Rendezvényajánló

MÁJ

Ilyés Zsolt: IRÁNYÍTÓI VAGY ÁLDOZATAI VAGYUNK ÉLETÜNKNEK?

2017. május 26.
26

 

2017. május 26., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme 

Előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében

 

Nemcsak egyéni életünk tekintetében, hanem közösségi és nemzeti vonatkozásban is felmerül a kérdés: irányítói vagy áldozatai vagyunk életünknek? Ezt a kérdést járja körül májusi előadásában Ilyés Zsolt. Az előadó e központi kérdés kapcsán együttgondolokodásra hívja az érdeklődőket olyan további kérdések kapcsán mint: Fontos-e irányítani az életünket? Mit jelent sodródni, áldozatnak lenni és irányítani? Lehet-e irányítani? Mi irányítható? Mi kell ahhoz, hogy életünk irányítói tudjunk lenni? Ma olyan nagy a kínálat ételben, italban, programokban, vallásban, szellemiségben identitásban, divatban – mindegy-e, hogy mit fogadunk be? Ma egyre többet hallani tudatos étkezésről, mozgásról, lélekápolásról – miért lett ez ma fontos? És fontos egyáltalán?

Illyés Zsolt (Csíkszentsimon, 1970) hét éves korában Székelyudvarhelyre költözött, iskoláit is ott végezte, és ott érettségizett 1988-ban. A teológiai tanulmányait Gyulafehérváron kezdte, majd egy év után Budapesten folytatta. 1995-ben szenteltek pappá. Öt évig segédlelkészként szolgált először Csíkszeredában, majd Gyergyószentmiklóson, végül pedig Marosvásárhelyen. 2000-től Rómában folytatta tanulmányait, ahol liturgikából (szertartástan) részesült három éves szakképzésben. Kutatási területe a liturgia, a rítusok és a játék kapcsolatának vizsgálata volt. 2003-ban hazatért és kilenc évig Gyulafehérváron tanított a teológián, emellett pedig a kispapok lelkivezetője (spirituálisa) volt. 2012-től Csíkszentlélek egyházközség plébánosa. Szívéhez közel álló témák, területek: hogyan testesül meg a lényeg a formában, a tartalom a szimbólumban és rítusokban; lelkigyakorlatok; lelkivezetés; a családok, házaspárok támogatása a növekedés, a szeretet és az egység útján.

Rendezvényajánló

FEB A GYERTYA KÖNNYE – Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina Sütő András estje
24
FEB Botár István: KÖZÉPKORI KÁPOLNÁK CSÍKBAN
23
FEB Bertold Brecht: KURÁZSI MAMA ÉS GYERMEKEI
23
FEB LABORON KÍVÜL – CSINÁLD MAGAD TUDOMÁNY – kiállítás
23
FEB VENUS BELVEDERE – Simona Vilău kiállítása
22

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2014

2013. MÁRCIUS 15. – ünnepi rendezvénysorozat

Önkormányzati labdarúgótorna a Városnapok keretében

Karácsonyváró koncert, karácsonyfadíszítés és gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

Mikulás-váró ünnepség