Rendezvényajánló

MÁJ

Barabás T. János: ROMÁN–MAGYAR KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK AZ EGYMÁSRAUTALTSÁG JEGYÉBEN

2019. május 17.
17

2019. május 17., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

A román–magyar kétoldalú kapcsolatokról beszélnék, amelynek külön aktualitást ad az idei európai parlamenti választás. Cáfolnám a sajtóban kialakult képet kapcsolatainkról, mert ezek távolról sem olyan rosszak, mint az a médiában megjelenik. A két országnak lényegi közös érdekei vannak, amelyeknek gazdasági, biztonsági egymásra utaltságunk az alapja. Közös érdekünk, hogy az Európai Unió reformja ne hagyja figyelmen kívül térségünk felzárkóztatását az unió nyugati részéhez. Szeretnénk, ha nagyobb nyugati figyelem fordulna a biztonság, beleértve az energia- biztonságot is Kelet-Európa, a Balkán és a Fekete-tenger vidékére. Politikai kapcsolataink stagnálnak, de szakértői szinten gyakoriak a tárgyalások. Kapcsolatunk húzóereje a gazdaság, az idén meghaladja a 9 milliárd eurót a kölcsönös kereskedelmünk. Várhatóan az üzletemberek jótékonyan hatnak majd a politikai kapcsolatok alakulására is. A két állam közötti feszültségek fő oka a történelem eltérő felfogása, és a kisebbség sorsának megítélése. Ez utóbbiak mentalitás- függőek. A mentalitás gyorsan változik, kérdés milyen irányba. A román elitben vannak magyarellenes csoportok, amelyek az ellenségeskedés irányába változtatnák a közvéleményt. A megoldás a gazdaság irányából jöhet, de fontos lenne a magas szintű politikai kapcsolatok javítása is – vallja az előadó.

 

Rendezvényajánló

MÁJ FÉSZEK NÉLKÜL – BUKOVINAI SZÉKELYEK
20
MÁJ Barabás T. János: ROMÁN–MAGYAR KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK AZ EGYMÁSRAUTALTSÁG JEGYÉBEN
17
MÁJ L. I. Lázár: REJTŐZŐ KAVICSOK – író-olvasó találkozó
16
MÁJ TAVASZI HANGVERSENY
16
MÁJ PANTEON – képzőművészeti kiállítás
16

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA