Csíkszereda http://szereda.ro/ Thu, 22 Aug 2019 17:10:53 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . CYCLING TOUR OF SZEKLERLAND 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2529/index Székelyföld Kerékpáros Körversenye - Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc 2019 <p><a href="uploaded/tiny/files/korverseny_2019_web.pdf"><span style="font-size: 12px;">Programf&uuml;zet - Program Guide </span></a></p> IT/Tech Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0200 TIZENHARMADIK ALKALOMMAL KEREKEZIK KÖRBE SZÉKELYFÖLDET http://szereda.ro/hu/h/2/2528/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jb&oacute;l lesz &eacute;lő k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;s a XIII. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny&eacute;n, ami &uacute;jdons&aacute;got jelent az elm&uacute;lt &eacute;vekhez k&eacute;pest. A sepsiszentgy&ouml;rgyi Prol&oacute;got ugyanis az Erd&eacute;ly TV &eacute;lőben k&ouml;zvet&iacute;ti. A k&ouml;rverseny hivatalos facebook oldal&aacute;n &ndash; Cycling Tour of Szeklerland &ndash; is &eacute;lőben k&ouml;vethető minden szakasz.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2526/index program<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Kikapcsol&oacute;d&aacute;s, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;s, &iacute;z- &eacute;s zenei &eacute;lm&eacute;nyek k&oacute;stolgat&aacute;sa: minderre &eacute;s m&eacute;g sok m&aacute;sra alkalmuk lesz a cs&iacute;kszeredaiaknak &eacute;s k&ouml;rny&eacute;kbelieknek a most k&ouml;vetkez<span>ő</span> V&aacute;rosnapokon.</span></p> IT/Tech Thu, 25 Jul 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2523/index polgármesteri rendelet<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 803/2019.07.18-as sz&aacute;m&uacute; polg&aacute;rmesteri rendelet alapj&aacute;n kivonatolt, a 2019-es &eacute;vi Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok szervez&eacute;s&eacute;ről sz&oacute;l&oacute; &ouml;sszefoglal&oacute;.</span></p> IT/Tech Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0200 VI. VÁROSNAPI AMATŐR ÚSZÓVERSENY http://szereda.ro/hu/h/2/2521/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Lehet iratkozni a hatodik alkalommal sorra ker&uuml;lő V&aacute;rosnapi Amatőr &Uacute;sz&oacute;versenyre.</span></p> IT/Tech Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 PITYÓKAFESZTIVÁL 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2515/index Benevezési határidő: 2019. július 29.<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jra fakanalat ragadnak a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;gok, munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &eacute;s v&aacute;ltozatosabbn&aacute;l v&aacute;ltozatosabb &iacute;zvil&aacute;g&uacute; s&uuml;lt &eacute;s főtt &eacute;telekkel k&aacute;pr&aacute;ztatj&aacute;k el a zsűrit a 19. Pity&oacute;kafesztiv&aacute;lon.</span></p> IT/Tech Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0200 TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY MARATON http://szereda.ro/hu/h/2/2507/index Szabályzat<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tizen<span lang="hu-HU">nyolcadik</span> alkalommal szervezik meg a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben a Tusn&aacute;d &Aacute;sv&aacute;nyv&iacute;z Sz&eacute;kely Maratont.</span></p> IT/Tech Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0200 FONTOS TUDNIVALÓK AZ EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA ALKALMÁBÓL http://szereda.ro/hu/h/2/2506/index &nbsp;<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span>Az idei esztendőben k&eacute;tnaposs&aacute; n&ouml;vi ki mag&aacute;t az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napja. Az al&aacute;bbiakban a k&ouml;zleked&eacute;sre, a regisztr&aacute;ci&oacute;ra, a viseletmustr&aacute;ra, illetve a kereskedelemre vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyokat osztunk meg.</span></p> IT/Tech Thu, 04 Jul 2019 00:00:00 +0200 EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2503/index &nbsp;<p class="western" style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-size: 12px;"><span lang="hu-HU"><strong>TOBORZ&Oacute;</strong></span><span lang="hu-HU"> </span><span lang="hu-HU"><strong>AZ EZER SZ&Eacute;KELY LE&Aacute;NY NAPJ&Aacute;RA</strong></span></span></p> <p class="western" style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-size: 12px;"><span lang="hu-HU">Az idei esem&eacute;nysorozata kibőv&uuml;lt, hiszen m&aacute;r a p&eacute;nteki napon is a n&eacute;pt&aacute;nc&eacute; &eacute;s a n&eacute;pzen&eacute;&eacute; lesz a főszerep. J&uacute;lius 5-&eacute;n, p&eacute;nteken, 19.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Szabads&aacute;g t&eacute;ren a ny&aacute;r&aacute;dszeredai Bekecs N&eacute;pt&aacute;ncegy&uuml;ttessel, a hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;si Cifraszűr N&eacute;pt&aacute;nc Egyes&uuml;lettel,&nbsp;a Tolna megyei Egyes&iacute;tett Bukovinai Sz&eacute;kely N&eacute;pdalk&ouml;rrel, illetve a cs&iacute;kszeredai Hargita </span><span lang="hu-HU">Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttessel lehet hangol&oacute;dni a m&aacute;snapi k&ouml;z&ouml;s &eacute;nekre, t&aacute;ncra &eacute;s j&oacute;kedvere.</span></span></p> IT/Tech Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2499/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius <span lang="hu-HU">12</span>&ndash;1<span lang="hu-HU">8</span>. k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 201<span lang="hu-HU">9</span>/20<span lang="hu-HU">20</span>-<span lang="hu-HU">a</span>s tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 3<span lang="hu-HU">5</span> helyre <span lang="hu-HU">76</span> k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t.</span></p> IT/Tech Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 +0200 A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI ÚSZTAK A LEGGYORSABBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2495/index Félév végi úszóverseny<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tizenkettedik alkalommal &aacute;lltak rajtkőre v&aacute;rosunk &aacute;ltal&aacute;nos iskol&aacute;inak harmadik &eacute;s negyedik oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban szervezett f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyen. A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott &bdquo;Kori&amp;&Uacute;sz&aacute;s&rdquo; program keret&eacute;ben hat iskola di&aacute;kja m&eacute;rte &ouml;ssze a f&eacute;l&eacute;v sor&aacute;n elsaj&aacute;t&iacute;tott &eacute;s csiszolt tud&aacute;s&aacute;t.</span></p> IT/Tech Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200 MINŐSÉGI KIKAPCSOLÓDÁSRA HÍV A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA http://szereda.ro/hu/h/2/2494/index Székelyföldi Operahét<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Egyedi &eacute;s minős&eacute;gi &eacute;lm&eacute;nyt k&iacute;v&aacute;n ny&uacute;jtani a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operah&eacute;t keret&eacute;ben, amely sor&aacute;n j&uacute;nius 18&ndash;23. k&ouml;z&ouml;tt a cs&iacute;kszeredai nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g n&eacute;gy opera, illetve operettet tekinthet meg.&nbsp;</span></p> IT/Tech Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2481/index Hasznos információk<table style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; color: #333333; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; empty-cells: show !important; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <tr style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <td style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; empty-cells: show !important; text-align: left;" valign="top"><br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: #333333; font-family: georgia, arial;" /> <p style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 4px 0px 6px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; color: #333333; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; empty-cells: show !important; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <tr style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <td style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; empty-cells: show !important; text-align: left;" valign="top"><br /></td> </tr> </tbody> </table> IT/Tech Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 EGYMILLIÓ ZARÁNDOK FOGADÁSÁRA KÉSZÜLT FEL CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/2487/index Pápalátogatás - 2019 <p>Cs&iacute;kszereda v&aacute;rosa egymilli&oacute; zar&aacute;ndok &eacute;rkez&eacute;s&eacute;re k&eacute;sz&uuml;lt fel Ferenc p&aacute;pa j&uacute;nius 1-jei, cs&iacute;ksomly&oacute;i l&aacute;togat&aacute;sa alkalm&aacute;val. Ennek megfelelően ker&uuml;ltek kialak&iacute;t&aacute;sra a g&eacute;pj&aacute;rművel &eacute;rkezők sz&aacute;m&aacute;ra a parkol&aacute;si lehetős&eacute;gek, valamint a zar&aacute;ndokok t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&aacute;ra inform&aacute;ci&oacute;s pontok, t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; anyagok.</p> IT/Tech Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200 A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ KÖZSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PROGRAMJA http://szereda.ro/hu/h/2/2485/index az európai parlamenti választások, illetve a népszavazás idején<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span><span lang="hu-HU"> Tekintettel a m&aacute;jus 26-ai eur&oacute;pai parlamenti v&aacute;laszt&aacute;sokra, illetve a n&eacute;pszavaz&aacute;sra, Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lata t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy </span></span><span><span lang="hu-HU"><strong>m&aacute;jus 25-&eacute;n, szombaton 8.00&ndash;16.00 &oacute;ra</strong></span></span><span><span lang="hu-HU"> k&ouml;z&ouml;tt, valamint </span></span><span><span lang="hu-HU"><strong>vas&aacute;rnap, m&aacute;jus 26-&aacute;n 7.00&ndash;21.00 &oacute;ra</strong></span></span><span><span lang="hu-HU"> k&ouml;z&ouml;tt &aacute;ll a lakoss&aacute;g rendelkez&eacute;s&eacute;re, amennyiben a szavaz&aacute;shoz &eacute;rv&eacute;nyes szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;ny k&eacute;sz&iacute;t&eacute;sre van sz&uuml;ks&eacute;g.</span></span></span></p> IT/Tech Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200 FONTOS TUDNIVALÓK A SZENTATYA JÚNIUS 1-EI LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2483/index Szervezési szabályzat<p class="western" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><span lang="hu-HU">J&uacute;nius 1-j&eacute;n Ferenc p&aacute;pa az orsz&aacute;gban tart&oacute;zkodik, mi t&ouml;bb a II. J&aacute;nos P&aacute;l p&aacute;pa 1999-es &uacute;tj&aacute;t&oacute;l elt&eacute;rően, programj&aacute;ba magyarok &aacute;ltal lakott erd&eacute;lyi (sz&eacute;kelyf&ouml;ldi) vid&eacute;ket is beiktatott, pontosabban a Cs&iacute;kszered&aacute;hoz tartoz&oacute; Cs&iacute;ksomly&oacute;t, amely minden &eacute;vben p&uuml;nk&ouml;sdi zar&aacute;ndoklat&aacute;val vonzza a hazai, k&uuml;lf&ouml;ldi h&iacute;vők sok-ezreit.&nbsp;</span></span></p> <p class="western"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #000000;"><span>&nbsp;</span></span></span></p> IT/Tech Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0200 MOZGÓURNÁKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ http://szereda.ro/hu/h/2/2482/index &nbsp;<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zeledő, m&aacute;jus 26-ai, Eur&oacute;pa parlamenti v&aacute;laszt&aacute;sok, illetve n&eacute;pszavaz&aacute;ssal kapcsolatban t&aacute;j&eacute;koztatn&aacute;nk az &eacute;rintetteket a mozg&oacute;urn&aacute;kra vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyokr&oacute;l, fontosabb tudnival&oacute;kr&oacute;l.</span></p> IT/Tech Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0200 A HÁZICSOKI SZÍNE http://szereda.ro/hu/h/2/2480/index Csíkszeredai Könyvvásár 2019<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Sok gyerek volt k&iacute;v&aacute;ncsi p&eacute;nteken d&eacute;lelőtt a h&aacute;zicsoki sz&iacute;n&eacute;re. Na nem a csokol&aacute;d&eacute;ra, hanem A h&aacute;zicsoki sz&iacute;ne c&iacute;mű k&ouml;nyvre, amelyet a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;ron maga a k&ouml;tet szerzője &eacute;s illusztr&aacute;tora, Moln&aacute;r Krisztina mutatott be.</span></p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200 LELKI FELTÖLTŐDÉST NYÚJTÓ CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR http://szereda.ro/hu/h/2/2478/index &nbsp;<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n hivatalosan is megnyitott&aacute;k a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt, amelynek sor&aacute;n vas&aacute;rnapig sz&aacute;mtalan k&ouml;nyvbemutat&oacute;val, k&ouml;nyv&uacute;jdons&aacute;ggal v&aacute;rj&aacute;k a k&ouml;nyvek szerelmeseit.</span></p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200 MESÉK A CSODAFOGKRÉMRŐL ÉS A MACSKÁKRÓL http://szereda.ro/hu/h/2/2477/index Csíkszeredai Könyvvásár 2019<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU">A legifjabb olvas&oacute;kat, a gyerekeket sz&oacute;l&iacute;tott&aacute;k meg a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r első napj&aacute;n. Cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lben az Erős Zsolt Sportar&eacute;n&aacute;ban ugyanis kiny&iacute;lt Mos&oacute; Masa Mosod&aacute;j&aacute;nak &ouml;reg kapuja, a Veronaki Zenekar fel&eacute;bresztette a benne lak&oacute; meseszereplőket, a betűket &eacute;s a lelkes kis rajong&oacute;kkal egy&uuml;tt hatalmas mulats&aacute;got kerek&iacute;tettek.</p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200