Csíkszereda http://szereda.ro/ Sat, 23 Jun 2018 20:25:47 EEST . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . MINDEN CSÍKSZEREDAINAK LÁTNIA KELL EZT AZ ELŐADÁST http://szereda.ro/hu/h/2/2303/index A Bekecs Néptáncegyüttes táncszínházi produkciója a Csíki Játékszín műsorán<p><span style="font-size: 12px;">A 2018/19-es sz&iacute;nh&aacute;zi &eacute;vad egyik kiemelt vend&eacute;gelőad&aacute;sa lesz a Bekecs N&eacute;pt&aacute;ncegy&uuml;ttes Ember az embertelens&eacute;gben c&iacute;mű centen&aacute;riumi produkci&oacute;ja. A ny&aacute;r&aacute;dszeredai t&aacute;ncegy&uuml;ttes az elm&uacute;lt sz&aacute;z &eacute;v t&ouml;rt&eacute;nelmi esem&eacute;nyeit t&aacute;ncsz&iacute;nh&aacute;zi eszk&ouml;z&ouml;kkel feldolgoz&oacute; előad&aacute;sa az ősz folyam&aacute;n t&ouml;bb alkalommal is szerepel majd a Cs&iacute;ki J&aacute;t&eacute;ksz&iacute;n b&eacute;rleten k&iacute;v&uuml;li reperto&aacute;rj&aacute;n.&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0200 TÖBB MINT HUSZONHÁROM MILLIÓ LEJ ÉRTÉKŰ SZERZŐDÖTT PÁLYÁZAT http://szereda.ro/hu/h/2/2302/index Nagy Imre Általános Iskola – felújítás előtt<p><span style="font-size: 12px;">Az &ouml;t&ouml;dik &eacute;s egyben az eddigi legnagyobb &eacute;rt&eacute;kű finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;st &iacute;rt&aacute;k al&aacute; az &eacute;rtintett felek j&uacute;nius 20-&aacute;n a Region&aacute;lis Operat&iacute;v Program Keret&eacute;ben. A Nagy Imre &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; p&aacute;ly&aacute;zat &ouml;ssz&eacute;rt&eacute;ke 7.723.509,12 lej.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2018 http://szereda.ro/hu/h/2/2298/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius 4&ndash;12. k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 2018/2019-es tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 36 helyre 69 k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t. <br /></span></p> IT/Tech Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0200 A BUDAPESTI DUNA KARNEVÁLON „TOLMÁCSOLJA” AZ ERDÉLYI AUTENTIKUS NÉPTÁNCOT A HARGITA EGYÜTTES http://szereda.ro/hu/h/2/2297/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Magyarorsz&aacute;gi turn&eacute;ra indult szerda reggel Cs&iacute;kszered&aacute;b&oacute;l a Hargita Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttes, amely a k&ouml;vetkező h&aacute;rom napban Budapesten, a Duna Karnev&aacute;l Nemzetk&ouml;zi Multikultur&aacute;lis Fesztiv&aacute;l k&uuml;lf&ouml;ldi, hivat&aacute;sos fell&eacute;pői k&ouml;z&ouml;tt egyed&uuml;lik&eacute;nt k&eacute;pviseli Erd&eacute;lyt. &Iacute;gy a Cs&iacute;kszereda V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &aacute;ltal fenntartott egy&uuml;ttes k&eacute;t nagysikerű produkci&oacute;j&aacute;t is l&aacute;thatja a Duna Karnev&aacute;l k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge, valamint a t&iacute;znapos programsorozat cs&uacute;cspontj&aacute;t k&eacute;pező G&aacute;laműsoron is fell&eacute;p zenek&iacute;s&eacute;ret&eacute;vel a Hargita egy&uuml;ttes t&aacute;nccsapata.</span></p> IT/Tech Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200 A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI ÚSZTAK A LEGGYORSABBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2296/index Félév végi úszóverseny<p><span style="font-size: 12px;">Tizedik alkalommal &aacute;lltak rajtkőre v&aacute;rosunk &aacute;ltal&aacute;nos iskol&aacute;inak harmadik &eacute;s negyedik oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban szervezett f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyen. A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott "Kori&amp;&uacute;sz&aacute;s" program keret&eacute;ben hat iskola sz&aacute;ztizenh&aacute;rom di&aacute;kja m&eacute;rte &ouml;ssze a f&eacute;l&eacute;v sor&aacute;n elsaj&aacute;t&iacute;tott &eacute;s csiszolt tud&aacute;s&aacute;t t&iacute;z kateg&oacute;ri&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200 NAGYON RÖVID FILMEK A CSÍKI MOZIBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2288/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">4 perc. 4 perc egy pillanat vagy az &ouml;r&ouml;kk&eacute;val&oacute;s&aacute;g. 4 perc alatt &eacute;r el a f&eacute;ny a F&ouml;ldről a Marsra. 4 perc t&uacute;l r&ouml;vid egy j&oacute; dalnak &eacute;s t&uacute;l hossz&uacute; egy rossz zenedarabnak. 4 perc az egyetlen szab&aacute;ly a Tr&egrave;s Court Nagyon R&ouml;vid Filmek Nemzetk&ouml;zi Fesztiv&aacute;lj&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200 GYERMEKNAPI KÖZKORCSOLYÁZÁS http://szereda.ro/hu/h/2/2287/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius 1-je, ha esik, ha f&uacute;j, a gyermekek napja, ezt az igencsak j&oacute; szok&aacute;st, ezt a t&ouml;rv&eacute;nybe foglaltan jogos huszonn&eacute;gy &oacute;r&aacute;t, melyet teljess&eacute;g&eacute;ben fel lehet haszn&aacute;lni arra, hogy a csal&aacute;dok, a gyermekek &eacute;s sz&uuml;lők egy&uuml;ttes ideje legyen, sok orsz&aacute;g &eacute;s m&eacute;g t&ouml;bb &ouml;nkorm&aacute;nyzat j&oacute; ideje betartja.</span></p> IT/Tech Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0200 HÁLÓZAT A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK SIKERESSÉGÉÉRT http://szereda.ro/hu/h/2/2300/index Nemzetközi testvérvárosi pályázat<p><span style="font-size: 12px;">Gyula v&aacute;ros 2017&ndash;2018-as projektj&eacute;nek fő c&eacute;lja, hogy felh&iacute;vja a figyelmet a t&aacute;rsadalmi v&aacute;llalkoz&aacute;sok szerep&eacute;re, műk&ouml;d&eacute;s&eacute;re &eacute;s lehetős&eacute;geire helyi &eacute;s eur&oacute;pai szinten. Fontos, hogy a m&aacute;r műk&ouml;dő v&aacute;llalkoz&aacute;sok k&eacute;pviselői megismerhess&eacute;k m&aacute;s orsz&aacute;gok, telep&uuml;l&eacute;sek j&oacute; gyakorlatait &eacute;s modelljeit, k&ouml;zvetlen partneri &eacute;s &uuml;zleti kapcsolatokat alak&iacute;tsanak ki a testv&eacute;rtelep&uuml;l&eacute;sek h&aacute;l&oacute;zat&aacute;n bel&uuml;l. M&aacute;sfelől a helyi t&aacute;rsadalom akt&iacute;v szereplői konkr&eacute;t ismereteket szerezhessenek a t&aacute;rsadalmi v&aacute;llalkoz&aacute;sok szerep&eacute;ről, mibenl&eacute;t&eacute;ről &eacute;s ezt a saj&aacute;t k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geiben bemutass&aacute;k, egyfajta multiplik&aacute;tor szerepet t&ouml;ltve be.</span></p> IT/Tech Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0200 KÖNYV ZSÖGÖDI NAGY IMRE ÉLETÉNEK MEGHATÁROZÓ, DE KEVÉSBÉ ISMERT TIZENEGY ÉVÉRŐL http://szereda.ro/hu/h/2/2284/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A V&aacute;rosh&aacute;za alkalmilag ki&aacute;ll&iacute;t&oacute;teremm&eacute; alak&iacute;tott gyűl&eacute;sterm&eacute;ben ismerheti meg az &eacute;rdeklődő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g B&aacute;cs B&eacute;la J&aacute;nos &eacute;s R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n a &bdquo;Der Maler Nagy Imre &ndash; A sz&eacute;kely festő &eacute;s az erd&eacute;lyi sz&aacute;szok (1925&ndash;1935) Emil Witting reg&eacute;nyr&eacute;szleteivel&rdquo; c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;t. M&aacute;jus 16-&aacute;n, szerd&aacute;n 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a k&eacute;t szerző e k&ouml;tet &aacute;ltal eml&eacute;kezik a zseni&aacute;lis sz&eacute;kely festőre &eacute;s hajt fejet az egykori erd&eacute;lyi sz&aacute;sz k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g előtt.</span></p> IT/Tech Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200 NÉGY NAP A KÖNYVEK BŰVÖLETÉBEN http://szereda.ro/hu/h/2/2280/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">V&eacute;get &eacute;rt vas&aacute;rnap a Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal szervezett Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r. A r&eacute;sztvevők &ndash; l&aacute;togat&oacute;k, kiad&oacute;k, szerzők, fell&eacute;pők &ndash; visszajelz&eacute;se szerint nagy &eacute;rdeklőd&eacute;sre sz&aacute;mot tart&oacute;, j&oacute;l szervezett, &ouml;r&ouml;met sug&aacute;rz&oacute; rendezv&eacute;nynek volt a r&eacute;szesei.</span></p> IT/Tech Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0200 SZÍNES PROGRAMKAVALKÁD VÁRTA A GYEREKEKET ÉS FELNŐTTEKET A CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR HARMADIK NAPJÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2283/index &nbsp;&nbsp; IT/Tech Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0200 IZGALMAS KULISSZATITKOKRA IS FÉNY DERÜLT A CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR MÁSODIK NAPJÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2282/index &nbsp;&nbsp; IT/Tech Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200 A KÖNYVBE FOGÓDZNI KELL, A KÖNYVET OLVASNI KELL! http://szereda.ro/hu/h/2/2281/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Gyerekeknek sz&oacute;l&oacute; megnyit&oacute;val indult a Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 13 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. &bdquo;Nagyon fontos az, hogy a k&ouml;nyvekbe kapaszkodva felk&eacute;sz&uuml;lj&uuml;nk arra a csod&aacute;s &ouml;rv&eacute;nyre, amely v&aacute;r benn&uuml;nket az &eacute;letben&rdquo; &ndash; fogalmazott a megnyit&oacute;n R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere.</span></p> IT/Tech Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0200 KÖNYVVÁSÁRRA HANGOLÓ FILMVETÍTÉSEK A CSÍKI MOZIBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2277/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r megh&iacute;vottainak alkot&aacute;sai nyom&aacute;n k&eacute;sz&uuml;lt alkot&aacute;sok vet&iacute;t&eacute;s&eacute;vel k&iacute;v&aacute;njuk k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&uuml;nk figyelm&eacute;t a h&eacute;tv&eacute;gi k&ouml;nyves szeml&eacute;re ir&aacute;ny&iacute;tani. M&aacute;jus 8-&aacute;n &eacute;s 9-&eacute;n, kedden &eacute;s szerd&aacute;n gyermekeknek, fiataloknak &eacute;s felnőtteknek sz&oacute;l&oacute; filmek k&eacute;pkock&aacute;i p&ouml;r&ouml;gnek majd a Cs&iacute;ki Mozi v&aacute;szn&aacute;n.</span></p> IT/Tech Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200 EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN http://szereda.ro/hu/h/2/2276/index A Bekecs Néptáncszínház díszbemutatója<p><span style="font-size: 12px;">A m&aacute;jus 9-i ny&aacute;r&aacute;dszeredai ősbemutat&oacute; ut&aacute;n a cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g is r&eacute;szese lehet a 2017-es &eacute;v elej&eacute;n hivat&aacute;sos t&aacute;ncegy&uuml;ttess&eacute; v&aacute;l&oacute; Bekecs N&eacute;pt&aacute;ncsz&iacute;nh&aacute;z leg&uacute;jabb, nagyszab&aacute;s&uacute; produkci&oacute;j&aacute;nak, melyet a centen&aacute;rium eml&eacute;k&eacute;re rendezett Tők&eacute;s Zsolt koreogr&aacute;fus. A 2014-es F&ouml;lsz&aacute;llott a P&aacute;va tehets&eacute;gkutat&oacute; verseny &bdquo;A legjobb hat&aacute;ron t&uacute;li előad&oacute;&rdquo; k&uuml;l&ouml;nd&iacute;j&aacute;t elnyerő t&aacute;ncegy&uuml;ttes Ember az embertelens&eacute;gben c&iacute;mű t&aacute;ncj&aacute;t&eacute;k&aacute;val v&aacute;rja a nagy&eacute;rdeműt m&aacute;jus 13-&aacute;n, vas&aacute;rnap este h&eacute;t &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Szakszervezetek Művelőd&eacute;si H&aacute;z&aacute;ban. A bel&eacute;pő jegyek előv&eacute;telben 15 lej&eacute;rt a bilete.ro oldalon v&aacute;lthat&oacute;k.</span></p> IT/Tech Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200 BÖLCSŐDEI IRATKOZÁS http://szereda.ro/hu/h/2/2274/index 2018 / 2019-es tanév<p><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be a beiratkoz&aacute;s <strong>2018. j&uacute;nius 4&ndash;12.</strong> k&ouml;z&ouml;tt zajlik. K&eacute;rj&uuml;k a sz&uuml;lőket, hogy a beiratkoz&aacute;shoz sz&uuml;ks&eacute;ges iratcsom&oacute;t adj&aacute;k le a fent jelzett időszakban a b&ouml;lcsőde Mihail Sadoveanu utca 1. sz&aacute;m alatt tal&aacute;lhat&oacute; sz&eacute;khely&eacute;n munkanapokon 8.00&ndash;14.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt. </span></p> IT/Tech Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2018 http://szereda.ro/hu/h/2/2271/index Hasznos információk <p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> IT/Tech Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200 IGAZI CSALÁDI ESEMÉNY LESZ A SZÉKELY HOKI MAJÁLIS http://szereda.ro/hu/h/2/2269/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Nem csak sportrendezv&eacute;ny, nem csak j&oacute;t&eacute;konys&aacute;gi esem&eacute;ny, hanem a csal&aacute;dok apraj&aacute;t-nagyj&aacute;t megsz&oacute;l&iacute;t&oacute; tavaszi nap lesz a m&aacute;jus elsejei Sz&eacute;kely hoki maj&aacute;lis Cs&iacute;kszered&aacute;ban. &Eacute;rdemes lesz teh&aacute;t &ndash; a hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;t kihaszn&aacute;lva &ndash; kil&aacute;togatni a V&aacute;k&aacute;r Lajos Műj&eacute;gp&aacute;ly&aacute;ra &eacute;s k&ouml;rny&eacute;k&eacute;re.</span></p> IT/Tech Sun, 29 Apr 2018 00:00:00 +0200 SZÉKELY HOKI MAJÁLIS – Több, mint sportesemény http://szereda.ro/hu/h/2/2268/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Ouml;t&ouml;dik alkalommal m&eacute;ri &ouml;ssze erej&eacute;t Sz&eacute;kelyf&ouml;ld &eacute;s Magyarorsz&aacute;g j&eacute;gkorong-v&aacute;logatottja. A j&oacute;t&eacute;konys&aacute;gi &bdquo;testv&eacute;rmeccs&rdquo; helysz&iacute;ne ez&uacute;ttal Cs&iacute;kszereda lesz, 2018. m&aacute;jus 1-j&eacute;n a V&aacute;k&aacute;r Lajos Műj&eacute;gp&aacute;lya ad otthont a sz&eacute;kely&ndash;magyar j&eacute;gkorong&uuml;nnepnek.</span></p> IT/Tech Sun, 29 Apr 2018 00:00:00 +0200 SAJTÓAKKREDITÁCIÓ http://szereda.ro/hu/h/2/2267/index Székely-magyar jégkorong gála<p class="zoldmezo"><span style="font-size: 12px;">Kedves telev&iacute;zi&oacute;s / r&aacute;di&oacute;s / &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute; koll&eacute;ga!</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Ha szeretne sajt&oacute;akkredit&aacute;ci&oacute;t ig&eacute;nyelni a 2018. m&aacute;jus 1-j&eacute;n 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l kezdődő Sz&eacute;kely-magyar j&eacute;gkorong g&aacute;lam&eacute;rkőz&eacute;sre, k&eacute;rj&uuml;k, hogy neve, telefonsz&aacute;ma &eacute;s e-mail c&iacute;me, illetve az &Ouml;n &aacute;ltal k&eacute;pviselt m&eacute;dium nev&eacute;nek felt&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel jelezze r&eacute;szv&eacute;teli sz&aacute;nd&eacute;k&aacute;t a ferenczykrisztina@szereda.ro e-mail c&iacute;men.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A sajt&oacute;bel&eacute;pő ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2018. &aacute;prilis 26.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0200