Csíkszereda http://szereda.ro/ Sun, 07 Mar 2021 02:08:14 EET . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . TÖBB SZAKEMBERT VÁRNAK A VÁROS SZOLGÁLATÁBA http://szereda.ro/hu/h/2/3207/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az urbanisztikai tev&eacute;kenys&eacute;g felgyorsul&aacute;sa, az &uacute;jsz&uuml;l&ouml;ttek fejlőd&eacute;s&eacute;nek szakmai k&ouml;vet&eacute;se, a gazdas&aacute;gi lehetős&eacute;gek kiakn&aacute;z&aacute;sa &eacute;s a digitaliz&aacute;ci&oacute; fejleszt&eacute;se v&aacute;rhat&oacute; a polg&aacute;rmesteri szakappar&aacute;tus mai m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;t&oacute;l. Az &ouml;nkorm&aacute;nyzat egyhang&uacute;lag szavazott erről.</span></p> IT/Tech Fri, 05 Mar 2021 00:00:00 +0200 ELKEZDŐDÖTT AZ ÚTHÁLÓZAT JAVÍTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/3206/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az időj&aacute;r&aacute;s lehetőv&eacute; tette, hogy nagyobb l&eacute;pt&eacute;kben elkezdődj&ouml;n Cs&iacute;kszered&aacute;ban az &uacute;th&aacute;l&oacute;zat jav&iacute;t&aacute;sa: a hidegaszfalttal val&oacute; k&aacute;ty&uacute;z&aacute;snak m&aacute;r a k&ouml;zep&eacute;n j&aacute;runk, &eacute;s elők&eacute;sz&iacute;tett&eacute;k a nagyobb l&eacute;pt&eacute;kű jav&iacute;t&aacute;sokat is. Mindez a k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s f&uuml;ggv&eacute;ny&eacute;ben m&oacute;dosulhat.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 04 Mar 2021 00:00:00 +0200 BEJEGYEZTÉK A CSÍK METROPOLISZ ÖVEZET EGYESÜLETET http://szereda.ro/hu/h/2/3204/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fontos fejleszt&eacute;si m&eacute;rf&ouml;ldkőh&ouml;z &eacute;rkezett Cs&iacute;kszereda &eacute;s a teljes cs&iacute;ki t&eacute;rs&eacute;g: h&eacute;tfőn, m&aacute;rcius 1-j&eacute;n hivatalosan is bejegyezt&eacute;k a Cs&iacute;k Metropolisz &Ouml;vezet Egyes&uuml;letet. &Iacute;gy 22 helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat &eacute;s a megyei tan&aacute;cs t&aacute;rsul&aacute;s&aacute;val l&eacute;trej&ouml;tt (a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi ut&aacute;n) a Sz&eacute;kelyf&ouml;ld m&aacute;sodik metropolisz &ouml;vezete. Korodi Attila polg&aacute;rmester &eacute;s az egyes&uuml;let tov&aacute;bbi vezetői sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n nyomat&eacute;kos&iacute;tott&aacute;k ennek a l&eacute;p&eacute;snek a fontoss&aacute;g&aacute;t.</span></p> IT/Tech Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0200 INGATLANVÁSÁRLÁSOKRA KÉSZÜL CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/3202/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Ouml;regotthon, b&ouml;lcsőde, iskola, t&ouml;bb t&iacute;pus&uacute; t&ouml;mbh&aacute;z, fiataloknak sz&aacute;nt ter&uuml;letek, lak&oacute;negyedi eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi k&ouml;zpontok &ndash; csak n&eacute;h&aacute;ny azon nagyszab&aacute;s&uacute; tervek k&ouml;z&uuml;l, amelyeket Cs&iacute;kszereda v&aacute;rosvezet&eacute;se a k&ouml;vetkező &eacute;vek kiemelten fontos beruh&aacute;z&aacute;sainak tekint, &eacute;s amelyek csak akkor j&ouml;hetnek l&eacute;tre, ha f&ouml;ldter&uuml;lettel, esetleg &eacute;p&uuml;lettel rendelkezik az &ouml;nkorm&aacute;nyzat. Ez&eacute;rt m&aacute;r az idei, &aacute;prilis k&ouml;zep&eacute;re v&aacute;rhat&oacute; k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s alakul&aacute;s&aacute;t is nagyban befoly&aacute;solja az ingatlanv&aacute;s&aacute;rl&aacute;si sz&aacute;nd&eacute;k.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0200 FOLYTATÓDIK A HIGIÉNIAI SEGÉLYCSOMAGOK KIOSZTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/3200/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga t&aacute;j&eacute;koztatja a szoci&aacute;lis t&aacute;mogat&aacute;sban, a csal&aacute;di p&oacute;tl&eacute;kban r&eacute;szes&uuml;lőket, valamint az I. &eacute;s II. fokozat&uacute; fogyat&eacute;koss&aacute;gi besorol&aacute;ssal rendelkező szem&eacute;lyeket, hogy az Eur&oacute;pai Uni&oacute; &aacute;ltal biztos&iacute;tott higi&eacute;niai seg&eacute;lycsomagok &aacute;tad&aacute;sa folytat&oacute;dik. A csomag fogkef&eacute;t, fogkr&eacute;met, foly&eacute;kony szappant, gyermek- &eacute;s felnőttsampont, valamint mos&oacute;szert tartalmaz, &eacute;s &aacute;tvehető a Multiidea Kft. Hargita &uacute;t 60/bis sz&aacute;m alatti rakt&aacute;r&aacute;ban h&eacute;tfőn, kedden &eacute;s szerd&aacute;n 11.00&ndash;14.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Tue, 02 Mar 2021 00:00:00 +0200 LÉTREJÖTT A CSÍKSZEREDAI IFJÚSÁGI EGYEZTETŐ TANÁCS http://szereda.ro/hu/h/2/3198/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak mai, febru&aacute;r 26-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n j&oacute;v&aacute;hagyt&aacute;k a Cs&iacute;kszeredai Ifj&uacute;s&aacute;gi Egyeztető Tan&aacute;cs l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;t. A cs&iacute;kszeredai fiatalok &eacute;rdekk&eacute;pviseleti szervezete havonta &uuml;l&eacute;sezik &eacute;s &eacute;rtelemszerűen az ifj&uacute;s&aacute;got foglalkoztat&oacute; k&eacute;rd&eacute;sekben egyeztetnek.</span></p> IT/Tech Fri, 26 Feb 2021 00:00:00 +0200 KÉTFÉLE ÁLLÁSPONT KÖZELÍTÉSÉVEL RENDEZETTÉ VÁLNAK A ZÖLDÖVEZETEK http://szereda.ro/hu/h/2/3197/index Octavian Goga negyed felújítása<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Mint ismert, Cs&iacute;kszereda &uacute;jabb nagyszab&aacute;s&uacute; lak&oacute;negyed-fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;nak helysz&iacute;ne a v&aacute;rosk&ouml;zponti Octavian Goga negyed. A k&ouml;zel 14 milli&oacute; lej &ouml;sszk&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;sű beruh&aacute;z&aacute;s a z&ouml;ld&ouml;vezet rendez&eacute;s&eacute;t is mag&aacute;ban foglalja.</span></p> IT/Tech Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 +0200 EURÓPA TÉLI TRIATLON TÉRKÉPÉRE TŰZNÉK HARGITAFÜRDŐT http://szereda.ro/hu/h/2/3195/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Orsz&aacute;gos t&eacute;li triatlon &eacute;s duatlon bajnoks&aacute;got rendeznek febru&aacute;r 26-&aacute;n Hargitaf&uuml;rdőn, a k&ouml;vetkező &eacute;vekre pedig Eur&oacute;pa Kup&aacute;k, sőt ak&aacute;r Eur&oacute;pa-bajnoks&aacute;gok h&aacute;zigazd&aacute;j&aacute;v&aacute; fejleszten&eacute;k a helysz&iacute;nt. Korodi Attila, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere, valamint a szervező egyes&uuml;letek eln&ouml;kei, Koncz Alexandru &eacute;s Mikl&oacute;s Edit sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n ismertette a verseny tudnival&oacute;it. Az &eacute;rdeklődők febru&aacute;r 23-&aacute;n, kedden 24.00 &oacute;r&aacute;ig regisztr&aacute;lhatnak.</span></p> IT/Tech Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0200 VISSZATÉR A VÁROSHÁZÁRA A SZOCIÁLIS ÜGYFÉLFOGADÁS http://szereda.ro/hu/h/2/3193/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A g&ouml;rd&uuml;l&eacute;kenyebb kiszolg&aacute;l&aacute;s &eacute;rdek&eacute;ben j&ouml;vő h&eacute;ttől ism&eacute;t a polg&aacute;rmesteri hivatalban fogadja &uuml;gyfeleit a Szoci&aacute;lis igazgat&oacute;s&aacute;g. A szem&eacute;lyes &uuml;gyint&eacute;z&eacute;st előjegyz&eacute;shez k&ouml;tik.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0200 KEZDŐDIK A HIGIÉNIAI SEGÉLYCSOMAGOK KIOSZTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/3191/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga t&aacute;j&eacute;koztatja a szoci&aacute;lis t&aacute;mogat&aacute;sban, valamint a csal&aacute;di p&oacute;tl&eacute;kban r&eacute;szes&uuml;lőket, hogy <strong>szerd&aacute;n, febru&aacute;r 17-&eacute;n</strong> kezdődik az Eur&oacute;pai Uni&oacute; &aacute;ltal biztos&iacute;tott higi&eacute;niai seg&eacute;lycsomagok &aacute;tad&aacute;sa.</span></p> IT/Tech Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0200 TELJES LÉTSZÁMMAL FOLYTATÓDHAT CSÍKSZEREDÁBAN AZ OKTATÁS http://szereda.ro/hu/h/2/3189/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az ut&oacute;bbi 14 napban az &uacute;j fertőz&eacute;ssz&aacute;mok ar&aacute;nya 1 ezrel&eacute;kre cs&ouml;kkent Cs&iacute;kszered&aacute;ban, &iacute;gy h&eacute;tfőtől 1-es (z&ouml;ld) forgat&oacute;k&ouml;nyv szerint folytat&oacute;dhat az iskolai oktat&aacute;s. &Iacute;gy valamennyi &oacute;vod&aacute;s, &aacute;ltal&aacute;nos &eacute;s k&ouml;z&eacute;piskol&aacute;s di&aacute;k iskol&aacute;ba indulhat, amennyiben a folyamatban levő fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sok nem akad&aacute;lyozz&aacute;k a jelenl&eacute;ti oktat&aacute;st. Ut&oacute;bbi fenn&aacute;ll&aacute;sa eset&eacute;n k&eacute;rj&uuml;k a sz&uuml;lőket, hogy figyeljenek az iskola &eacute;rtes&iacute;t&eacute;s&eacute;re.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az 1-es forgat&oacute;k&ouml;nyv alkalmaz&aacute;s&aacute;r&oacute;l a Hargita Megyei Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g mai, 2021/6-os sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata d&ouml;nt&ouml;tt, &eacute;s a febru&aacute;r 15&ndash;21-es időszakra vonatkozik.</span></p> IT/Tech Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 +0200 HÉTFŐTŐL AZ AKÁC UTCÁBAN IS ELKEZDŐDIK AZ OLTÁS http://szereda.ro/hu/h/2/3187/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">M&aacute;t&oacute;l a K&ouml;z&uuml;zemek Rt. kor&aacute;bbi sz&eacute;khely&eacute;n, az Ak&aacute;c utca 1. sz&aacute;m alatt kialak&iacute;tott olt&aacute;sk&ouml;zpontba is regisztr&aacute;lhatnak a koronav&iacute;rus elleni v&eacute;dőolt&aacute;sra jelentkezők. Az olt&aacute;s h&eacute;tfőtől, febru&aacute;r 15-től kezdődik.</span></p> IT/Tech Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0200 FONTOS TUDNIVALÓK A NEM LAKOSSÁGI ÉS A VEGYES RENDELTETÉSŰ ÉPÜLETEKRŐL http://szereda.ro/hu/h/2/3185/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;koszt&aacute;lya eml&eacute;kezteti az ad&oacute;fizető mag&aacute;nszem&eacute;lyeket, hogy a tulajdonukban vegyes rendeltet&eacute;sű &eacute;p&uuml;letek bejelent&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje 2021. m&aacute;rcius 15-ig. Ugyanakkor a 2015. december 31. &oacute;ta &uacute;jra nem &eacute;rt&eacute;kelt nem lakoss&aacute;gi rendeltet&eacute;sű, valamint vegyes rendeltet&eacute;sű ingatlanok eset&eacute;ben 2021. m&aacute;rcius 31. a fel&eacute;rt&eacute;kel&eacute;si hat&aacute;ridő.</span></p> IT/Tech Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0200 KETTES, AZAZ SÁRGA FORGATÓKÖNYVVEL KEZDŐDIK HÉTFŐN AZ ISKOLA CSÍKSZEREDÁBAN http://szereda.ro/hu/h/2/3183/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az iskolakezd&eacute;sre vonatkoz&oacute;, azonban a j&aacute;rv&aacute;nytani besorol&aacute;st&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző besorol&aacute;s szerint Cs&iacute;kszered&aacute;ban a s&aacute;rgak&eacute;nt is emlegetett kettes forgat&oacute;k&ouml;nyv szerint indul h&eacute;tfőn a m&aacute;sodik iskolai f&eacute;l&eacute;v. Egyetlen kiv&eacute;tellel valamennyi tanint&eacute;zm&eacute;nynek lehetős&eacute;ge van a kezd&eacute;sre, a Venczel J&oacute;zsef Szakk&ouml;z&eacute;piskola di&aacute;kjai mind online oktat&aacute;sban maradnak.</span></p> IT/Tech Fri, 05 Feb 2021 00:00:00 +0200 ÚJABB HUSZONEGY TÖMBHÁZ HŐSZIGETELÉSÉRE KÉSZÜL CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/3177/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Miut&aacute;n az elm&uacute;lt k&eacute;t esztendőben huszonegy t&ouml;mbh&aacute;z hőszigetel&eacute;s&eacute;nek kivitelez&eacute;se kezdőd&ouml;tt el, a v&aacute;rosh&aacute;za ugyanennyi lak&oacute;&eacute;p&uuml;let fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;l finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;st al&aacute;&iacute;rni t&ouml;bb mint 40 milli&oacute; lej &eacute;rt&eacute;kben. Az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let a janu&aacute;r 29-i soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n elők&eacute;sz&iacute;tette a szerződ&eacute;sk&ouml;t&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges felt&eacute;teleket.</span></p> IT/Tech Fri, 29 Jan 2021 00:00:00 +0200 112 FOTÓ, 42 INSTAGRAM FELHASZNÁLÓ, 11 798 KEDVELÉS http://szereda.ro/hu/h/2/3174/index Díjazták a #csíkszereda2020 fotópályázat legjobbjait<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az Instagram k&eacute;pmegoszt&oacute;n a december 18.&ndash;janu&aacute;r 17. időszakban meghirdetett fot&oacute;p&aacute;ly&aacute;zat c&eacute;lja az volt, hogy a p&aacute;ly&aacute;z&oacute;k f&eacute;nyk&eacute;pei r&eacute;v&eacute;n &ouml;r&ouml;k&iacute;ts&eacute;k meg 2020-at, amely minden cs&iacute;kszeredai sz&aacute;m&aacute;ra rendk&iacute;v&uuml;li &eacute;v volt. A polg&aacute;rmesteri hivatal ilyen m&oacute;don szeretett volna az ut&oacute;kor sz&aacute;m&aacute;ra k&eacute;pes kr&oacute;nik&aacute;t k&eacute;sz&iacute;teni.</span></p> IT/Tech Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0200 MAGYAR KULTÚRA NAPJA: VÁLTOZATOS VÁLASZTÉK http://szereda.ro/hu/h/2/3173/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;pműv&eacute;szet, a sz&iacute;nj&aacute;tsz&aacute;s &eacute;s a cs&aacute;ng&oacute; kult&uacute;ra is fontos szerepet kap janu&aacute;r 22-&eacute;n, a magyar kult&uacute;ra napj&aacute;n Cs&iacute;kszered&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDÁBAN IS ELKEZDŐDÖTT A VÉDŐOLTÁSOK BEADÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/3171/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az első cs&iacute;kszeredai olt&aacute;sk&ouml;zpont megnyit&aacute;s&aacute;val elkezdőd&ouml;tt az &uacute;j t&iacute;pus&uacute; koronav&iacute;rus elleni v&eacute;dőolt&aacute;sok bead&aacute;s&aacute;nak m&aacute;sodik szakasza. Napokon bel&uuml;l ny&iacute;lnak a v&aacute;rosh&aacute;za &aacute;ltal kialak&iacute;tott k&ouml;zpontok is.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 +0200 JÖVŐ HÉTEN CSÍKSZEREDÁBAN IS KEZDŐDNEK AZ OLTÁSOK http://szereda.ro/hu/h/2/3167/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda h&aacute;rom olt&aacute;sk&ouml;zpontja k&ouml;z&uuml;l kettő a k&ouml;vetkező h&eacute;ten, a harmadik pedig janu&aacute;r 25-&eacute;n, h&eacute;tfőn ny&iacute;lik meg. Ezzel elkezdődik a lakoss&aacute;g sz&eacute;lesebb k&ouml;rű beolt&aacute;sa az &uacute;j t&iacute;pus&uacute; koronav&iacute;rus ellen.</span></p> IT/Tech Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0200 KÖZÖSEN A BIZTONSÁGOS TÉLI KÖZLEKEDÉSÉRT http://szereda.ro/hu/h/2/3165/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A megszokotthoz k&eacute;pest megk&eacute;sve, de a mindennapjaink r&eacute;sz&eacute;v&eacute; v&aacute;lt a h&oacute;, ezzel egy&uuml;tt a h&oacute;eltakar&iacute;t&aacute;s is. A polg&aacute;rmesteri hivatal &eacute;s a h&oacute;takar&iacute;t&aacute;ssal megb&iacute;zott Eco-Cs&iacute;k Kft. teszi a dolg&aacute;t, de a biztons&aacute;gos k&ouml;zleked&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben meg kell tenni&uuml;k a től&uuml;k telhetőt mind a j&aacute;rművezetőknek, mind az ingatlantulajdonosoknak mind v&aacute;ros lak&oacute;inak.</span></p> IT/Tech Tue, 12 Jan 2021 00:00:00 +0200