Csíkszereda http://szereda.ro/ Fri, 18 Sep 2020 14:42:03 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . FOLYTATÓDIK A VÉDŐMASZKOK SZÉTOSZTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/3026/index &nbsp;<p class="TableContents" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga <strong>ism&eacute;telten</strong> t&aacute;j&eacute;koztatja az &eacute;rintetteket, hogy a szoci&aacute;lis t&aacute;mogat&aacute;sban, csal&aacute;di p&oacute;tl&eacute;kban r&eacute;szes&uuml;lők, a fogyat&eacute;koss&aacute;gi bizonylattal rendelkezők (akiknek a j&ouml;vedelme csak szoci&aacute;lis t&aacute;mogat&aacute;sb&oacute;l sz&aacute;rmazik) &eacute;s a csakis szoci&aacute;lis nyugd&iacute;jjal rendelkezők<strong> h&eacute;tfőn, kedden &eacute;s szerd&aacute;n, 10.</strong><strong>00</strong><strong>&ndash;15.</strong><strong>00</strong><strong> </strong><strong>&oacute;ra</strong><strong> </strong><strong>k&ouml;z&ouml;tt - szem&eacute;lyesen</strong><strong> vehetik &aacute;t</strong> a korm&aacute;ny &aacute;ltal ingyenesen b&iacute;ztos&iacute;tott v&eacute;dőmaszkokat a Multiidea Kft. Hargita &uacute;t 60/bis sz&aacute;m alatti rakt&aacute;r&aacute;n&aacute;l. A maszkok sz&eacute;toszt&aacute;sa a k&eacute;szlet erej&eacute;ig tart. Egy csomag 50 darab maszkot tartalmaz, az &aacute;tv&eacute;telhez szem&eacute;lyi igazolv&aacute;ny sz&uuml;ks&eacute;ges.</span></p> IT/Tech Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200 VÉGZIK: KALÁSZ. KEZDIK: GOGA. FELKÉSZÜL: NAGY ISTVÁN http://szereda.ro/hu/h/2/3022/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&ouml;zeleg a Kal&aacute;sz lak&oacute;negyed fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;nak befejez&eacute;se, k&ouml;zben &bdquo;k&uuml;lső&rdquo; munk&aacute;val elkezdőd&ouml;tt az Octavian Goga lak&oacute;negyed &aacute;tfog&oacute; fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa. A Nagy Istv&aacute;n festő s&eacute;t&aacute;ny lak&oacute;i ugyanakkor nemsok&aacute;ra megismerhetik a saj&aacute;t lak&oacute;negyed&uuml;k fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;nak elk&eacute;pzel&eacute;seit.</span></p> IT/Tech Wed, 16 Sep 2020 00:00:00 +0200 ÚTFELÚJÍTÁSI HELYZETJELENTÉS http://szereda.ro/hu/h/2/3020/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az &eacute;vente visszat&eacute;rő kisebb jav&iacute;t&aacute;sok mellett id&eacute;n eddig hat nagyobb horderejű fel&uacute;j&iacute;t&aacute;st, beavatkoz&aacute;st kezdtek el Cs&iacute;kszereda &uacute;th&aacute;l&oacute;zat&aacute;n. &Uacute;jabb korszerű terelő&uacute;tszakaszt haszn&aacute;lhatunk, tov&aacute;bb&aacute; jelenleg is aszfaltoznak a v&aacute;rossz&eacute;leken &eacute;s utc&aacute;t, j&aacute;rd&aacute;t burkolnak a k&ouml;zpontban.</span></p> IT/Tech Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200 HASZNOS ELŐRELÉPÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEN http://szereda.ro/hu/h/2/3016/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az oktat&aacute;s biztons&aacute;goss&aacute;ga, a piaccsarnok fűt&eacute;srendszer&eacute;nek fejleszt&eacute;se &eacute;s a labdar&uacute;g&oacute; stadion tervezett &uacute;j lel&aacute;t&oacute;j&aacute;nak megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa fel&eacute; is fontos előrel&eacute;p&eacute;sek t&ouml;rt&eacute;ntek Cs&iacute;kszereda &ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak mai, szeptember 11-i soron k&iacute;v&uuml;li &uuml;l&eacute;s&eacute;n.</span></p> IT/Tech Fri, 11 Sep 2020 00:00:00 +0200 ELKEZDTÉK A VÉDŐMASZKOK SZÉTOSZTÁSÁT http://szereda.ro/hu/h/2/3014/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga t&aacute;j&eacute;koztatja az &eacute;rintetteket, hogy a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi asszisztensek k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel a megyesz&eacute;khelyen is megkezdőd&ouml;tt a korm&aacute;ny &aacute;ltal biztos&iacute;tott ingyenes v&eacute;dőmaszkok sz&eacute;toszt&aacute;sa.</span></p> IT/Tech Fri, 11 Sep 2020 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA A „ZÖLD” TANÉVKEZDÉSRE TÖREKSZIK http://szereda.ro/hu/h/2/3012/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Nincs hivatalos indokl&aacute;s arra vonatkoz&oacute;an, hogy Cs&iacute;kszered&aacute;t tan&eacute;vkezd&eacute;s szempontj&aacute;b&oacute;l mi&eacute;rt sorolt&aacute;k a s&aacute;rga forgat&oacute;k&ouml;nyves telep&uuml;l&eacute;sek k&ouml;z&eacute;, de a v&aacute;rosvezet&eacute;s &eacute;s a tanint&eacute;zm&eacute;nyek mindent megtesznek ezut&aacute;n is az&eacute;rt, hogy a z&ouml;ld forgat&oacute;k&ouml;nyv &eacute;rv&eacute;nyes&uuml;lj&ouml;n. A v&aacute;rosi katasztr&oacute;fav&eacute;delmi bizotts&aacute;g is t&aacute;mogatja a t&ouml;rekv&eacute;st.</span></p> IT/Tech Thu, 10 Sep 2020 00:00:00 +0200 VÉGLEGES A KETTŐS FILMFESZTIVÁL PROGRAMJA http://szereda.ro/hu/h/2/3008/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge &bdquo;kettő az egyben&rdquo; filmfesztiv&aacute;lnak &ouml;r&uuml;lhet: szeptember 15&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt egym&aacute;st kieg&eacute;sz&iacute;tve szervezik a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;pfesziv&aacute;lt &eacute;s a Filmtettfeszt &ndash; Erd&eacute;lyi Magyar Filmszeml&eacute;t. A hat nap alatt 15 filmet vet&iacute;tenek a Mik&oacute;-v&aacute;rban &eacute;s a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSOK A SZENT KERESZT PLÉBÁNIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN http://szereda.ro/hu/h/2/3006/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;ga hat&aacute;rozatban r&ouml;gz&iacute;tette, hogy a j&aacute;rv&aacute;ny&uuml;gyi korl&aacute;toz&aacute;sok idej&eacute;re h&eacute;tv&eacute;gente szombat 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l vas&aacute;rnap 20.00 &oacute;r&aacute;ig lez&aacute;rj&aacute;k a mag&aacute;ntulajdonban levő, a Szent Kereszt Pl&eacute;b&aacute;nia &eacute;s a hozz&aacute;juk tartoz&oacute; k&eacute;t templom k&ouml;z&ouml;tti Sz&iacute;v utcai szakaszt.</span></p> IT/Tech Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 +0200 BIZTOSAN MEGSZERVEZIK A FILMFESZTIVÁLT ÉS A KÖNYVVÁSÁRT IS http://szereda.ro/hu/h/2/2997/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala szeptember 15&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt kettős filmfesztiv&aacute;lt, 24&ndash;27. k&ouml;z&ouml;tt pedig k&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt szervez. A mik&eacute;nttel kapcsolatban m&eacute;g sok a k&eacute;rd&eacute;s, de a kult&uacute;rafogyaszt&oacute;k mindenk&eacute;ppen sz&aacute;molhatnak a k&eacute;t esem&eacute;nnyel &ndash; erős&iacute;tette meg sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester.</span></p> IT/Tech Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0200 TANSZERVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS: KEZDŐDIK A KÉRELMEK ÁTVÉTELE http://szereda.ro/hu/h/2/2995/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A szoci&aacute;lis alap&uacute; tanszerv&aacute;s&aacute;rl&aacute;si t&aacute;mogat&aacute;s&eacute;rt folyamod&oacute;k holnapt&oacute;l, szeptember 1-j&eacute;től szeptember 11-ig ny&uacute;jthatj&aacute;k be k&eacute;relm&uuml;ket az elektronikus (k&aacute;rtya alap&uacute;) juttat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;re. Az &oacute;vod&aacute;sok &eacute;s &aacute;ltal&aacute;nos iskol&aacute;sok egyszeri 500 lejes t&aacute;mogat&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;lhetnek fejenk&eacute;nt.</span></p> IT/Tech Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0200 TELJES FORGALOMLEZÁRÁS A TERELŐÚT-SZAKASZON http://szereda.ro/hu/h/2/2993/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">V&aacute;rhat&oacute;an szeptember 1-j&eacute;n, kedden kezdődik el a terelő&uacute;t vas&uacute;ttal p&aacute;rhuzamos szakasz&aacute;nak v&eacute;gső aszfaltoz&aacute;sa. Am&iacute;g a kivitelező a kop&oacute;r&eacute;teget ter&iacute;ti, teljes &uacute;tlez&aacute;r&aacute;s lesz, &iacute;gy a v&aacute;rost elker&uuml;lni k&iacute;v&aacute;n&oacute; forgalomnak &ndash; &eacute;s a teherforgalomnak is &ndash; ism&eacute;t a vas&uacute;ti fel&uuml;lj&aacute;r&oacute;t kell haszn&aacute;lnia.</span></p> IT/Tech Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 +0200 MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST http://szereda.ro/hu/h/2/2991/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata fontos l&eacute;p&eacute;st tett a biztons&aacute;gos tan&eacute;vkezd&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben: a mai, augusztus 28-i havi &uuml;l&eacute;sen &oacute;zongener&aacute;torok, fertőtlen&iacute;tő-adagol&oacute;k, egyszem&eacute;lyes padok &eacute;s egy&eacute;b iskolai b&uacute;torzat v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;t tett&eacute;k lehetőv&eacute;.</span></p> IT/Tech Fri, 28 Aug 2020 00:00:00 +0200 ÉPÜLETADÓ-KEDVEZMÉNYEK: KÖZELEG A HATÁRIDŐ http://szereda.ro/hu/h/2/2989/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala felh&iacute;vja a sz&uuml;ks&eacute;g&aacute;llapot idej&eacute;n tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kben bizony&iacute;that&oacute;an k&aacute;rt szenvedett term&eacute;szetes &eacute;s jogi szem&eacute;lyek figyelm&eacute;t, hogy k&ouml;zeleg a felk&iacute;n&aacute;lt &eacute;p&uuml;letad&oacute;-kedvezm&eacute;ny ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;nek szeptember 15-i hat&aacute;rideje. A sz&uuml;ks&eacute;ges formanyomtatv&aacute;nyok megtal&aacute;lhat&oacute;k a v&aacute;rosh&aacute;za honlapj&aacute;n (www.szereda.ro).</span></p> IT/Tech Fri, 28 Aug 2020 00:00:00 +0200 FOLYAMATBAN AZ UTCÁK ÚJRAFESTÉSE http://szereda.ro/hu/h/2/2987/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint harminc cs&iacute;kszeredai utca &uacute;tfest&eacute;s&eacute;t friss&iacute;tik fel a napokban az ezzel megb&iacute;zott c&eacute;g munkat&aacute;rsai. Ha az időj&aacute;r&aacute;s lehetőv&eacute; teszi, ebben a h&oacute;napban befejezik a munk&aacute;t.</span></p> IT/Tech Tue, 25 Aug 2020 00:00:00 +0200 KILÖVETNÉK A VÁROSBA BEJÁRÓ MEDVÉKET http://szereda.ro/hu/h/2/2985/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;ga szeretne eljutni oda, hogy a v&aacute;ros lakott ter&uuml;leteire ism&eacute;tlődően bej&aacute;r&oacute; medv&eacute;k kil&ouml;v&eacute;se z&ouml;kkenőmentess&eacute; v&aacute;ljon. A bizotts&aacute;g mai, augusztus 24-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n az iskolakezd&eacute;s volt a legr&eacute;szletesebb t&eacute;ma.</span></p> IT/Tech Mon, 24 Aug 2020 00:00:00 +0200 MEGISMÉTLIK A SZÚNYOGIRTÁST http://szereda.ro/hu/h/2/2983/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A hat&eacute;konys&aacute;g n&ouml;vel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben p&eacute;nteken, augusztus 21-&eacute;n megism&eacute;tlik Cs&iacute;kszereda k&ouml;zter&uuml;letein a rovarritk&iacute;t&aacute;st.</span></p> IT/Tech Wed, 19 Aug 2020 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA: HATAN A POLGÁRMESTERI SZÉKÉRT http://szereda.ro/hu/h/2/2981/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Hatan sz&aacute;llnak versenybe Cs&iacute;kszereda polg&aacute;remesteri tiszts&eacute;g&eacute;&eacute;rt. Polg&aacute;rmesterjel&ouml;ltet ind&iacute;t az RMDSZ, a Nemzeti Liber&aacute;lis P&aacute;rt, a Szoci&aacute;ldemokrata P&aacute;rt, az USR&ndash;PLUS, az Erd&eacute;lyi Magyar Sz&ouml;vets&eacute;g &eacute;s a N&eacute;pi Mozgalom P&aacute;rtja.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p> IT/Tech Wed, 19 Aug 2020 00:00:00 +0200 FORGALOMKORLÁTOZÁS A HUNYADI UTCÁBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2979/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az &uacute;ttest r&eacute;gi burkolat&aacute;nak felmar&aacute;s&aacute;val elkezdőd&ouml;tt a Hunyadi J&aacute;nos utca als&oacute; szakasz&aacute;nak &uacute;jraaszfaltoz&aacute;sa. A fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s alatt &aacute;ll&oacute; szakaszon forgalomkorl&aacute;toz&aacute;s l&eacute;pett &eacute;rv&eacute;nybe.</span></p> IT/Tech Wed, 19 Aug 2020 00:00:00 +0200 AZ ISKOLAIVAL EGYÜTT A BÖLCSŐDEI TANÉV IS ELKEZDŐDIK http://szereda.ro/hu/h/2/2977/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A szok&aacute;soshoz a lehető legk&ouml;zelebb &aacute;ll&oacute; form&aacute;ban kezdődhet a k&ouml;vetkező iskolai tan&eacute;v Cs&iacute;kszered&aacute;ban. Ezzel egy időben a b&ouml;lcsődei foglalkoz&aacute;sok is elindulnak a megyesz&eacute;khelyen &ndash; hat&aacute;rozott a mai, augusztus 17-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n a Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g, fel&uuml;lb&iacute;r&aacute;lva kor&aacute;bbi hat&aacute;rozat&aacute;t.</span></p> IT/Tech Mon, 17 Aug 2020 00:00:00 +0200 ÉPÜLHET A NAGY ISTVÁN TORNATERME IS http://szereda.ro/hu/h/2/2973/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala al&aacute;&iacute;rta a Nagy Istv&aacute;n Műv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola tornaterme &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek kivitelez&eacute;si terv&eacute;t is. A v&aacute;rosk&ouml;zpont arculat&aacute;ban is meghat&aacute;roz&oacute; szerepet j&aacute;tsz&oacute; l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;ny munk&aacute;lat&aacute;nak &eacute;rt&eacute;ke 8,87 milli&oacute; lej.</span></p> IT/Tech Mon, 10 Aug 2020 00:00:00 +0200