Csíkszereda http://szereda.ro/ Mon, 20 Sep 2021 12:25:28 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . FOLYAMATBAN AZ UNIÓS SEGÉLYEK KIOSZTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/3374/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga t&aacute;j&eacute;koztatja a szoci&aacute;lis t&aacute;mogat&aacute;sban, valamint a csal&aacute;di p&oacute;tl&eacute;kban r&eacute;szes&uuml;lőket, hogy folyamatban van az Eur&oacute;pai Uni&oacute; &aacute;ltal biztos&iacute;tott higi&eacute;niai- &eacute;s &eacute;lelmiszer-seg&eacute;lycsomagok &aacute;tad&aacute;sa.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 17 Sep 2021 00:00:00 +0200 MUTATJUK A KÖNYVEKET! – ELKEZDŐDÖTT A 6. CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR http://szereda.ro/hu/h/2/3373/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Iacute;r&oacute;k &eacute;s olvas&oacute;k, kiad&oacute;k &eacute;s k&ouml;nyvkereskedők, nem utols&oacute;sorban n&eacute;pes gyermeksereg t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban elkezdőd&ouml;tt a 6. Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r. A megnyit&oacute;n S&oacute;gor Enikő alpolg&aacute;rmester &eacute;s M&aacute;rton L&aacute;szl&oacute; &iacute;r&oacute; k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte az egybegyűlteket, majd a Kal&aacute;ka j&oacute;l ismert dallamai csend&uuml;ltek fel.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Sep 2021 00:00:00 +0200 BEMUTATTÁK A CSÍKSZEREDAI HELYI RENDŐRSÉG IGAZGATÓJÁT http://szereda.ro/hu/h/2/3371/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Korodi Attila polg&aacute;rmester bemutatta Dombi Gyul&aacute;t, a Cs&iacute;kszeredai Helyi Rendőrs&eacute;g j&ouml;vendőbeli igazgat&oacute;j&aacute;t. A mai sajt&oacute;esem&eacute;nyen az el&ouml;lj&aacute;r&oacute; r&aacute;mutattott: a k&ouml;zigazgat&aacute;sban j&aacute;rtas, a sportban eredm&eacute;nyes, k&ouml;ztiszteletben &aacute;ll&oacute; szem&eacute;ly &eacute;p&iacute;theti fel az &uacute;j int&eacute;zm&eacute;nyt. A helyi rendőrs&eacute;g t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a k&ouml;zrend, a k&ouml;zbiztons&aacute;g, a k&ouml;rnyezetv&eacute;delem ter&eacute;n fejti ki tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t, amely a vezető szerint csak m&aacute;s int&eacute;zm&eacute;nyekkel egy&uuml;ttműk&ouml;dve v&aacute;lthat hat&eacute;konny&aacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 16 Sep 2021 00:00:00 +0200 IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSTÁMOGATÁS A 2021–2022-ES IDÉNYRE http://szereda.ro/hu/h/2/3368/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis igazgat&oacute;s&aacute;ga szeptember 15-től kezdve fogadja &ndash;elsősorban e-mailen &ndash; a 2021. november 1. &eacute;s 2022. m&aacute;rcius 31. k&ouml;z&ouml;tti id&eacute;nyre a fűt&eacute;st&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relmeket. Azon csal&aacute;doknak &eacute;s egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; szem&eacute;lyeknek, akik lak&aacute;sfűt&eacute;sre <strong>t&aacute;vhőt, f&ouml;ldg&aacute;zt, tűzif&aacute;t, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos energi&aacute;t</strong> haszn&aacute;lnak, az al&aacute;bbiakban ismertetett felt&eacute;teleknek kell eleget tenni&uuml;k a t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200 KÉT NAP MÚLVA MEGNYITJA KAPUIT A 6. CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR http://szereda.ro/hu/h/2/3366/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Elrugaszkod&aacute;st k&iacute;n&aacute;l a mindennapjainkat meghat&aacute;roz&oacute; rutinszerű &eacute;let&uuml;nkből a cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, szeptember 16-&aacute;n kezdődő 6. Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r. Erről biztos&iacute;totta a sajt&oacute;n kereszt&uuml;l a k&ouml;nyvbar&aacute;tokat Korodi Attila polg&aacute;rmester. A k&ouml;nyves rendezv&eacute;ny n&eacute;gy napon kereszt&uuml;l k&ouml;nyvekkel, irodalommal, k&ouml;nyvbemutat&oacute;kkal, k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gtal&aacute;lkoz&oacute;kkal, p&oacute;diumbesz&eacute;lget&eacute;sekkel &eacute;s zen&eacute;vel t&ouml;lti meg az Erőss Zsolt Ar&eacute;n&aacute;t.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Sep 2021 00:00:00 +0200 EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB A LEGLÁTVÁNYOSABB CSÍKSZEREDAI JÁTSZÓTÉRHEZ http://szereda.ro/hu/h/2/3364/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a legut&oacute;bbi &uuml;l&eacute;s&eacute;n elfogadta a Lend&uuml;let s&eacute;t&aacute;ny 7. sz&aacute;m szomsz&eacute;ds&aacute;g&aacute;ban levő z&ouml;ld&ouml;vezet fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;nak az előterv&eacute;t, &iacute;gy egy l&eacute;p&eacute;ssel k&ouml;zelebb ker&uuml;lt Cs&iacute;kszereda ahhoz, hogy a leg&uacute;jabb trendeknek megfelelő j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;rrel b&uuml;szk&eacute;lkedhessen. A t&eacute;r minden koroszt&aacute;lynak kikapcsol&oacute;d&aacute;si lehetős&eacute;get biztos&iacute;t.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 30 Aug 2021 00:00:00 +0200 FONTOS DÖNTÉSEK SZÜLETTEK OKTATÁSI TÉREN http://szereda.ro/hu/h/2/3362/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;j tipegő csoport indul, a felső tagozatos Waldorf-oktat&aacute;s egy r&eacute;sze a v&aacute;rosk&ouml;zpontban folytat&oacute;dik, fejlesztik az &ouml;nkorm&aacute;nyzati b&ouml;lcsőd&eacute;t &eacute;s kezdődhet a Micimack&oacute; Napk&ouml;zi Otthon fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa kivitelez&eacute;s&eacute;nek k&ouml;zbeszerz&eacute;se &ndash; egyebek mellett ezekről d&ouml;nt&ouml;ttek a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat mai &uuml;l&eacute;s&eacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 27 Aug 2021 00:00:00 +0200 TERMELŐCSARNOKOT HOZNA LÉTRE A CAOLA CSÍKSZEREDÁBAN http://szereda.ro/hu/h/2/3360/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si sz&aacute;nd&eacute;knyilatkozatot &iacute;rt al&aacute; Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala, a magyarorsz&aacute;gi Caola Kozmetikai &eacute;s H&aacute;ztart&aacute;si Vegyipari Zrt. &eacute;s a Sapientia EMTE Cs&iacute;kszereda Kara. A m&aacute;sodik legr&eacute;gebbi magyar tulajdon&uacute; v&aacute;llalkoz&aacute;s termelőcsarnokot hozna l&eacute;tre Cs&iacute;kszered&aacute;ban z&ouml;ldmezős beruh&aacute;z&aacute;sk&eacute;nt.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 27 Aug 2021 00:00:00 +0200 A LIVIU REBREANU ÉS A VENCZEL JÓZSEF ISKOLA DIÁKJAI IS MEGÚJULT ÉPÜLETBEN KEZDHETIK A TANÉVET http://szereda.ro/hu/h/2/3358/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">V&eacute;g&eacute;hez k&ouml;zeledik az elm&uacute;lt &eacute;vek leg&aacute;tfog&oacute;bb tanint&eacute;zet-fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si sorozata. Az eur&oacute;pai uni&oacute;s t&aacute;rsfinansz&iacute;roz&aacute;sb&oacute;l meg&uacute;jul&oacute; tizenegy tanint&eacute;zm&eacute;nyből m&aacute;r csak n&eacute;gy v&aacute;r befejez&eacute;sre, szerd&aacute;n &eacute;s cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n &aacute;tv&eacute;telezt&eacute;k ugyanis sorban a hatodik &eacute;s hetedik korszerűs&iacute;tett iskola&eacute;p&uuml;letet. A Liviu Rebreanu &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola &eacute;s a Venczel J&oacute;zsef Szakk&ouml;z&eacute;piskola &uacute;j k&ouml;nt&ouml;sben n&eacute;z az 2021/2022-es tan&eacute;v el&eacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0200 INGYENES SZÉLESSÁVÚ WIFI CSÍKSZEREDA KÖZPONTJÁBAN http://szereda.ro/hu/h/2/3356/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A WIFI4EU program j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l egyetlen kattint&aacute;ssal ingyenesen el&eacute;rhetőv&eacute; v&aacute;lt Cs&iacute;kszereda k&ouml;zpontj&aacute;ban a sz&eacute;less&aacute;v&uacute; internet. A csatlakoz&aacute;s nem ig&eacute;nyel regisztr&aacute;ci&oacute;t, &eacute;s lehetőv&eacute; teszi, hogy a h&aacute;l&oacute;zatok k&ouml;zti v&aacute;lt&aacute;sok helyett ugyanazon forr&aacute;sb&oacute;l haszn&aacute;lhass&aacute;k az internetet az arra j&aacute;r&oacute;k. Cs&iacute;kszereda ezzel &uacute;jabb l&eacute;p&eacute;st tett az okos t&ouml;rekv&eacute;sek ter&eacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Pro Urbe díj Gábos Endrének és György Attilának http://szereda.ro/hu/h/2/3355/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;llamalap&iacute;t&oacute; Szent Istv&aacute;n &eacute;s a magyarok kenyer&eacute;nek &uuml;nnepe alkalm&aacute;b&oacute;l Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere, Korodi Attila Pro Urbe d&iacute;jat adom&aacute;nyozott G&aacute;bos Endre hivat&aacute;sos n&eacute;pt&aacute;ncos, oktat&oacute;, valamint Gy&ouml;rgy Attila &iacute;r&oacute;, publicista, szerkesztő r&eacute;sz&eacute;re. Gratul&aacute;lunk az elismer&eacute;shez! Kettej&uuml;k laud&aacute;ci&oacute;ja al&aacute;bb olvashat&oacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 20 Aug 2021 00:00:00 +0200 SZÖVETSÉGKÖTÉS A KENYÉR ÁLTAL AUGUSZTUS 20-ÁN http://szereda.ro/hu/h/2/3354/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Első alkalommal szervez Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &uuml;nnepi rendezv&eacute;nysorozatot augusztus 20-&aacute;n, amikor magyarokk&eacute;nt kettős &uuml;nnepet &uuml;l&uuml;nk: &aacute;llamalap&iacute;t&oacute; kir&aacute;lyunk napj&aacute;t &eacute;s a mindennapi kenyer&uuml;nk &uuml;nnep&eacute;t. Teszi az &ouml;nkorm&aacute;nyzat ezt &uacute;gy, hogy rendhagy&oacute; &eacute;s egyedi m&oacute;don egy m&eacute;lyebb, szellemi-&eacute;rtelmi kontextusba helyezi az esem&eacute;nyt, azt az alapsz&aacute;nd&eacute;kot fogalmazva meg,hogy &eacute;vente k&ouml;ttessen sz&ouml;vets&eacute;g k&ouml;zt&uuml;nk is a nemzet sz&eacute;tdarabolts&aacute;ga ellen&eacute;re, a politikai hat&aacute;rok f&ouml;l&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Tue, 17 Aug 2021 00:00:00 +0200 HÓNAPOKON BELÜL ELKÉSZÜLHET A SZÍVKATÉTERES KÖZPONTOT http://szereda.ro/hu/h/2/3353/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Ak&aacute;r m&aacute;r id&eacute;n megnyithatj&aacute;k a magyar korm&aacute;nyt&aacute;mogat&aacute;sb&oacute;l l&eacute;trej&ouml;vő cs&iacute;kszeredai kardiol&oacute;giai intervenci&oacute;s k&ouml;zpontot - k&ouml;z&ouml;lte ma sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n N&eacute;meth Zsolt magyar orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, a k&uuml;l&uuml;gyi bizotts&aacute;g eln&ouml;ke, aki Korodi Attila polg&aacute;rmester megh&iacute;v&aacute;s&aacute;ra &eacute;rkezett v&aacute;rosunkba.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 17 Aug 2021 00:00:00 +0200 ÚJRAASZFALTOZZÁK A DECEMBERI FORRADALOM UTCÁT http://szereda.ro/hu/h/2/3351/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Alapos jav&iacute;t&aacute;son esik &aacute;t a k&ouml;vetkező hetekben a Decemberi forradalom utca: &uacute;jraaszfaltozz&aacute;k az &uacute;ttestet, egyik szakaszon pedig a j&aacute;rda is meg&uacute;jul &ndash; a jav&iacute;t&aacute;s idej&eacute;re időszakos &uacute;tlez&aacute;r&aacute;sokkal kell sz&aacute;molni. A ny&aacute;ri karbantart&aacute;snak ez lesz a fő helysz&iacute;ne, de aszfaltoz&aacute;s kezdődik a Nicolae Bălcescu utc&aacute;ban &eacute;s a Sz&eacute;k &uacute;tj&aacute;n is.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 13 Aug 2021 00:00:00 +0200 ELŐKÉSZÜLETBEN A KÖVETKEZŐ HŐSZIGETELÉSI PROGRAM http://szereda.ro/hu/h/2/3349/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A 2021&ndash;2027-es időszakra vonatkoz&oacute; eur&oacute;pai uni&oacute;s finansz&iacute;roz&aacute;si peri&oacute;dus, illetve az uni&oacute;s helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si terv r&eacute;v&eacute;n el&eacute;rhető, hogy a hőszigetelt t&ouml;mbh&aacute;zak ar&aacute;nya Cs&iacute;kszered&aacute;ban el&eacute;rje az &ouml;tven sz&aacute;zal&eacute;kot. A lak&aacute;stulajdonosi t&aacute;rsul&aacute;sok szeptember 10-ig jelezhetik r&eacute;szv&eacute;teli sz&aacute;nd&eacute;kukat.</span></p> IT/Tech Fri, 13 Aug 2021 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSRA KELL SZÁMÍTANI A REFORMÁTUS TEMPLOM MELLETTI KÖRFORGALOMNÁL http://szereda.ro/hu/h/2/3347/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ma d&eacute;lut&aacute;nt&oacute;l, de legk&eacute;sőbb holnap reggeltől lez&aacute;rj&aacute;k a M&aacute;rton &Aacute;ron, Hunyadi J&aacute;nos &eacute;s Decemberi forradalom utca tal&aacute;lkoz&aacute;s&aacute;n&aacute;l l&eacute;vő k&ouml;rforgalom egy r&eacute;sz&eacute;t. A Hunyadi J&aacute;nos utc&aacute;b&oacute;l &eacute;rkezők csak Taploca fel&eacute; &eacute;s a Decemberi forradalom utc&aacute;ba fordulhatnak. A M&aacute;rton &Aacute;ron utc&aacute;b&oacute;l, Taploca felől csak a Decemberi forradalom utc&aacute;n folytathatj&aacute;k &uacute;tjukat az aut&oacute;sok, &eacute;s a Decemberi forradalom utca jobbra tart&oacute; s&aacute;vj&aacute;n sem lehet majd k&ouml;zlekedni.</span></p> IT/Tech Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200 FUTÓFESZTIVÁLRA KÉSZÜL CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/3345/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Sz&eacute;lesk&ouml;rű m&eacute;diakamp&aacute;ny előzi meg, kultur&aacute;lis &eacute;s gasztron&oacute;miai k&iacute;s&eacute;rőprogramok teszik gazdagabb&aacute;, r&aacute;ad&aacute;sul a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r is kieg&eacute;sz&iacute;ti a szeptember 17&ndash;18-i Cs&iacute;kszeredai Fut&oacute;fesztiv&aacute;lt (Running Festival Cs&iacute;kszereda powered by &Scaron;koda). A szervezők mintegy 1500 fut&oacute;ra sz&aacute;m&iacute;tanak. Mert ez t&ouml;bb lesz mint egy fut&oacute;verseny!</span></p> IT/Tech Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200 KEZDŐDIK A CSÍKSZEREDAI VÁSÁRNAPOK! http://szereda.ro/hu/h/2/3343/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A mai nappal kezdet&eacute;t veszi a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;s&aacute;rNapok! A r&eacute;szletes program <strong><a href="https://tinyurl.com/vheu2j6e" target="_blank">megtekinthető itt</a>.</strong></span><br /><br /><br /></p> IT/Tech Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 CSÜTÖRTÖKTŐL FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK CSÍKSZEREDÁBAN http://szereda.ro/hu/h/2/3341/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi K&ouml;rverseny &eacute;s a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;s&aacute;rnapok idej&eacute;n forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sok l&eacute;pnek &eacute;rv&eacute;nybe a v&aacute;ros t&ouml;bb utc&aacute;j&aacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 04 Aug 2021 00:00:00 +0200 SZÚNYOG- ÉS KULLANCSIRTÁS LESZ SZERDÁN SÖTÉTEDÉS UTÁN http://szereda.ro/hu/h/2/3339/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak megrendel&eacute;s&eacute;re rovarirt&aacute;st v&eacute;geznek augusztus 4-&eacute;n, szerda este a v&aacute;ros k&ouml;zter&uuml;letein. A beavatkoz&aacute;s kifejezetten a sz&uacute;nyogok &eacute;s a kullancsok ellen t&ouml;rt&eacute;nik.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 03 Aug 2021 00:00:00 +0200