Csíkszereda http://szereda.ro/ Tue, 24 Apr 2018 19:10:13 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . SAJTÓAKKREDITÁCIÓ http://szereda.ro/hu/h/2/2267/index Székely-magyar jégkorong gála<p class="zoldmezo"><span style="font-size: 12px;">Kedves telev&iacute;zi&oacute;s / r&aacute;di&oacute;s / &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute; koll&eacute;ga!</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Ha szeretne sajt&oacute;akkredit&aacute;ci&oacute;t ig&eacute;nyelni a 2018. m&aacute;jus 1-j&eacute;n 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l kezdődő Sz&eacute;kely-magyar j&eacute;gkorong g&aacute;lam&eacute;rkőz&eacute;sre, k&eacute;rj&uuml;k, hogy neve, telefonsz&aacute;ma &eacute;s e-mail c&iacute;me, illetve az &Ouml;n &aacute;ltal k&eacute;pviselt m&eacute;dium nev&eacute;nek felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel jelezze r&eacute;szv&eacute;teli sz&aacute;nd&eacute;k&aacute;t a ferenczykrisztina@szereda.ro e-mail c&iacute;men.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A sajt&oacute;bel&eacute;pő ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2018. &aacute;prilis 26.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0200 ZENÉS IRODALMI EST A CSÍKI MOZIBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2266/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&bdquo;A l&eacute;lek anyanyelv&eacute;n&rdquo; sz&oacute;l&iacute;tja meg a cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;get Bogd&aacute;n Zsolt sz&iacute;nműv&eacute;sz &eacute;s ifj. Cs&iacute;ky Boldizs&aacute;r zongoraműv&eacute;sz a 2018. &aacute;prilis 12-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n este h&eacute;t &oacute;r&aacute;t&oacute;l kezdődő k&ouml;lt&eacute;szetnapi előad&oacute;esten a Cs&iacute;ki Moziban. &nbsp;</span></p> IT/Tech Mon, 09 Apr 2018 00:00:00 +0200 SZÉKELY–MAGYAR HOKI MAJÁLIS http://szereda.ro/hu/h/2/2255/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Ouml;t&ouml;dik alkalommal m&eacute;ri &ouml;ssze erej&eacute;t Sz&eacute;kelyf&ouml;ld &eacute;s Magyarorsz&aacute;g j&eacute;gkorong-v&aacute;logatottja. A j&oacute;t&eacute;konys&aacute;gi &bdquo;testv&eacute;rmeccs&rdquo; helysz&iacute;ne ez&uacute;ttal Cs&iacute;kszereda lesz, 2018. m&aacute;jus 1-j&eacute;n a V&aacute;k&aacute;r Lajos Műj&eacute;gp&aacute;lya ad otthont a sz&eacute;kely&ndash;magyar j&eacute;gkorong&uuml;nnepnek. A g&aacute;la teljes bev&eacute;tel&eacute;t a B&ouml;jte Csaba atya &eacute;s a D&eacute;vai Szent Ferenc Alap&iacute;tv&aacute;ny gyermekei jav&aacute;ra aj&aacute;nlj&aacute;k fel a szervezők.</span></p> IT/Tech Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0200 ANL-S LAKÁSRA JOGOSULTAK VÁRÓLISTÁJA – 2018 http://szereda.ro/hu/h/2/2253/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az Orsz&aacute;gos Lak&aacute;s&uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g &aacute;ltal &eacute;p&iacute;tett, meg&uuml;resedett lak&aacute;sok b&eacute;rbev&eacute;tel&eacute;re a meghirdetett febru&aacute;r 28-i hat&aacute;ridőig 44 k&eacute;r&eacute;st ny&uacute;jtottak be Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak illet&eacute;kes oszt&aacute;ly&aacute;hoz. A be&eacute;rkezett iratcsom&oacute;kat az erre a c&eacute;lra kinevezett szoci&aacute;lis elemző bizotts&aacute;g tanulm&aacute;nyozta &aacute;t &eacute;s &eacute;rt&eacute;kelte ki.</span></p> IT/Tech Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0200 BAROQ EMOTION http://szereda.ro/hu/h/2/2248/index A Régizene Európai Napja<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;rcius 21-&eacute;n, Cs&iacute;kszered&aacute;ban a Cs&iacute;ki mozi term&eacute;ben 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l egy k&uuml;l&ouml;nleges előad&aacute;sra h&iacute;vjuk az &eacute;rdeklődőket.<strong> </strong>M&aacute;sodik alkalommal kapcsol&oacute;dnak be a Cs&iacute;kszeredai R&eacute;gizene Fesztiv&aacute;lt szervező int&eacute;zm&eacute;nyek az Eur&oacute;pai R&eacute;gizene Napja alkalm&aacute;b&oacute;l kezdem&eacute;nyezett rendezv&eacute;nysorozatba.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;">A REMA (R&eacute;seau Europ&eacute;en de Musique Ancienne) Eur&oacute;pai R&eacute;gi Zenei H&aacute;l&oacute;zat 2013-ban nyilv&aacute;n&iacute;totta m&aacute;rcius 21-&eacute;t, Johann Sebastian Bach sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;t &eacute;s egyben a csillag&aacute;szati tavasz kezdet&eacute;t a R&eacute;gizene Eur&oacute;pai Napj&aacute;v&aacute;. A kezdem&eacute;nyezők az Eur&oacute;pa-szerte szervezett koncertekkel, konferenci&aacute;kkal &eacute;s zenei rendezv&eacute;nyekkel h&iacute;vj&aacute;k fel a figyelmet az eur&oacute;pai r&eacute;gizene kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;re &eacute;s soksz&iacute;nűs&eacute;g&eacute;re.</span></span></p> IT/Tech Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0200 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A FORRADALOM 170. ÉVFORDULÓJÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2247/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1848&ndash;1849-es-os magyar forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc eml&eacute;k&uuml;nneps&eacute;gein val&oacute; jelenl&eacute;t&uuml;nkkel fejezhetj&uuml;k ki id&eacute;n is a szabads&aacute;g, egyenlős&eacute;g &eacute;s testv&eacute;ris&eacute;g ir&aacute;nti ig&eacute;ny&uuml;nket. Cs&iacute;kszered&aacute;ban k&eacute;t napos &uuml;nneps&eacute;gsorozat keret&eacute;ben id&eacute;zhetj&uuml;k fel a m&aacute;rciusi ifjak eml&eacute;k&eacute;t.</span></p> IT/Tech Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0200 ERŐSS ZSOLT 50 http://szereda.ro/hu/h/2/2243/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A vil&aacute;g tetej&eacute;re első magyar ajk&uacute;k&eacute;nt 2002-ben feljut&oacute; sportember &ouml;tven &eacute;ve sz&uuml;letett. M&aacute;sf&eacute;l &eacute;vtized alatt a tizenn&eacute;gy nyolcezres cs&uacute;csb&oacute;l t&iacute;zet m&aacute;szott meg. 2013. m&aacute;jus 20-&aacute;n v&eacute;grehajtott sikeres cs&uacute;cst&aacute;mad&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően a Kancsendz&ouml;nga v&eacute;gleg mag&aacute;hoz &ouml;lelte.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0200 A TÉLI OLIMPIA TESTKÖZELBŐL http://szereda.ro/hu/h/2/2242/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak gyűl&eacute;sterme ad otthont 2018. m&aacute;rcius 7-&eacute;n, szerd&aacute;n 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a T&eacute;li Olimpia testk&ouml;zelből c&iacute;mmel szervezett k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gtal&aacute;lkoz&oacute;nak. A Cs&iacute;kszeredai Sportklub Szurkol&oacute;k Egyes&uuml;let&eacute;nek Sz&eacute;p Zolt&aacute;n, a Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi R&aacute;di&oacute; munkat&aacute;rsa lesz a vend&eacute;ge, aki a helysz&iacute;nről k&ouml;vette &eacute;s k&ouml;zvet&iacute;tette a XXIII. t&eacute;li olimpiai j&aacute;t&eacute;kok esem&eacute;nyeit. <br /></span></p> IT/Tech Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200 A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK http://szereda.ro/hu/h/2/2241/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A kommunizmus rom&aacute;niai &aacute;ldozatainak eml&eacute;knapj&aacute;t tartj&aacute;k Cs&iacute;kszered&aacute;ban 2018. m&aacute;rcius 9-&eacute;n, p&eacute;nteken 13.00 &oacute;rai kezdettel a promen&aacute;don, az egykori Romtelecom &eacute;p&uuml;lete előtt &aacute;ll&oacute; eml&eacute;kműn&eacute;l.</span></p> IT/Tech Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDÁBAN IS BEMUTATJÁK SÁNTHA ATTILA BÜHNAGY SZÉKELY SZÓTÁRÁT http://szereda.ro/hu/h/2/2239/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint egyszerű sz&oacute;szedet: sok-sok sz&oacute;cikkből &aacute;ll&oacute; elbesz&eacute;l&eacute;sk&ouml;tet, gy&ouml;ny&ouml;rű fot&oacute;kkal illusztr&aacute;lva. S&uacute;lyos, ig&eacute;nyes munka. Monument&aacute;lis alkot&aacute;s: 472 oldal, 1,9 kil&oacute;s. R&ouml;viden &iacute;gy jellemezhető S&aacute;ntha Attila B&uuml;hnagy sz&eacute;kely sz&oacute;t&aacute;ra, melyet B&eacute;cs, Brass&oacute;, Sepsiszentgy&ouml;rgy, Gyimesk&ouml;z&eacute;plok &eacute;s Zabola ut&aacute;n a cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g is k&ouml;zelebbről megismerhet. A bemutat&oacute;nak &ndash; m&aacute;rcius 1-j&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l &ndash; a Cs&iacute;ki Mozi ad otthont. A Sz&eacute;kely sz&oacute;t&aacute;r jav&iacute;tott, bőv&iacute;tett kiad&aacute;s&aacute;nak szerzőj&eacute;vel, S&aacute;ntha Attil&aacute;val, valamint a k&ouml;nyv illusztr&aacute;toraival, &Aacute;d&aacute;m Gyul&aacute;val &eacute;s Fodor Istv&aacute;nnal Sz&eacute;kedi Ferenc &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute; besz&eacute;lget. Az esem&eacute;nyen Muszka S&aacute;ndor (Sanyi b&aacute;) sz&eacute;kely egyperceseket ad elő.</span></p> IT/Tech Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0200 LITZMANN-EMLÉKTÚRA http://szereda.ro/hu/h/2/2240/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&bdquo;N&eacute;vtelen k&uacute;p volt, Litzmann k&uacute;p lett&rdquo; &ndash; jegyezte fel 1917. m&aacute;rcius 8-&aacute;n a kr&oacute;nik&aacute;s, miut&aacute;n a Magyar&oacute;s-tető magaslata &uacute;jfent ősi magyar k&eacute;zre ker&uuml;lt. A sikeres t&aacute;mad&aacute;st kitervelő, begyakorl&oacute; &eacute;s levez&eacute;nylő der&eacute;k t&aacute;bornokot Cs&iacute;kszereda v&aacute;ros k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge 1917 tavasz&aacute;n d&iacute;szpolg&aacute;ri c&iacute;mmel t&uuml;ntette ki. A csata sz&aacute;zadik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n tizenh&aacute;rom hagyom&aacute;nytisztelő hazafi eml&eacute;kt&uacute;r&aacute;val r&oacute;tta le h&aacute;l&aacute;j&aacute;t a Nagy H&aacute;bor&uacute; katon&aacute;i előtt. A 101. &eacute;vfordul&oacute;n &ndash; 2018. m&aacute;rcius 8-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n &ndash; is hasonl&oacute; menetre k&eacute;sz&uuml;lnek, eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;tva ugyanakkor a H&oacute;p&aacute;rducnak, Erőss Zsoltnak is sz&uuml;let&eacute;s&eacute;n&eacute;k 50. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 26 Feb 2018 00:00:00 +0200 SÍTÁJFUTÓ EURÓPA BAJNOKSÁG http://szereda.ro/hu/h/2/2237/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt h&eacute;ten a bulg&aacute;riai Velingrad melletti Yundola adott otthont a s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;k Eur&oacute;pa bajnoks&aacute;g&aacute;nak, amelyen h&uacute;sz orsz&aacute;g t&ouml;bb mint 100 sportol&oacute;ja &aacute;llt rajthoz. Az Eur&oacute;pa bajnoks&aacute;gon a rom&aacute;niai v&aacute;logatott tagjaik&eacute;nt jelen voltak a VSK Cs&iacute;kszereda s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;i is: Suciu Simion, Cs&uacute;cs Klaus &eacute;s Sz&eacute;p Zolt&aacute;n, valamint magyar sz&iacute;nekben Sz&aacute;sz Botond is rajthoz &aacute;llt.</span></p> IT/Tech Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0200 ISKOLÁK KÖZÖTTI FÉLÉV VÉGI ÚSZÓVERSENY http://szereda.ro/hu/h/2/2236/index &nbsp;<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &aacute;ltal &eacute;letre h&iacute;vott &bdquo;Kori&amp;&Uacute;sz&aacute;s&rdquo; program keret&eacute;ben kilencedik alkalommal szerveztek iskol&aacute;k k&ouml;z&ouml;tti f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyt a &nbsp;Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban. A szombati, janu&aacute;r 27-i versenyen a cs&iacute;kszeredai iskol&aacute;k 3&ndash;4. oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i &aacute;llhattak startkőre.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> IT/Tech Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA IS FELKERÜLT ROMÁNIA 10 LEGHATÉKONYABB TELEPÜLÉSÉNEK LISTÁJÁRA http://szereda.ro/hu/h/2/2235/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Azon nem igaz&aacute;n lepődhet&uuml;nk meg, hogy Kolozsv&aacute;r, Temesv&aacute;r vagy az elm&uacute;lt időszakban egyre t&ouml;bbet emlegetett Gyulafeh&eacute;rv&aacute;r szerepel a Rom&aacute;nia leghat&eacute;konyabb &ouml;nkorm&aacute;nyzatait felsorakoztat&oacute; list&aacute;n. Azon viszont ann&aacute;l ink&aacute;bb, hogy egy sz&eacute;kely v&aacute;ros is felker&uuml;lt az UrbanizeHub list&aacute;j&aacute;ra, amelyen h&aacute;rom igencsak relev&aacute;ns szempont szerint m&eacute;rt&eacute;k fel, hogy melyik Rom&aacute;nia leghat&eacute;konyabb v&aacute;rosa?</span></p> IT/Tech Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200 KÉSZÜL A VÁRÓLISTA A MEGÜRESEDETT ANL-S LAKÁSOKRA http://szereda.ro/hu/h/2/2233/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Orsz&aacute;gos Lak&aacute;s&uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g (ANL) &aacute;ltal &eacute;p&iacute;tett lak&aacute;sok b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;hoz v&aacute;r&oacute;list&aacute;t &aacute;ll&iacute;t &ouml;ssze.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A jelentkez&eacute;si iratcsom&oacute;t foly&oacute; &eacute;v febru&aacute;r 1&ndash;28. k&ouml;z&ouml;tt lehet beny&uacute;jtani a Vagyonnyilv&aacute;ntart&oacute; irod&aacute;ba (103-as szoba) a k&ouml;vetkező program szerint: h&eacute;tfőn, kedden &eacute;s cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 9.00&ndash;16.00, m&iacute;g szerd&aacute;n &eacute;s p&eacute;nteken 9.00&ndash;13.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0200 PRO URBE KAPOSVÁR-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI CSÍKSZEREDA POLGÁRMERÉT http://szereda.ro/hu/h/2/2232/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;" lang="HU">Cs&iacute;kszereda &eacute;s Kaposv&aacute;r testv&eacute;rv&aacute;rosi kapcsolat&aacute;nak fejleszt&eacute;s&eacute;&eacute;rt, amellyel hozz&aacute;j&aacute;rul Kaposv&aacute;r h&iacute;rnev&eacute;nek &ouml;regb&iacute;t&eacute;s&eacute;hez, Kaposv&aacute;r Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros K&ouml;zgyűl&eacute;se a &bdquo;Pro Urbe Kaposv&aacute;r&rdquo; kit&uuml;ntet&eacute;st adom&aacute;nyozott R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n cs&iacute;kszeredai polg&aacute;rmesternek.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0200 JANUÁR 24. MUNKASZÜNETI NAP http://szereda.ro/hu/h/2/2230/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>janu&aacute;r 24., szerda</strong>, Moldova &eacute;s Havasalf&ouml;ld 1859-es egyes&uuml;l&eacute;s&eacute;nek napja hivatalos munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata is sz&uuml;netel</strong>.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</span></p> IT/Tech Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0200 ÉREMESŐ A SÍTÁJFUTÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON http://szereda.ro/hu/h/2/2229/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Bucsin-tető adott otthont az elm&uacute;lt n&eacute;gy napban a s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;k orsz&aacute;gos bajnoks&aacute;g&aacute;nak, ahol az orsz&aacute;g minden fontosabb klubja jelen volt. A h&oacute;viszonyok kiv&aacute;l&oacute;ak voltak, helyenk&eacute;nt a t&uacute;l sok h&oacute; meg is nehez&iacute;tette &uacute;gy a szervezők, mint a r&eacute;sztvevők dolg&aacute;t is. A s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;k n&eacute;gy nap alatt &ouml;t pr&oacute;b&aacute;n &aacute;lltak rajthoz, amelyből h&aacute;rom egy&eacute;ni, egy v&aacute;lt&oacute; &eacute;s egy vegyesv&aacute;lt&oacute; szerepelt a programban. A cs&iacute;kiak 7 arany, 7 ez&uuml;st &eacute;s 7 bronz&eacute;rmet szereztek &eacute;s &eacute;rdekess&eacute;g, hogy a felnőtt f&eacute;rfiakn&aacute;l a VSK Cs&iacute;kszereda v&aacute;lt&oacute;ja sorozatban hetedik alkalommal lett bajnok! Ez mostan&aacute;ig egyetlen klubnak sem siker&uuml;lt &eacute;s a v&aacute;lt&oacute; k&eacute;t tagja Suciu Simion &eacute;s Sz&eacute;p Zolt&aacute;n mind a h&eacute;t alkalommal tagja volt az arany&eacute;rmes csapatnak.</span></p> IT/Tech Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200 A TERELŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TERÜLETEKRE VONATKOZÓ KISAJÁTÍTÁSI VÉGZÉSEK http://szereda.ro/hu/h/2/2227/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A 255/2010-es t&ouml;rv&eacute;ny &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a 264/2017-es sz&aacute;m&uacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hat&aacute;rozattal j&oacute;v&aacute;hagyta a ,,Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;szak-d&eacute;li terelő&uacute;tja&rdquo; megnevez&eacute;sű beruh&aacute;z&aacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ingatlanok kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</span></p> IT/Tech Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200 KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ESZTENDŐT! http://szereda.ro/hu/h/2/2223/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata szeretettel v&aacute;r minden v&aacute;roslak&oacute;t &eacute;s idel&aacute;togat&oacute;t a Szabads&aacute;g t&eacute;rre a 2017. december 31-&eacute;n &eacute;jf&eacute;lkor kezdődő tűzij&aacute;t&eacute;kra! Az elm&uacute;lt &eacute;vek szok&aacute;s&aacute;hoz h&iacute;ven &ndash; l&aacute;tv&aacute;nyos szilveszteri f&eacute;nyj&aacute;t&eacute;k k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben &ndash; b&uacute;cs&uacute;ztassuk az &oacute;v&eacute;vet &eacute;s k&ouml;sz&ouml;nts&uuml;k az &uacute;j esztendőt k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gben, a v&aacute;ros k&ouml;zpontj&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Dec 2017 00:00:00 +0200