ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 96 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 96 / 2005 pentru completarea art. 1 din Hotărârea nr. 82 / 2005 privind darea în folosinţă gratuită, a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, în favoarea Sport Club Miercurea

[mai departe]

Hotărârea nr. 89 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 89 / 2005 privind revocarea Hotărârii nr. 43/1994 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de teren de 266 mp şi darea în folosinţă gratu

[mai departe]

Hotărârea nr. 90 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 90 / 2005 privind abrogarea articolului 3 din Hotărârea nr. 142/1997 a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 91 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 91 /2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a pasajului de trecere în suprafaţă de 24 mp, situat la parterul Blocurilor de locuinţe nr. 31-33 din Bulevardul Timişoarei în scopul realizării unui s

[mai departe]

Hotărârea nr. 61 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 61 / 2005 privind încetarea mandatului de consilier al Domnului Bokor Márton

[mai departe]

Hotărârea nr. 62 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 62 / 2005 privind validarea mandatului de consilier al Domnului ORBÁN ZSOLT

[mai departe]

Hotărârea nr. 63 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 63 / 2005 privind modificarea Hotărârii nr. 89 / 2004 privind constituirea Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 64 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 64 / 2005 privind premierea sportivei Tófalvi Éva pentru rezultatele deosebite obţinute în cariera sportivă, în perioada 1997-2005

[mai departe]

Hotărârea nr. 65 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 65 / 2005 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2003

[mai departe]

Hotărârea nr. 66 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 66 / 2005 privind modificarea şi completarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

[mai departe]

Hotărârea nr. 67 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 67 / 2005 privind invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite în perioada 4 - 7 august 2005 la sărbătorirea „ ZILELOR ORAŞULUI MIERCUREA - CIUC „

[mai departe]

Hotărârea nr. 68 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 68 / 2005 privind transformarea unor posturi

[mai departe]

Hotărârea nr. 69 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 69 /2005 privind organizarea Comisiei de analizare şi verificare a drepturilor salariale ale personalului din cadrul Serviciului public

[mai departe]

Hotărârea nr. 70 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 70 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea reţelei de canalizare din strada G. Coşbuc” proiect nr.4/2005-elaborat de S.C. GOSCOM S.A

[mai departe]

Hotărârea nr. 71 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 71 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extinderea canalizării menajere Miercurea-Ciuc (Şumuleu)” proiect nr.2547/1996 cu reactualizare în 2005-elaborat de S.C. PROIECT HARGHIT

[mai departe]

Hotărârea nr. 72 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 72 / 2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 73 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 73 / 2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a clădirii şi terenului aferent spaţiului în suprafaţă de 33,71 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, identificat prin CF nr. 2174, nr. top.

[mai departe]

Hotărârea nr. 74 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 74 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

[mai departe]

Hotărârea nr. 75 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 75 /2005 privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului

[mai departe]

Hotărârea nr. 76 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.76 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „ZONA ŞUMULEU” din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.39/2005 ,elaborat de Arh. MIRK L. LILLA cu scopul construirii

[mai departe]

Hotărârea nr. 77 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 77 /2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA BĂILOR F.N.” zona Szécseny din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 29/2005, elaborat de S.C. TARNICS S.R.L. cu scopul c

[mai departe]

Hotărârea nr. 78 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.78 / 2005 privind repartizarea locuinţelor sociale şi - de necesitate situate în municipiul Miercurea - Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

[mai departe]

Hotărârea nr. 79 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 79 / 2005 privind aprobarea Contractului de colaborare între Consiliul Local al municipiului Miercurea – Ciuc şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, Filiala Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 80 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 80 /2005 privind atribuirea denumirii „Strada Tanorok utca”, din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 81 - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 81 / 2005 privind desemnarea Comisiei de atestare pentru atestarea administratorilor ai asociaţiilor de proprietari din municipiul Miercurea - Ciuc

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 141  142  143  144  145  146 > >>

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO