Csíkszereda http://szereda.ro/ Thu, 05 Dec 2019 20:22:21 EET . Csíkszereda http://szereda.ro/ http://szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . VALAN ÉS JETIKÖLYÖK: ÚJABB VETÍTÉSEK http://szereda.ro/hu/h/2/2638/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Nem lankad az &eacute;rdeklőd&eacute;s a <em>Valan &ndash; az angyalok v&ouml;lgye</em>&nbsp; c&iacute;mű film ir&aacute;nt: a november 29-i cs&iacute;kszeredai bemutat&oacute; alkalm&aacute;val bejelentett &ouml;t&ouml;dik vet&iacute;t&eacute;sre is beteltek a helyek, ez&eacute;rt december 15-&eacute;n &ndash; a 18.00 &oacute;rai vet&iacute;t&eacute;st k&ouml;vetően &ndash; 20.00 &oacute;rai kezdettel is megtekinthető a film.</span></p> IT/Tech Mon, 02 Dec 2019 00:00:00 +0200 AZ ELSŐ ADVENTI GYERTYÁVAL KIGYÚLTAK A KARÁCSONYI FÉNYEK http://szereda.ro/hu/h/2/2637/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb sz&aacute;z cs&iacute;kszeredai r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel meggy&uacute;jtott&aacute;k az első adventi gyerty&aacute;t a Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;ren fel&aacute;ll&iacute;tott kar&aacute;csonyf&aacute;n&aacute;l. Az adventvas&aacute;rnapi rendezv&eacute;ny alkalm&aacute;val kapcsolt&aacute;k fel a v&aacute;ros &uuml;nnepi d&iacute;szvil&aacute;g&iacute;t&aacute;s&aacute;t is. Elkezdőd&ouml;tt a v&aacute;rakoz&aacute;s, a felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s, az &eacute;bers&eacute;g időszaka.</span></p> IT/Tech Mon, 02 Dec 2019 00:00:00 +0200 ÜNNEPRE HANGOLÓDIK CSÍKSZEREDA http://szereda.ro/hu/h/2/2635/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A f&aacute;t k&ouml;r&uuml;l&ouml;lelő adventi koszor&uacute;n m&aacute;r ott a f&eacute;nyfűz&eacute;r, &eacute;s a Grafirka Egyes&uuml;let &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett d&iacute;szek is hamarosan a hely&uuml;kre ker&uuml;lnek a v&aacute;ros kar&aacute;csonyf&aacute;j&aacute;n. A Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;ren advent első vas&aacute;rnapj&aacute;n gy&uacute;lnak ki az &uuml;nnepi f&eacute;nyek, december 6-ig pedig a v&aacute;rosk&ouml;zpont, a k&ouml;zponti park, a Kossuth utca &eacute;s a Testv&eacute;ris&eacute;g sug&aacute;r&uacute;t is d&iacute;szvil&aacute;g&iacute;t&aacute;sba borul.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0200 Tizenegy filmet vetít decemberben a Csíki Mozi http://szereda.ro/hu/h/2/2631/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Negyedszer is levet&iacute;tik a Valant, p&oacute;tolj&aacute;k a novemberből elmaradt n&eacute;gy rom&aacute;n film bemutat&aacute;s&aacute;t, tov&aacute;bb&aacute; rajzfilmeket, kar&aacute;csonyi &eacute;s &uacute;j&eacute;vk&ouml;sz&ouml;ntő j&aacute;t&eacute;kfilmet is megtekinthet a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g december folyam&aacute;n a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0200 Mérföldkőhöz ért a víz- és csatornafejlesztési óriásprojekt http://szereda.ro/hu/h/2/2630/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Hargita V&iacute;z K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi Fejleszt&eacute;si T&aacute;rsul&aacute;s november 26-i k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;n elfogadt&aacute;k a v&iacute;z &eacute;s csatornah&aacute;l&oacute;zat korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s bőv&iacute;t&eacute;s&eacute;t c&eacute;lz&oacute;, a Nagy Infrastrukt&uacute;r&aacute;k Operat&iacute;v Programb&oacute;l (POIM) finansz&iacute;rozott, &aacute;fa n&eacute;lk&uuml;l k&ouml;zel 136 milli&oacute; eur&oacute;s beruh&aacute;z&aacute;s megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny&aacute;nak v&eacute;gleges v&aacute;ltozat&aacute;t.</span></p> IT/Tech Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0200 Megnyitás előtt az észak–déli elkerülőút http://szereda.ro/hu/h/2/2628/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A kedvező időj&aacute;r&aacute;snak k&ouml;sz&ouml;nhetően mindk&eacute;t v&eacute;g&eacute;n a v&eacute;gleges csom&oacute;pontokkal adj&aacute;k &aacute;t a forgalomnak Cs&iacute;kszereda &eacute;szak&ndash;d&eacute;li elker&uuml;lő&uacute;tj&aacute;t, ezzel felszabadul a teherforgalom kitetts&eacute;ge al&oacute;l a vas&uacute;ti fel&uuml;lj&aacute;r&oacute;. Az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; t&eacute;l idej&eacute;re marad a makad&aacute;mbor&iacute;t&aacute;s, majd j&ouml;vőre aszfalttal burkolj&aacute;k az 1,2 km hossz&uacute;s&aacute;g&uacute; szakaszt. A megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s szerződ&ouml;tt &eacute;rt&eacute;ke 10,9 milli&oacute; lej, &eacute;s a Helyi Fejleszt&eacute;sek Orsz&aacute;gos Programj&aacute;b&oacute;l (PNDL) finansz&iacute;rozza a korm&aacute;ny.</span></p> IT/Tech Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0200 A ROMÁNIAI ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYNÖKSÉG (ANES) FELHÍVÁSA http://szereda.ro/hu/h/2/2626/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az ENSZ k&ouml;zgyűl&eacute;se 1999. decemberi 54/134-es hat&aacute;rozata alapj&aacute;n, november 25. a nők elleni erőszak megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;nek nemzetk&ouml;zi napja lett. <span style="font-size: 12px;">A hat&aacute;rozat 2000-ben l&eacute;pett &eacute;letbe. Az Egyes&uuml;lt Nemzetek Sz&ouml;vets&eacute;ge, ennek megfelelően, minden &eacute;vben felk&eacute;r&eacute;ssel fordul a vil&aacute;g korm&aacute;nyaihoz, nemzetk&ouml;zi szervezeteihez, hogy egy&uuml;ttes &eacute;s meg&uacute;jul&oacute; er&eacute;llyel l&eacute;pjenek fel a nőket &eacute;s gyermekeket &eacute;rintő sz&oacute;beli, lelki, testi, szexu&aacute;lis, gazdas&aacute;gi b&aacute;ntalmaz&aacute;s, az erőszak b&aacute;rmely form&aacute;ja ellen.</span></span></p> IT/Tech Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0200 Újabb lépések a közbiztonság növelése érdekében http://szereda.ro/hu/h/2/2624/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zbiztons&aacute;g n&ouml;vel&eacute;se &eacute;s a k&ouml;lts&eacute;ghat&eacute;konys&aacute;g jegy&eacute;ben folyamatban van tov&aacute;bbi okos l&aacute;mpatestek felszerel&eacute;se. Tucatnyi helysz&iacute;nen fejleszt m&eacute;g id&eacute;n a v&aacute;rosh&aacute;za.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Nov 2019 00:00:00 +0200 Fontos lépés az okos város irányába http://szereda.ro/hu/h/2/2622/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak ezent&uacute;l a <strong>SzeredApp</strong> mobiltelefonos alkalmaz&aacute;s lesz a v&aacute;roslak&oacute;knak &uuml;zenő leggyorsabb k&ouml;zl&eacute;si csatorn&aacute;ja: a v&aacute;rosh&aacute;za, valamint az &ouml;nkorm&aacute;nyzat fontos h&iacute;reiről, tov&aacute;bb&aacute; az &ouml;nkorm&aacute;nyzatnak al&aacute;rendelt int&eacute;zm&eacute;nyek esem&eacute;nyeiről a felhaszn&aacute;l&oacute; r&ouml;gt&ouml;n a k&ouml;zl&eacute;s pillanat&aacute;ban &eacute;rtes&uuml;lhet.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 Defibrillátorral és oxigénpalackkal bővült az eszköztár http://szereda.ro/hu/h/2/2620/index Csíkszeredai háziorvosi ügyeleti központ<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga defibrill&aacute;tort &eacute;s oxig&eacute;npalackot v&aacute;s&aacute;rolt a cs&iacute;kszeredai &uuml;gyeleti k&ouml;zpont sz&aacute;m&aacute;ra. A k&ouml;zpontot ir&aacute;ny&iacute;t&oacute; dr. &Ouml;lvedi J&oacute;zsef rem&eacute;li, nem kell majd haszn&aacute;lni az &uacute;j eszk&ouml;z&ouml;ket, de a korszerű berendez&eacute;sek felk&eacute;sz&uuml;lts&eacute;g szempontj&aacute;b&oacute;l fontos előrel&eacute;p&eacute;st jelentenek.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 TIFF-filmek: jegyek válthatók a decemberi vetítésekre http://szereda.ro/hu/h/2/2618/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Jegyeket v&aacute;s&aacute;rolhatnak a mozikedvelők arra a n&eacute;gy filmre, amelyeknek a vet&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;rdeklőd&eacute;s hi&aacute;ny&aacute;ban elhalasztott&aacute;k novemberben. A legjobb idei rom&aacute;n j&aacute;t&eacute;kfilmeket december 12&ndash;13-&aacute;n tekinthetik meg a Cs&iacute;ki Moziban, de imm&aacute;r nem a TIFF-karav&aacute;n keret&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0200 VALAN A CSÍKI MOZIBAN: MEGISMÉTLIK A VETÍTÉST http://szereda.ro/hu/h/2/2616/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A nagyfok&uacute; &eacute;rdeklőd&eacute;sre val&oacute; tekintettel november 29-&eacute;n <strong>k&eacute;tszer is levet&iacute;tik</strong> a r&eacute;szben Bal&aacute;nb&aacute;ny&aacute;n forgatott Valan c&iacute;mű filmet a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 +0200 MOZART, VERDI ÉS CSAJKOVSZKIJ A CSÍKI MOZIBAN http://szereda.ro/hu/h/2/2612/index Őszi kamarazene-est<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi &eacute;s Pjotr Iljics Csajkovszkij műveiből hangzik el tizen&ouml;t alkot&aacute;s a Cs&iacute;ki Kamarazenekar &eacute;s Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak k&ouml;z&ouml;s rendezv&eacute;ny&eacute;n, november 12-&eacute;n, kedden 18.00 &oacute;rakor a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 +0200 VALAN: ELKEZDŐDÖTT A JEGYÉRTÉKESÍTÉS http://szereda.ro/hu/h/2/2608/index &nbsp;<p style="text-align: justify;">Cs&iacute;kszered&aacute;ban is bemutatj&aacute;k a r&eacute;szben Bal&aacute;nb&aacute;ny&aacute;n forgatott, &iacute;gy pedig rendk&iacute;v&uuml;li &eacute;rdeklőd&eacute;sre sz&aacute;mottart&oacute; <em>Valan &ndash; az angyalok v&ouml;lgye</em> c&iacute;mű magyar thrillert. A Cs&iacute;ki Moziban <strong>november 29-&eacute;n, p&eacute;nteken 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong> kezdődő vet&iacute;t&eacute;st k&ouml;vetően <strong>k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gtal&aacute;lkoz&oacute;</strong>ra ker&uuml;l sor a film alkot&oacute;ival. A jegy&eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s elkezdőd&ouml;tt.</p> IT/Tech Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 +0200 AZ ÉV LEGJOBB ROMÁN PRODUKCIÓIVAL ÉRKEZIK CSÍKSZEREDÁBA A TIFF-KARAVÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2604/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Transilvania Nemzetk&ouml;zi Filmfesztiv&aacute;l (TIFF) utaz&oacute; mozij&aacute;nak &aacute;llom&aacute;shelyei k&ouml;z&ouml;tt id&eacute;n is szerepel Cs&iacute;kszereda. A Tiff-karav&aacute;n az idei esztendőben az &eacute;v legjobb rom&aacute;n filmjeivel &eacute;rkezik v&aacute;rosunkba, ahol n&eacute;gy alkot&aacute;st lehet majd megtekinteni a Cs&iacute;ki Moziban, november 13&ndash;14. k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0200 FELSZABADULT A FORGALOM A HUNYADI JÁNOS UTCÁN http://szereda.ro/hu/h/2/2602/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az &eacute;p&uuml;lő kiskereskedelmi park bej&aacute;rat&aacute;n&aacute;l l&eacute;tes&iacute;tett k&ouml;rforgalom okt&oacute;ber 30-i befejez&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően felszabadult a forgalom a Hunyadi J&aacute;nos utc&aacute;n. &Iacute;gy m&aacute;r csak a t&aacute;bl&aacute;k kihelyez&eacute;se, a j&aacute;rda aszfaltoz&aacute;sa &eacute;s az &uacute;tfest&eacute;s maradt h&aacute;tra &ndash; mindezek v&aacute;rhat&oacute;an j&ouml;vő h&eacute;ten val&oacute;sulnak meg, amennyiben az időj&aacute;r&aacute;s lehetőv&eacute; teszi.</span></p> IT/Tech Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0200 ÚJ PADOKAT SZERELNEK A TUDOR NEGYEDBEN http://szereda.ro/hu/h/2/2600/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A j&aacute;r&oacute;kelők &ndash; elsősorban az aut&oacute;buszra v&aacute;rakoz&oacute; utasok &ndash; k&eacute;nyelme &eacute;rdek&eacute;ben kilenc &uacute;j k&ouml;zt&eacute;ri padot szerelnek fel a Tudor negyedben, folytatva a tavaly m&aacute;r kipr&oacute;b&aacute;lt &eacute;s bev&aacute;lt v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő kezdem&eacute;nyez&eacute;st.</span></p> IT/Tech Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0200 ASZFALTOZTAK A NAGY ISTVÁN FESTŐ SÉTÁNYON http://szereda.ro/hu/h/2/2594/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Aszfalttal bor&iacute;tott&aacute;k okt&oacute;ber 25-&eacute;n a Nagy Istv&aacute;n festő s&eacute;t&aacute;ny legkritikusabb szakasz&aacute;t. A lak&oacute;negyed fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t szolg&aacute;l&oacute; megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;re szerződ&eacute;st k&ouml;t&ouml;tt az &ouml;nkorm&aacute;nyzat.</span></p> IT/Tech Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0200 TÖBB LESZ A RENDEZETT PARKOLÓHELYEK SZÁMA http://szereda.ro/hu/h/2/2591/index Müller László utca: végeztek az aszfaltozással<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A kivitelező ING Service elv&eacute;gezte az aszfaltoz&aacute;st a M&uuml;ller L&aacute;szl&oacute;t a Szentl&eacute;lek utc&aacute;val &ouml;sszek&ouml;tő mell&eacute;kutc&aacute;ban is. Az elbontott gar&aacute;zsok helysz&iacute;n&eacute;n ezent&uacute;l kilenc rendezett parkol&oacute;hellyel t&ouml;bb &aacute;ll az aut&oacute;vezetők rendelkez&eacute;s&eacute;re.</span></p> IT/Tech Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 +0200 BEFEJEZTÉK A MŰVELŐDÉSI HÁZ TETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁT http://szereda.ro/hu/h/2/2589/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az utols&oacute; cser&eacute;p &eacute;s a h&eacute;jazati b&aacute;dog is a hely&eacute;re ker&uuml;lt, &iacute;gy imm&aacute;r nem vesz&eacute;lyezteti be&aacute;z&aacute;s a Cs&iacute;ki J&aacute;t&eacute;ksz&iacute;nnek &eacute;s a Hargita Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttesnek otthont ad&oacute; v&aacute;rosi művelőd&eacute;si h&aacute;zat. A helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat 400 ezer lejjel j&aacute;rult hozz&aacute; a munk&aacute;lathoz, az &eacute;p&uuml;let fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa ugyanakkor folytat&oacute;dik ablakcser&eacute;kkel &eacute;s meszel&eacute;ssel.</span></p> IT/Tech Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0200