Rendezvényajánló

MÁJ

MŰVÉSZEK ÁGYÚDÖRGÉSBEN. ERDÉLY AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN – kiállítás

2017. május 25.
25

 

Kiállításmegnyitó: 2017. május 25., 18.00 óra  / Csíki Székely Múzeum

Az első világháború éveinek centenáriuma minden országban „mozgósította” a történészeket, a művészettörténészeket, a muzeológusokat, hogy e máig ható eseménysort újra elemezzék, a dokumentumokat feltárják, az ismert vagy eddig rejtett tárgyi emlékeket bemutassák a közönségnek. Már eddig is számos kiállítás, konferencia valósult meg, alapvető kiadványok jelentek meg szerte a nagyvilágban, szűkebben Magyarországon és Erdélyben / Romániában is. Ehhez csatlakozik most a Csíki Székely Múzeum, folytatva az eddigi tárlatok immár elvárt magas színvonalú megszervezését. Két jeles kutató, Murádin Jenő (Kolozsvár) és Szücs György (Budapest) vállalkozott arra, hogy összeállítson egy impozáns műtárgylistát, s egy reprezentatív katalógust. A képzőművészeti anyag mellett a tanulmányok és a dokumentumrészletek azt a célt szolgálják, hogy a drámai, máskor hétköznapi pillanatokat megragadó művek gondolati kiegészítéseképpen a személyes életükből kirángatott, kivételes helyzetbe kényszerített emberek lelkivilágát, akkori érzéseit, közvetítsék. Ezáltal a vizuális anyag árnyaltabb megközelítését segítsék elő. A válogatás elsősorban a tágabb értelemben vett erdélyi területeket járja végig, a kiállítás főszereplői Márton Ferenc és Nagy István, akik a hősök portréi mellett valódi harci jeleneteknek is tanúi és megörökítői voltak. Különösen érdekesek a Márton Ferenc által rögzített gránátrobbanások, amelyek a légköri viszonyok, a színek villódzásának addig soha nem látott, impresszionista képeit eredményezték. Természetesen a katonákat és a hadifestőket különféle frontokon „vetették be”, így egy-két alkotás galíciai, balkáni vagy olaszországi helyszínt is felidéz. Szintén nagyszámú kép látható Papp Auréltól – Aurel Popptól –, aki a régióban szinte egyedülálló módon, a világháború után is próbálta a maga expresszív stílusában feldolgozni az átélt borzalmakat, az ember kiszolgáltatottságát, az élet esendőségét. Nem erdélyi születésű Vaszary János, aki viszont a Sajtóhadiszállás művészeivel, tudósítóival együtt jutott el a Kárpátok hadszíntereire, s számos rajzot készített az 1916-ban lerombolt Csíkszeredáról. Az elkészült műveket azután budapesti, bécsi, berlini hadikiállításokon mutatták be. Az 1917-es margitszigeti erdélyi kiállítás plakátját Biró Mihály rajzolta.

A jelenlegi kiállítás azt a tanulságot is hordozza, hogy vajon az I. világháborús képzőművészet tekinthető-e a történeti festészet újabb, felívelő szakaszának, vagy az egyes művek esztétikai kvalitásai, és nem a téma alapján kerülhetnek rá a művészettörténet lapjaira.

 

Rendezvényajánló

JÚN Gilbert Erika: A TRIANONI SZERZŐDÉS HITELES SZÖVEGE / A SZERZŐDÉS. Trianon – a békediktátum hiteles szövege – könyvbemutató
28
JÚN KINEDOK VETÍTÉSEK – Daliborek fajtiszta világa
25
JÚN MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
23
JÚN KINEDOK VETÍTÉSEK – Nincs hová bújnod
18
JÚN A CSÍKI JÁTÉKSZÍN ÉVADZÁRÓ GÁLAMŰSORA
15

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2014

2013. MÁRCIUS 15. – ünnepi rendezvénysorozat

Önkormányzati labdarúgótorna a Városnapok keretében

Karácsonyváró koncert, karácsonyfadíszítés és gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

Mikulás-váró ünnepség