Csíkszereda http://szereda.ro/ Wed, 19 Jun 2019 14:55:50 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI ÚSZTAK A LEGGYORSABBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2495/index Félév végi úszóverseny<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tizenkettedik alkalommal &aacute;lltak rajtkőre v&aacute;rosunk &aacute;ltal&aacute;nos iskol&aacute;inak harmadik &eacute;s negyedik oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban szervezett f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyen. A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott &bdquo;Kori&amp;&Uacute;sz&aacute;s&rdquo; program keret&eacute;ben hat iskola di&aacute;kja m&eacute;rte &ouml;ssze a f&eacute;l&eacute;v sor&aacute;n elsaj&aacute;t&iacute;tott &eacute;s csiszolt tud&aacute;s&aacute;t.</span></p> IT/Tech Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200 MINŐSÉGI KIKAPCSOLÓDÁSRA HÍV A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA http://szereda.ro/hu/h/2/2494/index Székelyföldi Operahét<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Egyedi &eacute;s minős&eacute;gi &eacute;lm&eacute;nyt k&iacute;v&aacute;n ny&uacute;jtani a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operah&eacute;t keret&eacute;ben, amely sor&aacute;n j&uacute;nius 18&ndash;23. k&ouml;z&ouml;tt a cs&iacute;kszeredai nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g n&eacute;gy opera, illetve operettet tekinthet meg.&nbsp;</span></p> IT/Tech Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0200 CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2019 http://szereda.ro/hu/h/2/2481/index Hasznos információk<table style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; color: #333333; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; empty-cells: show !important; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <tr style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <td style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; empty-cells: show !important; text-align: left;" valign="top"><br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: #333333; font-family: georgia, arial;" /> <p style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 4px 0px 6px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 13px; color: #333333; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; empty-cells: show !important; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <tr style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: inherit; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; empty-cells: show !important;"> <td style="outline: 0px; padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11px; color: inherit; font-family: georgia, arial; border: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; empty-cells: show !important; text-align: left;" valign="top"><br /></td> </tr> </tbody> </table> IT/Tech Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 EGYMILLIÓ ZARÁNDOK FOGADÁSÁRA KÉSZÜLT FEL CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/2487/index Pápalátogatás - 2019 <p>Cs&iacute;kszereda v&aacute;rosa egymilli&oacute; zar&aacute;ndok &eacute;rkez&eacute;s&eacute;re k&eacute;sz&uuml;lt fel Ferenc p&aacute;pa j&uacute;nius 1-jei, cs&iacute;ksomly&oacute;i l&aacute;togat&aacute;sa alkalm&aacute;val. Ennek megfelelően ker&uuml;ltek kialak&iacute;t&aacute;sra a g&eacute;pj&aacute;rművel &eacute;rkezők sz&aacute;m&aacute;ra a parkol&aacute;si lehetős&eacute;gek, valamint a zar&aacute;ndokok t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s&aacute;ra inform&aacute;ci&oacute;s pontok, t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; anyagok.</p> IT/Tech Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200 A SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ KÖZSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PROGRAMJA http://szereda.ro/hu/h/2/2485/index az európai parlamenti választások, illetve a népszavazás idején<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span><span lang="hu-HU"> Tekintettel a m&aacute;jus 26-ai eur&oacute;pai parlamenti v&aacute;laszt&aacute;sokra, illetve a n&eacute;pszavaz&aacute;sra, Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lata t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy </span></span><span><span lang="hu-HU"><strong>m&aacute;jus 25-&eacute;n, szombaton 8.00&ndash;16.00 &oacute;ra</strong></span></span><span><span lang="hu-HU"> k&ouml;z&ouml;tt, valamint </span></span><span><span lang="hu-HU"><strong>vas&aacute;rnap, m&aacute;jus 26-&aacute;n 7.00&ndash;21.00 &oacute;ra</strong></span></span><span><span lang="hu-HU"> k&ouml;z&ouml;tt &aacute;ll a lakoss&aacute;g rendelkez&eacute;s&eacute;re, amennyiben a szavaz&aacute;shoz &eacute;rv&eacute;nyes szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;ny k&eacute;sz&iacute;t&eacute;sre van sz&uuml;ks&eacute;g.</span></span></span></p> IT/Tech Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200 FONTOS TUDNIVALÓK A SZENTATYA JÚNIUS 1-EI LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2483/index Szervezési szabályzat<p class="western" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><span lang="hu-HU">J&uacute;nius 1-j&eacute;n Ferenc p&aacute;pa az orsz&aacute;gban tart&oacute;zkodik, mi t&ouml;bb a II. J&aacute;nos P&aacute;l p&aacute;pa 1999-es &uacute;tj&aacute;t&oacute;l elt&eacute;rően, programj&aacute;ba magyarok &aacute;ltal lakott erd&eacute;lyi (sz&eacute;kelyf&ouml;ldi) vid&eacute;ket is beiktatott, pontosabban a Cs&iacute;kszered&aacute;hoz tartoz&oacute; Cs&iacute;ksomly&oacute;t, amely minden &eacute;vben p&uuml;nk&ouml;sdi zar&aacute;ndoklat&aacute;val vonzza a hazai, k&uuml;lf&ouml;ldi h&iacute;vők sok-ezreit.&nbsp;</span></span></p> <p class="western"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #000000;"><span>&nbsp;</span></span></span></p> IT/Tech Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0200 MOZGÓURNÁKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ http://szereda.ro/hu/h/2/2482/index &nbsp;<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zeledő, m&aacute;jus 26-ai, Eur&oacute;pa parlamenti v&aacute;laszt&aacute;sok, illetve n&eacute;pszavaz&aacute;ssal kapcsolatban t&aacute;j&eacute;koztatn&aacute;nk az &eacute;rintetteket a mozg&oacute;urn&aacute;kra vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyokr&oacute;l, fontosabb tudnival&oacute;kr&oacute;l.</span></p> IT/Tech Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0200 A HÁZICSOKI SZÍNE http://szereda.ro/hu/h/2/2480/index Csíkszeredai Könyvvásár 2019<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Sok gyerek volt k&iacute;v&aacute;ncsi p&eacute;nteken d&eacute;lelőtt a h&aacute;zicsoki sz&iacute;n&eacute;re. Na nem a csokol&aacute;d&eacute;ra, hanem A h&aacute;zicsoki sz&iacute;ne c&iacute;mű k&ouml;nyvre, amelyet a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;ron maga a k&ouml;tet szerzője &eacute;s illusztr&aacute;tora, Moln&aacute;r Krisztina mutatott be.</span></p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200 LELKI FELTÖLTŐDÉST NYÚJTÓ CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR http://szereda.ro/hu/h/2/2478/index &nbsp;<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n hivatalosan is megnyitott&aacute;k a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt, amelynek sor&aacute;n vas&aacute;rnapig sz&aacute;mtalan k&ouml;nyvbemutat&oacute;val, k&ouml;nyv&uacute;jdons&aacute;ggal v&aacute;rj&aacute;k a k&ouml;nyvek szerelmeseit.</span></p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200 MESÉK A CSODAFOGKRÉMRŐL ÉS A MACSKÁKRÓL http://szereda.ro/hu/h/2/2477/index Csíkszeredai Könyvvásár 2019<p style="text-align: justify;" lang="hu-HU">A legifjabb olvas&oacute;kat, a gyerekeket sz&oacute;l&iacute;tott&aacute;k meg a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r első napj&aacute;n. Cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lben az Erős Zsolt Sportar&eacute;n&aacute;ban ugyanis kiny&iacute;lt Mos&oacute; Masa Mosod&aacute;j&aacute;nak &ouml;reg kapuja, a Veronaki Zenekar fel&eacute;bresztette a benne lak&oacute; meseszereplőket, a betűket &eacute;s a lelkes kis rajong&oacute;kkal egy&uuml;tt hatalmas mulats&aacute;got kerek&iacute;tettek.</p> IT/Tech Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0200 PETŐ-MÓDSZER: INGYENES SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS http://szereda.ro/hu/h/2/2476/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span>A budapesti Semmelweis Egyetem Pető Andr&aacute;s Kara, ismertebb nev&eacute;n a </span><span><strong>Pető Int&eacute;zet</strong></span><span>, ism&eacute;t ingyenes szűr&eacute;st &eacute;s fejlesztő foglalkoz&aacute;sokat tart Cs&iacute;kzs&ouml;g&ouml;d&ouml;n gyermekek &eacute;s felnőttek r&eacute;sz&eacute;re a cs&iacute;kszeredai v&aacute;rosvezet&eacute;s, valamint a zs&ouml;g&ouml;di pl&eacute;b&aacute;nia egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;ben.</span></span></p> IT/Tech Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0200 TÖBB MINT NEGYVEN PROGRAMMAL INDUL A CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR http://szereda.ro/hu/h/2/2475/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span lang="hu-HU"> Sz&eacute;kelyf&ouml;ld tavaszi k&ouml;nyves esem&eacute;ny&eacute;t, a </span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong>Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt</strong></span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span lang="hu-HU"> id&eacute;n is m&aacute;jus m&aacute;sodik het&eacute;ben szervezi meg Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a Th&aacute;lia Alap&iacute;tv&aacute;ny, partners&eacute;gben a Bookart &eacute;s a Gutenberg K&ouml;nyvkiad&oacute;kkal, valamint a Hargita Megyei Kultur&aacute;lis K&ouml;zpont k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel, helysz&iacute;ne hagyom&aacute;nyosan a cs&iacute;kszeredai Erős Zsolt Ar&eacute;na.</span></span></span></p> IT/Tech Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0200 BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE http://szereda.ro/hu/h/2/2473/index 2019–2020-as tanév<p class="WW-Textbody" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be a beiratkoz&aacute;s 2019. j&uacute;nius 12&ndash;18. k&ouml;z&ouml;tt zajlik. K&eacute;rj&uuml;k a sz&uuml;lőket, hogy a beiratkoz&aacute;shoz sz&uuml;ks&eacute;ges iratcsom&oacute;t adj&aacute;k le a fent jelzett időszakban a b&ouml;lcsőde Mihail Sadoveanu utca 1. sz&aacute;m alatt tal&aacute;lhat&oacute; sz&eacute;khely&eacute;n munkanapokon 8.00&ndash;14.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0200 EREDMÉNYES VOLT A VÍZPART-TISZTÍTÁSI AKCIÓ http://szereda.ro/hu/h/2/2465/index &nbsp;<p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;"><span>A Hargita V&iacute;z K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi Fejleszt&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Harv&iacute;z Rt. Region&aacute;lis V&iacute;z- &eacute;s csatornaszolg&aacute;ltat&oacute; &aacute;ltal &aacute;prilis 12-re, p&eacute;ntekre meghirdetett v&iacute;zpart-tiszt&iacute;t&aacute;si akci&oacute; sor&aacute;n Cs&iacute;kszered&aacute;ban 320 szem&eacute;ly csatlakozott a </span><span><strong>&bdquo;Tiszta vizet &eacute;rdeml&uuml;nk&rdquo;</strong></span><span> mott&oacute;j&uacute; megmozdul&aacute;shoz. A v&iacute;zpart-tiszt&iacute;t&aacute;si akci&oacute;ban Cs&iacute;kszereda foly&oacute;- &eacute;s patakmedreinek takar&iacute;t&aacute;sa volt a c&eacute;l 14 kilom&eacute;ternyi partszakaszon.</span></span></p> IT/Tech Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 ÁLTALÁNOS TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN http://szereda.ro/hu/h/2/2462/index &nbsp;<p class="western" lang="en-GB"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">&eacute;s az Eco-Cs&iacute;k Kft.</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong> 2019. m&aacute;rcius 25. &ndash; &aacute;prilis 12. k&ouml;z&ouml;tt </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">szervezte meg</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong> </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">id&eacute;n v&aacute;rosunkban az </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong>&aacute;ltal&aacute;nos tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;st. </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">A v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő akci&oacute; sor&aacute;n a polg&aacute;rmesteri hivatal munkacsoportjai elv&eacute;gezt&eacute;k a f&aacute;k metsz&eacute;s&eacute;t, a k&ouml;zter&uuml;letek z&ouml;ld&ouml;vezet&eacute;nek karbantart&aacute;s&aacute;t, tov&aacute;bb&aacute; a j&aacute;tsz&oacute;terek fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 +0200 AZ UTOLSÓ SZÁZ MÉTER GARÁZSBONTÁSRA http://szereda.ro/hu/h/2/2461/index &nbsp;<p class="western" lang="en-US"><span style="font-size: 12px;"><span><span lang="hu-HU">M&aacute;r csak h&uacute;sz nap &aacute;ll a gar&aacute;zstulajdonosok rendelkez&eacute;s&eacute;re, hogy a Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak 265/2018-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata</span></span><span><span lang="hu-HU"><strong>, </strong></span></span><span><span lang="hu-HU">valamint az 1176/2018, 1177/2018, 1178/2018, 1179/2018 &eacute;s 1180/2018-as sz&aacute;m&uacute; polg&aacute;rmesteri rendeletek &eacute;rtelm&eacute;ben lebonts&aacute;k a k&ouml;zter&uuml;leten levő &eacute;p&iacute;tm&eacute;nyeket. </span></span></span></p> IT/Tech Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200 VALÓTLAN: NEM FÜGGESZTI FEL A POLGÁRMESTERI HIVATAL A GARÁZSOK LEBONTÁSÁT ELŐÍRÓ RENDELKEZÉSEKET http://szereda.ro/hu/h/2/2457/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is c&aacute;folja a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n, a v&aacute;ros t&ouml;bb pontj&aacute;n kihelyezett falragaszok/hirdetm&eacute;nyek val&oacute;s&aacute;gtartalm&aacute;t &eacute;s nyomat&eacute;kos&iacute;tja, hogy ezt a k&ouml;zlem&eacute;nyt nem a V&aacute;rosh&aacute;za bocs&aacute;totta ki.</span></p> IT/Tech Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 FONTOS ADÓFIZETÉSI TUDNIVALÓK http://szereda.ro/hu/h/2/2450/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ebben az &eacute;vben &aacute;prilis 1-j&eacute;n, h&eacute;tfőn 17 &oacute;r&aacute;ig &eacute;lhetnek az ad&oacute;fizetők a 10%-os kedvezm&eacute;nnyel. A term&eacute;szetes szem&eacute;lyek abban az esetben jogosultak e j&oacute;v&aacute;&iacute;r&aacute;sra, ha az &eacute;p&uuml;let-, ter&uuml;let- &eacute;s a j&aacute;rművek ut&aacute;ni &eacute;ves ad&oacute;k&ouml;telezetts&eacute;g&uuml;knek egy r&eacute;szletben tesznek eleget, jogi szem&eacute;lyek eset&eacute;ben viszont csak az &eacute;p&uuml;letad&oacute; egy r&eacute;szletben, teljes &eacute;vre t&ouml;rt&eacute;nő kifizet&eacute;se eset&eacute;n j&aacute;r a kedvezm&eacute;ny.</span></p> IT/Tech Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0200 ÁPRILIS 1-JÉTŐL CSAK ONLINE VAGY TELEFONON IGÉNYELHETŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONT http://szereda.ro/hu/h/2/2446/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; K&ouml;zszolg&aacute;lata felh&iacute;vja az &uuml;gyfelek figyelm&eacute;t, hogy a k&ouml;vetkező h&oacute;nap első napj&aacute;t&oacute;l m&aacute;r csak online, az elojegyzes.szereda.ro fel&uuml;leten vagy a 0748037832-es telefonsz&aacute;mon k&eacute;rhető &uuml;gyf&eacute;lfogad&aacute;si időpont szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;nyok ig&eacute;nyl&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">&Aacute;prilis elsej&eacute;től m&aacute;r csak azokat az &uuml;gyfeleket fogadja az iroda, akik előjegyz&eacute;ssel rendelkeznek.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0200 HÚSVÉTRA MEGTISZTUL VÁROSUNK http://szereda.ro/hu/h/2/2444/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;rcius utols&oacute; het&eacute;n kezdi ebben az &eacute;vben Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s az Eco-Cs&iacute;k Kft. az &aacute;ltal&aacute;nos tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;st. A h&aacute;rom h&eacute;tig tart&oacute; v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő akci&oacute; keret&eacute;ben Cs&iacute;kszereda minden utc&aacute;j&aacute;t, j&aacute;rd&aacute;j&aacute;t megtiszt&iacute;tj&aacute;k. A takar&iacute;t&aacute;s siker&eacute;hez term&eacute;szetesen id&eacute;n is sz&uuml;ks&eacute;g van a v&aacute;roslak&oacute;k egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;re.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0200