FORTUNA PARK – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy a Fortuna Park Kft.  kezdeményezésére övezeti rendezési terv készül a Fortuna Park területére tömbházak építése céljából. A tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linkeken, illetve a polgármesteri  hivatal hirdetőtábláján.

[tovább]

HÓELTAKARÍTÁS A JÁRDASZAKASZOKRÓL


A helyi közutak és közterületek fenntartása ugyan az önkormányzatok feladata, azonban az önkormányzat előírja (80/2004-es határozat), hogy az ingatlantulajdonnal rendelkező személyek kötelesek eltakarítani a havat az ingatlan előtti járdaszakaszról, illetve kötelesek azt csúszásmentes állapotban tartani.

 

[tovább]

NOVEMBER 30. MUNKASZÜNETI NAP


Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. november 30., péntek, Szent András ünnepe hivatalos munkaszüneti nap, ezért szünetel az ügyfélszolgálat.

[tovább]

LÉGIERŐ GYAKORLAT


 A Honvédelmi Minisztérium, 01101 Katonai Egységének tájékoztatása szerint 2018. december 3–8. között megyeszékhelyünk légterében a román légierő gépei gyakorlaton vesznek részt.

[tovább]

LŐGYAKORLAT NOVEMBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint novemberben a következő napokon tart lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére övezeti rendezési terv készül a Megyei Sürgősségi Kórház területére. A tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linkeken, illetve  a polgármesteri  hivatal bejárati hirdetőtábláján.

[tovább]

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYVEZETŐK ÉRTÉKELÉSE

Csíki Székely Múzeum


A Csíkszereda Önkormányzata által elfogadott, a kulturális alintézmények vezetőinek négy éves tevékenységértékelésére vonatkozó szabályzatot tartalmazó, 220/2018-as számú határozat alapján szeptember 6–28. között zajlik az intézmények menedzsmentjének értékelése.

[tovább]

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYVEZETŐK ÉRTÉKELÉSE

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes


A Csíkszereda Önkormányzata által elfogadott, a kulturális alintézmények vezetőinek négy éves tevékenységértékelésére vonatkozó szabályzatot tartalmazó, 220/2018-as számú határozat alapján szeptember 6–28. között zajlik az intézmények menedzsmentjének értékelése.

[tovább]

LŐGYAKORLAT OKTÓBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napon tart lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

BARANCS 2 – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy Györgydeák József, a Detroit City cég képviselője  kezdeményezésére övezeti rendezési terv készül a 'Barancs 2' zónában. A  tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linkeken, illetve polgármesteri hivatal bejárati hirdetőtábláján.

 

 

[tovább]

LŐGYAKORLAT SZEPTEMBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

LŐGYAKORLAT JÚLIUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napon tart lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

VÁROSI STADION – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy a Városi Stadion rendezési tervének módosítása az önkormányzati testület július 27-i rendes ülésén napirendre kerül. A tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linkeken, illetve a polgármesteri hivatal  bejárati hirdetőtábláján.

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Zsögöd utca - II. szakasz)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a „ Zsögöd utca felújítása – II. szakasz” megnevezésű tervét Csíkszereda, Zsögöd utca szám nélküli területen, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

[tovább]

LŐGYAKORLAT JÚNIUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

TANOROK UTCA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy Mihályfalvi Zoltán kezdeményezésére övezeti rendezési terv készül a Tanorok utcában. A  tervdokumentáció megtekinthető az alábbi linkeken, illetve polgálmesteri hivatal bejárati faliújságán.

[tovább]

LŐGYAKORLAT MÁJUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY TÉR – RENDEZÉSITERV-MÓDOSÍTÁS


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy a Majláth Gusztáv Károly tér rendezési tervének módosítása az önkormányzati testület május 25-i rendes ülésén napirendre kerül.

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (a zöldségpiacon kialakított asztalok bérbeadására )


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2018. április 19-én, csütörtökön, 15.00 órakor a zöldségpiacon kialakított asztalok bérbeadására cégeknek és engedéllyel rendelkező kereskedőknek.

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Mihail Sadoveanu u. 33. sz. - döntés)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy a „Parkolóhelyek, bejárat, sétányok kialakítása Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 33. szám alatt” című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2018. március 27-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Pacsirta sétány)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Csíkszeredában, a Pacsirta sétány szám nélküli területen megvalósítandó „Parkolóhelyek, bejárat, sétányok kialakítása” című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

[tovább]

LŐGYAKORLAT ÁPRILISBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ

Nyílt ajánlati felhívás


Csíkszereda Megyei Jogú Város az önkormányzati testület 51/2018-as határozata értelmében ifjúsági lakások építéséhez vásárol belterületet. Az érdeklődők a jelen dokumentációban meghatározott feltételekkel tehetnek ajánlatot.

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (Hargita u. 11. sz.)


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2018. április 12-én 12.00 órakor a Hargita utca 11. szám alatti 22 m2-es terület haszonbérbeadása céljából.

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Mihail Sadoveanu u. 33. sz.)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu utca 33. szám alatt megvalósítandó „Parkolóhelyek, bejárat, sétányok kialakítása” című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

[tovább]

LŐGYAKORLAT MÁRCIUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

LŐGYAKORLAT NOVEMBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

FELHÍVÁS A SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNYOK KIVÁLTÁSÁRA ÉS CSERÉJÉRE


Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Személy-nyilvántartó közszolgálatának nyilvántartása szerint a 14. életévüket betöltött fiatalok egy része még nem kérvényezte a személyazonossági igazolvány kiállítását, emellett pedig sokan lejárt érvényességű személyazonossági igazolvánnyal rendelkeznek.

[tovább]

LŐGYAKORLAT OKTÓBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

FELHÍVÁS

A terelőút észak-déli szakasza nyomvonalába eső területek kisajátítása


Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormányzati testülete a júniusi soros ülésen fogadta el azt a határozatot, amely a város terelőútjának észak-déli szakasza nyomvonalába eső, az építkezésekhez elengedhetetlenül szükséges területekre vonatkozó kisajátítási végzések kiadásáról rendelkezik.

[tovább]

LŐGYAKORLAT JÚLIUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

LŐGYAKORLAT JÚNIUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program - Helyi Akciócsoport létrehozása


Csíkszereda Megyei Jogú Város elbírálta a „2014–2020-as Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (POCU) 2014RO05M9OP001 kódszámú „Előkészületi támogatás a 20.000 főnél nagyobb lakosú közösségek animálása” című kiírás első, Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítése és Helyi Akciócsoport (HACs) létrehozása a CLLD követelményeinek megfelelően a 2014–2020 közötti Tervezési időszakban” kiírásra meghirdetett, határidőre beérkezett partnerségi ajánlatokat.

[tovább]

MÓDOSUL A HATÁRIDŐ

Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program - Helyi Akciócsoport létrehozása


A pályázati dokumentáció leadási határideje: 2017. május 15., 10.00 óra. Borítékbontás: 2017. május 15., 12.00 óra.

 

További információk 2017. május 12-ig igényelhetőek.

 

LŐGYAKORLAT MÁJUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

FELHÍVÁS

Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program - Helyi Akciócsoport létrehozása


A 2014–2020-as Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 5. prioritási tengelyének célkitűzése a közösség által irányított helyi fejlesztés. E cél megvalósításának első lépése a Helyi Akciócsoportok létrehozása. Azon szervezetek, amelyek részt kívánnak vállalni ebből a munkából, az 1-es és 2-es számú mellékletek kitöltésével jelentkezhetnek be.

[tovább]

LŐGYAKORLAT ÁPRILISBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (Szabadság tér 4. szám )


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2017. március 28-án, 12.00 órakor a Szabadság tér 4. szám alatt található épülethez tartozó 21 m2-es terület haszonbérbe adására, 20 évre.

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (Szív utca 16. szám )


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2017. március 14-én, 12.00 órakor a Szív utca 16. szám alatt található épülethez tartozó 288 m2-es terület haszonbérbe adására 2 évre.

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Majláth Gusztáv Károly tér)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy ,,A csíkszeredai Majláth Gusztáv Károly tér övezeti rendezési terv módosítása” első változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen.

[tovább]

LŐGYAKORLAT MÁRCIUSBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

LŐGYAKORLAT FEBRUÁRBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Fenntartható Városi Mobilitási Terv)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda Fenntartható Városi Mobilitás Terve bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

[tovább]

KÖRNYEZETVÉDELMI HIRDETÉS (Integrált Városfejlesztési Stratégia)


Csíkszereda Megyei Jogú Város értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda Integrált Fejlesztési Stratégiája bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

[tovább]

LŐGYAKORLAT JANUÁRBAN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

 

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (Kossuth Lajus utca 12. szám )


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2017. január 19-én, 12.00 órakor a Kossuth Lajos utca 12. szám alatt található ingatlan 169 m2-es felületének bérbeadására.

[tovább]

LŐGYAKORLAT DECEMBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

 

[tovább]

KÜLÖNBÖZŐ ADÓÜGYI HÁTRALÉKÉRT FELSZÓLÍTOTT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK NÉVSORA

2016


 

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (Kossuth Lajus utca 12. szám )


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2016. november 28-án, 12.00 órakor a Kossuth Lajos utca 12. szám alatt található ingatlan 169 m2-es felületének bérbeadására.

[tovább]

HIRDETÉS


Csíkszereda Megyei Jogú Város (Vár tér 1. sz.) értesíti az érintetteket, hogy az „Új zöldségpiac létesítése” Csíkszereda, Nagyrét utca szám nélküli tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2016. október 25-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (a piaccsarnok 52 m2-es kereskedelmi felületének bérbeadása)


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2016. november 15-én, 12.00 órakor a piaccsarnok épületében (az emeleten)  található 52 m2-es kereskedelmi felület bérbeadására.

[tovább]

LŐGYAKORLAT NOVEMBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

[tovább]

HIRDETÉS


Csíkszereda Megyei Jogú Város (Vár tér 1. sz.) értesíti az érintetteket, hogy a „A zsögödi Kismező utca felújítása” című tervét, mely Hargita megyében, Csíkszeredában, közterületen helyezkedik el,  benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

[tovább]

KÜLÖNBÖZŐ ADÓÜGYI HÁTRALÉKÉRT FELSZÓLÍTOTT JOGI SZEMÉLYEK NÉVSORA


 

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (a piaccsarnok asztalainak bérbeadása)


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2016. október 27-én, 12.00 órakor  a zöldségpiac csarnokában kialakított asztalok bérbeadására cégeknek és engedéllyel rendelkező kereskedőknek.

 

 

 

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (a piaccsarnok 52 m2-es kereskedelmi felületének bérbeadása)


Csíkszereda Megyei Jogú Város versenytárgyalást szervez 2016. október 26-án, 12.00 órakor a piaccsarnok épületében (az emeleten)  található 52 m2-es kereskedelmi felület bérbeadására.

[tovább]

FŰTÉSTÁMOGATÁS 2016 - 2017


Megérkeztek Csíkszereda Polgármesteri Hivatalához a szükséges formanyomtatványok, így már szeptember 15-től igényeltető a fűtéstámogatás a 2016. november 1-e és 2017. március 31. közötti fűtésidényre.

 

[tovább]

VERSENYTÁRGYALÁS (Testvériség sugárút 18. szám)


Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala versenytárgyalást szervez 2016. szeptember 29-én, 12.00 órakor a Tesvériség sugárút 18. szám alatt található 47 m2-es felületének bérbeadására.

[tovább]

LŐGYAKORLAT SZEPTEMBERBEN


A 01101 Katonai Egység tájékoztatása szerint ebben a hónapban a következő napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Szécseny-patak, Zsögödfürdő körüli területeken:

- szeptember 1., 8.00 és 24.00 óra között;

- szeptember 6-8., 8.00 és 24.00 óra között;

- szeptember 13-15., 8.00 és 24.00 óra között;

- szeptember 20-22., 8.00 és 24.00 óra között;

- szeptember 27-29., 8.00 és 24.00 óra között.

Kérik a lakosságot, az említett időszakban kerüljék a fenti területeket.

MÉG IGÉNYELHETŐ AZ ÉLELMISZER-TÁMOGATÁS


2016. augusztus 5-től PÓTLISTÁRA iratkozhatnak és élelmiszer-támogatást igényelhetnek azok a személyek is, akik nem szerepelnek az eredeti listán és igazolni tudják jogosultságukat, ugyanakkor akik szerepelnek az eredeti listán de még nem vették át az élelmiszer csomagokat, felkérjük, hogy folyó év augusztus 19-ig éljenek ezen jogukkal, mert utólag nem áll módunkban ezt biztosítani.  

 

[tovább]

TERÜLETELADÁSI AJÁNLATOK


1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82,

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83,

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84,

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85,

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

[ archívum ]

Rendezvényajánló

FEB A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁTEGYESÜLET FEBRUÁRI TÚRÁI: Hargita gerinctúra
23
FEB JÁTSSZ MA! – társasjáték est
22
FEB SIMÓ MÁRTON: MI, SZÉKELYEK ÉS ROMÁN BARÁTAINK – könyvbemutató
21
FEB Könyvbemutató: CSÍKI-HAVASOK – HATÁRTÚRAKALAUZ– Molnár Sándor előadása
21
FEB A KÉREG RITMUSA – Herman Levente kiállítása
20

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2014

2013. MÁRCIUS 15. – ünnepi rendezvénysorozat

Önkormányzati labdarúgótorna a Városnapok keretében

Karácsonyváró koncert, karácsonyfadíszítés és gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

Mikulás-váró ünnepség