Rendezvényajánló

ÁPR

Botár István: A CSÍKI EGYHÁZI BERENDEZKEDÉS KEZDETEI

2017. április 28.
28

 

2017. április 28., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében

 

A Csíki-medence középkori egyházszervezetének kialakulása nem csak a helytörténet szempontjából érdekes, hanem a Magyar Királyság Árpád-kori történetére, az erdélyi püspökség kialakulásának idejére és mikéntjére nézve is alapvető jelentőségű. A Keleti-Kárpátok hegyközi medencéinek Árpád-kori történetét írott adatok nem világítják meg, ezért a régészeti kutatások pótolhatatlan forrásai a térség történetének. A Csíki-medencében immár másfél évtizede folynak ásatások a középkori eredetű templomok mellett, amelyek számos fontos eredménnyel szolgáltak már eddigi is, de a 2016-os esztendő folyamán végre sikerült áttörést elérni a korai templomok időrendjét illetően. Az előadás során ezekről a kutatásokról, eredményekről és kudarcokról számol be az ásatásokat vezető régész.

Botár István (Csíkszereda, 1976) nős, négy gyermek apja. Tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézetében végezte. Disszertációjának témája: A Csíki-medence középkori településtörténete. 2001 óta a Csíki-medence régészeti emlékeivel, ezen belül elsősorban a terület középkori és népvándorlás kori településtörténetével kapcsolatos régészeti kutatásokkal foglalkozik.

Kiemelt kutatási területe a térség középkori egyházi emlékeinek vizsgálata. Ezzel összefüggésben több középkori csíki templom ásatását vezette, dolgozta fel és tette közzé.

Fontosabb kutatási témák: középkori lakóházak, kápolnák, várak, egyháztopográfia, középkori anyagi kultúra, 4. századi gót településtörténet, népvándorlás kori vasművesség, késő középkori udvarházak.

A szorosan vett régészeti kutatások mellett történeti helynévtannal, illetve a történeti környezeti rekonstrukcióval is kísérletezik. 2001-től gyűjteménykezelő, 2005-től régész-muzeológus a Csíki Székely Múzeumban.

 

Rendezvényajánló

MÁJ Dr. Balaton Petra: REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS – A SZÉKELY AKCIÓ (1902–1914)
25
MÁJ LURKÓ FESZTIVÁL
22
MÁJ A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN – Nagy Péter Zoltán előadása
22
MÁJ HEGYEN INNEN – HEGYEN TÚL – a Hargita együttes pünkösdi előadása
19
MÁJ KLASSZIKUS MESTEREK NYOMÁBAN – Aba-Novák Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik – kiállítás
17

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2014

2013. MÁRCIUS 15. – ünnepi rendezvénysorozat

Önkormányzati labdarúgótorna a Városnapok keretében

Karácsonyváró koncert, karácsonyfadíszítés és gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

Mikulás-váró ünnepség