieknek a most k&ouml;vetkez<span>ő</span> V&aacute;rosnapokon.</span></p> IT/Tech Thu, 25 Jul 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2523/index polgármesteri rendelet<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 803/2019.07.18-as sz&aacute;m&uacute; polg&aacute;rmesteri rendelet alapj&aacute;n kivonatolt, a 2019-es &eacute;vi Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok szervez&eacute;s&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; &ouml;sszefoglal&oacute;.</span></p> IT/Tech Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0200 VI. VÁROSNAPI AMATŐR ÚSZÓVERSENY http://szereda.ro/hu/h/2/2521/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Lehet iratkozni a hatodik alkalommal sorra ker&uuml;lő V&aacute;rosnapi Amatőr &Uacute;sz&oacute;versenyre.</span></p> IT/Tech Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 PITYÓKAFESZTIVÁL 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2515/index Benevezési határidő: 2019. július 29.<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jra fakanalat ragadnak a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;gok, munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &eacute;s v&aacute;ltozatosabbn&aacute;l v&aacute;ltozatosabb &iacute;zvil&aacute;g&uacute; s&uuml;lt &eacute;s főtt &eacute;telekkel k&aacute;pr&aacute;ztatj&aacute;k el a zsűrit a 19. Pity&oacute;kafesztiv&aacute;lon.</span></p> IT/Tech Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0200 TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY MARATON http://szereda.ro/hu/h/2/2507/index Szabályzat<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tizen<span lang="hu-HU">nyolcadik</span> alkalommal szervezik meg a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben a Tusn&aacute;d &Aacute;sv&aacute;nyv&iacute;z Sz&eacute;kely Maratont.</span></p> IT/Tech Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0200 FONTOS TUDNIVALÓK AZ EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/2/2506/index &nbsp;<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span>Az idei esztendőben k&eacute;tnaposs&aacute; n&ouml;vi ki mag&aacute;t az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napja. Az al&aacute;bbiakban a k&ouml;zleked&eacute;sre, a regisztr&aacute;ci&oacute;ra, a viseletmustr&aacute;ra, illetve a kereskedelemre vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyokat osztunk meg.</span></p> IT/Tech Thu, 04 Jul 2019 00:00:00 +0200 EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2503/index &nbsp;<p class="western" style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-size: 12px;"><span lang="hu-HU"><strong>TOBORZ&Oacute;</strong></span><span lang="hu-HU"> </span><span lang="hu-HU"><strong>AZ EZER SZ&Eacute;KELY LE&Aacute;NY NAPJ&Aacute;RA</strong></span></span></p> <p class="western" style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-size: 12px;"><span lang="hu-HU">Az idei esem&eacute;nysorozata kibőv&uuml;lt, hiszen m&aacute;r a p&eacute;nteki napon is a n&eacute;pt&aacute;nc&eacute; &eacute;s a n&eacute;pzen&eacute;&eacute; lesz a főszerep. J&uacute;lius 5-&eacute;n, p&eacute;nteken, 19.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Szabads&aacute;g t&eacute;ren a ny&aacute;r&aacute;dszeredai Bekecs N&eacute;pt&aacute;ncegy&uuml;ttessel, a hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;si Cifraszűr N&eacute;pt&aacute;nc Egyes&uuml;lettel,&nbsp;a Tolna megyei Egyes&iacute;tett Bukovinai Sz&eacute;kely N&eacute;pdalk&ouml;rrel, illetve a cs&iacute;kszeredai Hargita </span><span lang="hu-HU">Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttessel lehet hangol&oacute;dni a m&aacute;snapi k&ouml;z&ouml;s &eacute;nekre, t&aacute;ncra &eacute;s j&oacute;kedvere.</span></span></p> IT/Tech Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2499/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius <span lang="hu-HU">12</span>&ndash;1<span lang="hu-HU">8</span>. k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 201<span lang="hu-HU">9</span>/20<span lang="hu-HU">20</span>-<span lang="hu-HU">a</span>s tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 3<span lang="hu-HU">5</span> helyre <span lang="hu-HU">76</span> k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t.</span></p> IT/Tech Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 +0200 A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI ÚSZTAK A LEGGYORSABBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2495/index Félév végi úszóverseny<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tizenkettedik alkalommal &aacute;lltak rajtkőre v&aacute;rosunk &aacute;ltal&aacute;nos iskol&aacute;inak harmadik &eacute;s negyedik oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban szervezett f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyen. A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott &bdquo;Kori&amp;&Uacute;sz&aacute;s&rdquo; program keret&eacute;ben hat iskola di&aacute;kja m&eacute;rte &ouml;ssze a f&eacute;l&eacute;v sor&aacute;n elsaj&aacute;t&iacute;tott &eacute;s csiszolt tud&aacute;s&aacute;t.</span></p> IT/Tech Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200