ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 31 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 31 / 2005 privind reactualizarea preţului de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor menajere practicate către S.C.Huron Export-Import S.R.L începând de 1 aprilie 2005

[mai departe]

Hotărârea nr. 32 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 / 2005 privind ajustarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea - Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 33 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 33 / 2005 privind acceptarea donaţiei oferite Consilului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc de către Ferencz Vilmos , Kovács József, Kovács Árpád, Kovács Ştefan, Páll Mária, Csiszér Madár Violeta

[mai departe]

Hotărârea nr. 34 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 /2005 privind trecerea unei suprafeţe de teren de 600 mp. situat în strada Harghita din domeniul privat al municipiului Miercurea - Ciuc în domeniul public al acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 35 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 35 / 2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 36 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 36 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL” STRADA LELICENI F.N” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 249/2004, elaborat de S.C. WELTIM S.R.L. cu scopul schimb

[mai departe]

Hotărârea nr. 37 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 37 / 2005 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA – CIUC

[mai departe]

Hotărârea nr. 38 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 38 / 2005 pentru completarea Hotărârii nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoane

[mai departe]

Hotărârea nr. 39 - 2005

H O T Ă R Â R E A NR. 39 / 2005 privind modificarea Statutului Editurii CSÍKSZEREDA, respectiv aprobarea unor măsuri administrative

[mai departe]

Hotărârea nr. 40 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 40 / 2005 privind prelungirea programului de ocupare temporară a forţei de muncă pentru lucrări şi servicii de natură a contribui la dezvoltarea locală, aprobat prin Hotărârea nr. 141 / 2004

[mai departe]

Hotărârea nr. 41 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.41 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan pe

[mai departe]

Hotărârea nr. 42 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 42 / 2005 privind includerea în patrimoniul privat al terenului situat pe strada Pictor Nagy Imre nr. 79 din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 43 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 43 / 2005 privind aprobarea asocierii cu Asociaţia Sportivă ”PITEK SNOWBOARD A-TEAM” Miercurea – Ciuc, în vederea realizării Skate – parcului, situat în municipi

[mai departe]

Hotărârea nr. 44 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr . 44 / 2005 privind aprobare Regulamentului privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în cadrul pieţei agroalimentare ”Piaţa agroalimentară centrală

[mai departe]

Hotărârea nr. 26 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 26 / 2005 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

[mai departe]

Hotărârea nr. 17 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 17 / 2005 privind stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 15 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 15 / 2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în cadrul aparatului propriu al

[mai departe]

Hotărârea nr. 16 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 16 //2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187/ 2004 privitoare la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 18 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 18 / 2005 pentru numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza admin

[mai departe]

Hotărârea nr. 19 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 19 / 2005 privind propunerea atribuirii prin negociere cu o singură sursă a Contractelor de achiziţie publică de servicii la obiectivul de investiţii ” Liceul de Artă Miercurea-Ciuc ”

[mai departe]

Hotărârea nr. 20 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 20 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform

[mai departe]

Hotărârea nr. 21 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 21 / 2005 privind modificarea Hotărârii nr. 10 / 2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U) din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 22 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 22 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA FERENCESEK” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 114/2004, elaborat de S.C. AEDNA S.R.L. cu

[mai departe]

Hotărârea nr. 23 - 2005

H OT Ă R Â R E A Nr. 23 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA SPICULUI” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 541/2005, elaborat de S.C. ARHITECTURA S.R.L. cu scopul schimbării destinaţiei terenurilor

[mai departe]

Hotărârea nr. 24 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 24 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” ZONA KÁDÁRFÖLDJE NR.80” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 298/2004, elaborat de A.I. HERŢA IOAN-PAUL cu scopul construirii a unui număr

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 143  144  145  146  > >>

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO