Csíkszereda http://szereda.ro/ Wed, 08 Apr 2020 03:10:25 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY: SZIGORÍTJÁK A PIACI KERESKEDÉST http://szereda.ro/hu/h/2/2816/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t kiv&eacute;tellel k&ouml;zter&uuml;leten &eacute;s mag&aacute;nter&uuml;leten egyar&aacute;nt betiltj&aacute;k a piaci t&iacute;pus&uacute; keresked&eacute;st Cs&iacute;kszered&aacute;ban, &eacute;s sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n Hargitaf&uuml;rdőn hoznak l&eacute;tre &uacute;jabb karant&eacute;n&ouml;vezeteket &ndash; d&ouml;nt&ouml;ttek a Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g &aacute;prilis 6-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0200 TELJES GŐZZEL HALAD A LÉPCSŐHÁZAK FERTŐTLENÍTÉSE http://szereda.ro/hu/h/2/2813/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Ak&aacute;r m&aacute;r holnap befejezhetik a l&eacute;pcsőh&aacute;zak k&ouml;z&ouml;s fel&uuml;letei fertőtlen&iacute;t&eacute;s&eacute;nek első k&ouml;r&eacute;t, &eacute;s c&eacute;legyenesben van a fertőtlen&iacute;tő-adagol&oacute;k megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;sa is. &Aacute;llateledel-szak&uuml;zlet ny&iacute;lhat a F&eacute;szek kereskedelmi k&ouml;zpontban, a Promen&aacute;don pedig ideiglenes piacon szolg&aacute;lhatj&aacute;k ki a cs&iacute;kszeredaiakat a helyi termelők &ndash; &ouml;sszegezhetők a Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g &aacute;prilis 2-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n elhangzottak.</span></p> IT/Tech Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 +0200 TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS: PÓTOLJÁK A KIMARADT HELYSZÍNEKET http://szereda.ro/hu/h/2/2811/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Ezen a h&eacute;ten tartj&aacute;k a be&uuml;temezett programot, a m&uacute;lt heti h&aacute;romnapos k&eacute;nyszersz&uuml;net alkalm&aacute;val kimaradt utc&aacute;kat, &ouml;vezeteket pedig a j&ouml;vő h&eacute;t folyam&aacute;n p&oacute;tolj&aacute;k. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak &eacute;s az Eco-Cs&iacute;k hullad&eacute;kgazd&aacute;lkod&aacute;si v&aacute;llalatnak a v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő akci&oacute;ja keret&eacute;ben egyben fertőtlen&iacute;tik is az utc&aacute;kat.</span></p> IT/Tech Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0200 KITOLTÁK A BEFIZETÉSI HATÁRIDŐT http://szereda.ro/hu/h/2/2808/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 2020/29-es s&uuml;rgőss&eacute;gi korm&aacute;nyrendelet &eacute;rtelm&eacute;ben 2020. j&uacute;nius 30-ig kitolt&aacute;k a kedvezm&eacute;nyes ad&oacute;fizet&eacute;s lehetős&eacute;g&eacute;t, valamint az első f&eacute;l&eacute;vi ad&oacute;k befizet&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;ridej&eacute;t. A rendelet azok sz&aacute;m&aacute;ra ny&uacute;jt nagy seg&iacute;ts&eacute;get, akik csak szem&eacute;lyesen tudj&aacute;k t&ouml;rleszteni az &eacute;p&uuml;let-, a telek- &eacute;s a g&eacute;pkocsiad&oacute;jukat, a p&eacute;nzt&aacute;rak z&aacute;rva tart&aacute;sa miatt azonban nincs erre lehetős&eacute;g&uuml;k.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0200 LÉLEGEZTETŐGÉPEKET VÁSÁROL A POLGÁRMESTERI HIVATAL http://szereda.ro/hu/h/2/2807/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala h&eacute;t l&eacute;legeztetőg&eacute;pet k&eacute;sz&uuml;l v&aacute;s&aacute;rolni a Cs&iacute;kszeredai Megyei S&uuml;rgőss&eacute;gi K&oacute;rh&aacute;znak. A v&aacute;ls&aacute;ghelyzet kezel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben 13 r&eacute;szre osztott&aacute;k a megyesz&eacute;khelyet, a F&eacute;szek kereskedelmi k&ouml;zpontban megny&iacute;lhatott h&aacute;rom &uacute;j egys&eacute;g, a l&eacute;pcsőh&aacute;zakban elhelyezendő fertőtlen&iacute;tők &bdquo;k&uuml;ldet&eacute;s&eacute;t&rdquo; azonban alkalmazhatatlan jogszab&aacute;lynak l&aacute;tj&aacute;k &ndash; foglalta &ouml;ssze a Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g m&aacute;rcius 30-i &uuml;l&eacute;s&eacute;nek d&ouml;nt&eacute;seit R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester, a bizotts&aacute;g eln&ouml;ke.</span></p> IT/Tech Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA MINDENT MEGTESZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKÉRT http://szereda.ro/hu/h/2/2805/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb int&eacute;zked&eacute;seket nem vezetnek be egyelőre Cs&iacute;kszered&aacute;ban, de kiemelten figyelnek az eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi dolgoz&oacute;kra &eacute;s az idősekre, ugyanakkor biztons&aacute;gba helyezik a hajl&eacute;ktalanokat is.</span></p> IT/Tech Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 +0200 TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS: ENGEDMÉNYEKKEL, DE FOLYTATÓDIK http://szereda.ro/hu/h/2/2803/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A kij&aacute;r&aacute;si tilalom bevezet&eacute;se megnehez&iacute;ti az &aacute;ltal&aacute;nos tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;s menet&eacute;t, ennek ellen&eacute;re Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala m&aacute;rcius 26-t&oacute;l folytatja az Eco-Cs&iacute;k Kft.-vel a k&ouml;ztisztas&aacute;gi, portalan&iacute;t&aacute;si munk&aacute;t. A kij&aacute;r&aacute;si tilalom &eacute;rtelm&eacute;ben nem v&aacute;rhat&oacute; el a g&eacute;pkocsi-tulajdonosokt&oacute;l, hogy kifejezetten az aut&oacute; m&aacute;shov&aacute; parkol&aacute;s&aacute;&eacute;rt elhagyj&aacute;k a lak&aacute;sukat, ez&eacute;rt a polg&aacute;rmesteri hivatal nem fog aut&oacute;kat elsz&aacute;ll&iacute;ttatni. Ugyanakkor tisztelettel k&eacute;ri az aut&oacute;tulajdonosokat, hogy amennyiben a takar&iacute;t&aacute;s napj&aacute;n haszn&aacute;lj&aacute;k az aut&oacute;jukat, lehetőleg ne parkoljanak a be&uuml;temezett utc&aacute;kban.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0200 RÉSZLEGESEN BEZÁRATTAK KÉT ÜZLETKÖZPONTOT http://szereda.ro/hu/h/2/2798/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Tulip&aacute;n &Aacute;ruh&aacute;zban &eacute;s a piaccsarnok f&ouml;l&ouml;tti &uuml;zletk&ouml;zpontban m&aacute;t&oacute;l csak az &eacute;lelmiszereket, gy&oacute;gyszereket, tiszt&iacute;t&oacute;szereket &eacute;s &aacute;llateledelt &aacute;rus&iacute;t&oacute; &uuml;zletek tarthatnak nyitva. A polg&aacute;rmesteri hivatal ugyanakkor v&eacute;dőmaszkkal &eacute;s v&eacute;dők&ouml;pennyel seg&iacute;ti a frissen l&eacute;trehozott fogorvosi &aacute;lland&oacute; &uuml;gyeletet.</span></p> IT/Tech Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0200 FELFÜGGESZTJÜK A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST http://szereda.ro/hu/h/2/2794/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">T&aacute;j&eacute;koztatjuk Cs&iacute;kszereda lakoss&aacute;g&aacute;t, hogy a kedvezőtlen időj&aacute;r&aacute;si viszonyok miatt m&aacute;t&oacute;l, m&aacute;rcius 23-t&oacute;l kezdődően h&aacute;rom napra felf&uuml;ggesztj&uuml;k a tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;st. Legk&ouml;zelebb &ndash; ha az időj&aacute;r&aacute;s megengedi &ndash; cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n takar&iacute;tunk, &eacute;s folytatjuk a munk&aacute;t az ismert program szerint. A havaz&aacute;s miatt kimaradt utc&aacute;k, &ouml;vezetek takar&iacute;t&aacute;s&aacute;ra visszat&eacute;r&uuml;nk &aacute;prilis 3. ut&aacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A mag&aacute;nh&aacute;zak lak&oacute;i eset&eacute;ben a m&aacute;rcius 25-től, szerd&aacute;t&oacute;l kezdődő lomtalan&iacute;t&aacute;s menet&eacute;t nem befoly&aacute;solja a nagytakar&iacute;t&aacute;s felf&uuml;ggeszt&eacute;se. K&eacute;rj&uuml;k a lakoss&aacute;got, hogy a bej&aacute;ratott hullad&eacute;ksz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si napon helyezz&eacute;k ki a kapujuk el&eacute; a lomtalan&iacute;t&aacute;sb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; hullad&eacute;kaikat!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket!</span></p> IT/Tech Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0200 KORONAVÍRUS MEGFÉKEZÉSE: BEZÁRJÁK A JÁTSZÓTEREKET http://szereda.ro/hu/h/2/2792/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g m&aacute;rcius 19-&eacute;n h&aacute;rom &uacute;j hat&aacute;rozattal l&eacute;pett fel a koronav&iacute;rus terjed&eacute;se ellen. Szolg&aacute;ltat&aacute;s indul az idősek megseg&iacute;t&eacute;s&eacute;re, megtiltj&aacute;k a j&aacute;tsz&oacute;terek haszn&aacute;lat&aacute;t &eacute;s felf&uuml;ggesztik a hargitaf&uuml;rdői aut&oacute;buszj&aacute;ratot is.</span></p> IT/Tech Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0200 FELÚJÍTJÁK AZ OCTAVIAN GOGA FŐGIMNÁZIUM BENTLAKÁSÁT http://szereda.ro/hu/h/2/2790/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Al&aacute;&iacute;rt&aacute;k az Octavian Goga Főgimn&aacute;zium bentlak&aacute;s&aacute;nak fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t szolg&aacute;l&oacute; kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;st. A munk&aacute;t v&aacute;rhat&oacute;an a j&ouml;vő h&eacute;t folyam&aacute;n kezdik el &eacute;s f&eacute;l&eacute;v alatt fejezik be.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0200 HIVATALOS INFORMÁCIÓK ELSŐ KÉZBŐL http://szereda.ro/hu/h/2/2788/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Napr&oacute;l napra szigor&uacute;bb int&eacute;zked&eacute;sekkel tal&aacute;ljuk szembe magunkat a koronv&iacute;rus-fertőz&eacute;s lass&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben. A rom&aacute;n korm&aacute;ny a nem val&oacute;s inform&aacute;ci&oacute;k terjed&eacute;s&eacute;nek, illetve az ez &aacute;ltal okozott p&aacute;nikhangulat megakad&aacute;lyoz&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben egy k&uuml;l&ouml;n honlapot hozott l&eacute;tre, ahol val&oacute;s inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;ak. Legyen sz&oacute; a napi esetekről, a hivatalos sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;kr&oacute;l, a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző miniszt&eacute;riumok &aacute;ltal kiadott rendeletekről, inform&aacute;ci&oacute;kr&oacute;l. Ez a gyűjtőoldal https://stirioficiale.ro/informatii c&iacute;men &eacute;rhető el.</span></p> IT/Tech Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0200 ELŐSEGÍTIK AZ ÉLELMISZER-ELLÁTÁS KÖNNYÍTÉSÉT http://szereda.ro/hu/h/2/2786/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g m&aacute;rcius 16-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n h&aacute;rom hat&aacute;rozatot &eacute;s k&eacute;t elvi d&ouml;nt&eacute;st hozott. A legfőbb fejlem&eacute;nyek a lakoss&aacute;gi &eacute;lelmiszer-ell&aacute;t&aacute;s k&ouml;nny&iacute;t&eacute;s&eacute;t seg&iacute;tik elő.</span></p> IT/Tech Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0200 MOBILITÁS: PROJEKTÉRTÉKEKET TETTEK NAPRAKÉSSZÉ http://szereda.ro/hu/h/2/2785/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata m&aacute;rcius 16-&aacute;n soron k&iacute;v&uuml;li tan&aacute;cs&uuml;l&eacute;sen d&ouml;nt&ouml;tt a v&aacute;ros mobilit&aacute;si projektj&eacute;nek bizonyos &eacute;rt&eacute;keiről. A tan&aacute;cs&uuml;l&eacute;sen a Kossuth Lajos utca parkol&oacute;helyeinek megőrz&eacute;s&eacute;&eacute;rt folyamod&oacute;k is felsz&oacute;laltak.</span></p> IT/Tech Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0200 HÉTFŐTŐL FELFÜGGESZTIK AZ VÁROSHÁZI ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT http://szereda.ro/hu/h/2/2783/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A lakoss&aacute;g v&eacute;delme &eacute;rdek&eacute;ben <strong>m&aacute;rcius 16-t&oacute;l, h&eacute;tfőtől m&aacute;rcius 31-ig</strong> &ndash; a meghosszabb&iacute;t&aacute;s lehetős&eacute;g&eacute;vel &ndash; felf&uuml;ggesztenek mindenf&eacute;le &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;latot a polg&aacute;rmesteri hivatalban.</span></p> IT/Tech Fri, 13 Mar 2020 00:00:00 +0200 ÖT ÚJ INTÉZKEDÉS KORONAVÍRUS ÜGYBEN http://szereda.ro/hu/h/2/2781/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A helyi katasztr&oacute;fav&eacute;delmi bizotts&aacute;g m&aacute;rcius 12-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n &ouml;t &uacute;jabb int&eacute;zked&eacute;st foganatos&iacute;tott a koronav&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;nek megakad&aacute;lyoz&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben. A t&eacute;m&aacute;ban R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester &eacute;s F&uuml;leki Zolt&aacute;n alpolg&aacute;rmester sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;t is tartott.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 TOVÁBBI SZIGORÍTÁSOK A KORONAVÍRUS MIATT http://szereda.ro/hu/h/2/2779/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A bel&uuml;gyminiszt&eacute;rium v&eacute;szhelyzeti főigazgat&oacute;s&aacute;ga m&aacute;rcius 11-&eacute;n, szerda reggel &uacute;jabb int&eacute;zked&eacute;seket foganatos&iacute;tott a koronav&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;nek megakad&aacute;lyoz&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben. Tov&aacute;bbi szigor&iacute;t&aacute;sok l&eacute;ptek &eacute;rv&eacute;nybe, ennek &eacute;rtelm&eacute;ben pedig Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala is megtette a sz&uuml;ks&eacute;ges l&eacute;p&eacute;seket.</span></p> IT/Tech Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0200 KÖZBESZERZÉSI „ROBBANÁST” HOZOTT MÁRCIUS ELEJE http://szereda.ro/hu/h/2/2777/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Kivitelezők jelentkeztek m&aacute;rcius első het&eacute;n szinte valamennyi k&ouml;z&eacute;p&uuml;let &eacute;s t&ouml;mbh&aacute;z hőszigetel&eacute;s&eacute;re. Az uni&oacute;s p&eacute;nzből fel&uacute;j&iacute;tand&oacute; iskolai &eacute;p&uuml;letek k&ouml;z&uuml;l m&aacute;r csak kettőre, a t&ouml;mbh&aacute;zak k&ouml;z&uuml;l pedig csak egyre nincs aj&aacute;nlat. A korm&aacute;nyt&aacute;mogat&aacute;sb&oacute;l &eacute;p&iacute;tendő tornatermek helyzete azonban tov&aacute;bbra sem r&oacute;zs&aacute;s. Jelentkezőket v&aacute;rnak a Nagy Istv&aacute;n Műv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola sportterm&eacute;nek licitj&eacute;re is, m&aacute;rcius 17-ig.</span></p> IT/Tech Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0200 MÁRCIUS 15-I RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK http://szereda.ro/hu/h/2/2775/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a v&aacute;ros lakoss&aacute;g&aacute;t, hogy a bel&uuml;gyminiszt&eacute;rium katasztr&oacute;fav&eacute;delmi &uuml;gyoszt&aacute;lya 2020/6-os sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata &eacute;rtelm&eacute;ben elmaradnak t&ouml;megrendezv&eacute;nyek, &iacute;gy a m&aacute;rcius 15-i k&ouml;zt&eacute;ri rendezv&eacute;nyek is.</span></p> IT/Tech Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0200 MÁRCIUS 16-ÁN KEZDŐDIK AZ ÁLTALÁNOS TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS http://szereda.ro/hu/h/2/2773/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s az Eco-Cs&iacute;k Kft. m&aacute;rcius 16. &eacute;s &aacute;prilis 3. k&ouml;z&ouml;tt szervezi id&eacute;n a hagyom&aacute;nyos tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;st v&aacute;rosunkban. A k&ouml;z&ouml;s v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő akci&oacute;ja mag&aacute;ban foglalja a megyesz&eacute;khely minden utc&aacute;j&aacute;nak, j&aacute;rd&aacute;j&aacute;nak takar&iacute;t&aacute;s&aacute;t, portalan&iacute;t&aacute;s&aacute;t. A nagytakar&iacute;t&aacute;st megelőzően, illetve azzal p&aacute;rhuzamosan elv&eacute;gzik a f&aacute;k metsz&eacute;s&eacute;t, a k&ouml;zter&uuml;leti z&ouml;ld&ouml;vezetek karbantart&aacute;s&aacute;t, az esőv&iacute;zcsatorn&aacute;k kitiszt&iacute;t&aacute;s&aacute;t is. Emellett az utcab&uacute;torzatok (padok, szemetesek, v&eacute;dőker&iacute;t&eacute;sek) &eacute;s a j&aacute;tsz&oacute;terek jav&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, a forgalmi t&aacute;bl&aacute;k esetenk&eacute;nti &uacute;jrafest&eacute;s&eacute;re is sor ker&uuml;l. Ahol sz&uuml;ks&eacute;g van, k&ouml;vez&eacute;si munk&aacute;latokat is v&eacute;geznek a takar&iacute;t&aacute;st k&ouml;vetően.</span></p> IT/Tech Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0200