Rendezvényajánló

ÁPR

Balog László–Málnási Levente: CSÍK RAJON KULÁKLISTÁI

2017. április 20.
20

 

2017. április 20., csütörtök, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében

 

A második világháború utáni új hatalmi berendezkedés – szovjet mintára –, gyökeresen más mezőgazdaságot irányzott elő. Erdélyben, Székelyföldön is százakat hurcoltak meg, családtagjaikkal együtt sok ezer ember szenvedését, megaláztatását, kisemmizését, sőt halálát idézve elő. Azon túl, hogy néhány merész erdélyi, valamint magyarországi történész, társadalomkutató egy-egy szeletét ugyan vizsgálta a kulákkérdésnek, néhány kötet, doktori disszertáció is született már e tárgyban, módszeres kutatás a székelyföldi kulákság szenvedéseit illetően eddig mégsem történt.

Ez a könyv egy sorozat első része kíván lenni, a rendelkezésre álló levéltári forrásokra támaszkodva igyekszik a székely megyék fellelhető kuláklistáit, majd pedig az elítéltek bírósági peranyagait bemutatni.

 

Balog László (Csíkszereda, 1968) történész, irodalomtörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem könyvtárigazgatója. Felsőfokú tanulmányait Egerben, Budapesten és Marosvásárhelyen végezte.

Málnási Levente (Csíkszereda, 1968) magyartanár, költő, történész. Felsőfokú tanulmányait Kolozsváron és Csíkszeredában végezte.

Rendezvényajánló

MÁR Dr. Obrusánszky Borbála: KELET KAPUJA – folyóirat-ismertetés, EURÓPA URA, ATTILA – könyvbemutató
23
MÁR ERDÉLY PONT MA. TÁNCJÁTÉK A MAI ERDÉLYRŐL – a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása
22
MÁR Tircsné dr. Propper Valéria: A HÁROM MAGYAR FOHÁSZ TÖRTÉNETE ÉS ÜZENETE: HIMNUSZ, SZÓZAT, MAGYAR HISZEKEGY
16
MÁR MÁRCIUS 15 – Ünnepi megemlékezés az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján
15
MÁR ÜNNEPI HANGVERSENY MÁRCIUS IDUSÁN
14

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2014

2013. MÁRCIUS 15. – ünnepi rendezvénysorozat

Önkormányzati labdarúgótorna a Városnapok keretében

Karácsonyváró koncert, karácsonyfadíszítés és gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

Mikulás-váró ünnepség