Csíkszereda http://szereda.ro/ Tue, 26 Sep 2017 21:01:07 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSTÁMOGATÁS A 2017–2018-AS IDÉNYRE http://szereda.ro/hu/h/2/2191/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis irod&aacute;ja m&aacute;r fogadja a 2017. november 1. &eacute;s 2018. m&aacute;rcius 31. k&ouml;z&ouml;tti id&eacute;nyre a fűt&eacute;st&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relmeket. Azon csal&aacute;doknak &eacute;s egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; szem&eacute;lyeknek, akik lak&aacute;sfűt&eacute;sre t&aacute;vhőt, f&ouml;ldg&aacute;zt, tűzif&aacute;t, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos energi&aacute;t haszn&aacute;lnak, az al&aacute;bbiakban ismertetett felt&eacute;teleknek kell eleget tenni&uuml;k a t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez:</span></p> IT/Tech Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200 MÁR KAPHATÓK JEGYEK A FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁLRA http://szereda.ro/hu/h/2/2189/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Ouml;ssze&aacute;llt a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l programja, illetve elkezdőd&ouml;tt az online jegy&eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s a 2017. szeptember 21&ndash;30. k&ouml;z&ouml;tt Cs&iacute;kszered&aacute;ban zajl&oacute; filmes esem&eacute;nyre. Az elők&eacute;sz&uuml;letek m&aacute;r jav&aacute;ban zajlanak, a rendezv&eacute;nynek otthont ad&oacute; Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;r nemsok&aacute;ra ig&eacute;nyes fesztiv&aacute;lt&eacute;rr&eacute; alakul.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200 METEOROLÓGIAI ERŐJELZÉS http://szereda.ro/hu/h/2/2188/index Viharos időjárás<p><span style="font-size: 12px;">A Hargita Megyei S&uuml;rgőss&eacute;gi Fel&uuml;gyelős&eacute;g (ISU) jelz&eacute;se szerint az elk&ouml;vetkezendő napokban Hargita megy&eacute;ben is hatv&aacute;nyozott l&eacute;gk&ouml;ri instabilit&aacute;s, viharos időj&aacute;r&aacute;s v&aacute;rhat&oacute;. A szeptember 19-e 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szeptember 21-e 23.00 &oacute;r&aacute;ig &eacute;rv&eacute;nyes előrejelz&eacute;s szerint erős sz&eacute;lre, gyakori vill&aacute;ml&aacute;sokra, kiad&oacute;s esőz&eacute;sre, sőt helyenk&eacute;nt ak&aacute;r j&eacute;gesőre is sz&aacute;m&iacute;tani lehet.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200 FESZTIVÁLTÉRRÉ ALAKUL A MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY TÉR http://szereda.ro/hu/h/2/2186/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A mai napon elkezdődtek a szeptember 21-&eacute;n rajtol&oacute; Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kely&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l elők&eacute;sz&uuml;letei. A Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;r nemsok&aacute;ra ig&eacute;nyes fesztiv&aacute;lt&eacute;rr&eacute; alakul. Ma m&aacute;r hely&uuml;kre ker&uuml;ltek a teret hat&aacute;rol&oacute; ker&iacute;t&eacute;s-elemek, a holnapi nap folyam&aacute;n pedig megt&ouml;rt&eacute;nik ezek bor&iacute;t&aacute;sa is. A fesztiv&aacute;l k&iacute;s&eacute;rőprogramjaik&eacute;nt szervezett koncerteknek &eacute;s gyermekprogramoknak helyet ad&oacute; sz&iacute;npadot ugyancsak holnap &aacute;ll&iacute;tj&aacute;k fel, szerd&aacute;n pedig elk&eacute;sz&uuml;l a n&eacute;zőt&eacute;r fed&eacute;se is.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0200 MEGERŐSÍTIK A TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁST http://szereda.ro/hu/h/2/2185/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Rendhagy&oacute; helysz&iacute;nen, az 1917. m&aacute;rcius 8-i, Magyaros-tetői csata helysz&iacute;n&eacute;n, a Litzman-k&uacute;pn&aacute;l l&aacute;tja el &uacute;jra k&eacute;zjegy&eacute;vel R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n &eacute;s Sz&oacute;ll&aacute;th Tibor Zolt&aacute;n polg&aacute;rmester a Cs&iacute;kszereda &eacute;s Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;s k&ouml;z&ouml;tti testv&eacute;rv&aacute;rosi meg&aacute;llapod&aacute;st 2017. szeptember 17-&eacute;n, vas&aacute;rnap. Az ezt megelőző szombati napot pedig a sz&aacute;z &eacute;vvel ezelőtti t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sek felid&eacute;z&eacute;s&eacute;re szenteli Cs&iacute;kszereda V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &eacute;s a Cs&iacute;ki Sz&eacute;kely M&uacute;zeum.</span></p> IT/Tech Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 VÁLTOZÁSOK A HIVATALI NYITVA TARTÁSBAN ÉS MUNKAPROGRAMBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2183/index &nbsp;<p class="Default"><span style="font-size: 12px;">Szeptember elsej&eacute;től Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak nyitvatart&aacute;sa &eacute;s a V&aacute;rosh&aacute;za munkat&aacute;rsainak napi munkaprogramja is m&oacute;dosult. A v&aacute;ltoz&aacute;sokr&oacute;l &eacute;s annak előzm&eacute;nyeiről sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben sz&aacute;molt be R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n.</span></p> IT/Tech Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0200 FILMSZEREDA Székelyföldi Mozgókép Fesztivál http://szereda.ro/hu/h/2/2182/index 2017. szeptember 21-30. <p><span style="font-size: 12px;">T&iacute;znapos, hasznos &eacute;s &eacute;rdekes, a mindennapokb&oacute;l igazi kikapcsol&oacute;d&aacute;st, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;st jelentő filmes &eacute;lm&eacute;ny v&aacute;r a cs&iacute;kszeredaiakra &eacute;s a k&ouml;rny&eacute;kbeliekre 2017. szeptember 21&ndash;30. k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal első alkalommal szervezett Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kely&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;lnak a Cs&iacute;ki Mozi ad otthont.</span></p> IT/Tech Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0200 KODÁLY-ÉVI VOKÁLSZIMFÓNIKUS KONCERT A SZABADSÁG TÉREN http://szereda.ro/hu/h/2/2181/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint sz&aacute;z magyarorsz&aacute;gi &eacute;s erd&eacute;lyi k&oacute;rus&eacute;nekes l&eacute;p sz&iacute;npadra Hollerung G&aacute;bor karnagy, Liszt Ferenc-d&iacute;jas &Eacute;rdemes műv&eacute;sz vezet&eacute;s&eacute;vel 2017. augusztus 26-&aacute;n, szombaton 19.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Cs&iacute;kszereda főter&eacute;n a nemzetk&ouml;zi Kod&aacute;ly eml&eacute;k&eacute;v keret&eacute;ben szervezett vok&aacute;lszimf&oacute;nikus koncerten.&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0200 PATRICK BOSMAN GYŐZELMÉVEL ZÁRULT SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE http://szereda.ro/hu/h/2/2180/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Szombaton d&eacute;lut&aacute;n a 3B szakasz rajtj&aacute;t k&ouml;vetően Crista Daniel sz&ouml;k&ouml;tt el a mezőnytől m&aacute;r Cs&iacute;kszereda hat&aacute;r&aacute;ban, a Steaua sportol&oacute;ja Cs&iacute;kszentmih&aacute;lyig 1 perc 40 m&aacute;sodperc előnyre tett szert, &aacute;m a delnei mezőben befogta őt a mezőny. A megyesz&eacute;khelyre egyben &eacute;rkezett a boly, a felcs&iacute;ki kit&eacute;rőt egy alcs&iacute;ki r&eacute;sz k&ouml;vette. Cs&iacute;kszereda d&eacute;li kij&aacute;rat&aacute;n&aacute;l egy &ouml;t fős mezőnynek siker&uuml;lt egy &uacute;jabb sz&ouml;k&eacute;s, előny&uuml;k az alcs&iacute;ki szakasz ut&aacute;n 5 perc f&ouml;l&eacute; nőtt, amikor megkezdt&eacute;k a Cs&iacute;kszereda utc&aacute;in kialak&iacute;tott p&aacute;ly&aacute;n a k&ouml;r&ouml;z&eacute;st.</span></p> IT/Tech Sat, 12 Aug 2017 00:00:00 +0200 OSZTRÁK SIKER A KIRÁLYETAPON http://szereda.ro/hu/h/2/2179/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az osztr&aacute;k Patrick Bosman (Hrinkow Advarics) győzelm&eacute;vel z&aacute;rult a 11. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny m&aacute;sodik szakasza, a kir&aacute;lyetap. Bosmant csapatt&aacute;rsa, Christian Mager k&ouml;vette, aki &aacute;t is vette egy&eacute;niben a vezet&eacute;st a mai harmadik helyezett mold&aacute;v Nicolae Tanovitchii-től (TDCT).</span></p> IT/Tech Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0200 NÉMET SIKER A KASTÉLY SZAKASZON http://szereda.ro/hu/h/2/2178/index 11. Székelyföld Kerékpáros Körversenye<p><span style="font-size: 12px;">Nyolcvank&eacute;t versenyző rajtolt el cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lelőtt 11 &oacute;rakor Kov&aacute;szn&aacute;r&oacute;l a 11. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny első szakasz&aacute;n &eacute;s 220 perccel k&eacute;sőbb m&aacute;r Sz&eacute;kelyudvarhelyen volt a mezőny. A hős&eacute;g ellen&eacute;re &oacute;ri&aacute;si volt az iram, rengeteg t&aacute;mad&aacute;s volt a mezőnyben, sajnos, Hargita megy&eacute;be l&eacute;pve k&eacute;t es&eacute;st is regisztr&aacute;lhattunk, amelyből egy osztr&aacute;k versenyző j&ouml;tt ki a legrosszabbul.</span></p> IT/Tech Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0200 TANOVICHII VOLT A LEGGYORSABB A PROLÓGON http://szereda.ro/hu/h/2/2177/index 11. Székelyföld Kerékpáros Körversenye<p><span style="font-size: 12px;">Remek&uuml;l kezdőd&ouml;tt a 11. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye a Tusnad Drag Cycling Team sz&aacute;m&aacute;ra: a prol&oacute;got a cs&iacute;kszeredai csapat mold&aacute;v l&eacute;gi&oacute;sa, Nicolae Tavovichii nyerte. Tizenn&eacute;gy csapat &eacute;s nyolcvanh&aacute;rom sportol&oacute; indult a viadalon.</span></p> IT/Tech Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0200 SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE - BEHARANGOZÓ http://szereda.ro/hu/h/2/2176/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A sz&eacute;kely k&ouml;rről k&eacute;sz&uuml;lt 25 perces beharangoz&oacute; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megtekinthető az al&aacute;bbi linkre kattintva:</span></p> IT/Tech Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSOK, FORGALOMKORLÁTOZÁSOK A KÖRVERSENY IDEJÉN http://szereda.ro/hu/h/2/2174/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye idej&eacute;n, 2017. augusztus 9-12. k&ouml;z&ouml;tt az al&aacute;bbi &uacute;tszakaszokon </span><span style="font-size: 12px;">forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokra, </span><span style="font-size: 12px;">&uacute;tlez&aacute;r&aacute;sokra kell sz&aacute;m&iacute;tani:</span></p> IT/Tech Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0200 A SZÉKELY KÖR VERSENYPROGRAMJA http://szereda.ro/hu/h/2/2173/index &nbsp;&nbsp; IT/Tech Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0200 RAJT ELŐTT SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE http://szereda.ro/hu/h/2/2172/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ma este hat &oacute;r&aacute;t&oacute;l megnyit&oacute;val &eacute;s csapatbemutat&oacute;val, majd h&eacute;t &oacute;r&aacute;t&oacute;l a sepsiszentgy&ouml;rgyi prol&oacute;ggal rajtol a sz&eacute;kely k&ouml;r.&nbsp; 2007-ben &uacute;tj&aacute;ra ind&iacute;tott, tizenegyedik ki&iacute;r&aacute;s&aacute;hoz &eacute;rkezett Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye id&eacute;n n&eacute;mileg formabont&oacute;nak &iacute;g&eacute;rkezik, hiszen az eddig megszokott cs&iacute;kszeredai versenyk&ouml;zpont&uacute;s&aacute;got H&aacute;romsz&eacute;k hangs&uacute;lyosabb szerepv&aacute;llal&aacute;sa ellens&uacute;lyozza. Sz&oacute; szerint k&ouml;rversenny&eacute; nemes&uuml;lt a rendezv&eacute;ny, hisz id&eacute;n nemcsak &aacute;tker&eacute;kp&aacute;rozik a mezőny Orbai-, K&eacute;zdi-, Sepsi- &eacute;s Udvarhelysz&eacute;ken vagy &eacute;ppen Erdő- &eacute;s Gyergy&oacute;vid&eacute;ken, hanem a teljes karav&aacute;n mozog ennek minden kih&iacute;v&aacute;s&aacute;val egy&uuml;tt.</span></p> IT/Tech Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSOK A VÁROSNAPOK IDEJE ALATT http://szereda.ro/hu/h/2/2170/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok ideje alatt, 2017. augusztus 4., p&eacute;ntek 8.00 &oacute;ra &eacute;s 2017. augusztus 6., vas&aacute;rnap 24.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt az al&aacute;bbi szakaszokon &uacute;tlez&aacute;r&aacute;sokra kell sz&aacute;m&iacute;tani:</span></p> IT/Tech Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0200 ÜNNEPEL CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/2169/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; h&aacute;rom nap alatt k&ouml;zel h&uacute;sz helysz&iacute;nen t&ouml;bb mint nyolcvan programpont v&aacute;rja a cs&iacute;kiakat a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben. A rendk&iacute;v&uuml;l sz&eacute;les palett&aacute;n mozg&oacute; kultur&aacute;lis, sport- &eacute;s gasztron&oacute;miai esem&eacute;nyek, gyermekprogramok, illetve koncertek, előad&aacute;sok k&ouml;z&uuml;l csak az nem tal&aacute;l kedv&eacute;re val&oacute;t, aki nem akar. Az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n kialakult jelleg&eacute;t megtartva a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok 2017-ben is ink&aacute;bb k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi esem&eacute;ny, v&aacute;ros&uuml;nnep, helyi &eacute;rt&eacute;kekre alapoz&oacute; rendezv&eacute;nysorozat. </span></p> IT/Tech Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0200 ÚJRA RAJTKŐRE ÁLLHATNAK AZ AMATŐR ÚSZÓK http://szereda.ro/hu/h/2/2168/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Negyedik alkalommal szerveznek V&aacute;rosnapi Amatőr &Uacute;sz&oacute;versenyt a Cs&iacute;ki Csobban&oacute; uszod&aacute;ban. A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;n bel&uuml;l zajl&oacute; versenyre augusztus 4-&eacute;n, p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n h&aacute;rom &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l sor.</span></p> IT/Tech Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2017 http://szereda.ro/hu/h/2/2166/index polgármesteri rendelet<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok rendezv&eacute;nysorozat lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;t minden &eacute;vben polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza. A rendelet tartalmazza a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző programpontok helysz<span>&iacute;n&eacute;t, ez időszak alatt a v&aacute;rosban bevezetett forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokat, illetve r&eacute;szletesen taglalja a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gekhez kapcsol&oacute;d&oacute; elő<span>&iacute;r&aacute;sokat. A dokumentum szerves r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezi ugyanakkor a k&ouml;zter&uuml;letek nyilv&aacute;nos versenyt&aacute;rgyal&aacute;s &uacute;tj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;nak folyamat&aacute;t, r&eacute;szleteit.&nbsp;</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 28 Jul 2017 00:00:00 +0200