Csíkszereda http://szereda.ro/ Thu, 27 Jul 2017 05:41:12 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . PITYÓKAFESZTIVÁL 2017 http://szereda.ro/hu/h/2/2164/index Benevezési határidő: 2017. július 25.<p><span style="font-size: 12px;">A rendezv&eacute;ny 2001-ben m&eacute;g egyszerű főzőversenyk&eacute;nt indult, amikor a benevezett csapatok &uuml;stjeiben t&ouml;bbnyire csak tok&aacute;ny rotyogott. Az &eacute;vek sor&aacute;n azonban kialak&iacute;totta a maga imm&aacute;r j&oacute;l bej&aacute;ratot keret&eacute;t, amelyben a sz&oacute;rakoz&aacute;s &eacute;s a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;p&iacute;t&eacute;s harmonikusan egym&aacute;sra tal&aacute;l.</span></p> IT/Tech Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200 TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY MARATON http://szereda.ro/hu/h/2/2156/index Szabályzat<p><span style="font-size: 12px;">Tizenhatodik alkalommal szervezik meg a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben a Tusn&aacute;d &Aacute;sv&aacute;nyv&iacute;z Sz&eacute;kely Maratont.&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 13 Jul 2017 00:00:00 +0200 HELYI ZENEKAROK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK http://szereda.ro/hu/h/2/2155/index Csíkszeredai Városnapok<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala helyi (Cs&iacute;kszereda &eacute;s k&ouml;rny&eacute;ke) zenekarok, előad&oacute;k jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rja a <strong>Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok 2017 rendezv&eacute;ny</strong>re. A zenekaroknak, fell&eacute;pőknek az Origo-sz&iacute;npadon (Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;ren fel&aacute;ll&iacute;tott kissz&iacute;npadon) k&iacute;n&aacute;lunk bemutatkoz&aacute;si, fell&eacute;p&eacute;si lehetős&eacute;get.</span></p> IT/Tech Tue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200 VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK A SZÉKELY ÍZEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLRA! http://szereda.ro/hu/h/2/2153/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben augusztus 4&ndash;6. k&ouml;z&ouml;tt a Sapientia egyetem m&ouml;g&ouml;tti parkol&oacute;, illetve a Mihail Sadoveanu utca lesz a helysz&iacute;ne a hagyom&aacute;nyteremtő sz&aacute;nd&eacute;kkal &eacute;letre h&iacute;vott SZ&Eacute;KELY &Iacute;ZEK Gasztron&oacute;miai Fesztiv&aacute;lnak.</span></p> IT/Tech Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK http://szereda.ro/hu/h/2/2151/index Felhívás a rendezvénysorozat programajánlatának színesítésére<p><span style="font-size: 12px;">N&eacute;gynapos hasznos &eacute;s &eacute;rdekes, a mindennapokb&oacute;l igazi kikapcsol&oacute;d&aacute;st, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;st jelentő &eacute;lm&eacute;nysorozat v&aacute;r a cs&iacute;kszeredaiakra &eacute;s a k&ouml;rny&eacute;kbeliekre augusztus 3&ndash;6. k&ouml;z&ouml;tt. Az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n kialakult jelleg&eacute;t megtartva a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok 2017-ben is ink&aacute;bb k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi esem&eacute;ny, v&aacute;ros&uuml;nnep, mintsem fesztiv&aacute;l. Helyi &eacute;rt&eacute;kekre alapoz&oacute; rendezv&eacute;nysorozat, melyben a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g megnyilv&aacute;nul&aacute;sait pr&oacute;b&aacute;lj&aacute;k a szervezők felvonultatni, nagy figyelmet ford&iacute;tva az &eacute;rt&eacute;kteremt&eacute;sre, az &eacute;rt&eacute;kk&ouml;zvet&iacute;t&eacute;sre.</span></p> IT/Tech Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0200 SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ALAKJÁT IDÉZIK MEG A ROLE-OSOK http://szereda.ro/hu/h/2/2150/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb &oacute;ri&aacute;sprodukci&oacute;ra k&eacute;sz&uuml;l a 30 &eacute;ves Role zenekar. Augusztus 20-&aacute;n, este kilenc &oacute;r&aacute;t&oacute;l az egyetemes magyars&aacute;g figyelm&eacute;t a &nbsp;cs&iacute;kszeredai Szabads&aacute;g t&eacute;rre szeretn&eacute;k ir&aacute;ny&iacute;tani. Itt mutatj&aacute;k be ugyanis a t&ouml;rt&eacute;nelmi t&eacute;nyekre, n&eacute;pi &eacute;nekekre, zsolt&aacute;rokra, valamint lovagkir&aacute;lyunkhoz kapcsol&oacute;d&oacute; legendak&ouml;rre &eacute;p&uuml;lő <em>Szent L&aacute;szl&oacute;, l&eacute;gy vel&uuml;nk! </em>c&iacute;mű rockorat&oacute;riumot &eacute;s t&aacute;ncj&aacute;t&eacute;kot.</span></p> IT/Tech Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0200 A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE FELVETT GYERMEKEK NÉVSORA http://szereda.ro/hu/h/2/2148/index 2017–2018-as tanév<p><span style="font-size: 12px;">Lez&aacute;rult a k&eacute;t fordul&oacute;s beiratkoz&aacute;si folyamat a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;ben. A 2017&ndash;2018-as nevel&eacute;si &eacute;vben 63 gyereket fogad a Mihail Sadoveanu utcai int&eacute;zm&eacute;ny.</span></p> IT/Tech Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0200 EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA http://szereda.ro/hu/h/2/2147/index Közös fotó<p><span style="font-size: 12px;">A 2017. &eacute;vi&nbsp;&uuml;nneps&eacute;gen k&eacute;sz&uuml;lt k&ouml;z&ouml;s fot&oacute; let&ouml;lthető az al&aacute;bbi linkről:</span></p> IT/Tech Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0200 KÖSZÖNET MINDAZOKNAK, AKIK HAZATALÁLTAK A FÉSZEKHEZ http://szereda.ro/hu/h/2/2142/index Ezer Székely Leány Napja 2017<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb ezer sz&eacute;kely ruh&aacute;s le&aacute;ny &eacute;s leg&eacute;ny t&ouml;lt&ouml;tte be Cs&iacute;kszereda főter&eacute;t, majd a Kis- &eacute;s Nagy-Somly&oacute; hegye k&ouml;z&ouml;tti Nyerget j&uacute;lius első szombatj&aacute;n, az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;n. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld legnagyobb hagyom&aacute;nyőrző rendezv&eacute;ny&eacute;n id&eacute;n is k&eacute;pviseltette mag&aacute;t a legt&ouml;bb Hargita megyei telep&uuml;l&eacute;s, Kov&aacute;szna megy&eacute;ből pedig 333-an &eacute;rkeztek. A r&eacute;sztvevők sor&aacute;t a Maros megyeiek (Gyulakuta) &eacute;s a Feh&eacute;r megyeiek (Felvinc), tov&aacute;bb&aacute; a magyarorsz&aacute;giak (Kiskőrős, P&aacute;pa, &Uacute;jtitkos) bőv&iacute;tett&eacute;k. A bejelentkez&eacute;si adatok alapj&aacute;n 2131 le&aacute;ny &eacute;s 1156 leg&eacute;ny &ouml;lt&ouml;tt mag&aacute;ra n&eacute;pviseletet 2017-ben az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0200 KÉT NAPIG FÓKUSZBAN A SZÉKELY NÉPVISELET http://szereda.ro/hu/h/2/2141/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius 30-&aacute;n a munkahely&uuml;kre, bev&aacute;s&aacute;rolni indul&oacute;, viseletbe &ouml;lt&ouml;z&ouml;tt emberekkel tal&aacute;lkozhatunk Sz&eacute;kelyf&ouml;ld-szerte, m&iacute;g j&uacute;lius 1-j&eacute;n a cs&iacute;kszeredai Szabads&aacute;g teret &eacute;s a cs&iacute;ksomly&oacute;i Nyereget t&ouml;ltik be az egy&uuml;tt t&aacute;ncol&oacute;, dalol&oacute; sz&eacute;kely ruh&aacute;t viselő le&aacute;nyok &eacute;s leg&eacute;nyek, asszonyok &eacute;s f&eacute;rfiak. A Sz&eacute;kely N&eacute;pviselet Napj&aacute;r&oacute;l &eacute;s az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;r&oacute;l sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben sz&aacute;moltak be a szervezők szerd&aacute;n, j&uacute;nius 28-&aacute;n a cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosh&aacute;z&aacute;n<a href="uploaded/tiny/files/02_hot_2017.doc">.</a></span></p> IT/Tech Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0200 ÚJDONSÁGOK AZ IDEI TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY MARATONNAL KAPCSOLATOSAN http://szereda.ro/hu/h/2/2140/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az augusztus 6-i Tusn&aacute;d &Aacute;sv&aacute;nyv&iacute;z Sz&eacute;kely Maraton &uacute;jdons&aacute;gair&oacute;l sz&aacute;molt be j&uacute;nius 28-&aacute;n, szerd&aacute;n sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester, az esem&eacute;ny egyik főszervezője, Cs&iacute;ki Andr&aacute;s a Hargita Megyei Sport- &eacute;s Ifj&uacute;s&aacute;gi Igazgat&oacute;s&aacute;g vezetője, a maraton versenyigazgat&oacute;ja, valamint &Aacute;brah&aacute;m Előd &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő, a versenylogisztika szervezője.</span></p> IT/Tech Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0200 EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA – 2017 http://szereda.ro/hu/h/2/2139/index Székelyföld leányainak felajánlott ünnepnap Csíksomlyón <p><span style="font-size: 12px;">B&aacute;rcsak valaki meg tudn&aacute; sz&aacute;molni hi&aacute;nytalanul! B&aacute;rcsak minden n&eacute;pviseletbe &ouml;lt&ouml;z&ouml;tt r&eacute;szvevő jelentkezne a regisztr&aacute;ci&oacute;s s&aacute;torn&aacute;l, &eacute;s &iacute;gy val&oacute;s k&eacute;pet kaphatn&aacute;nk az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;n jelen levők sz&aacute;m&aacute;r&oacute;l! De vajon, a sz&aacute;mok a legfontosabbak? Vagy ink&aacute;bb az, hogy ezen a napon az egy&uuml;v&eacute; tartoz&aacute;sr&oacute;l, az &ouml;sszefog&aacute;sr&oacute;l tegyenek tan&uacute;bizonys&aacute;got Sz&eacute;kelyf&ouml;ld kisebb-nagyobb k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gei? Vagy m&eacute;g ink&aacute;bb az, hogy ezt az &uuml;nnepet a sz&eacute;kely le&aacute;nyok &eacute;s asszonyok (&eacute;s az őket k&iacute;s&eacute;rő leg&eacute;nyek &eacute;s f&eacute;rfiak) a saj&aacute;tjuknak tekints&eacute;k, &eacute;rezz&eacute;k, fontosak annak a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek, amelynek tagjai?&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2017 http://szereda.ro/hu/h/2/2137/index II. szakasz<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;"><a href="uploaded/tiny/files/bolcsode_jun28.pdf">A 2017. j&uacute;nius 27-ig beiratkozottak n&eacute;vsora</a><a href="uploaded/tiny/files/bolcsode_jun16.pdf"></a></span></p> IT/Tech Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2017 http://szereda.ro/hu/h/2/2133/index I. szakasz<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;"><a href="uploaded/tiny/files/bolcsode_jun16.pdf">A 2017. j&uacute;nius 16-ig beiratkozottak n&eacute;vsora</a></span></p> IT/Tech Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200 BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBEN SZABADON MARADT HELYEKRE http://szereda.ro/hu/h/2/2131/index 2017–2018-as tanév<p><span style="font-size: 12px;">Tekintettel arra, hogy a beiratkoz&aacute;si folyamat első fordul&oacute;ja alatt nem teltek be a fenntartott helyek a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;ben, felk&eacute;rj&uuml;k azokat a sz&uuml;lőket, akik 2018. j&uacute;lius 31-ig jogosultak a gyermeknevel&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sra, hogy ny&uacute;jts&aacute;k be a beiratkoz&aacute;si &uuml;gycsom&oacute;t.</span></p> IT/Tech Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0200 KÖZVITA http://szereda.ro/hu/h/2/2127/index a Csíki Csobbanó uszoda szabályzatának elfogadására vonatkozó határozattervezet kapcsán<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &ndash; Cs&iacute;kszereda, V&aacute;r t&eacute;r 1. sz&aacute;m &ndash; &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintett nyilv&aacute;noss&aacute;got, hogy az &Aacute;brah&aacute;m Előd Lajos &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő &aacute;ltal ind&iacute;tv&aacute;nyozott Cs&iacute;ki Csobban&oacute; uszoda szab&aacute;lyzat&aacute;nak hat&aacute;rozattervezet&eacute;t k&ouml;zvit&aacute;ra bocs&aacute;tja.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;ra 2017. j&uacute;nius 8-&aacute;n 11.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l sor Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala gyűl&eacute;sterm&eacute;ben: első emelet, 101-es terem.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 FELHÍVÁS http://szereda.ro/hu/h/2/2129/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ez&uacute;ton &eacute;rtes&iacute;tj&uuml;k az &eacute;rdeklődőket, hogy a 2017. j&uacute;nius 8., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 10.00 &oacute;r&aacute;ra, az Erőss Zsolt Ar&eacute;na melletti fut&oacute;p&aacute;lya szab&aacute;lyzat&aacute;nak elfogad&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; hat&aacute;rozattervezet kapcs&aacute;n meghirdetett k&ouml;zvita <strong>elmarad. </strong></span></p> IT/Tech Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 KÖZVITA http://szereda.ro/hu/h/2/2128/index az Erőss Zsolt Aréna melletti futópálya szabályzatának elfogadására vonatkozó határozattervezet kapcsán<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &ndash; Cs&iacute;kszereda, V&aacute;r t&eacute;r 1. sz&aacute;m &ndash; &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintett nyilv&aacute;noss&aacute;got, hogy az &Aacute;brah&aacute;m Előd Lajos &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő &aacute;ltal ind&iacute;tv&aacute;nyozott Erőss Zsolt Ar&eacute;na melletti fut&oacute;p&aacute;lya szab&aacute;lyzat&aacute;nak hat&aacute;rozattervezet&eacute;t k&ouml;zvit&aacute;ra bocs&aacute;tja.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;ra 2017. j&uacute;nius 8-&aacute;n 10.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l sor Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala gyűl&eacute;sterm&eacute;ben: első emelet, 101-es terem.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÜNKÖSDI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PROGRAMJA http://szereda.ro/hu/h/2/2120/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A korm&aacute;ny d&ouml;nt&eacute;se &eacute;rtelm&eacute;ben a hivatalos munkasz&uuml;neti napp&aacute; nyilv&aacute;n&iacute;tott gyermeknap (j&uacute;nius 1.) &eacute;s a p&uuml;nk&ouml;sd k&ouml;z&eacute; &eacute;kelődő p&eacute;ntek (j&uacute;nius 2-&aacute;t) is munkasz&uuml;neti nap. &Iacute;gy j&uacute;nius 1&ndash;5. k&ouml;z&ouml;tt sz&uuml;netel az &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat a hivatal legt&ouml;bb irod&aacute;j&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSOK, FORGALOMKORLÁTOZÁSOK ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG PÜNKÖSDKOR http://szereda.ro/hu/h/2/2119/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> IT/Tech Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0200