Rendezvényajánló

DEC

ÜNNEPVÁRÓ MESECSOKOR – interaktív mesehallgatás a Tekergő Meseösvény Egyesülettel

2018. december 06.
06

2018. december 6., csütörtök, 11.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Az adventi időszakbanaz ünnepre hangolódásjegyében december 3–6.között a Tekergő MeseösvényEgyesület lesza Kájoni János MegyeiKönyvtár vendége. ATalálkozz a népmesévelelnevezésű programrészeként Hargita megyenyolc településére visszük el a népmeséket, hogy örömetszerezzünk a gyerekeknek és felnőtteknek. December 6-án,csütörtökön 11.00 órára a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermébenvárjuk a gyerekeket, elsősorban az 5–8. osztályoskorosztályt, de a meseszerető felnőtteket és családokat is. A rendezvényen való részvétel ingyenes, a hallgatóság Mikulásnapiajándéka egy népmese.A Tekergő Meseösvény Egyesület a karácsonyi ünnepkörés a decemberi jeles napok témája köré felfűzött népmesecsokorralkészül erre az alkalomra. Interaktív mesehallgatással,meséléssel közösen készülünk az ünnepre, azélőszavas népmesemondás révén megelevenednek a mesék,a hallgatósággal közös együttműködésben. Az egyórás foglalkozássorán a mesélők igyekeznek bevonni a résztvevőketis a mese fonalába, megszólaltatni, megénekeltetni őket,játékokkal ízesítve a történetet, az élőszavas történetmondásrais buzdítva a gyerekeket. A nagyobb iskolai csoportokatelőzetes jelentkezés alapján várjuk, jelentkezni a gyermekkönyvtárbanlehet személyesen vagy a 0730-641667-estelefonszámon.

Rendezvényajánló

MÁJ FÉSZEK NÉLKÜL – BUKOVINAI SZÉKELYEK
20
MÁJ Barabás T. János: ROMÁN–MAGYAR KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK AZ EGYMÁSRAUTALTSÁG JEGYÉBEN
17
MÁJ L. I. Lázár: REJTŐZŐ KAVICSOK – író-olvasó találkozó
16
MÁJ TAVASZI HANGVERSENY
16
MÁJ PANTEON – képzőművészeti kiállítás
16

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA