ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 82 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 82 / 2005 privind darea în folosinţă gratuită, a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc, cu condiţia finalizării şi punerii în func

[mai departe]

Hotărârea nr. 96 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 96 /2006 privind modificarea Contractului de concesiune nr.2764/1998, încheiat cu SC GOSCOM SA, prin scoaterea unor apartamente din domeniul privat al municipiului, cumpărate din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 97 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 97 / 2006 privind rezilierea Contractelor de concesiune nr. 220 /1999 şi 221 /1999 încheiate cu Gálfi László şi Szávuly Jenő

[mai departe]

Hotărârea nr. 98 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 98 / 2006 privind recalcularea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice ajustat anterior prin Hotărârea nr. 98/2005 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc,

[mai departe]

Hotărârea nr. 99 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 99 / 2006 privind propunerea pentru constituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

[mai departe]

Hotărârea nr. 48 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 48 /2005 privind însărcinarea SC GOSCOM – S.A. cu întocmirea documentaţiilor şi plata contravalorii aparatelor de măsură montate de Asociaţiile de proprietari

[mai departe]

Hotărârea nr. 49 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 49 / 2005 privind alocarea sumei de 19.500.000 lei pentru „Cheltuieli de protocol „ din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe

[mai departe]

Hotărârea nr. 51 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 51 / 2005 privind aprobarea revocării Hotărârii nr.49/1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5436 mp teren în Zona Morii Asociaţie

[mai departe]

Hotărârea nr. 52 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 52 / 2005 privind aprobarea închirierii temporare a unor terenuri din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 53 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 53 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan

[mai departe]

Hotărârea nr. 54 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 54 / 2005 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

[mai departe]

Hotărârea nr. 55 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 55 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA PICTOR NAGY IMRE F.N ” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 740/2005, elaborat de S.C. KONTUR S.R.L. cu scopul

[mai departe]

Hotărârea nr. 56 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 56 / 2005 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale în Hala Pieţii Agroalimentară din Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 57 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 57 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA BRADULUI FN” din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.250/2005 ,elaborat de S.C.WELTIM S.R.L. cu scopul cons

[mai departe]

Hotărârea nr. 58 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 58 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” SPAŢIU COMERCIAL TIP MALL ” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 738/2005, elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

[mai departe]

Hotărârea nr. 59 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 59 / 2005 privind aprobarea includerii în patrimoniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc a a terenului în suprafaţă de 4.000 mp, situat la harghita – Băi

[mai departe]

Hotărârea nr. 60 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 60 / 2005 privind abrogarea art. 2 din Hotărârea nr.42/2005 privind includerea în patrimoniul privat al municipiului Miercurea – Ciuc a terenului situat pe strada Pictor Nagy Imre nr. 79 din municipiul Mier

[mai departe]

Hotărârea nr. 45 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 45 / 2005 privind propunerea de modificare a Hotărârii Nr. 140/1999 privind însuşirea listei de inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, atestat prin H.G. 1.351/2001, m

[mai departe]

Hotărârea nr. 46 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2005 privind aprobarea schimbării destinaţiei TRUPULUI 6 din municipiul Miercurea-Ciuc, din zona unităţilor agricole în zonă de locuit, precum şi PLANUL URBANISTIC DE DETALIU”C

[mai departe]

Hotărârea nr. 47 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 47 / 2005 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

[mai departe]

Hotărârea nr. 37 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 37 / 2005 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA – CIUC

[mai departe]

Hotărârea nr. 27 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 27 / 2005 privind scoaterea unei sume din Fondul de rezervă bugetară

[mai departe]

Hotărârea nr. 28 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 28 / 2005 privind alocării sumei de 4.000.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asigurarea finanţării învăţământului

[mai departe]

Hotărârea nr. 29 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 29 / 2005 privind alocarea sumei de 33.105.000 lei pentru „Cheltuieli de protocol „ din Bugetul de venituri şi cheltui

[mai departe]

Hotărârea nr. 30 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 30 / 2005 privind modificarea gradului profesional a unor posturi vacante de funcţii publice de execuţie existente în statul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului local Municipal M-Ciuc

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 142  143  144  145  146  > >>

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO