Rendezvényajánló

FEB

Dr. Balázs Lajos: RITUÁLIS SZIMBÓLUMOK A SZÉKELY-MAGYAR KULTÚRÁBAN

2019. február 15.
15

2019. február 15., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Az előadás időszerűségét szimbólumaink, jelképeink egyre fokozódó veszélyeztetettsége indokolja, fizikai és morális értelemben egyaránt. A szimbólum-rombolás történetiségének felvázolása nyomán tipologizálja az előadó a végrehajtás mikéntjét: nyílt és latens változatai felszínre hozzák egy alantas, célkitűzésében erkölcstelen, kétarcú hatalmi politika rafinált eszköz- és eszmerendszerét. A kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a nyílt és titkos szimbólumrombolás összetartoznak, az egyik hivatalos, rendeletekkel, törvényekkel, hatalmi szervekkel, büntetésekkel szereznek érvényt a levételre, mellőzésre, a másik pedig, garázda önkéntesek végzik titkolt/ burkolt, szemet hunyó hatalmi sugallatra, a tettesek jelentős százaléka pedig névtelen marad.

Kik a kezdeményezői a tönkretételnek, letiltásnak rombolásnak? Mindig valamiféle hatalom: legitim / illegitim, politikai, vallási stb. Ezért történelmi kategória. Ókortól középkoron át máig.

Kik az elszenvedői, kárvallottjai a szimbólumokat tiltó politikának, indulatoknak? És mi a szimbólumtiltás célja? Egy másik kérdéskör, amit érint az előadó és megrendítő példákkal illusztrál.

A nyelv és szimbólum dilemmája; székely magyar kultúránk néhány reprezentatív példája; teendőink, feladataink szimbólumaink védelmében, őrzésében, használatában. Odüsszeusz, egy cirkuszi muzsikus és egy népdal üzenetével összegeződnek a tanulságok.

Rendezvényajánló

ÁPR LORDS OF THE ORGAN III. – Rákász Gergely koncertorgonista előadása
29
ÁPR KÁJONI JÁNOS ÖRÖKSÉGE KÉPEKBEN ÉS KÖNYVEKBEN – a megyei könyvtár névadójára emlékezünk
26
ÁPR „NYUGTALANÍTÓ NYOMOZÁSOK” – CAIUS DOBRESCU REGÉNYSOROZATÁNAK BEMUTATÓJA|
25
ÁPR KÖNYVTÁRI NAPOK 2019
24
ÁPR KÉPPOÉZIS – képzőművészeti kiállítás a Pro Terra Alapítvány pályázatára érkezett alkotásokból
24

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA