Csíkszereda http://szereda.ro/ Sun, 26 Jan 2020 18:09:26 EET . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . AZ ISKOLÁSOKNAK TORNATEREM, A VÁROSLAKÓKNAK ENNÉL TÖBB http://szereda.ro/hu/h/2/2706/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Nagy Istv&aacute;n Műv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola tornaterm&eacute;nek k&eacute;rd&eacute;se r&eacute;g&oacute;ta foglalkoztatja a v&aacute;rosvezet&eacute;st &eacute;s a v&aacute;roslak&oacute;kat is. A polg&aacute;rmesteri hivatalnak az ut&oacute;bbi &eacute;vekben siker&uuml;lt tiszt&aacute;znia a tervezett tornaterem helysz&iacute;n&eacute;nek tulajdonjog&aacute;t, tanulm&aacute;nyokat k&eacute;sz&iacute;ttetett, megterveztette a l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;nyt, sőt r&eacute;szt&aacute;mogat&aacute;st is szerzett r&aacute;. A kivitelez&eacute;sre meghirdetett első k&ouml;zbeszerz&eacute;s azonban sajnos eredm&eacute;nytelen&uuml;l z&aacute;rult. A m&aacute;sodik licitet is ki&iacute;rt&aacute;k, &eacute;s febru&aacute;r 18-ig v&aacute;rj&aacute;k az aj&aacute;nlatokat.</span></p> IT/Tech Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0200 AZ ÜGYELETEZŐ FOGORVOSOK ÉS GYÓGYSZERTÁRAK ELÉRHETŐSÉGEI IS FELLELHETŐK A SZEREDAPPBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2703/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb fejleszt&eacute;sekkel rukkolt elő a cs&iacute;kszeredaiak kedvenc mobiltelefonos alkalmaz&aacute;sa. A SzeredApp turisztikai &eacute;s inform&aacute;ci&oacute;s applik&aacute;ci&oacute;n kereszt&uuml;l t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt az &uuml;gyeletes fog&aacute;szatok &eacute;s gy&oacute;gyszert&aacute;rak list&aacute;ja is fellelhető m&aacute;r, ugyanakkor egy &eacute;rdekes keres&eacute;si funkci&oacute;val is ell&aacute;tt&aacute;k az alkalmaz&aacute;st.</span></p> IT/Tech Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0200 ARANYALMA NAPKÖZI HŐSZIGETELÉSE: ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST http://szereda.ro/hu/h/2/2699/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala janu&aacute;r 20-&aacute;n al&aacute;&iacute;rta az Aranyalma Napk&ouml;zi Otthon hőszigetel&eacute;s&eacute;nek szerződ&eacute;s&eacute;t. A helyi Tectum Company Rt.-vel megk&ouml;t&ouml;tt szerződ&eacute;s &eacute;rt&eacute;ke 5&nbsp;052&nbsp;089,07 lej, a kivitelez&eacute;si idő pedig hat h&oacute;nap.</span></p> IT/Tech Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0200 Ráduly Róbert Kálmán: indulok az előválasztáson http://szereda.ro/hu/h/2/2697/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere janu&aacute;r 21-&eacute;n sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n bejelentette: indul az RMDSZ m&aacute;rcius 7-i előv&aacute;laszt&aacute;s&aacute;n a v&aacute;ros polg&aacute;mesteri tiszts&eacute;g&eacute;&eacute;rt, de nem p&aacute;ly&aacute;zik az RMDSZ v&aacute;rosi szervezet&eacute;nek eln&ouml;ki tiszts&eacute;g&eacute;re.</span></p> IT/Tech Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0200 FOLYTATÓDIK A RONCSAUTÓK ELSZÁLLÍTÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/2691/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">M&aacute;r hetvenegyre emlekedett azon gazd&aacute;tlan vagy elhagyott aut&oacute;k sz&aacute;ma, amelyeket az ut&oacute;bbi h&oacute;napokban Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak munkat&aacute;rsai azonos&iacute;tottak. Janu&aacute;r derek&aacute;ig h&uacute;szat a felsz&oacute;l&iacute;tott tulajdonosok, n&eacute;gyet pedig a v&aacute;rosh&aacute;za sz&aacute;ll&iacute;tott el. A polg&aacute;rmesteri hivatalnak az a sz&aacute;nd&eacute;ka, hogy a tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;s idej&eacute;re felszabad&iacute;tsa a roncsaut&oacute;k &aacute;ltal foglalt k&ouml;zter&uuml;leteket.</span></p> IT/Tech Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0200 CSÍKI MOZI: JÖVŐ HETI KÍNÁLAT http://szereda.ro/hu/h/2/2689/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A j&ouml;vő h&eacute;t folyam&aacute;n n&eacute;gy filmet vet&iacute;tenek a Cs&iacute;ki Moziban: k&eacute;t amerikai &eacute;s egy brit alkot&aacute;st, amelyeket eddig nem l&aacute;thatott Cs&iacute;kszereda k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge, illetve ism&eacute;t vet&iacute;tik a Bal&aacute;nb&aacute;ny&aacute;n forgatott Valan &ndash; az angyalok v&ouml;lgye c&iacute;mű filmet.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0200 Átvehetők a higiéniai segélycsomagok http://szereda.ro/hu/h/2/2687/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga t&aacute;j&eacute;koztatja a szoci&aacute;lis seg&eacute;lyben, valamint a csal&aacute;di p&oacute;tl&eacute;kban r&eacute;sz&uuml;lőket, hogy az Eur&oacute;pai Uni&oacute; &aacute;ltal biztos&iacute;tott higi&eacute;niai seg&eacute;lycsomagok &aacute;tvehetők a Multiidea Kft. Hargita &uacute;t 60/bis sz&aacute;m alatti rakt&aacute;r&aacute;ban h&eacute;tfőtől cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;kig 12.00&ndash;15.00 &oacute;ra<strong> </strong>k&ouml;z&ouml;tt. A csomag fogkef&eacute;t, fogkr&eacute;met, foly&eacute;kony szappant, gyermek- &eacute;s felnőttsampont, valamit mos&oacute;szert tartalmaz.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0200 Csíkszereda széles választékkal várja a kivitelezőket http://szereda.ro/hu/h/2/2685/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Jelenleg hat iskolai &eacute;p&uuml;let &eacute;s n&eacute;gy t&ouml;mbh&aacute;z fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra nyitott a licit, tov&aacute;bbi t&iacute;z t&ouml;mbh&aacute;z hőenergetikai fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra pedig hamarosan szint&eacute;n k&ouml;zbeszerz&eacute;si elj&aacute;r&aacute;st hirdet Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0200 2019-ES CSÍKSZEREDAI ANYAKÖNYVI ADATOK http://szereda.ro/hu/h/2/2682/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszered&aacute;ban 2019-ben &ouml;sszesen 1430 &uacute;jsz&uuml;l&ouml;ttet, 707 elhal&aacute;loz&aacute;st &eacute;s 240 h&aacute;zass&aacute;gk&ouml;t&eacute;st anyak&ouml;nyveztek &ndash; ezen sz&aacute;mok magukban foglalj&aacute;k a teljes cs&iacute;ki t&eacute;rs&eacute;g &ndash; bele&eacute;rtve a K&aacute;szonok &eacute;s a Gyimesek &ndash; anyak&ouml;nyvezetteit is.</span></p> IT/Tech Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0200 Ne vegyük félvállról a tűzvédelmet! http://szereda.ro/hu/h/2/2678/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Egy-egy tűzeset mindig bajt jelent, de hatv&aacute;nyozottan igaz ez a t&eacute;li, fagyos h&oacute;napokra. A javak pusztul&aacute;s&aacute;val j&aacute;r&oacute;, ak&aacute;r ember&eacute;letet is k&ouml;vetelő trag&eacute;di&aacute;kat megelőzhetj&uuml;k, ha biztons&aacute;gosan fűt&uuml;nk. Ehhez ny&uacute;jtunk r&ouml;vid ismertetőt.</span></p> IT/Tech Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0200 4,25 millió lej értékben írtak alá finanszírozási szerződést http://szereda.ro/hu/h/2/2676/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Micimack&oacute; &oacute;voda bőv&iacute;t&eacute;s&eacute;re &eacute;s fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, illetve a K&oacute;s K&aacute;roly Szakk&ouml;z&eacute;piskola műhelycsarnoka &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek folytat&aacute;s&aacute;ra 4,25 milli&oacute; lej &eacute;rt&eacute;kben &iacute;rt al&aacute; finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;st december 23-&aacute;n R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere. A k&eacute;t projekt &ouml;ssz&eacute;rt&eacute;ke 9,05 milli&oacute; lej, &iacute;gy az EU-s t&aacute;mogat&aacute;son t&uacute;l a v&aacute;ros k&ouml;zel 4,8 milli&oacute; lejjel j&aacute;rul hozz&aacute; a munk&aacute;khoz.</span></p> IT/Tech Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0200 Két nap, öt film http://szereda.ro/hu/h/2/2674/index Bővült a januári vetítési program<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">V&eacute;glegess&eacute; v&aacute;lt a Cs&iacute;ki Mozi 2020 janu&aacute;ri harmadik heti programja is: janu&aacute;r 15-&eacute;n &eacute;s 17-&eacute;n, szerd&aacute;n &eacute;s p&eacute;nteken &ouml;t filmet j&aacute;tszanak Cs&iacute;kszereda filmsz&iacute;nh&aacute;z&aacute;ban. Jegyek m&aacute;r kaphat&oacute;k a bilete.ro jegy&eacute;rt&eacute;kes&iacute;tő oldalon, valamint a mozi jegyp&eacute;nzt&aacute;r&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Mon, 30 Dec 2019 00:00:00 +0200 Müller Lászlóra emlékeztünk http://szereda.ro/hu/h/2/2667/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Egyh&aacute;zi &eacute;s katonai tiszteletad&aacute;ssal, koszor&uacute;z&aacute;ssal hajtott fejet az eml&eacute;kező k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g az 1989-ben mind&ouml;ssze 18 &eacute;ves kor&aacute;ban hősi hal&aacute;lt halt M&uuml;ller L&aacute;szl&oacute; s&iacute;rj&aacute;n&aacute;l. A Szentl&eacute;lek utcai temetőben december 20-&aacute;n a 61-es Hegyivad&aacute;sz-dand&aacute;r r&eacute;zf&uacute;v&oacute;sainak katonazen&eacute;je ind&iacute;totta a megeml&eacute;kez&eacute;st, amelyen az elhunyt katona hozz&aacute;tartoz&oacute;i mellett bar&aacute;tok, szomsz&eacute;dok, &eacute;s mint minden &eacute;vben, a v&aacute;rosvezet&eacute;s is r&eacute;szt vett.</span></p> IT/Tech Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0200 Javultak az útjaink http://szereda.ro/hu/h/2/2665/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &uacute;tfel&uacute;j&iacute;t&aacute;sokkal &eacute;s karbantart&aacute;ssal, illetve beruh&aacute;z&aacute;sokb&oacute;l megval&oacute;sul&oacute; aszfaltoz&aacute;ssal jav&iacute;tott id&eacute;n a k&ouml;zleked&eacute;si felt&eacute;teleken.</span></p> IT/Tech Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0200 Jókívánságok kórusénekléssel http://szereda.ro/hu/h/2/2663/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Eacute;neksz&oacute;val k&iacute;v&aacute;nt &aacute;ldott kar&aacute;csonyt &eacute;s boldog &uacute;j &eacute;vet a polg&aacute;rmesteri hivatal munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;nek december 19-&eacute;n a 61-es Hegyivad&aacute;sz-dand&aacute;r katonai zenekara, a Hargita Megyei S&uuml;rgőssi Esetek Fel&uuml;gyelős&eacute;g&eacute;nek, a Hargita Megyei Rendőr-fel&uuml;gyelős&eacute;g&eacute;nek &eacute;s a Hargita Megyei Csendőr-fel&uuml;gyelős&eacute;g&eacute;nek a k&oacute;rusa. K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k sz&eacute;pen a gesztust!</span></p> IT/Tech Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0200 KAMATMENTES TÖRLESZTÉS: 216-AN ÉLTEK A LEHETŐSÉGGEL http://szereda.ro/hu/h/2/2661/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszered&aacute;ban &ouml;sszesen 216 jogi &eacute;s mag&aacute;nszem&eacute;ly &eacute;lt a kor&aacute;bbi &eacute;vekben felhalmozott tartoz&aacute;sok kamatmentes t&ouml;rleszt&eacute;s&eacute;nek lehetős&eacute;g&eacute;vel. A h&aacute;tral&eacute;kokb&oacute;l 737&nbsp;181 lejt fizettek be.</span></p> IT/Tech Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0200 KÖZKORCSOLYÁZÁS HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG http://szereda.ro/hu/h/2/2657/index Vakációs és ünnepi program<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A t&eacute;li iskolai vak&aacute;ci&oacute; k&ouml;zeled&eacute;s&eacute;vel megnőtt az ig&eacute;ny a k&ouml;zkorcsoly&aacute;z&aacute;s ir&aacute;nt, ez&eacute;rt a Moln&aacute;r Lajos Műj&eacute;gp&aacute;lya meghirdette a vak&aacute;ci&oacute;s programj&aacute;t a 2019. december 21.&ndash;2020. janu&aacute;r 11. időszakig terjedően.</span></p> IT/Tech Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0200 Karácsonyi meglepetés iskolásoktól http://szereda.ro/hu/h/2/2656/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Sz&iacute;vet melengető meglepet&eacute;sben r&eacute;szes&uuml;lt ma d&eacute;lben Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;ge: a J&oacute;zsef Attila &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola III. C oszt&aacute;lya &eacute;nekl&eacute;ssel &eacute;s verssel k&iacute;v&aacute;nt &aacute;ldott kar&aacute;csonyt &eacute;s boldog &uacute;j &eacute;vet a v&aacute;rosh&aacute;za alkalmazottainak.</span></p> IT/Tech Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0200 MEGYECSINÁLÓK – DOKUMENTUMFILM-PREMIER A CSÍKI MOZIBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2654/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Rom&aacute;nia 1968-as k&ouml;zigazgat&aacute;si &aacute;talak&iacute;t&aacute;s&aacute;val l&eacute;trej&ouml;ttek a ma is ismert megy&eacute;k, k&ouml;zt&uuml;k Hargita megye is. A megyesz&eacute;khely kijel&ouml;l&eacute;se nemcsak csendes vit&aacute;kat sz&uuml;lt a Ceaușescu-&eacute;ra első, terrorral kev&eacute;sb&eacute; &aacute;titatott &eacute;vei alatt, hanem a kommunizmus nagyon ritka t&ouml;meges t&uuml;ntet&eacute;seinek egyik&eacute;t eredm&eacute;nyezte: 1968. febru&aacute;r 13-&aacute;n, m&iacute;nusz 20 fokos hidegben t&ouml;bb ezer ember gyűlt &ouml;ssze Cs&iacute;kszered&aacute;ban, az&eacute;rt, hogy a megyesz&eacute;khely az eredeti terveknek megfelelően Cs&iacute;kszereda legyen, ne pedig Sz&eacute;kelyudvarhely. B&eacute;k&eacute;s, de hat&aacute;rozott tiltakoz&aacute;suk nyom&aacute;n tizenkilenc fős k&uuml;ld&ouml;tts&eacute;g Bukarestbe utazott, szem&eacute;lyesen egyeztetni Nicolae Ceaușescuval.</span></p> IT/Tech Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0200 Működésben a gyalogátjárókat megvilágító lámpák http://szereda.ro/hu/h/2/2652/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A h&eacute;tv&eacute;ge &oacute;ta nagyobb biztons&aacute;gban &eacute;rezhetik magukat a gyalogosok a Brass&oacute;i &uacute;ton: az elm&uacute;lt napokban felszerelt&eacute;k &eacute;s műk&ouml;d&eacute;sbe &aacute;ll&iacute;tott&aacute;k mind a n&eacute;gy speci&aacute;lis l&aacute;mpatestet, amely k&eacute;t forgalmas gyalog&aacute;tj&aacute;r&oacute;t vil&aacute;g&iacute;t meg. A nagy teljes&iacute;tm&eacute;nyű eszk&ouml;z&ouml;k l&aacute;that&oacute;bb&aacute; teszik az &uacute;ttesten &aacute;tkelni k&eacute;sz&uuml;lő gyalogosokat a Brass&oacute;i &uacute;ton a Z&ouml;ld P&eacute;ter utc&aacute;val &eacute;s a J&eacute;gp&aacute;lya utc&aacute;val val&oacute; tal&aacute;lkoz&aacute;sn&aacute;l. Az &uacute;tkereszteződ&eacute;sben tov&aacute;bbra is meglevő r&eacute;gebbi l&aacute;mpatesteket ugyanakkor &aacute;tszerelik &uacute;gy, hogy f&eacute;ny&uuml;kkel a k&eacute;t mell&eacute;kutc&aacute;n kijel&ouml;lt &aacute;tj&aacute;r&oacute;t vil&aacute;g&iacute;ts&aacute;k meg, ott is jav&iacute;tva a l&aacute;t&aacute;si viszonyokat &eacute;s n&ouml;velve a k&ouml;zbiztons&aacute;got.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Ettől f&uuml;ggetlen&uuml;l s&ouml;t&eacute;ted&eacute;s ut&aacute;n vezess&uuml;nk &oacute;vatosan &eacute;s viselj&uuml;nk f&eacute;nyvisszaverő &ouml;lt&ouml;zetet! Egym&aacute;s biztons&aacute;g&aacute;&eacute;rt mi magunk tehet&uuml;nk a legt&ouml;bbet!</span></p> IT/Tech Mon, 16 Dec 2019 00:00:00 +0200