HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK

Rendezvényajánló

FEB

ÜVEGGYÖNGYVARÁZS – tudományos, zenés előadás

2019. február 14.
14

ÜVEGGYÖNGYVARÁZS – tudományos, zenés előadás

2019. február 14., csütörtök, 18.00 óra / Csíki Mozi

Hermann Hesse az Üveggyöngyjáték című regényéért az író 1946-ban megkapta a Nobel-díjat. A mű egy „pedagógiai utópia” és egy képzeletbeli tudósállamban, Kasztáliában játszódik: a regény főhőse a világ rosszasága és erkölcstelensége elől menekülve megalapítja az Üveggyöngyjáték Rendet. A tudósállamban az üveggyöngyjátékosok elszigeteltségben élő, majdnem szerzetesi rendje kifejleszti ezt a különleges játékot, amely a tudomány, a szellem és a tiszta művészet csúcsát foglalja magában. Azonban Josef Knecht, a nagy tekintélyű játékmester fölismeri a játék öncélúságát és ezért a játék puszta művelése helyett a gyerekek nevelését választja. A könyv bevezetőjében Hesse így írja le a játékot:

Ezek a szabályok, a játék jelbeszéde és nyelvtana, bizonyos fajta igen fejlett titkos nyelvet alkotnak, amelyben több tudománynak és művészetnek, jelesül például a matematikának és zenének is szerepe van, és ez a nyelv úgyszólván minden tudomány tartalmának és eredményeinek kifejezésére s kölcsönös egymásra vonatkoztatására képes. Az Üveggyöngyjáték tehát játék, kultúránk minden tartalmával és értékével. Amit az emberiség megismert, ami fenséges gondolatot és műremeket létrehozott alkotó korszakaiban, amit a tudós szemlélődés következő korszakai fogalommá szűrtek, és elménk birtokává tették: a szellemi értékeknek mindeme roppant anyagán az üveggyöngyjátékos úgy játszik, mint orgonán az orgonista, és ez az orgona szinte elképzelhetetlenül tökéletes, billentyűzete és pedálja letapogatja a teljes szellemi kozmoszt. Ezen a hangszeren, elméletileg, lejátszható a világ szellemi tartalma.”

 

A mi projektünk nem ilyen ambíciós, de zenész barátaimmal arra gondoltunk, hogy valóban lehet közös nevezőt találni a tudományok és a zene között. Úgy gondoltuk, hogy mi is megkeressük a találkozási pontokat kedvenc dalaink és zenészeink, valamint a tudományok között. Ez az előadás lehet, hogy világpremier bizonyos szempontból: nem tudok róla, hogy valaha összegyúrtak volna ilyen „ötvözetetet”, ahol a rock történet néhány legendás darabját képi anyaggal „tunningolva” és a tudományokkal megkeverve tálalták volna.” – fogalmaz Nagy Péter előadó, az esemény ötletgazdája.

Rendezvényajánló

JÚL XVII. FERENCES IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT
28
JÚL Szilágyi Tibor: NYITOTT ABLAK – zenés játék
22
JÚL Szakács Attila Imre: GÖRÖNGYÖS ÚTON...EGY SZÉKELY ÉLETPÁLYA CSÍKBORZSOVÁTÓL SZATYMAZIG – könyvbemutató
18
JÚL GYŐRFFY LÁSZLÓ: NEKROSPEKTÍV – kiállítás
18
JÚL RÖPTETŐ – ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTŐ TÁBOR GYERMEKEKNEK
15

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA