ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 119 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 144/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kossuth L

[mai departe]

Hotărârea nr. 118 - 2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia „Reabilitare strada Szék II”

[mai departe]

Hotărârea nr. 117 - 2020

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare şi amenajare clădire-centru social adăpost de noapte”

[mai departe]

Hotărârea nr. 116 - 2020

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardurilor-legitimaţie de parcare gratuite pentru persoanele cu handicap

[mai departe]

Hotărârea nr. 115 - 2020

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

[mai departe]

Hotărârea nr. 114 - 2020

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de răz

[mai departe]

Hotărârea nr. 113 - 2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe, respectiv pentru scoaterea lor din funcţiune

[mai departe]

Hotărârea nr. 112 - 2020

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a scuterului de zăpadă cu accesorii, aflat în patrimoniul privat al municipiului în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 111 - 2020

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile, aflate în patrimoniul privat al municipiului în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţeană Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 110 - 2020

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri, aflate în municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 109 - 2020

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 108 - 2020

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri al Municipiului Miercurea Ciuc către Consiliul Local Comuna Sânsimion şi Consiliul Local Comuna Sâncrăieni, respectiv Şcoala Gimnazială József Attila

[mai departe]

Hotărârea nr. 107 - 2020

privind aprobarea prelungirii Contractului nr.7577/2002 încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 106 - 2020

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Voinţei, aflat în patrimoniul public al municipiului în favoarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia pentru Protecţia Me

[mai departe]

Hotărârea nr. 143 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr 333/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Kossuth Lajos

[mai departe]

Hotărârea nr. 105 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 104 - 2020

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea nr.52/2020 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 123, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 103 - 2020

privind aprobarea modificării statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 101 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea programului pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru anul 2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 100 - 2020

privind sistarea programelor culturale, sportive finanţate şi organizate de către Municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 99 - 2020

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 98 - 2020

privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2021

[mai departe]

Hotărârea nr. 97 - 2020

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

[mai departe]

Hotărârea nr. 96 - 2020

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 95 - 2020

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2019

[mai departe]

<< < 1  2  3  4  ... 144  145  146 > >>

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO