ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

CONCURS ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL


Având în vedere art. 478 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 16 şi art. 19, din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primarul municipiului Miercurea-Ciuc organizează concurs în vederea promovării în grad profesional în data de 06.04.2020 proba scrisă pentru următoarele posturi:

- consilier clasa I grad profesional principal la Compartiment autorizări, recepţii şi disciplină în construcţii /Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
- consilier clasa I grad profesional principal la Compartimntul juridic
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartimntul juridic
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic/ Serviciul public comuniutar privind evidenţa populaţiei

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării adică de la 06.03.2020 până la data de 26.03.2020, la sediul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.


Pot participa la examen funcţionarii publici de execuţie care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:


    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

Termenul de depunere a dosarelor 26.03.2020 ora 12,00.  Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO