Csíkszereda http://szereda.ro/ Mon, 17 Dec 2018 05:51:58 EET . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . AZ IDŐK JELEI http://szereda.ro/hu/h/2/2412/index Filmvetítés és közönségtalálkozó<p><span style="font-size: 12px;">Az idők jelei<strong><em> </em></strong>c&iacute;mmel &uacute;j magyar dokumentumfilmet l&aacute;thatunk p&eacute;nteken, december 14-&eacute;n a Cs&iacute;ki Moziban. A film a sarkalatos er&eacute;nyek t&eacute;mak&ouml;r&eacute;t j&aacute;rja k&ouml;rbe: okoss&aacute;g, b&aacute;tors&aacute;g, igazs&aacute;goss&aacute;g &eacute;s m&eacute;rt&eacute;kletess&eacute;g.</span></p> IT/Tech Thu, 13 Dec 2018 00:00:00 +0200 ÖRÖK TÉL http://szereda.ro/hu/h/2/2411/index Országos filmpremier a Csíki Moziban<p><span style="font-size: 12px;">December 7-&eacute;n, p&eacute;nteken lesz a rom&aacute;niai premierje Sz&aacute;sz Attila &eacute;s K&ouml;bli Norbert &uacute;j filmj&eacute;nek, az <strong>&Ouml;r&ouml;k t&eacute;l </strong>c&iacute;mű alkot&aacute;snak. A cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g m&aacute;r a bemutat&oacute; napj&aacute;n, p&eacute;nteken 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l megtekintheti a filmet a Cs&iacute;ki Moziban, illetve december 19-&eacute;n szerd&aacute;n szint&eacute;n 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l a mozi műsor&aacute;ra.</span></p> IT/Tech Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200 MIKULÁSVÁRÓ ÜNNEPSÉG A KÖZPONTI PARKBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2410/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Mikul&aacute;s id&eacute;n sem ker&uuml;li el v&aacute;rosunkat. A teli zs&aacute;kkal &eacute;rkező feh&eacute;r szak&aacute;ll&uacute; fogad&aacute;s&aacute;ra december 5-&eacute;n 16.30 &oacute;r&aacute;ra v&aacute;rjuk a gyerekeket &eacute;s sz&uuml;leiket a k&ouml;zponti parkba. Lesz ott &eacute;nek, zene, t&aacute;nc &eacute;s term&eacute;szetesen j&oacute; hangulat, melyről a MeseHetes zenekar gondoskodik.</span></p> IT/Tech Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200 NÉGY VASÁRNAP, NÉGY GYERTYALÁNG – adventi ünnepségsorozat http://szereda.ro/hu/h/2/2401/index &nbsp;<p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Id&eacute;n is, mint most m&aacute;r t&ouml;bb, mint egy &eacute;vtized sor&aacute;n, szeretettel h&iacute;vjuk v&aacute;rosunk apraj&aacute;t-nagyj&aacute;t a h&aacute;rom hetet, n&eacute;gy vas&aacute;rnapot &aacute;tkarol&oacute;, a szeretet &uuml;nnep&eacute;t megelőző k&ouml;z&ouml;s v&aacute;rakoz&aacute;sra: a N&eacute;gy vas&aacute;rnap, n&eacute;gy gyertyal&aacute;ng &uuml;nnepsorozatunkra az ez&uuml;stben csillog&oacute; kar&aacute;csonyf&aacute;nk k&ouml;r&eacute;. A fa feh&eacute;r angyalai az &ouml;r&ouml;m h&iacute;rn&ouml;kei, az ablakok a k&iacute;v&aacute;ncsi v&aacute;rakoz&aacute;st, a nyitotts&aacute;got, a befogad&aacute;s v&aacute;gy&aacute;t hivatottak jelk&eacute;pezni.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200 „MENNYBŐL AZ ANGYAL“ – Szarka Tamás & Ghymes karácsonyi koncert http://szereda.ro/hu/h/2/2400/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Meg&uacute;jult &eacute;s m&oacute;dos&iacute;tott elnevez&eacute;s&eacute;n az id&eacute;n 35 &eacute;ve alakult Ghymes egy&uuml;ttes. A n&eacute;pszerű vil&aacute;gzenei form&aacute;ci&oacute; Cs&iacute;kszered&aacute;ban ad nagykoncertet 2018. december 1-j&eacute;n 19.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Szakszervezetek Művelőd&eacute;si H&aacute;z&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0200 BÁRKI KÖVETHETI A HÓKOTRÓ GÉPEK ÚTVONALÁT http://szereda.ro/hu/h/2/2396/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Mostant&oacute;l b&aacute;rki val&oacute;s időben k&ouml;vetheti, hogy merre j&aacute;rnak a h&oacute;eltakar&iacute;t&aacute;ssal megb&iacute;zott Eco-Cs&iacute;k Kft. műholdas nyomk&ouml;vető rendszerrel ell&aacute;tott munkag&eacute;pei.</span></p> IT/Tech Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0200 RENDEZVÉNYSOROZAT A SZÉKELY HADOSZTÁLY MEGALAKULÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE http://szereda.ro/hu/h/2/2389/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Magyarorsz&aacute;g Cs&iacute;kszeredai Főkonzul&aacute;tusa, Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a Cs&iacute;ksz&eacute;ki M&aacute;ty&aacute;s Husz&aacute;r Egyes&uuml;let 2018. november 23&ndash;25. k&ouml;z&ouml;tt nagyszab&aacute;s&uacute; rendezv&eacute;nysorozatot szervez a Sz&eacute;kely Hadoszt&aacute;ly megalakul&aacute;s&aacute;nak 100. &eacute;vfordul&oacute;ja tisztelet&eacute;re. Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-megnyit&oacute;val, k&ouml;nyvbemutat&oacute;val, sz&iacute;nh&aacute;zi előad&aacute;ssal &eacute;s filmvet&iacute;t&eacute;ssel egybek&ouml;t&ouml;tt konferenci&aacute;n tizenk&eacute;t t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz előad&aacute;s&aacute;t hallgathatj&aacute;k meg az &eacute;rdeklődők.</span></p> IT/Tech Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0200 ORSZÁGOS RÖVIDPÁLYÁS ÚSZÓBAJNOKSÁG A CSÍKI CSOBBANÓBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2392/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Rom&aacute;n &Uacute;sz&oacute;sz&ouml;vets&eacute;g, a VSK Cs&iacute;kszereda &eacute;s Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata első alkalommal szervez orsz&aacute;gos r&ouml;vidp&aacute;ly&aacute;s &uacute;sz&oacute;bajnoks&aacute;got a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban. Az &uacute;sz&oacute;bajnoks&aacute;gra t&ouml;bb mint 70 klub jelentkez&eacute;se v&aacute;rhat&oacute;, a r&eacute;szt vevő sportol&oacute;k sz&aacute;ma 300 f&ouml;l&ouml;tti, a koroszt&aacute;lyos eloszt&aacute;sban a junior, a kad&eacute;t &eacute;s szenior (felnőtt) kateg&oacute;ri&aacute;k szerepelnek.</span></p> IT/Tech Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM A VÁROSHÁZÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2384/index &nbsp;<p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala <strong>2018. november 14-&eacute;n, szerd&aacute;n</strong><strong> 17</strong><strong>.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong> lakoss&aacute;gi f&oacute;rumot szervez a V&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;ben a v&aacute;rosi mobilit&aacute;si tervről, a buszp&aacute;lyaudvar &aacute;talak&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a t&ouml;megk&ouml;zleked&eacute;s korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;ről. </span></p> <p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">A lakoss&aacute;gi f&oacute;rumra minden &eacute;rdeklődőt tisztelettel v&aacute;runk!</span></p> IT/Tech Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0200 HŐSEINK HALHATATLANOK http://szereda.ro/hu/h/2/2381/index Nemzetközi gyertyagyújtási akció<p><span style="font-size: 12px;">A H&aacute;bor&uacute;s Eml&eacute;khelyeket Gondoz&oacute;k T&aacute;rsas&aacute;ga &eacute;s tizenhat tagszervezete a sz&eacute;kesfeh&eacute;rv&aacute;ri&nbsp; Krajcz&aacute;ros Alap&iacute;tv&aacute;ny koordin&aacute;l&aacute;s&aacute;val 2018. november 11-&eacute;n imm&aacute;r 9. alkalommal szervez nemzetk&ouml;zi gyertyagy&uacute;jt&aacute;si akci&oacute;t a harct&eacute;ren elesett katon&aacute;k eml&eacute;k&eacute;re.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0200 KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ADVENTRE http://szereda.ro/hu/h/2/2380/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&ouml;zel egy h&oacute;nap v&aacute;laszt el advent első vas&aacute;rnapj&aacute;t&oacute;l, a kar&aacute;csonyi &uuml;nnepk&ouml;r kezdet&eacute;től. A v&aacute;rakoz&aacute;s időszak&aacute;ban &ndash; imm&aacute;r tizenegy &eacute;ve &ndash; a N&eacute;gy vas&aacute;rnap, n&eacute;gy gyertyal&aacute;ng elnevez&eacute;sű &uuml;nneps&eacute;gsorozat keret&eacute;ben k&eacute;sz&uuml;lhetnek egy&uuml;tt a v&aacute;ros lak&oacute;i a szeretet &uuml;nnep&eacute;re.</span></p> IT/Tech Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200 JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD – WOX-KONCERT A SZENT ÁGOSTON-TEMPLOMBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2373/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda testv&eacute;rtelep&uuml;l&eacute;s&eacute;ről, Mak&oacute;r&oacute;l &eacute;rkezik v&aacute;rosunkba a tizenk&eacute;t tag&uacute; Wox zenekar. A Kal&aacute;sz negyedi Szent &Aacute;goston-templomban okt&oacute;ber 27-&eacute;n, szombaton 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ismerheti meg a helyi k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g is a zenekar magyars&aacute;gr&oacute;l, haza- &eacute;s Istenszeretetről sz&oacute;l&oacute; dalait.</span></p> IT/Tech Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 A SZOBOSZLAI-PER ÁLDOZATAINAK SZENTELT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK http://szereda.ro/hu/h/2/2369/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1956-os magyar forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc eml&eacute;knapj&aacute;n ebben az &eacute;vben is k&eacute;t helysz&iacute;nen id&eacute;zz&uuml;k fel a hatvank&eacute;t &eacute;vvel ezelőtti t&ouml;rt&eacute;n&eacute;seket &eacute;s hajtunk fejet a forradalom &aacute;ldozatainak eml&eacute;ke előtt.</span></p> IT/Tech Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200 MELEGVÍZ-TÁMOGATÁS A 65. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT CSÍKSZEREDAIAKNAK http://szereda.ro/hu/h/2/2360/index &nbsp;<p class="western"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;lete a 2018. szeptember 28-i havi soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n fogadta el a 65. &eacute;v feletti szem&eacute;lyek sz&aacute;m&aacute;ra a h&aacute;ztart&aacute;si melegv&iacute;z-szolg&aacute;ltat&aacute;s k&ouml;lts&eacute;g&eacute;hez val&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 254/2018-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozatot.&nbsp;A havi legt&ouml;bb 40 lej &eacute;rt&eacute;kű t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges t&iacute;pusk&eacute;r&eacute;seket a lak&aacute;stulajdonosi t&aacute;rsul&aacute;sok vezetői &aacute;tvehetik okt&oacute;ber 10-től a polg&aacute;rmesteri hivatal 44-es sz&aacute;m&uacute;, &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati irod&aacute;j&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÓ REFERENDUM http://szereda.ro/hu/h/2/2351/index Október 6–7.<p><span style="font-size: 12px;">A csal&aacute;d alkotm&aacute;nyos meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l okt&oacute;ber 6-&aacute;n &eacute;s 7-&eacute;n n&eacute;pszavaz&aacute;st tartanak. </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A szavaz&aacute;sra jogosult &aacute;llampolg&aacute;roknak k&eacute;t nap &eacute;s 23 szavaz&oacute;k&ouml;rzet &aacute;ll rendelkez&eacute;s&eacute;re a megyesz&eacute;khelyen. A lakhely szerinti szavaz&oacute;k&ouml;rzeti besorol&aacute;s megtekinthető<strong><a href="uploaded/tiny/files/referendum_szavazokorzetek_2018.pdf"> ITT</a></strong>. </span></p> <div style="position: absolute; left: -99999px;">a csal&aacute;d alkotm&aacute;nyos meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; n&eacute;pszavaz&aacute;sra(Ezt a cikket a Kr&oacute;nik&aacute;r&oacute;l m&aacute;solt&aacute;k: https://kronika.ro/belfold/ketnapos-referendum-oktober-6-an-es-7-en-kerul-sor-a-csalad-fogalmat-meghatarozo-nepszavazasra)</div> IT/Tech Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 HA OKTÓBER, AKKOR FILMTETTFESZT! http://szereda.ro/hu/h/2/2346/index &nbsp;<p class="NormalWeb"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g m&aacute;r megszokhatta, hogy okt&oacute;ber első h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n zajlik a Filmtettfeszt &minus; Erd&eacute;lyi Magyar Filmszemle. Id&eacute;n okt&oacute;ber 5. &eacute;s 7. k&ouml;z&ouml;tt a Cs&iacute;ki Mozi ad otthont a legfrissebb magyar filmekből k&eacute;sz&uuml;lt v&aacute;logat&aacute;sok vet&iacute;t&eacute;seinek, k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gtal&aacute;lkoz&oacute;nak &eacute;s gyerekprogramnak.</span></p> IT/Tech Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200 A SZÉKELYEK BEFOGADÁSÁRA ÉS HAZATÉRÉSÜKRE EMLÉKEZTEK HAJDÚNÁNÁSON http://szereda.ro/hu/h/2/2341/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Egy &eacute;vsz&aacute;zada annak, hogy befejeződ&ouml;tt a Nagy H&aacute;bor&uacute;. De &eacute;ppen sz&aacute;z &eacute;ve annak is, hogy visszat&eacute;rhettek otthonaikba azok a sz&eacute;kely menek&uuml;ltek, akik az 1916. &eacute;vi rom&aacute;n bet&ouml;r&eacute;s miatt hagyt&aacute;k el sz&uuml;lőf&ouml;ldj&uuml;ket. A 3200 főnyi befogadottb&oacute;l h&aacute;bor&uacute;s okok miatt a Gyergy&oacute;i medence &eacute;s a Gyimesek menek&uuml;ltjei csak 1918 nyar&aacute;n kelhettek &uacute;tra otthonaik fel&eacute;. Centen&aacute;riumi esem&eacute;nyen, szeptember 22&ndash;23. k&ouml;z&ouml;tt eml&eacute;keztek arra, hogy sz&aacute;z esztendővel ezelőtt utazhattak haza a gyergy&oacute;i &eacute;s gyimesi menek&uuml;ltek Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;sr&oacute;l.&nbsp; </span></p> IT/Tech Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSTÁMOGATÁS A 2018–2019-AS IDÉNYRE http://szereda.ro/hu/h/2/2340/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis irod&aacute;ja 2018. szeptember 15-től fogadja a 2018. november 1. &eacute;s 2019. m&aacute;rcius 31. k&ouml;z&ouml;tti id&eacute;nyre a fűt&eacute;st&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relmeket. Azon csal&aacute;doknak &eacute;s egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; szem&eacute;lyeknek, akik lak&aacute;sfűt&eacute;sre t&aacute;vhőt, f&ouml;ldg&aacute;zt, tűzif&aacute;t, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos energi&aacute;t haszn&aacute;lnak, az al&aacute;bbiakban ismertetett felt&eacute;teleknek kell eleget tenni&uuml;k a t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez:</span></p> IT/Tech Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 SZABADTÉRI VETÍTÉS A FILMSZEREDÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2338/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ma este 19.30-t&oacute;l, szabadt&eacute;ri vet&iacute;t&eacute;sben lehet megtekinteni az Ultra c&iacute;mű magyar-g&ouml;r&ouml;g dokumentumfilmet. A bel&eacute;p&eacute;s a fesztiv&aacute;ludvarba ingyenes.</span></p> IT/Tech Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK A FILMSZEREDÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2337/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">B&aacute;r a k&ouml;vetkező k&ouml;zel k&eacute;t h&eacute;tben a filmek&eacute; lesz a főszerep a Cs&iacute;ki Moziban, a fesztiv&aacute;l szervezői kieg&eacute;sz&iacute;tő programokkal is k&eacute;sz&uuml;lnek a Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;ren kialak&iacute;tott fesztiv&aacute;lt&eacute;rben, illetve a mozi &eacute;p&uuml;let&eacute;ben. E tekintetben visszafogottabb lesz ugyan a k&iacute;n&aacute;lat az elm&uacute;lt &eacute;vhez k&eacute;pest, de legal&aacute;bb annyira &iacute;g&eacute;retes &eacute;s &eacute;rdekes.</span></p> IT/Tech Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200