Csíkszereda http://szereda.ro/ Fri, 22 Feb 2019 02:57:07 EET . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . RADNÓTI MŰVEIT SZÓLALTATTUK MEG http://szereda.ro/hu/h/2/2432/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Id&eacute;n Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;ge is csatlakozott a K&aacute;joni J&aacute;nos Megyei K&ouml;nyvt&aacute;r &aacute;ltal szervezett Nemzetk&ouml;zi felolvas&oacute;maratonhoz, melynek c&eacute;lja a magyar irodalom kiemelkedő szem&eacute;lyis&eacute;geinek munk&aacute;ss&aacute;ga r&eacute;v&eacute;n felh&iacute;vni a figyelmet az olvas&aacute;s fontoss&aacute;g&aacute;ra &eacute;s sz&eacute;ps&eacute;g&eacute;re.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200 VÉLEMÉNYEZHETŐEK A GÁL SÁNDOR TÉRI FELÚJÍTÁSI TERVEK http://szereda.ro/hu/h/2/2430/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Bemutatt&aacute;k &eacute;s k&ouml;zvit&aacute;ra bocs&aacute;tott&aacute;k a G&aacute;l S&aacute;ndor t&eacute;ri parkol&oacute;k, z&ouml;ld &ouml;vezet, j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;r fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny&aacute;t tegnap, febru&aacute;r 14-&eacute;n Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak gyűl&eacute;sterm&eacute;ben. Mindazok, akik nem tudtak r&eacute;szt venni a lakoss&aacute;gi f&oacute;rumon, megtekinthetik a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si terveket a polg&aacute;rmesteri hivatal főbej&aacute;rat&aacute;n&aacute;l.</span></p> IT/Tech Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM A VÁROSHÁZÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2428/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala </span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong>2019. febru&aacute;r 14-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong></span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"> lakoss&aacute;gi f&oacute;rumot szervez a V&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;ben a </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;">G&aacute;l S&aacute;ndor t&eacute;r</span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"> parkol&oacute;, z&ouml;ld &ouml;vezet, j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;r fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny bemutat&aacute;s&aacute;ra.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 +0200 A PETŐFIS DIÁKOK TELJESÍTETTEK A LEGJOBBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2425/index Félév végi úszóverseny<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott "Kori&amp;&uacute;sz&aacute;s" program keret&eacute;n bel&uuml;l imm&aacute;r tizenegyedik alkalommal rendezt&eacute;k meg az iskol&aacute;k k&ouml;z&ouml;tti f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyt.</span></p> IT/Tech Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200 JANUÁR 24. MUNKASZÜNETI NAP http://szereda.ro/hu/h/2/2423/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>janu&aacute;r 24., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</strong>, Moldova &eacute;s Havasalf&ouml;ld 1859-es egyes&uuml;l&eacute;s&eacute;nek napja hivatalos munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata is sz&uuml;netel</strong>.</span></p> IT/Tech Wed, 23 Jan 2019 00:00:00 +0200 KÖZELEDIK A GARÁZSBONTÁSOK HATÁRIDEJE http://szereda.ro/hu/h/2/2421/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak V&aacute;rosellenőrz&eacute;si oszt&aacute;lya felh&iacute;vja a gar&aacute;zstulajdonosok figyelm&eacute;t, hogy Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak 265/2018-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata<strong>, </strong>valamint az 1176/2018, 1177/2018, 1178/2018, 1179/2018 &eacute;s 1180/2018-as sz&aacute;m&uacute; polg&aacute;rmesteri rendeletek &eacute;rtelm&eacute;ben a k&ouml;zter&uuml;letre &eacute;p&iacute;tett gar&aacute;zsokat legk&eacute;sőbb <strong>2019. &aacute;prilis 30-ig</strong> le kell bontani.</span></p> IT/Tech Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0200 KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ESZTENDŐT! http://szereda.ro/hu/h/2/2415/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata szeretettel v&aacute;r minden v&aacute;roslak&oacute;t &eacute;s idel&aacute;togat&oacute;t a Szabads&aacute;g t&eacute;rre a 2018. december 31-&eacute;n &eacute;jf&eacute;lkor kezdődő tűzij&aacute;t&eacute;kra! Az elm&uacute;lt &eacute;vek szok&aacute;s&aacute;hoz h&iacute;ven &ndash; l&aacute;tv&aacute;nyos szilveszteri f&eacute;nyj&aacute;t&eacute;k k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben &ndash; b&uacute;cs&uacute;ztassuk az &oacute;v&eacute;vet &eacute;s k&ouml;sz&ouml;nts&uuml;k az &uacute;j esztendőt k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gben, a v&aacute;ros k&ouml;zpontj&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0200 FONTOS ADÓFIZETÉSI TUDNIVALÓK http://szereda.ro/hu/h/2/2414/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;koszt&aacute;lya az al&aacute;bbi fontos tudnival&oacute;kat hozza az ad&oacute;fizetők tudom&aacute;s&aacute;ra:</span></p> IT/Tech Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0200 ÖLTS LELKEDRE ÜNNEPLŐT http://szereda.ro/hu/h/2/2413/index A Karaván együttes adventi családi koncertje<p><span style="font-size: 12px;">A kolozsv&aacute;ri Karav&aacute;n Egy&uuml;ttes<strong> </strong>tart<strong> </strong>adventi csal&aacute;di koncertet &bdquo;&Ouml;lts lelkedre &uuml;nneplőt&rdquo; c&iacute;mmel december 23-&aacute;n, vas&aacute;rnap 17.30 &oacute;r&aacute;t&oacute;l (a negyedik adventvas&aacute;rnapi gyertyagy&uacute;jt&aacute;st k&ouml;vetően) a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0200 AZ IDŐK JELEI http://szereda.ro/hu/h/2/2412/index Filmvetítés és közönségtalálkozó<p><span style="font-size: 12px;">Az idők jelei<strong><em> </em></strong>c&iacute;mmel &uacute;j magyar dokumentumfilmet l&aacute;thatunk p&eacute;nteken, december 14-&eacute;n a Cs&iacute;ki Moziban. A film a sarkalatos er&eacute;nyek t&eacute;mak&ouml;r&eacute;t j&aacute;rja k&ouml;rbe: okoss&aacute;g, b&aacute;tors&aacute;g, igazs&aacute;goss&aacute;g &eacute;s m&eacute;rt&eacute;kletess&eacute;g.</span></p> IT/Tech Thu, 13 Dec 2018 00:00:00 +0200 ÖRÖK TÉL http://szereda.ro/hu/h/2/2411/index Országos filmpremier a Csíki Moziban<p><span style="font-size: 12px;">December 7-&eacute;n, p&eacute;nteken lesz a rom&aacute;niai premierje Sz&aacute;sz Attila &eacute;s K&ouml;bli Norbert &uacute;j filmj&eacute;nek, az <strong>&Ouml;r&ouml;k t&eacute;l </strong>c&iacute;mű alkot&aacute;snak. A cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g m&aacute;r a bemutat&oacute; napj&aacute;n, p&eacute;nteken 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l megtekintheti a filmet a Cs&iacute;ki Moziban, illetve december 19-&eacute;n szerd&aacute;n szint&eacute;n 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l a mozi műsor&aacute;ra.</span></p> IT/Tech Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200 MIKULÁSVÁRÓ ÜNNEPSÉG A KÖZPONTI PARKBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2410/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Mikul&aacute;s id&eacute;n sem ker&uuml;li el v&aacute;rosunkat. A teli zs&aacute;kkal &eacute;rkező feh&eacute;r szak&aacute;ll&uacute; fogad&aacute;s&aacute;ra december 5-&eacute;n 16.30 &oacute;r&aacute;ra v&aacute;rjuk a gyerekeket &eacute;s sz&uuml;leiket a k&ouml;zponti parkba. Lesz ott &eacute;nek, zene, t&aacute;nc &eacute;s term&eacute;szetesen j&oacute; hangulat, melyről a MeseHetes zenekar gondoskodik.</span></p> IT/Tech Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200 NÉGY VASÁRNAP, NÉGY GYERTYALÁNG – adventi ünnepségsorozat http://szereda.ro/hu/h/2/2401/index &nbsp;<p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Id&eacute;n is, mint most m&aacute;r t&ouml;bb, mint egy &eacute;vtized sor&aacute;n, szeretettel h&iacute;vjuk v&aacute;rosunk apraj&aacute;t-nagyj&aacute;t a h&aacute;rom hetet, n&eacute;gy vas&aacute;rnapot &aacute;tkarol&oacute;, a szeretet &uuml;nnep&eacute;t megelőző k&ouml;z&ouml;s v&aacute;rakoz&aacute;sra: a N&eacute;gy vas&aacute;rnap, n&eacute;gy gyertyal&aacute;ng &uuml;nnepsorozatunkra az ez&uuml;stben csillog&oacute; kar&aacute;csonyf&aacute;nk k&ouml;r&eacute;. A fa feh&eacute;r angyalai az &ouml;r&ouml;m h&iacute;rn&ouml;kei, az ablakok a k&iacute;v&aacute;ncsi v&aacute;rakoz&aacute;st, a nyitotts&aacute;got, a befogad&aacute;s v&aacute;gy&aacute;t hivatottak jelk&eacute;pezni.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200 „MENNYBŐL AZ ANGYAL“ – Szarka Tamás & Ghymes karácsonyi koncert http://szereda.ro/hu/h/2/2400/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Meg&uacute;jult &eacute;s m&oacute;dos&iacute;tott elnevez&eacute;s&eacute;n az id&eacute;n 35 &eacute;ve alakult Ghymes egy&uuml;ttes. A n&eacute;pszerű vil&aacute;gzenei form&aacute;ci&oacute; Cs&iacute;kszered&aacute;ban ad nagykoncertet 2018. december 1-j&eacute;n 19.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Szakszervezetek Művelőd&eacute;si H&aacute;z&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0200 BÁRKI KÖVETHETI A HÓKOTRÓ GÉPEK ÚTVONALÁT http://szereda.ro/hu/h/2/2396/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Mostant&oacute;l b&aacute;rki val&oacute;s időben k&ouml;vetheti, hogy merre j&aacute;rnak a h&oacute;eltakar&iacute;t&aacute;ssal megb&iacute;zott Eco-Cs&iacute;k Kft. műholdas nyomk&ouml;vető rendszerrel ell&aacute;tott munkag&eacute;pei.</span></p> IT/Tech Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0200 RENDEZVÉNYSOROZAT A SZÉKELY HADOSZTÁLY MEGALAKULÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE http://szereda.ro/hu/h/2/2389/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Magyarorsz&aacute;g Cs&iacute;kszeredai Főkonzul&aacute;tusa, Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a Cs&iacute;ksz&eacute;ki M&aacute;ty&aacute;s Husz&aacute;r Egyes&uuml;let 2018. november 23&ndash;25. k&ouml;z&ouml;tt nagyszab&aacute;s&uacute; rendezv&eacute;nysorozatot szervez a Sz&eacute;kely Hadoszt&aacute;ly megalakul&aacute;s&aacute;nak 100. &eacute;vfordul&oacute;ja tisztelet&eacute;re. Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-megnyit&oacute;val, k&ouml;nyvbemutat&oacute;val, sz&iacute;nh&aacute;zi előad&aacute;ssal &eacute;s filmvet&iacute;t&eacute;ssel egybek&ouml;t&ouml;tt konferenci&aacute;n tizenk&eacute;t t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz előad&aacute;s&aacute;t hallgathatj&aacute;k meg az &eacute;rdeklődők.</span></p> IT/Tech Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0200 ORSZÁGOS RÖVIDPÁLYÁS ÚSZÓBAJNOKSÁG A CSÍKI CSOBBANÓBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2392/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Rom&aacute;n &Uacute;sz&oacute;sz&ouml;vets&eacute;g, a VSK Cs&iacute;kszereda &eacute;s Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata első alkalommal szervez orsz&aacute;gos r&ouml;vidp&aacute;ly&aacute;s &uacute;sz&oacute;bajnoks&aacute;got a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban. Az &uacute;sz&oacute;bajnoks&aacute;gra t&ouml;bb mint 70 klub jelentkez&eacute;se v&aacute;rhat&oacute;, a r&eacute;szt vevő sportol&oacute;k sz&aacute;ma 300 f&ouml;l&ouml;tti, a koroszt&aacute;lyos eloszt&aacute;sban a junior, a kad&eacute;t &eacute;s szenior (felnőtt) kateg&oacute;ri&aacute;k szerepelnek.</span></p> IT/Tech Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM A VÁROSHÁZÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2384/index &nbsp;<p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala <strong>2018. november 14-&eacute;n, szerd&aacute;n</strong><strong> 17</strong><strong>.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong> lakoss&aacute;gi f&oacute;rumot szervez a V&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;ben a v&aacute;rosi mobilit&aacute;si tervről, a buszp&aacute;lyaudvar &aacute;talak&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a t&ouml;megk&ouml;zleked&eacute;s korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;ről. </span></p> <p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">A lakoss&aacute;gi f&oacute;rumra minden &eacute;rdeklődőt tisztelettel v&aacute;runk!</span></p> IT/Tech Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0200 HŐSEINK HALHATATLANOK http://szereda.ro/hu/h/2/2381/index Nemzetközi gyertyagyújtási akció<p><span style="font-size: 12px;">A H&aacute;bor&uacute;s Eml&eacute;khelyeket Gondoz&oacute;k T&aacute;rsas&aacute;ga &eacute;s tizenhat tagszervezete a sz&eacute;kesfeh&eacute;rv&aacute;ri&nbsp; Krajcz&aacute;ros Alap&iacute;tv&aacute;ny koordin&aacute;l&aacute;s&aacute;val 2018. november 11-&eacute;n imm&aacute;r 9. alkalommal szervez nemzetk&ouml;zi gyertyagy&uacute;jt&aacute;si akci&oacute;t a harct&eacute;ren elesett katon&aacute;k eml&eacute;k&eacute;re.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0200 KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ADVENTRE http://szereda.ro/hu/h/2/2380/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&ouml;zel egy h&oacute;nap v&aacute;laszt el advent első vas&aacute;rnapj&aacute;t&oacute;l, a kar&aacute;csonyi &uuml;nnepk&ouml;r kezdet&eacute;től. A v&aacute;rakoz&aacute;s időszak&aacute;ban &ndash; imm&aacute;r tizenegy &eacute;ve &ndash; a N&eacute;gy vas&aacute;rnap, n&eacute;gy gyertyal&aacute;ng elnevez&eacute;sű &uuml;nneps&eacute;gsorozat keret&eacute;ben k&eacute;sz&uuml;lhetnek egy&uuml;tt a v&aacute;ros lak&oacute;i a szeretet &uuml;nnep&eacute;re.</span></p> IT/Tech Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200